Samenvatting Sprekend verleden.

-
ISBN-10 9057307987 ISBN-13 9789057307980
978 Flashcards en notities
59 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Sprekend verleden.
 • Conny Bastiaans G O graphics
 • 9789057307980 of 9057307987
 • 5e dr.

Samenvatting - Sprekend verleden.

 • 1 Een nieuwe tijd begint

 • wat betekend renaissance?

  Wederegeboorte. Van de denkwijze van de grieken en romeinen.

 • Wat is de Nieuwe tijd

  periode in de geschiedenis van West-Europa na de Middeleeuwen ( 1500-1800 )

 • wanneer ontedekte columbes amerika

  1492

 • drie denkbeelden

  • ieder mens is belangrijk en het is goed om je zelf op de voorgrond te plaatsen.
  • ieder mens leeft voor zichzelf en niet voor andere.
  • geniet van het leven en denk niet alleen maar aan de dood.
 • Is Rick hot?
  ja natuurlijk

 • wie was columbus?
  een gaye gast
 • -Ieder mens leeft voor zichzelf en niet voor 1 of andere groep.

  -Geniet van het leven op aarde en denk niet alleen aan de dood.

 • noem vier kenmerken van de Nieuwe Tijd?

  1 Invloed van Grieken en Romeinen werd erg groot: veel nieuwe uitvindingen.

  2 Handel en bedrijf werden naast landbouw erg belangrijk: ontdekkingsreizen.

  3 Macht van adel nam af : Vorsten kregen meer macht.

  4 Er ontstonden problemen in de christelijke kerk: Protestantse kerken scheidden zich af van de katholieke kerk.

 • wat waren de drie belangrijke denkbeelden in de renaissance

  ieder mens is belangrijk en het is goed om je zelf op de voorgrond te plaatsen

  ieder mens leeft voor zichzelf en niet voor een of andere groep

  geniet van het leven op aarde en denk niet alleen maar aan de dood

 • drie denkbeelden aantrekkelijk voor vier groepen

  1. kooplieden
  2. vorsten en edelen
  3. kunstenaars
  4. geleerden
 • Vul in: Simon <3 ....
  Sita
 • wie  vonden de aantrekkingskracht van de denkbeelden van de romeinen en grieken interessant

  kooplieden zij wilden van hun rijkdom genieten

  vorsten en edelen zij wilden meer macht

  kunstenaars zij namen de stijl van de grieken en romeinen over

  geleerden zij wilden net zo onderzoek doen als de grieken en romeinen zonder de kerk die hun belemerde

 • kenmerken die van toepassing zijn voor paragraaf 1 uit tijdvak 5.

  19 en 20

 • Wat is de omvang van Simons voorhoofd?
  A:999999999 meter
  B:999999999999 meter
  C:99999999999999999999999999999999999999999999meter
  Geen van alle: computer crasht bij intikken van juiste grootte
 • wat is een factorij ?

  een factorij is een handelpost. Deze bestond uit een fort, een haven, wat pakhuizen en woningen

 • hoeveel ontdekkingsreizigers waren er ?

   

  6

 • welke ontdekkingsreizigers waren er allemaal ?

  1. Bartolomeo Dias. hij zeilde in 1488 langs de westkust van Afrika en komt bij kaap de goede hoop.
  2. Giovanni Caboto. ontdekte new-foundland. in 1497-1498.
  3. Ferdinand Magelhaes. hij maakte een zeereis rond de wereld in 1519 tot 1521
  4. vasco gama. hij ontdekte de route via Zuid-Afrika naar India in 1497 tot 1498
  5. Cristoffel Columbus. hij ontdekte de eilanden aan de Caribische zee voor de kust van Amerika in 1492.
  6. Pedro Cabral. ontdekt de kust van  Brazillië in 1500
 • waardoor overlijden miljoenen indianen ?

  • doordat ze al een lange tijd niet in aanraking zijn gekomen met de buiten wereld en dus geen inmumsysteem hebben opgebouwd.
  • ze kregen verschillende ziektes (bijvoorbeeld: malaria)
  • veel indianen werden door Europeanen gedood
 • wat is absolutisme?

  dat is een regeringsvorm, waarin ervan word uitgegaan dat de koning door god is aangesteld en alle macht in handen heeft.

 • wat is renaissance ?

  de belangstelling  voor de Grieks-Romeinse cultuur

 • wat betekend renaissance ?

