Samenvatting Sovereignty : organized hyprocrisy.

-
ISBN-10 069100711X ISBN-13 9780691007113
152 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Sovereignty : organized hyprocrisy.". De auteur(s) van het boek is/zijn Stephen D Krasner. Het ISBN van dit boek is 9780691007113 of 069100711X. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Sovereignty : organized hyprocrisy.

 • 1.1 Four Meanings of Sovereignty

 • De auteur onderscheidt 4 verschillende vormen van soevereiniteit. Allen in de subtitels hieronder besproken. Over deze verschillende varianten zegt hij: 'the various kinds of sovereignty do not necessarily covary. A state can have one bur not the other. The exercise of one kind of sovereignty, can undermine another kind of sovereignty.'

 • Alle politieke en sociale milieus worden gekarakteriseerd door twee 'logics of actions', of handelingsstructuren. Dit zijn 'logics of expected consequences' en 'logics of appropriatness'. De eerste structuur ziet politieke handelingen en uitkomsten, inclusief instituties, als het product van rationeel berekend gedrag, gericht op het maximaliseren van een set  onverklaarde voorkeuren. De tweede structuur begrijpt politieke handelingen als het product van bestaande regels, rollen en identiteiten die bepaald gedrag in bepaalde situaties bedingen. De vraag is niet "how can i maximize my self-interest but rather, given who er what i am, how should i act in this particular circumstance".' 

 • Binnen bestuurslichamen benoemt de auteur het bestaan van 'organizations of hypocrisy'. 'Actors never fully conform with the logic of appropriatness associated with their specific roles; they also engage in purely instrumental behavior generated by a logic of expected consequences.'

 • De grondstelling van deze studie is dat het internationale systeem meer een milieu is van de 'logics of expected consequences' dan de 'logics of appropiateness'.

 • Internationale regels kunnen contradictoir zijn -nonintervention as opposed to the protection of human rights, for example-. Dit heeft te maken met alle verschillende actoren en belangen. Daarnaast is er geen autoriteit die dergelijke controverses beoordeelt.

 • De auteur stelt dat de binnenlandse rol van de actor vaak meer dwingend is dan de internationale. Dit gebeurt omdat de binnenlandse 'logic of appropriatness' de zelf conceptualisatie van een politiek leider meer beïnvloed dan een internationale.

 • 'Norms in the international system will be less constraining than would be the case in other political settings because of conflicting logics of appropriateness, the absence of mechanisms for deciding among competing rules, and power assymetries among states.'

 • 'Rulers, not states - and not the international system - make choices about policies, rules, and institutions. Whether international legal sovereignty, and Westphalian sovereignty are honored depends on the decisions of rulers.'

 • 'An actor-oriented approach must start with simple assumptions about the underlying preferences of actors. These preferences must be applicable to all actors across time and space ... The assumption of this study is that rulers want to stay in power and, being in power, they want to promote the security, prosperity, and values of their constituents.'

 • 'organized hypocrisy is the normal state of affairs'. (blz 9) Hiermee bedoelt de auteur dat als het bijvoorbeeld gaat om het aanhangen van het Westfaalse systeem, machthebbers slechts redeneren vanuit hun eigen belangen. Ze zullen soevereiniteit koesteren als het gaat om het behartigen van het eigen territorium, maar nemen wel IMF leningen aan, waar eisen aan de binnenlandse politiek aan vastzitten.

 • Verschil tussen controle en autoriteit!

 • 1.1.1 Domestic Sovereignty

 • 'Domestic sovereignty: referring to the organization of public authority within a state and the level of control exercised by those holding authority.'

 • 1.1.2 Interdependence Sovereignty

 • 'Interdependence sovereignty: referring to the ability of public authorities to control transborder movements.'

 • 'In contemporary discourse it has come commonplace for observers to note that state sovereignty is eroded by globalization. Such analysts are concerned fundamentally with questions of control, not authority.'

 • 1.1.3 International Legal Sovereignty

 • 'International legal sovereignty: referring to the mutual recognition of states or other entities.'

 • 'The classic model of international law is a replication of the liberal theory of the state ... Sovereignty, independence, and consent are comparibel with the position the individual has in the liberal theory of the state.' (Theorie als eerste uitgedacht door Vattel)

 • 'International legal sovereignty is the necessary condition for rulers to compromise voluntarily aspects of their Westphalian sovereignty.'

 • 1.1.4 Westphalian Sovereignty

 • 'Westphalian sovereignty: referring to the exclusion of actors from domestic authority configurations.'

 • 'The norm of nonintervention in internal affairs has virtually nothing to do with the Peace of Westphalia, which was signed in 1648 ... The Westphalian model has so much entered into common usage, even if it is historically inaccurate.' 

   

 • 'Free choices are never inconsistent with international legal sovereignty.'

 • 'A recognized international legal sovereign will not necessarily be a Westphalian sovereign.'

 • Volgens de auteur is het Westfaliaanse systeem aan erosie onderhevig. Onder andere het gebied mensenrechten maakt inbreuk op het Westfaalse idee van non-interventie en zelfbepaling. 

 • De auteur claimt echter dat internationale juridische soevereiniteit en Westfaalse soevereiniteit altijd zijn geschonden in meer of mindere mate. 'Neither Westphalian nor international legal has ever been a stable equilibrium from which rulers had no incentives to deviate.' Dus, concludeert Krasner: 'Westphalian and international legal sovereignty are best understood as examples of organized hypocrisy.'

 • Hij noemt het georganiseerde hypocrisie, omdat leiders over het algemeen doen wat hen het meest voordeel oplevert. Is dat wanneer zij zich aan de regels houden en eventueel beloningen ontvangen? Of werkt het in hun voordeel wanneer de internationale 'regels' niet worden aangehangen? 

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.