Samenvatting States Versus Markets

-
ISBN-10 0230521282 ISBN-13 9780230521285
121 Flashcards en notities
6 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "States Versus Markets". De auteur(s) van het boek is/zijn Herman M Schwartz. Het ISBN van dit boek is 9780230521285 of 0230521282. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - States Versus Markets

 • 1 De opkomst van de moderne staat, van straatbendes tot maffia.

 • Wat houdt een ricardiaanse strategie in?
  Het exporteren van grondstoffen gebruiken voor economische groei. Is gebaseerd op comparatieve voordelen en was dominant aan het begin van de 19e eeuw.
 • Stroming van Adam Smith en belangrijkste denkbeelden
  Klassieke Politieke Economie (KPE)

  - Eigen belang dient algemeen belang
  - Arbeidsdeling op internationaal niveau (vrijhandel)
  - Onzichtbare hand is wenselijk voor economische groei
  - Overheid als bescherming tegen machtsmisbruik
  - Waarde van een product is aantal arbeid dat erin zit
  - Subsistance wages
 • Wat houdt een kaldoriaanse strategie in?
  Het gebruik van Verdoorn effecten en toenemende productiviteitsgroei door meer output en schaalvergroting, leren door doen en snelle technologische innovaties- om economische groei te generen wat uiteindelijk moet leiden tot competitief voordeel.
 • Stroming van David Ricardo en belangrijkste denkbeelden
  Klassieke Politieke Economie (KPE)

  - Arbeidsdeling op internationaal niveau zorgt voor verhoging van productiviteit en daarmee een verhoging van winsten
  - Bedenker van Ricardiaanse Strategie tot economische groei.
  - Comparatief voordeel
 • Stroming van Thomas Malthus en belangrijkste denkbeelden
  Klassieke Politieke economie (KPE)

  - Bevolking groeit sneller dan de groei van de aanvoer van voedsel waardoor er internationale spanningen ontstaan
 • Stroming Jean Baptiste Say en belangrijkste denkbeelden
  Klassieke politieke economie (KPE)

  - Say's law: Productie verzorgt zijn eigen vraag. Verhoging van productie betekent groei BNP en daarmee een grotere consumptie. Maar ook
  Overproductie -> Daling prijzen -> groei van vraag -> Stijgende prijzen
 • Denkbeelden van Verdoorn (Verdoornse Groeistrategie)
  - Increasing returns in een Learning Economy
  * Door middel van oefenen en leren zal er een economische groei komen dat op zijn tijd weer zorgt voor een grotere productiviteit en dus winst
 • Denkbeelden Kaldor (Kaldoriaanse Groeistrategie)
  - Grenzen dichtgooien en met investeringen van de overheid meer industrialisering nationaal teweeg brengen door middel van Increasing Returns (Verdoorn)
 • Comparatief voordeel
  David Ricardo

  Maak waar jij als land het beste in bent. Als ieder land dit doet zal de mondiale economie aanzwengelen en overal economische groei komen
 • Friedrich List denkbeelden en stroming
  - Antwoord op Smith
  - Vrijhandel wanneer staat daar klaar voor is en andere mercantilisme om jezelf in een positie te krijgen voor vrijhandel
  - Kicking away the ladder
  - Organisch geheel
 • Stroming Mandel en Denkbeeld
  Marxisme en/of Cyclisch denken

  4 perioden van Arbeid:
  - 1789-1848 Ambacht in kleine fabrieken
  - 1849-1890 Specialisme in industrie door grote ondernemingen
  - 1890-1930 Taylorism Specialisme van Arbeider op enkele taken (lopende band)
  - 1930-1965 Fordism massaproductie en arbeider heeft 1 taak voor de gehele dag

  Innovatie betekent andere manier van managen
  Verdedigd Labour Theory of Value van Marx/Smith
 • Formuleer twee paden om de hegemoniale macht van VK in te halen
  - Duitsland
  * Gschrenkron/Kaldor oplossing. Grenzen dicht, investeren en innoveren
  - Verenigde Staten
  * Ricardiaanse strategie, Genoeg land en innovatie, explosie van productie
 • Benoem de Historisch materialistische fase van Marx
  - De manier hoe we in ons bestaan voorzien bepaald onze sociale verhoudingen. Dit is een cyclus van fase naar fase waarin elke fase de arbeiders meer vrijheid geeft.