  Wedergeboorte

 • naar welke drie dingen waren de portugezen opzoek ?

  • ze zochten steun bij het verslaan van de moslims
  • ze zochten een zeeweg naar azië
  • ze zochten visgronden
 • wat zijn plantages ?

  plantages zijn : landbouwbedrijven.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Sprekend verleden
 • Conny Bastiaans e,a
 • 9057307308
 • 1st

Samenvatting - Sprekend verleden

 • 1.1 Wat is geschiedenis?

 • Geschiedenis bestaat uit verschillende verhalen uit het verleden.

 • heb je vaak met geschiedenis te maken?
  Ja, bijv. het verleden van familie, van je eigen woonplaats.
 • Meeste mensen denken dat geschiedenis alles is wat vroeger is gebeurt, een geschiedschrijver zei dat ook in de 19de eeuw.
  Een andere geschiedschrijver zei geschiedenis is een discussie zonder einde.
 • Er bestaat nooit een verhaal over het verleden en dat heeft te maken met drie problemen:
  1. niet iedereen heeft de beschikking over dezelfde bronnen.
  2. niet iedereen vindt dezelfde dingen belangrijk.
  3.over bepaalde gebeurtenissen en personen schrijft de één positief en de ander negatief.
 • Geschiedenis is ook een manier van denken.

 • Mensen die schrijven over geschiedenis halen hun informatie van bronnen. Geschiedenis is daarom ook een manier van onderzoeken van bronnen.
  Dat blijkt uit de betekenis van een ander woord voor geschiedenis: historie.
  Het is afkomstig uit de Griekse taal en betekent onderzoek.
 • Alle waardoor je iets over geschiedenis te weten kunt komen is een bron. Zo'n bron kan van alles zijn, bijv. krant of website.
 • Bronnen moet je nooit zomaar geloven want sommige dingen zijn niet waar. Bij het onderzoeken van een bron gaat het erom:
  1. Is het een feit.
  2. Zijn er bewijzen of kan het bewezen worden wat er word gezegd.
  3. hoe betrouwbaar is de bron.
 • 1.2 Wat heb je aan geschiedenis?

 • Het enige en echte verhaal bestaat niet.
  Ieder verhaal is afkomstig van iemand die alles vanuit zijn eigen achtergrond beschrijft dat heet standplaatsgebondenheid.
 • Ieders kijk op de wereld is anders.
  Dat komt bijv. door geloof, het land waar diegene woont, zijn leeftijd, de tijd waarin hij leeft, zijn huidskleur.
  In geschiedenis is standplaatsgebondenheid belangrijk.
 • Zonder geschiedenis valt niks te begrijpen.

 • wordt iemand zijn leven bepaalt door het verleden?
  ja want je identiteit bestaat uit dingen die in het verleden zijn gebeurd.
 • Zonder kennis van geschiedenis kun je niets begrijpen.
  Bijv. de oorlog tussen de Palestijnen en Israëliërs, die strijd kun je begrijpen als je iets weet over de geschiedenis van de volken
 • Aan historisch denken en onderzoeken heb je iedere dag wat.

 • In veel westerse staten zijn ze er van bewust dat je geschiedenis nodig hebt daarom krijg je tot je 15de geschiedenis.
  Maar het zijn maar een paar lesuren en dat is eigenlijk te weinig.
  Maar als je de krant leest of tv kijkt kun je hetzelfde afvragen als geschiedschrijvers.
 • 1.3 Soorten bronnen en wat je eraan hebt.

 • Geschreven en ongeschreven bronnen.
  Geschreven bronnen zijn bronnen die opgeschreven.
  Ongeschreven bronnen zijn bronnen die niet zijn geschreven, bijv. hunebedden of foto's.
 • Je hebt twee bronnen:
  1. primaire bronnen dat zijn bronnen van ooggetuige.
  2. secundaire bronnen dat zijn bronnen die worden verteld via een tussenpersoon.
 • Je kunt je afvragen wat voor bron het is maar soms kan het antwoord secundair en primair zijn dat hangt ervan af welke vraag je stelt.
 • 2.1 Mensen en hun culturen

