Samenvatting Solar : algemene natuurwetenschappen.

-
ISBN-10 900149966X ISBN-13 9789001499662
659 Flashcards en notities
18 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Solar : algemene natuurwetenschappen.". De auteur(s) van het boek is/zijn Maaike Ballieux Maaike Ballieux, Arjen Wielemaker. Het ISBN van dit boek is 9789001499662 of 900149966X. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Solar : algemene natuurwetenschappen.

 • 1 Ziek en Gezond

 • wat gebeurde er met de artsen 150 jaar geleden met het onderzoeken van ziektens ?
  ze tastten nog vaak grotendeels in het duisternis bij het begrijpen van ziektens
 • Hoe heet Mels

  Mels Habold

 • Wat is deductie?
  Door logisch te redeneren vanuit bestaande kennis nieuwe kennis afleiden.
 • Wat is fotosynthese?
  door invloed licht maken bladgroenkorrels zuurstof en glucose uit water en koolstofdioxide
 • Een huisarts heeft een standaardaanpak : in gesprek met de patient inventarisseert hij of zij de gezondheids klahten
 • Hoe heet Rik

  Rik heet gewoon Rik Boekhoud

 • Wat is inductie?
  Door het doen van voldoende waarnemingen tot algemeen geldende uitspraken komen.
 • wat is de eerste standaardaanpak van de huisarts
  de huisarts inventariseert hij of zij de gezondheidsklachten
 • Hoe noem je een bezorger van pizza's?

  Een pizzabezorger

 • Welke symptomen horen bij de mazelen?
  1e dag: verhoogde temperatuur en hoesten
  4e dag: matrode plekjes
  zeer licht opgezette klieren
 • wat is de tweedeaanpak van de staandaardaanpak van de huisarts
  de arts gaat daarna opzoek naar andere aanwijzingen die de klachten kunnen verklaren
 • Wie zijn naam word er elke dag door de plaza geschreeuwd?

  Noah

 • Welke symptomen horen bij rode hond?
  1e dag: verhoogde temperatuur, enigszins, platte lichtrode vlekjes, opgezette klieren; hals en achterzijde van het hoofd
 • Hoe noem je Frank ook wel?

  Fronk

 • Welke symptomen horen bij de waterpokken?
  1e dag; verhoogde temperatuur, groepen rode vlekjes die blaasjes vormen
 • Welke symptomen horen bij kinkhoest?
  1e week; verhoogde temperatuur en steeds erger wordende hoest
  2e week; hevige aanvallen en gierende hoest

 • Welke symptomen horen bij bof?
  1e dag: enigszins verhoogde temperatuur, een of beide kanten van het gezicht opgezette klieren
 • 1.1 Gezond of Ziek

 • volgens welke aanpak gaat een huisarts tewerk

  standaard aanpak

 • wat zijn  subjectieve klachten en objectieve klachten ?

  subjectieve klachten zijn klachten die je niet kan meten zoals hoofdpijn buikpijn integendeel met objectieve klachten die kan je wel meten door middel  van het afnemen van urine, ontlasting en bloed


 • Wat is een voornamelijke funtie van een huisarts
  Doorsturen naar een specialist
 • Wat is de standaardaanpak?
  1. Inventariseren van gezondheidsklachten.
  2. zoeken naar andere aanwijzingen om de klachten te kunnen verklaren, ook wel symptomen.
  3. Lichaamsonderzoek
  4. Een waarschijnlijke verklaring vaststellen, een diagnose
  5. De therapie kan beginnen (of eventueel aanvullend onderzoek)

 • Volgens welke 3 stappen verloopt de standaardaanpak?
  1. Op zoek naar symptomen (aanwijzingen die klachten kunnen verklaren)
  2. Diagnose (tot de meest waarschijnlijke verklaring komen)
  3. Therapie (de behandeling)
 • wist je dat je door een banaan je minder depressief voelt

 • Hoe gaat de reguliere gezondheidszorg te werk ?

  De reguliere gezondheidszorg gaat als volgt te werk : de huisarts inventariseert gezondheidsklachten als de huisarts de symptomen niet kan of  meerdere verklaringen heeft stuurt de huisarts de patient naar een reguliere gezondheidszorg  de huisarts dient als loket voor toegang tot de reguliere gezondheidszorg daar kunnen de gespecialiseerde artsen aanvullende onderzoek doen uit wetenschappelijke onderzoek  is het verband tussen de veranderingen van de urine, ontlasting en bloed een bepaald ziekte bekend

 • Noem 5 kinderziektes
  Mazelen, rode honde, waterpokken, bof, kinkhoest
 • Wat zijn symptomen?
  De mogelijke verklaringen voor de klachten.
 • Wat zijn subjectieve klachten?
  Klachten die niet te meten zijn (hoofdpijn, buikpijn)
 • waar wordt dubbelblind onderzoek toegepast

  dubbelblind onderzoek wordt bij bureau voor klinische trials toegepast dubbelblind onderzoek is om te kijken als een bepaald middel tegen bijv hoofdpijn werkt

 • Noem een voolbeeld van alternatieve geneeskunde
  Acupuntuur, macrobiotiek, homeopathie
 • Wat is een diagnose?
  Een mogelijke conclusie die wordt getrokken door de arts.
 • Wat zijn objectieve klachten?
  Klachten die te meten zijn (bloed, urine)
 • Leg uit hoe een dubbelblind onderzoek gaat.

