Samenvatting Sprekend verleden.

-
ISBN-10 9042526637 ISBN-13 9789042526631
280 Flashcards en notities
16 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Sprekend verleden.". De auteur(s) van het boek is/zijn Harald Buskop van Quirijn Dalhuisen G O graphics reconstructietek Teun Berserik. Het ISBN van dit boek is 9789042526631 of 9042526637. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Sprekend verleden.

 • 1 Een nieuwe tijd begint

 • wanneer is de nieuwe tijd

  van 1500-1800 ongeveer

 • wat  wordt bedoelt met Hervorming?

  afscheiding van de katholieke kerk.

 • Raphael stierf heel jong, hij maakte de fresco op zijn 25ste en stierf op zijn 28ste.

  Eeb fresco is een muurschilderij, wat gemaakt wordt in nat cement. Fresco schilders maken maar 1 vierkante meter fresco op een dag.

 • noem een ander woord voor hervorming?

  reformatie.

 • wat zijn ketters?

  mensen die kritiek hadden op de kerk.

 • welke drie oorzaken noemt men voor de hervorming?

  1. nieuwe belangstelling voor de Grieks Romeinse cultuur.
  2. trouw aan eigen land en koning wordt belangrijker dan trouw aan de kerk.
  3. aantrekkingskracht van het protestantisme op verschillende bevolkingsgroepen.
 • waarom is de nieuwe belangstelling voor de grieks romeinse cultuur belangrijk voor de Hervorming?

  men werd kritisch op de gebruiken van de kerk en gingen de bijbel op hun eigen manier uitleggen bijv. Erasmus.

 • waarom is trouw aan eigen land en koning belangrijk voor de Hervorming?

  door de opkomst voor nationale zaken werden het land en de vorst belangrijker voor de mensen, vorsten wilden vaak ook scheiding van de kerk en de staat.

 • waarom is de aantrekkingskracht van het protestantisme op verschillende bevolkingsgroepen belangrijk voor de Hervorming?

  3 groepen: adel, gegoede burger en boeren en arme bevolking in de steden.

 • waarom waren veel gebruiken van de kerk volgens Luther niet goed?

  ze werden niet in de bijbel vernoemt.

 • waar schreef hij zijn kritieken in op?

  in de 95 stellingen, hij hing deze aan de deur van de kerk waar hij preekte in witteberg, duitsland.

 • het gevolg voor luther was dat hij door de paus in de ban gedaan werd en door de keizer vogelvrij verklaard werd. wat hield dit in?

  iedereen mocht hem nu doden en kreeg daar zelfs een beloning voor( geld of een titel)

 • leer de opvattingen van Luther op blz. 21.

 • in welke opzichten verschilde het calvinisme van het lutheranisme?

  de calvinisten organiseerden zich van onderaf en de Lutheranisten vonden de forsten het belangrijkst.

 • 1.1 Over de Nieuwe en de nieuwste tijd.

 • wanneer is de nieuwe tijd?

  van ongeveer 1500 tot 1800.

 • hoe wordt de periode 1500 tot 1800 genoemd?

  de nieuwe tijd/

 • hoe noemden kunstenaars de tijd, voor de nieuwe tijd?

  de donkere tijd.

 • wie wilden ze graag navolgen. in de periode (nieuwe tijd)

  de Grieks-Romeinse cultuur

 • wat was er in de middeleeuwen erg belangrijk en in de nieuwe tijd niet? 

  in de middel eeuwen gebruikte men in kunst en wetenschap het geloof.

 • wat gebruikte de kunstenaars en wetenschappers in hun projecten. in plaats van de middeleeuwen?

  in de middeleeuwen was het op god gericht. in de nieuwe tijd hadden ze de grieks-romeinse cultuur als voorbeeld.