 • Het begrip Prehistorie

  Prehistorie wordt de tijd in de geschiedenis genoemd, waarvoor door niemand in die tijd zelf is geschreven.
  In bijna iedere cultuur houdt de Prehistorie op een ander moment op.        Inde ene cultuur beginnen de mensen zelf te schrijven, over de andere cultuur word eerst door andere geschreven.
  Over het gebied waar ons land is ontstaan, heeft de Romein Julius Ceasar het eerst geschreven. Dat was in de 1ste eeuw.
  Het woord Prehistorie kan zowel een 'periode' als 'tijdvak' worden genoemd.
  Het woord periode gebruiken we voor de ook door de overheid voorgeschreven algemeen westerse periodisering zoals Prehistorie en Oudheid. 
 • Ontstaan van etnische verschillen.
 • Alle mensen die leven horen tot dezelfde groep mensen maar er zijn natuurlijk wel verschillen.
 • Het is een raadsel hoe de etnische verschillen zijn ontstaan.
 • De wetenschappers denken dat de mensen overal gingen wonen en dat ze na lang zich gingen aanpassen aan het klimaat. (met lang bedoelen ze 10.000 jaar)
 • Zo ontstonden etnische groepen:
  Groepen mensen met lichamelijke kenmerken die anders zijn dan andere mensen.
  Deze kenmerken zij erfelijk.
  Het opvallendste kenmerk is de huidskleur.
  Etnische verschillen kunnen in de toekomst weer veranderen.
 • Ontstaan van verschillende culturen:
  Onder een cultuur verstaan we het denken en doen van bepaalde groepen mensen. Tot cultuur horen:
  1. Hoe mensen in hun levensonderhoud voorzien en hun inkomsten verdelen (economie)
  2. Hoe mensen zich gedragen en met elkaar omgaan (sociale omstandigheden)
  3. Hoe mensen de macht onder elkaar verdelen (politiek)
  4. Andere onderdelen bijv. godsdienst, onderwijs, kunst, taal
 • Sommige denken dat etnische verschillen hebben te maken met het ontstaan van de cultuur.
 • Hoe moeten we de cultuurverschillen verklaren?
  Zolang als mensen bestaan leven ze in groepen als je in zo'n groep geboren word dan leer je de gewoontes en godsdienst en is die anders dan andere groepen word dat raar gevonden.
 • Culturen kunnen in de toekomst veranderen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 3:

 • sprekend verleden
 • conny bastiaans, harald buskop
 • of
 • 2012

Samenvatting - sprekend verleden

 • 1.1 De Renaissance verbreidt zich over Europa

 • Wanneer begint er een nieuwe manier van denken en waar ?

  ong. 1400 in florance

 • Hoe ontstond een nieuwe manier van deken 

  Florance had geen koning de rijke  burgers beslisten  geld+vrijheid+competitie = nieuwe manier van denken

 • Wat is de Renaissance?

  periode waarin nieuwe belangstelling ontstond voor de Grieks-Romeinse cultuur 

  lett.: wedergeboorte 

 • Wat zijn de verschillen tussen de Renaissance en de Middeleeuwen? 

  in de Renaissance kwam er meer belangstelling voor :       In de Middeleeuwen kwam meer belangstelling

  - genieten van het leven                                                                      voor:

  -technische vaardigheden in  de kunst                                          - grote aandacht voor godsdienst

  - meer aandacht voor de natuur                                                      - de kunst ging niet on tecnische vaardigheden

  - ieder mens was belangrijk                                                                    maar wat er word uitgebeeld

                                                                                                                           - als enkeling ben je niet belangrijk

                                                                                                                             - grote aandacht voor het leven na de dood

 • wie profiteerden van de nieuwe tijd?

  kooplieden, vorsten , edelen, vorsten, kunstenaars & geleerden

 • wat wilden geleerden graag ?

  zelf onderzoek doen (ook al was de kerk tegen )

 • wat waren de gevolgen van de onderzoeken van de geleerden?

  nieuwe uitvindingen , nieuwe denkbeelden.

 • wat waren de denkbeelden in de Middeleeuwen?