  Stap 1: Alle patienten krijgen een willekeurig nummer 1 of 2

  stap 2: nummer 1 krijgt wel het medicijn en nummer 2 krijgt een placebo

  stap 3: de resulaten worden door een arts bekeken

 • Wat is therapie?
  De behandeling.
 • Waarom dient de huisarts eigenlijk als loket voor de reguliere gezondheidszorg?
  Meestal heeft een arts meer dan één mogelijke verklaring voor de klachten van een patiënt. Daarom is aanvullend onderzoek nodig.
 • Noem de essentiele elementen van de natuurwetenschappelijke methode.

  Als eerste heb je een probleem of verschijnsel vervolgens ga je je orienteren, na het orienteren ga je een hypothese opstellen, uit de hypothese ga je een onderzoeksvraag opstellen vervolgens waag je je aan een voorspelling, je gaat na of je onderzoeksvraag juist of onjuist is vervolgens ga je het met een experiment toetsen. als laatste trek je een conclusie.
 • Klachten zijn subjectief.
 • Wat is het woord voor aanvullend onderzoek?
  Reguliere gezondheidszorg
 • Leer 1.10
  .
 • Objectieve gegevens zijn meetbaar.
 • Noem twee voorbeelden van aanvullend onderzoek
  1. Het maken van een röntgenfoto
  2. Oogonderzoek (misschien zijn hoofdpijnklachten het gevolg van slechte ogen)
 • Wat is aanvullend onderzoek?
  Het is ook wel de reguliere gezondheidszorg. Je wordt door verwezen door de huisarts naar een art gespecialiseerd op een bepaald vakgebied. Zoals het klinisch laboratorium of een röntgenfoto.
 • Wat is alternatieve geneeskunde?
  Alternatieve geneeskunde zijn behandelwijzen en therapieën die buiten de gewone medische zorg vallen
 • Waarin onderscheidt de reguliere geneeskunde zich van de alternatieve geneeskunde?
  De reguliere geneeskunde wordt toegepast op een planmatige manier en is op zijn werkzaamheid getest.
 • Noem 3 voorbeelden van alternatieve geneeswijzen
  1. Acupunctuur en macrobiotiek
  2. Homeopathie
  3. Edelstenen 
 • Hoe heet het onderzoek waarop de reguliere geneeskunde zijn behandelingen test?
  Dubbelblind Onderzoek.
 • Wat is het verschil tussen reguliere en alternatieve geneeskunde?
  Bij reguliere geneeskunde worden behandelingen door de arts uitgevoerd die op een planmatige manier op werkzaamheid zijn getest
 • Wat is een placebo?
  Een nepgeneesmiddel. Het lijkt erg op een echt geneesmiddel, maar bevat geen werkzame stoffen.
 • Wat is dubbelblind onderzoek?
  De manier waarop de reguliere gezondheidszorg medicijnen op hun werking testen
 • Wat houdt dubbelblind onderzoek in?
  Een medicijn wordt getest. Eén groep krijgt het werkende medicijnen, de andere groep krijgt de placebo. Noch de arts noch de patiënt weet wie een placebo of wie een geneesmiddel heeft gekregen. Zo wordt elke niet medicische invloed stelselmatig uitgesloten.
 • Waarom zijn veel alternatieve geneeswijzen niet dubbelblind onderzocht?
  De geneeswijzen worden vaak al eeuwenlang toegepast, veel alternatieve genezers vinden het daarom niet nodig om hun behandelingen op de dubbelblind manier te laten onderzoeken
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe kwam het dat in de VS veel Amerikaanse advocaten hun cliënten wilden laten testen op een genetische afwijking?
Han Brunner had een 'foutje' ontdekt in het gen voor een bepaald enzym, waarvan het gen op het X-chromosoom ligt. 
Als de cliënten van de advocaten positief waren voor de afwijking, dan konden ze vrijgepleit worden
Bepaalt één afwijkend gen of je ziek wordt?
In de meeste gevallen is dit niet zo. Voor veel ziekten licht de oorzaak in meer dan één gen. Ook kunnen omgevingsfactoren invloed hebben op het ontstaan van een ziekte.
Wat is een genoom? En welk project werd hiervoor opgericht?
De precieze volgorde van de basen van het menselijk DNA

Human Genome Project
Waar kun je stamcellen vinden? (Noem twee plekken)
 1. Ruggenmerg
 2. Navelstrengbloed
Wat zijn stamcellen en waarom zijn deze handig bij gentherapie?
Stamcellen zijn cellen die kunnen uitgroeien tot verschillende celtypen

Stamcellen zijn handig omdat wanneer je een gezond gen inbrengt in zo'n stamcel, je dus alle nakomelingen van die cel zou kunnen 'genezen'
Wat is de ziekte van Pompe (wat houdt het in)?
Bij de ziekte van Pompe kan een bepaald enzym (a-glucosidase) niet aangemaakt worden. Bij de ziekte van Pompe verzwakken je spieren steeds meer
Wat houdt gensoja in?
In deze soja zit een gen dat de soja resistent maakt tegen aantasting doormiddel van onkruid wegspuiten

(je kan dus spray op de soja plant spuiten waardoor onkruid wel wordt aangetast maar de plant niet)
Wat zijn de 4 stappen waarop je een ethische discussie aanpakt?
 1. Probleem beschrijven
 2. Probleem analyseren
 3. Argumenten afwegen
 4. Probleem aanpakken
Wat breng je in kaart met een brede maatschappelijke discussie?
Hoe mensen in de samenleving denken over bepaalde dingen
(Wat vinden ze van de risico's? Waar liggen de grenzen?)
Wat houdt een ethische discussie in?
Wat is goed en wat is fout?