 • wat was in de middel eeuwen het belangrijkste middel van bestaan?

  landbouw

 • wat is er naast landbouw heel belangrijk geworden in de nieuwe tijd?

  handel en bedrijf zijn heel belangrijk geworden. zo waren er steeds meer ontdekkingen reizigers die anderen landen hebben ontdekt. zo is wereld handel ook zeer belangrijk geworden. ook in de tijd van nu

 • in de middel eeuwen hadden edelen veel macht. wie had er veel macht in de nieuwe tijd

   

  de vorsten

 • wat werd in de nieuwe tijd de nieuwe heersende godsdienst?

  protenstands of katholiek

 • vanaf wanneer raakten de Europese vorsten steeds meer macht kwijt aan het parlement.

  vanaf ongeveer 1800

 • er werd steeds meer nagedacht over hoe je het best met mensen moet samenleven. Onder welke groepen kan je zetten?

  ismen: kapitalisme het socialisme en het conservatisme en het liberalisme

 • wat is het gevolg van de franse revolutie

  gelijkheid van godsdienst in de meeste Europese landen.

 • rond welke tijd waren de Italianen niet tevreden met hun tijd?

  rond 1400

 • wie namen de Italianen  als voorbeeld bij de dingen die ze wilden veranderen?

  De Grieks-Romeinse cultuur.

 • wat gingen de Italianen bestuderen van het Grieks-romeinse cultuur.

  overblijfselen van gebouwen maar ook oude geschriften.

 • de grieks-roeminse cultuur vond dat je je zelf niet op de achtergrond moest plaatsen.

 • ze vonden de dood wat akeligs. je moest van het leven nu genieten.

 • zoals het romeinse gezegde ging het om carpe diem = pluk de dag

 • deze nieuwe tijd in de kunst en wetenschap noemen we renaissance

 • wat betekend renaissance ?

  wedergeboorte hier gaat het over de weder geboorte van de grieks-romeinse cultuur.

 • vanuit waar berbreidde de verandering in het denke zich over Europa?

  vanuit italie

   

 • waarvan wilden kooplieden genieten?

  van hun rijkdom en macht.

 • wie wilden meer macht krijgen?

  vorsten en edelen. ze vonden dat de kerk zich niet moest bemoeien met het bestuur.

 • wat werd er met kunst anders?

  het werd een beroep. in de middel eeuwen bleef je anoniem omdat het ging om het plaatje. maar nu is dat anders.

 • wat wilden de geleerden ook gaan doen?

  onder zoek zoals de griek-romeinen ook doen. maar de kerk was hier op tegen.

 • wat heeft veel invloed gehad op de tijd van toen.

  de grieks-romeinse cultuur

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe kon je de censuur ontduiken?
Door je boek in bijv. Nederland te laten drukken.
wat is censuur?
Kerk en staat houden toezicht op alles wat werd geschreven, gedrukt en gezegd.
op welke manieren werden de ideeën van de verlichters verbreid?
 1. de enyclopedie van diderot
 2. salons en koffiehuizen
 3. schrijvers, boeken, tijdschriften
 4. toneel
 5. de ontduiking van de censuur
 6. de verlichte despoten
 7. de franse revolutie
.
welke vooruitgang werd gemaakt op vele gebieden?
mensen begonnen te begrijpen dat het toenemen van kennis veel voordelen had. dit had als gevolg dat er allerlei nieuwe dingen werden uitgevonden
welke gevolgen had de wetenschappelijke revolutie?
- grote vooruitgang op veel gebieden.
- de West-Europeanen gaan de wereld overheersen.
- de verlichting
hoe zijn de eerste onderzoekers begonnen
uit zichzelf, ze werden niet gesteund door de regering.
wat probeert de wetenschap?
de wetenschap probeert er achter te komen waarom bepaalde dingen gebeuren.
waar denken we aan bij technologie?
aan de manier waarop kennis in de industrie wordt gebruikt.
5 verschillen met de griekse manier van onderzoeken
1. er werd veel meer geëxperimenteerd
2. aantal onderzoeken groter
3. onderzoekers werkten samen in verenigingen
4. verenigingen betaalden experimenten
5. verenigingen werden gesteund door de overheid
 3 kenmerken van de Wetenschappelijke Revolutie
1. observeren
2. experimenteren
3. redeneren