  Feodalisme -> Slavernij -> kapitalisme
 • Benoem de Historisch materialistische fase van Marx
  - De manier hoe we in ons bestaan voorzien bepaald onze sociale verhoudingen. Dit is een cyclus van fase naar fase waarin elke fase de arbeiders meer vrijheid geeft.

  Feodalisme -> Slavernij -> kapitalisme
 • Noem 3 manieren om een crisis te krijgen geformuleerd door Marx
  - Surplus -> winst -> expansie -> meer arbeid -> hogere lonen -> Technologische ontwikkeling voor arbeid te besparen -> minder lonen -> minder besteding/consumptie -> minder winst
 • wat is het Kondratieff golf idee?
  Economische golven van 50-60 jaar waarbij hard innovations een belangrijke rol spelen. Deze innovaties zorgen voor economische groei vanwege de vraag naar deze producten. Echter kantelt de groei om in overproductie en teveel aanbod waardoor economisch slechter gaat. Vervolgens is er weer een nieuwe hard innovation nodig
 • IFCOR en het LME versus CME van Institutionalisme
  LME: Liberal market Economies
  CME: Controlled market Economies

  I: Industriele verhoudingen
  F: Financieel stelsel
  C: Corporate design
  O: Opleidingsstelsel
  R: Relaties tussen bedrijven
 • Met welke denker is Thorstein Veblen in lijn?
  Schumpeter:

  Steeds meer vergroting van schaal, bureaucratisering
 • Denkbeelden en stroming van Thorstein Veblen:
  Institutionalisme (leider)

  - Anti Neoklassiek vanwege niet utility maar cultuur bepaalt consumptie. Ook kijken mensen niet alleen naar wat zij nodig hebben maar ook naar wat anderen hebben die naast hun staan. Relatieve Consumptie
  - Anti Marx: Niet revolutie door uitbuiting maar emulatie, zelf tot de heersende klasse gaan behoren
  - Industrie vs. Business
 • Drie redenen waarom volgens NCE economen een Overheid mag intervenieren?
  - Prisoners dilemma: Free riding
  - Tragedy of the commons: Geen verantwoordelijkheids gevoel
  - Positief of Negatieve externe factoren: Milieu of kennis
 • Welke twee revoluties is de NCE stroming verantwoordelijk voor?
  - Marginalistische revolutie: evenwicht met iedere eenheid extra
  - Formalistische revolutie: Cijfers als basis van kennis
 • Redenen schuldencrisis 1890 en ketting van oorzaak-gevolg redenering:
  - Lenen voor ricardiaanse strategie -> meer productie -> overproductie -> aanbod groter dan vraag -> prijzen dalen -> minder inkomsten -> niet af kunnen betalen ->rente omhoog voor staat -> Inflatie van munt -> schuld wordt groter en drukt zwaarder -> nog minder inkomsten
 • Benoem de drie theorieen van Marx over crisis in het Kapitalisme
  - The Anarchy of Capitalist Production: Produceren zonder zekerheid afnemers
  - The tendency of the raye of profit to fall
  - Onderconsumptie
 • Noem de vier belangrijkste innovaties van de Industrialisering
  - Spinning jenny
  - Stoommachine
  - Kolen en staal
  - Cement
 • Noem de vier hegomoniale cycli
  - Technische
  - Militaire
  - Economische
  - Politieke
 • Wat is Kicking Away the ladder?
  - Het eisen van vrijhandel bij landen terwijl de bestaande orde van economische grootmachten door protectionisme groot is geworden
 • Wat is Marginalisme en door wie is het bedacht?
  - Jevons en Mengel: De laatste eenheid van productie bepaalt de prijs van het product
 • Wat is de Backlash van keynes?
  Stagflatie in de jaren 70 waar inflatie en economisch slechte tijden gepaard gingen. Dit kon volgens het Keynesiaans model niet aangezien inflatie kwam door overconsumptie en daardoor prijsstijging
 • Welke stroming en denkbeelden heeft Friedman?
  - monetarisme
  - Inflatie = hoeveelheid geld ipv vraag naar geld
  - IS = LM model aanbod geld = vraag markt naar geld
 • Noem een nadeel van de neergang van de Britse Economie als Hegomoon
  - Britse Hegomonie -> economisch slechte tijd in VK -> Protectionisme -> geen Last Resort meer -> minder investeringen en handel -> minder pond in investeringen -> meer buitenlandse valuta in handel
 • Waarom werd Amerika in 1917 niet de Wereldwijde Hegomoon?
  - Landbouw was grote export in WOI echter na oorlog en herstel EU kwam er overproductie waarom prijzen daalden
  - Protectionisme
  - Binnenlandse problemen (afkeuring)
  - Geen binnenlandse vraag voldoende naar industrie producten
  - Geen buitenlandse vraag voldoende naar industrie producten vanwege weinig geld en kapitaal
 • Benoem de Trauma's van The Great Depression
  - Amerikaans trauma: Lenen om te investeren -> overproductie -> Inflatie -> schulden worden groter -> Krediet richting Europa stopt

