Samenvatting Sociologie voor de praktijk

-
ISBN-10 9046905209 ISBN-13 9789046905203
122 Flashcards en notities
10 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Sociologie voor de praktijk
 • Klaas J Hoeksema Siep van der Werf
 • 9789046905203 of 9046905209

Samenvatting - Sociologie voor de praktijk

 • 2.2 socialisatie

 • Tabula rasa
  Kinderen zijn een onbeschreven blad. Ze vormen zich volledig naar de verwachtingen van hun ouders. Volgens deze theorie zou hoe kinderen worden volledig afhangen van hun omgeving en wat ze van andere mensen leren.
 • 2.2.1 Nature vs nurture

 • Nature
  De theorie van Tabula rasa wordt de laatste jaren minder aangehangen.

  Kinderen hebben ook hun eigen persoonlijkheid en hoe ze zijn of worden is niet simpelweg te danken of wijten aan de ouders.

  Sommige zaken zijn altijd erfelijk bepaald. --> mannelijk/vrouwelijk brein
 • Nurture
  Toevoegen
 • Nature vs Nurture
  Nature vs Nurture is de wijze waarop iets aangeleerd gedrag is of iets dan aangeboren is. 

  • De verhouding tussen aangeboren (nature) en aangeleerd (nurture) gedrag is een bron van veel onderzoek en discussie. 
 • Wat is er tijdens onderzoek naar het menselijk gedrag uitgekomen qua verhoudingen van nature en nurture?
  Over het algemeen wordt aangetoont dat zowel nature als nurture essentieel zijn. 

  Het lastige binnen het onderzoeken is echter dat de aanleg en de omgeving niet strikt te scheiden zijn. "Juist omdat mensen een aanleg hebben, kunnen ze van andere mensen (de samenleving) leren."
 • 2.2.2 Wat leren we in onze socialisatie?

 • Hoe leren wij (mensen) hoe we ons moeten gedragen en wat er van ons en van andere mensen verwacht wordt?
  Kinderen leren al op jongen leeftijd hoe (hun/het) leven in elkaar zit. Ze weten wanneer er gegeten, geslapen en geknuffeld wordt. 
  Kinderen weten al snel wat 'normaal' is en zullen daarom ook protesteren wanneer iets anders verloopt. 

  Ze vormen naar kleine volwassenen die weten hoe ze zich moeten gedragen, wat normaal is en wat ze van andere verwachten.
 • Socialisatie
  Socialisatie is het proces waarbij mensen leren zich sociaal te gedragen in de voor hen relevante groepen.

  Bij socialitatie leer je dus behalve feitelijke gegevens ook de opvattingen over hoe iets hoort. (zeg je u tegen je ouders of grootouders, is het normaal om je eigen kamer te hebben etc.)
 • Socialisators en socialiserende instanties
  Socialisatoren en socialiserende instanties zijn de mensen of instanties die betrokken zijn bij het proces van socialisatie. 

  De socialisatie begint bij de geboorte (of ervoor). Het begint bij de opvoeders. Hieronder worden ouders, verzorgers, broertjes, zusjes en de kinderopvang verstaan. 
  -->
  Naarmate we ouder worden krijgen we met meer socialisators en socialiserende instanties te maken. Bijvoorbeeld het onderwijs, sportverenigingen en kerkgemeenschappen.
 • Hoe verschilt socialisatie bij volwassenen dan socialisatie bij kinderen?
  Socialisatie bij kinderen gaat automatisch. Ze hebben niet door dat het gebeurd. 

  Bij volwassenen wordt dit anders. We merken dat de verwachtingen van andere kunnen verschillen dan de norm thuis. --> We tasten af wat er in een andere groep wordt verwacht en zijn eerst onzeker over of we het wel goed doen.
 • 3.2 Wat is cultuur

 • Wat is cultuur?
  Geheel van voorstellingen, opvattingen, kennis, waarden en normen die mensen als deel van een samenleving verwerven door middel van leerprocessen
 • Waarom is cultuur niet statisch
  Een situatie in een gebied verandert naarmate de tijd verstrijkt, en de mensen veranderen ook, een cultuur staat niet stil, maar is onder de invloed van fysiologische en psychologische veranderingen
 • Cultural lag
  Het cultureel achteropraken, doordat moderne technische middelen de mogelijkheden zijn veranderd maat verouderde ideeen nog wel voortbestaan.
  BV briefgeheim, door internet en email heeft dit een nieuwe dimensie gekregen
 • 3.3 Hoge en lage cultuur

