Samenvatting Sociology : a global introduction

-
ISBN-10 0273727915 ISBN-13 9780273727910
231 Flashcards en notities
11 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Sociology : a global introduction". De auteur(s) van het boek is/zijn John J Macionis & Ken Plummer. Het ISBN van dit boek is 9780273727910 of 0273727915. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Sociology : a global introduction

 • 1.1 Wat is sociologie

 • sociologie is de systematische studie van de menselijke samenleving. het is een vorm van bewustzijn, van kritisch denken. Men probeert patronen te herkennen in de manier waarop mensen in samenlevingen met elkaar omgaan. Het laat zien hoe men gevormd wordt door patronen en processen in de samenleving.

 •  

  Wat is sociologie:
  De wetenschap van de samenleving, het samenleven t.b.v. wetenschappelijke en toegepaste kennis. Ofwel de systematische en wetenschappelijke studie van de maatschappij.

   

  Het Sociologische perspectief
  Het algemene in het bijzondere zien:
  Algemene patronen identificeren het gedrag van bijzondere individuen. De maatschappij reageert verschillend op groepen mensen binnen die maatschappij. Er zijn vele factoren die ons leven vormen / bepalen ( leeftijd, ras, geslacht, sociale status ). Bv gedrag lijkt bijzonder, maar komt vanuit religie dus religie is het algemene.

   

  Het vreemde in het gewone zien:
  Is het relativeren van je eigen cultuur. Hiervoor moet je afstand nemen. Berger; dingen zijn niet wat ze lijken. Verwerpen van het idee dat menselijk gedrag datgene is wat mensen besluiten te doen en te accepteren dat de maatschappij onze daden en gedachten stuurt / leidt (dus doen en denken is cultureel bepaal ).

   

  Individualiteit in de context van het sociale:
  Individuen gedragen zich in socially patterned ways het sociale beïnvloedt het individuele. Zelfs zelfmoord ( Durkheim ) blijkt cultureel bepaald. ( hoe meer sociale relaties hoe minder kans op suïcide, en hoe individualistische hoe meer kans. Komt allemaal neer op sociale integratie.)

   

 • Wat is sociologie?

  De wetenschap van de samenleving, het samenleven t.b.v. wetenschappelijke en toegepaste kennis. Ofwel de systematische en wetenschappelijke studie van de maatschappij.

 • Waar bestaat het Sociologische perspectief uit?

  Het algemene in het bijzondere zien:
  Algemene patronen identificeren het gedrag van bijzondere individuen. De maatschappij reageert verschillend op groepen mensen binnen die maatschappij. Er zijn vele factoren die ons leven vormen / bepalen ( leeftijd, ras, geslacht, sociale status ). Bv gedrag lijkt bijzonder, maar komt vanuit religie dus religie is het algemene.

   

  Het vreemde in het gewone zien:
  Is het relativeren van je eigen cultuur. Hiervoor moet je afstand nemen. Berger; dingen zijn niet wat ze lijken. Verwerpen van het idee dat menselijk gedrag datgene is wat mensen besluiten te doen en te accepteren dat de maatschappij onze daden en gedachten stuurt / leidt (dus doen en denken is cultureel bepaal ).

   

  Individualiteit in de context van het sociale:
  Individuen gedragen zich in socially patterned ways het sociale beïnvloedt het individuele. Zelfs zelfmoord ( Durkheim ) blijkt cultureel bepaald. ( hoe meer sociale relaties hoe minder kans op suïcide, en hoe individualistische hoe meer kans. Komt allemaal neer op sociale integratie.)

 • 1.2 The sociological perspective in everday life

 • Sociale patronen worden beter opgemerkt als er van een afstand naar gekeken wordt. Daarom kunnen mensen die 'aan de rand' van de samenleving staan, zoals homoseksuelen en allochtonen, deze patronen beter ontdekken. Sociale verandering of sociale crisis geven ook meer sociologisch inzicht.
 • De voordelen van sociologisch inzicht verkregen door sociale verandering of sociale crisis zijn: 
  • realiseren dat onze (sociologische) ideeën niet altijd waar zijn
  • het laat patronen van de samenleving duidelijker zien, waardoor je je in die samenleving goed kan ontwikkelen
  • actief deelnemen aan de samenleving
  • je kunt verschillen en overeenkomsten herkennen en zien dat de wereld heel divers is.
 • Problemen bij het sociologisch perspectief:
  • de wereld verandert steeds dus sociologie van bijvoorbeeld 100 jaar geleden gaat nu niet meer op. 
  • sociologen staan in de samenleving en dus binnen hun eigen studieobject, men kan de wereld niet anders zien dan binnen het kader van hun eigen culturele achtergrond.  
  • de informatie van de sociologie beïnvloedt de maatschappij.
 • 1.3 De sociologen als kritische burgers: sociologie in het dagelijkse leven.

 •  

  Voordelen van het sociologische perspectief:

  1. Het sociologische perspectief wordt een manier van denken, een vorm van bewustzijn, die het begrip van onszelf en andere uitdaagt zodat we kritisch de waarheid kunnen zoeken van algemene (voor)oordelen.

  2. Het sociologische perspectief helpt ons om zowel de mogelijkheden als de beperkingen van onze cultuur ( en dus ons leven ) te begrijpen. Dus wat kunnen we wel / niet bereiken en hoe.