  - Nederlands Trauma: Goudstandaard -> Werkloosheid -> jordaanoproer

  - Duits Trauma: herstelbetalingen -> onwil om te betalen -> bezetting ruhrgebied -> staking -> kosten van staking -> geld bijdrukken -> hyperinflatie tot wel 2500%

  Economisch liberalisme verliest kracht vanwege crisis:
  -Alternatieve methoden -> Fascisme, socialisme en KEYNEESSSSSS
 • Wat is Paradoxy of Thrift?
  keynes en Mandeville

  - Eigen belang streeft geen algemeen belang na
  - Recessie -> meer sparen van individu -> vraag daalt -> overproductie -> economische groei daalt -> inflatie -> Spaartegoeden worden minder waard
 • Stroming en denkbeelden van Galbraith
  Institutionalisme

  - managers vs. Aandeelhouders; Daadwerkelijke kennis vs. Afstand -> bureaucratisering van Economie Schumpeter
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is de These van Palan?
Internationaal juridische aspecten beperkt autoriteit staat tussen de landsgrenzen maar permitteert tegelijkertijd het juridisch meervoudig bestaan van bedrijven in meerdere landen zonder dat daar een economische activiteit tegenover hoeft te staan.
Noem drie redenen voor en tegen Belastingparadijzen
Tegen:
- Financieel toezicht is vaag
- Terrorisme is niet zichtbaar
- MKB vs. Grote bedrijven (competitie vervalsing)

Voor:
- Tiebout: Competitie tussen overheden zorgt voor betere overheden
- Belastingen worden doorberekend aan burgers (Symboolpolitiek)
- Kleine landen vs. grote landen kleine landen maken een kans. (NEOKLASSIEK)
Waarom verplaatsing Productie?
- Dichter bij afzetmarkt
- Beter benutten productiefactor
- Kosten efficiëntie beter benutten
Waarom verplaatsing Productie?
- Dichter bij afzetmarkt
- Beter benutten productiefactor
- Kosten efficiëntie beter benutten
Hoe loopt de Road to Serfdom volgens Hayek?
- Planning in liberalisme -> centrale economische organisatie -> socialisme -> economische afhankelijkheid van de staat/planners
Hoe loopt de Road to Serfdom volgens Hayek?
- Planning in liberalisme -> centrale economische organisatie -> socialisme -> economische afhankelijkheid van de staat/planners
Wat zijn volgens Hayek de enige twee manieren waarop planning wenselijk is?
- Ontplooiing van het Individu
- Markt richting geven volgens een Blueprint
Wat houdt de Self Destruction These van Hirschman in?
- Kapitalisme commodificeert alles waardoor normen en waarden eroderen.
Noem twee soorten van productie overzee's plaatsen:
- Outsourcing
- Off shoring
Noem een aantal visies op vervanging arbeid door technologie?
- Luddite Fallacy: Luddieten waren bang tijdens IR dat technologische innovatie banen inpikte maar innovatie zorgt ook weer voor banen
- Keynes + Neoklassiek: Tijdelijke werkeloosheid daarna vraag arbeid
- Frey & Osborne: 47%van arbeid in VS verdwijnt