 • Hogere cultuur
  De cultuur van de klassieken, die speelt in een concertgebouw, het museum, de stadsschouwburg
 • Cultural capital
  De beheersing van de culturele competenties die horen bij hoge sociale posities: weten hoe het hoort, de goede bagage hebben om mee te kunnen doen
 • Gezonken cultuurgoederen
  Nette eetgewoonten, privacy, beleefdheidsfrasen, zijn nu algemeen aanvaard
 • Boerenbonteffect
  Het doordringen van normen in de samenleving van de lagere klasse naar de hogere klasse

  Hogere klasse begint met tuinbroeken dragen, omdat ze de stereotiepe eisen aan het uitdagen waren
 • Civilisatieproces
  Het proces waarin de westerse samenleving in de loop der eeuwen meer verfijnde, meer gevarieerde gedragsregels ontwikkelde.

  BV diplomatie, hoffelijkheid

  Samenleven betekent meer rekening houden met andere mensen en minder je impulsen volgen
 • Informalisering
  Soepeler met de regels omgaan
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Sociologie voor de praktijk
 • Klaas J Hoeksema, Siep van der Werf
 • 9789046902288 of 9046902285
 • 7e, herz. dr.

Samenvatting - Sociologie voor de praktijk

 • 1 Inleiding

 • Waar houd sociologie zich mee bezig?
  Met het verklaren van gedrag van individuen en groepen van mensen vanuit de maatschappelijke invloeden die ze ondergaan.
 • Waar richt sociologie zich op?
  Het verklaren van gedrag van grepen en individuen die worden beïnvloed door de maatschappij waarin zij leven.
 • waar richt sociologie zich op
  verklaren van gedrag van groepen en individuen die worden beinvloed door de maatschappij waarin zij leven

 • Wat is Sociologie?
  Het houdt zich bezig met het verklaren van gedrag van individuen en groepen van mensen vanuit de maatschappelijke invloeden die ze ondergaan.
 • Wat zijn de functies van Sociologie?
  1. Ideologiekritiek: laten zien dat menselijke betrekkingen binnen de samenleving niet door de natuur of door god zijn opgelegd,maar het resultaat zijn van menselijk handelen zelf.

  2.Beheersfunctie: gebruiken van inzichten voor het bestuderen van de samenleving. ( zoals de wet en regelgeving)

  3.Ordende functie: samenhangen duiden in een onoverzichtelijke werkelijkheid. (zodat situaties duidelijker en overzichtelijker worden)
 • Waar geeft sociologie een antwoord op?
  Hoe mensen erin slagen samen te leven
 • Wanneer is iets een individueel probleem en wanneer spreken we van een maatschappelijk probleem? 
  De socioloog Schuyt geeft zes criteria om een probleem als sociologisch relevant probleem te identificeren:
  1. Er moet sprake zijn van een aanzienlijke aantal getroffenen.
  1000 of als het sterk groeit.
  2. Persoonlijk letsel.
  3. Het moet samenhangen met andere problemen. 
  vb. schulden of werkloosheid en discriminatie.
  4.Het probleem is niet slechts tijdelijk maar veel langer.
  5.Het moet bovenpersoonlijke oorzaken hebben.
  Dat je er echt niks aan kan doen.
  6. Het moet tegen serieuze waarden ingaan.
  Die in onze samenleving echt van belang zijn.
 • 1.1 Inleiding

 • In de sociologie slaat sociaal op de menselijke betrekkingen
 • Waar houd sociologie zich mee bezig?

  Onderzoek naar het gedrag van individuen en groepen vanuit het maatschappelijke gezichtspunt

 • Waar richt Sociologie zich op?
  Sociologie richt zich op het verklaren van gedrag van groepen en individuen die worden beïnvloed door de maatschappij waarin zij leven.
 • Waar richt sociologie zich op
  Sociologie richt zich op het verklaren van gedrag van groepen en individuen   die worden beïnvloed door de maatschappij 
 • Wat is het verschil tussen psychologie en sociologie?
  Psychologie richt zich vooral op het gedrag en gevoelens vanuit individuele gezichtspunt (micro)

  Sociologie ook op groepen mensen vanuit maatschappelijke gezichtspunt (macro)
 • Waar komt het woord sociologie vandaan?
  Sociaal is Grieks voor saamhorig of gezellig
 • Wat is sociologie:
  het verklaren van het gedrag van individuen en groepen van mensen vanuit de maatschappelijke invloeden die ze ondergaan
 • De sociologie houdt zich bezig met het verklaren van gedrag van individuen en groepen van mensen vanuit de maatschappelijke invloeden die ze ondergaan
 • Waar houd psychologie zich mee bezig?