  3. Het sociologische perspectief stelt ons in de gelegenheid actief te participeren in onze maatschappij (hoe beter begrip, hoe meer mogelijkheden).

  4. Het sociologische perspectief helpt ons menselijke verschillen en leed te herkennen en te plaatsen in een sociologisch perspectief en om te gaan met de verschillen van het leven in een gedifferentieerde wereld.

   

   

  Problemen van het sociologische perspectief:

  1. De wereld verandert (steeds sneller)

  2. Sociologen zijn een deel van wat zij bestuderen; vertekend beeld (bias)

  3. Sociologische kennis wordt een deel van de samenleving; open deur verwijt (vb. misdaden stijgen, dit komt in de media, mensen gaan er meer op letten, aantal meldingen blijft toenemen).

   

 • 1.4 Sociol change and the Great Transformation


 • Filosofen hielden zich vooral bezig met hoe de wereld zou moeten zijn (utopie van de ideale

  wereld)

   

  Grondlegger Sociologie: Auguste Comte in 1839

  Auguste Comte: ontwikkelde een wetenschappelijke manier om de maatschappij te benaderen.

  Hij beschreef 3 periode:

  1. Theologische fase
  (Middeleeuwen); gedachten en zienswijzen over de wereld werden geleid

  door religie (wereld is expressie van God’s wil)

  2. Metafysische fase
  (Renaissance); maatschappij is een natuurlijk fenomeen i.p.v. een

  bovennatuurlijk (Hobbes, filosoof)

  3. Wetenschappelijke fase

  Comte was een positivist van hieruit geloofde Comte dat de maatschappij overeenkwam met

  onveranderlijke wetten (zoals in de fysica de zwaartekracht).

  Positivisme: een manier om de wereld te begrijpen gebaseerd op wetenschap.

  Social statics: hoe de maatschappij een geheel vormt en behoudt.

  Social dynamics: hoe de maatschappij verandert.

   


  Sociologie is ontstaan als gevolg van de Franse revolutie en de Industriële revolutie.

  Hierdoor kwamen de volgende veranderingen / ontwikkelingen:

  1. Wetenschappelijke ontdekkingen en geavanceerde techniek waardoor er fabrieken kwamen en een geïndustrialiseerde economie ( kapitalisme ).

  2. Als gevolg van de fabrieken en de werkgelegenheid ontstaan steden die enorm groeien.

  3. Politieke veranderingen als gevolg van besef van individuele vrijheid en rechten.

  4. Verlies van de gemeenschap; groeiende individualisering. Modernisering zorgt voor een uiteenvallen van de hechte samenleving.

   

  C. Wrights Mills ( 1916 – 1962 ): Amerikaanse Marxist; Mills zag sociologie als een

  mogelijkheid om de valkuilen van het leven te ontvluchten. Niet het individu is verantwoordelijk

  voor keuzen en falen maar de maatschappij. Mills transformeerde individuele problemen naar

  sociale, publieke en politieke problemen. Mills legt de nadruk op:

  - De macht van de maatschappij tot het vormen van onze levens.

  - Het belang van het relateren van onze levens met de geschiedenis / biografie en met de

  maatschappij.

  - Sociologische verbeelding ( Socialogical imagination ). Een bewustzijn dat ons helpt te zien

  wat er gebeurt in de wereld en wat er gebeurt met jezelf en dit kunnen relateren.

   

  Visie op deze veranderingen:

  - Comte en Toennies: angst voor ontworteling van mensen en overweldiging van verandering.

  Angst voor verlies van traditie.

  - Marx: ongelijke verdeling van kapitaal.


  Sociaal uitgesloten / buitengesloten personen zullen eerder dan andere de gevolgen van de

  maatschappij waarnemen. Periode van sociale crisis zet aan tot denken.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is sociologie?

De wetenschap van de samenleving, het samenleven t.b.v. wetenschappelijke en toegepaste kennis. Ofwel de systematische en wetenschappelijke studie van de maatschappij.

Waar bestaat het Sociologische perspectief uit?

Het algemene in het bijzondere zien:
Algemene patronen identificeren het gedrag van bijzondere individuen. De maatschappij reageert verschillend op groepen mensen binnen die maatschappij. Er zijn vele factoren die ons leven vormen / bepalen ( leeftijd, ras, geslacht, sociale status ). Bv gedrag lijkt bijzonder, maar komt vanuit religie dus religie is het algemene.

 

Het vreemde in het gewone zien:
Is het relativeren van je eigen cultuur. Hiervoor moet je afstand nemen. Berger; dingen zijn niet wat ze lijken. Verwerpen van het idee dat menselijk gedrag datgene is wat mensen besluiten te doen en te accepteren dat de maatschappij onze daden en gedachten stuurt / leidt (dus doen en denken is cultureel bepaal ).

 

Individualiteit in de context van het sociale:
Individuen gedragen zich in socially patterned ways het sociale beïnvloedt het individuele. Zelfs zelfmoord ( Durkheim ) blijkt cultureel bepaald. ( hoe meer sociale relaties hoe minder kans op suïcide, en hoe individualistische hoe meer kans. Komt allemaal neer op sociale integratie.)