  - de wereld is plat

  - de wereld is het middelpunt

  - buiten de wereld bestaat de lucht uit glazen banden

  en de engelen bewegen die banden 

 • welke geleerden probeerden veranderingen in de denkbeelden te brengen

  Nicolas Copernicus , 1543 , zijn denkbeeld : de aarde is niet het middelpunt

  Giordano Bruno , 1600 , zijn denkbeeld : sterren zijn zonnen en het heelal is oneindig -> brandstapel

  Galileo Galilei , 1564-1642 , zijn denkbeeld : wereld is een planeet -> levenslang huisarrest

   

 • 1.2 Grote ontdekkingsreizen en hun gevolgen

 • wanneer begonnen de Portugezen de Afrikaanse kust te verkennen? 

  ong 1500 t/m 1600

 • wat waren de redenen tot de verkenning van de Afrikaanse kust?

  - om te vissen 

  - voor de handel 

  - om bondgenoten te vinden voor de strijd tegen de moslims

   

   

 • de belangrijkste ontdekkingsreizen waren :...?

  1492 Christoffer Columbus ontdekt Amerika

  1488 Bartholomeus Dias bereikt Kaap de Goede Hoop

  1497-1498 Vasco da Gama vaart om Afrika heen en bereikt India 

  1419-1521 Magelhaen reist de wereld rond (ontdekt de wereld is rond)

 • wie zorgde voor de slaven handel?

   

  Bartholomeus de las Casas

 • hoeveel procent van de Afrikaanse bevolking sterft door slaven handel en hoeveel werden er vervoert?

  15% , 10.000.000

 • wat houd de driehoekshandel in ?

  van Europa--> Afrika = geweren , kleding , ijzerwaren

  Afrika--> Amerika = slaven , ivoor 

  Amerika--> Europa = katoen , suiker, tabak

 • wat waren de gevolgen van de slavernij ?

  verspreiding van zwarten over de blanke bevolking-->ziektes, uitwisseling van producten, Chinese invl. op de Europese cultuur

 • 1.3 Opkomst van machtige vorsten

 • wie was de baas  in de middeleeuwen?

    /                                                                  of de koningen?:

  de paus?:                                                     Willen ook macht hebben

  is de opvolger van Petrus                     de grootste koning was Karel de Grote rond 

  Moest het verhaal vertellen               800

  over Jezus.                                                   (de paus verkoos hem tot keizer.)

  Hij moest de baas worden

  van Europa                                                    

   

   

   

  oplossing ?

  - scheiding tussen kerk en staat 

    kerk: alle gelovige dingen die te maken hebben met god 

  en alle andere dingen over het geloof daar beslist de paus over

  staat: alle aardse dingen worden geregeerd door de koning 

   

   

   

   

   

   

   

   

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat wilden de patriotten bereiken
meer mensen bij het bestuur van de Republiek betrekken
Wat mochten katholieken dan wel?
Het werd hun niet verboden katholiek te zijn. Iedereen in de Republiek had gewetensvrijheid.
Hoe vrij waren de inwoners van de Republiek?
Beperkte vrijheid voor de katholieken
Wat zijn generaliteitslanden
Katholieken gewesten die worden bestuurd door de staten generaal
Opvallend aan de Republiek was:
dat de Republiek het enige land in Europa was zonder koning;
dat de gewesten erg zelfstandig waren;
dat rijke burgers veel macht hadden;
dat de Calvinistische kerk wel staatskerk was, maar dat andere godsdiensten oogluikend toegestaan werden;
dat er weinig censuur was.
Het gemeen (het gewone volk)
Vaak grote armoede
Geen bestuursfunctie
Werklieden in de nijverheid en havens, soldaten, matrozen, werklozen
Landarbeiders
Kleine burgerij:
Meestal voldoende inkomsten om van te leven
Geen bestuursfunctie
Ambachtslieden, kleine handelaren, winkeliers en schoolmeesters
Boeren met een klein bedrijf
Deze groep was erg groot. Ze konden vaak goed rondkomen maar sommigen waren even rijk als gegoede burgerij terwijl anderen niet rond konden komen.
Gegoede burgerij:
Vaak even rijk als regenten
Geen bestuursfunctie
Eigenaars van grote bedrijven zoals kooplieden, grote boeren en textielfabrikanten.
Ze waren vaak even rijk, hadden dezelfde beroepen maar drongen toch nooit de groep van regenten binnen.
Regenten of patriciërs:
Rijk
Bestuur in handen
Zowel van adel als niet van adel
Tot de regenten behoorden 9000 mensen (2% van de bevolking). Ze lieten de anderen geen invloed uitoefenen op het bestuur.
Waarom heeft het gewest Holland heeft de meeste invloed
Omdat het 58% van de belastingen betaald