  Onderzoek naar gedrag en de gevoelens bij dat gedrag vanuit het individuele gezichtspunt

 • wat is het verschil tussen psychologie en sociologie 
  psychologie: onderzoek naar gedrag en de gevoelens bij dat gedrag vanuit het                        individueel gezichtspunt
  sociologie: onderzoek naar het gedrag van individu en groepen vanuit het                               maatschappelijk gezichtspunt

  psychologie richt zich dus vooral op alleen het individu en sociologie op de maatschappij


  (ezelsbruggetje, sociologie, lijk op sociaal. sociaal is meer mensen)
 • Sociologie is...
  Onderzoek naar gedrag van individuen en groepen mensen vanuit de maatschappelijke invloeden die ze ondergaan
 • Wat bestudeerd psychologie?
  Onderzoek naar het gedrag ende gevoelens bij dat gedrag vanuit het individuele gezichtspunt.
 • Sociologie is niet de enige wetenschap die zich richt op menselijk gedrag, andere wetenschappen doen dit ook. Bijvoorbeeld psychologie, economie en politicologie.
 • Waar houd economie zich mee bezig?

  Onderzoek naar de wijze waarop de productie en distributie van schaarse goederen in de samenleving wordt  geregeld

 • wat is sociologie 
  houd zich bezig met het verklaren van gedrag van individuen en groepen van mensen vanuit de maatschappelijke invloeden die ze ondergaan
 • Iedere menswetenschapper bekijkt gedrag en menselijke betrekking op een andere manier. Welke vier vormen zijn er?
  Psychologie 
  Economie
  Politicologie
  Sociologie
 • Wat bestudeerd economie?
  Onderzoek naar de wijze waarop de productie en distributie van schaarse goederen in de samenleving worden geregeld.
 • Waar houd politicologie zich mee bezig?

  Onderzoek naar de manier waarop mensen vormgeven aan de toekomst van de samenleving

 • iedere menswetenschapper bekijkt gedrag en menselijke betrekking op een andere manier. welke vier vormen zijn er?
  psychologie 
  economie
  politicologie
  sociologie
 • Op welke vraag probeert de sociologie antwoord te krijgen?
  Hoe slagen mensen erin samen te leven?
 • Wat bestudeert politicologie?
  Onderzoek naar de manier waarop mensen vormgeven aan de toekomst van de samenleving.
 • Wat bestudeerd sociologie?
  Onderzoek naar het gedrag van individuen en groepen vanuit het maatschappelijk gezichtspunt.
 • Sociologie houdt zich bezig met het verklaren van gedrag van individuen en groepen van mensen vanuit de maatschappelijke  invloeden die ze ondergaan. Daarmee levert de sociologie onder meer een instrumentarium dat kan helpen om de achtergronden en problemen beter te begrijpen. Voor het hoger onderwijs is dit ook meteen de belangrijkste functie van de sociologie. Als je eenmaal weet hoe iets werkt, ben je tevens in staat om tot op zekere hoogte voorspellingen te doen over toekomstig gedrag of over de voorwaarden voor verandering.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Populisme
Ideologische benadering waarin het volk centraal staat.

 • persoonlijk leiderschap
 • anti-elite
 • anti-vreemde invloed
 • nationalistisch  
Dystopie
Een ( denkbeeldige ) samenleving met alleen maar akelige kenmerken waarin men absoluut niet in wil leven.
Utopie
Een schets van een ideale, bijzonder aangename samenleving in de toekomst, hemel op aarde
 • ideologie die de noodzaak benadrukt te veranderen naar de ideale toekomst 
Ideologie
Ideeen die het streven van een groep rechtvaardigen.

 • geeft 'verklaring' van een situatie  
 • het is algemeen belang
 • ideologie kan ook juist protest vormgeven.
 • vanzelfsprekendheid van een gewone situatie versterkt de ideologie
 • gelukkige slaven
Manifeste verklaring
Bekende of uitgesproken verklaring
Latente verklaring
Niet uitgesproken of niet herkend
Empowerment
Mensen helpen de situatie te overwinnen door er greep op te krijgen, en de onmacht tegenover hun sociale omgeving te overwinnen.
Risico van reductie
Niet alleen onze ideeen bepalen ons handelen, ook de situatie> onze beoordeling moet ook realistisch zijn
Blaming the victim
Het slachtoffer de schuld geven, de houding is het probleem, de situatie komt niet aan de orde
Slachtofferdenken
Ze moeten altijd ons hebben, we hebben geen kans.
eigen gedrag komt niet aan de orde, anderen doen het fout