Samenvatting statistics for the behavioral sciences

-
393 Flashcards en notities
5 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "statistics for the behavioral sciences". De auteur(s) van het boek is/zijn . Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - statistics for the behavioral sciences

 • 1 Hoofdstuk 8

 • Wat gebeurd er met de power als Alpha 0.1 toeneemt
  Neemt Power ook toe
 • Wat gebeurd er als er 1 of tweezijdig wordt getoetst met de power als Alpha (0.1) hetzelfde blijft. 
  De power wordt hoger bij eenzijdig. 
 • Wat gebeurd er als de steekproefomvang toe neemt met de power
  Deze neemt toe
 • Wat gebeurd er met Cohen's D als de steekproefomvang toeneemt
  Deze blijven het zelfde
 • Wat gebeurd er met de Z score als de steekproefomvang toe noemt
  De Z score neemt toe
 • 2 Hoofdstuk 9

 • Wat wordt gemeten bij de steekproefstandaardafwijking ( bij steekproef
  Is een schatting van de spreiding in de populatie, het is de gemiddelde afstand van de scores tot het steekproefgemiddelde
 • Wat is de standaardfout bij een steekproef

  De standaardfout is maat voor de spreiding in een steekproevenverdeling, het is 
  de gemiddelde afstand van de steekproefgemiddelden tot het 
  populatiegemiddelde. 
 • Hoe te bereken als vanuit de sigma min wordt gerekend. Bv U= 8 en M=4
  Berekenen vanuit de plus. 
 • Wat is het voordeel van proeven te herhalen
  Individuele verschillen worden kleiner, Beïnvloeden onderzoeksresultaat minder omdat ze constant zijn over de meting. De variantie in de scores neemt hierdoor af. Zal eerder tot significante resultaat leiden
 • 3 h10

 • Wat is een opzet met onafhankelijke metingen 
  Een onderzoeksopzet waarbij aparte steekproeven gebruikt worden om verschillende omstandigheden te onderzoeken, en die te kunnen vergelijken 
 • Tussen - persoonsopzet 
  Andere benaming voor de opzet met onafhankelijke metingen
 • Opzet met herhaalde metingen
  Een onderzoeksopzet waarbij dezelfde steekproef wordt gebruikt voor twee verschillende onderzoekssituaties, waaruit twee verzamelingen van gegevens komen over een bepaalde variabele, die met elkaar gemeten worden
 • binnen persoonsopzet 
  Een andere benaming voor de opzet met herhaalde meting 
 • geschatte standaardfout M1-M2.  
  Wordt gebruikt bij statistiek met onafhankelijke metingen 
 • Gegroepeerde variantie ( pooled variance)
  Een combinatie van de variantie's van de verschillende steekproeven bij onafhankelijke metingen 
 • Homengeniteit van variantie
  Een assumptie waarmee gesteld wordt dat de variantie's van twee steekproeven bij onafhankelijke metingen gelijk aan elkaar moeten zijn. 
 • Wanneer pas je een T toets toe
  Bij één gemiddelde om te bepalen of 1 variabele significant effect had

  Effectgrootte R2 of Cohens' d

  Vaak 1 N  Bij een gemiddelde en standaardafwijking kunnen gebruikt worden om scores te beschrijven
 • Wanneer gebruikt je T toets onafhankelijk 
  Deze pas je toe bij verschil in gemiddelde te toetsen 

  Het gemiddelde en de standaardafwijking kunnen gebruikt worden om scores te beschrijven voor elke groep

  Effectgrootte
  Cohen's D of R2
 • Wanneer gebruik je T toets afhankelijke 
  Er moet verschillende scores berekend worden. Gemiddelde en Standaardafwijking moeten voor verschilscores berekend worden. 

  School prestaties vs gebruik facebook per leerling (Related / gekoppeld aan) 
 • Wanneer gebruik je Anova
  Bij meerdere groepen. 

  Effectgrootte N2
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe noem je een steekproef waarbij Je kiest voor mensen die specifieke kenmerken hebben die belangrijk zijn voor het onderzoek 
Doelgerichte 
Beschrijf doelgerichte steekproef
Je kiest de mensen die specifieke kenmerken hebben die belangrijk zijn voor het onderzoek 
Hoe noem je de volgende steekproef Gemakssteekproef ( wie wil)Quatasteekproef   ( let je op kenmerken)
Niet aselect
Noem niet aselecte steekproeven (2)
Gemakssteekproef ( wie wil)
Quatasteekproef   ( let je op kenmerken)
Welke steekproef wordt gebruikt:Maak een lijst van alle elementen op de basis van geografisch gebiedtrek een steekproef van clysters Trek binnen cluster een steekproef van elementen 
Getrapte steekproef 
Getrapte steekproef

Maak een lijst van alle elementen op de basis van geografisch gebied
trek een steekproef van clysters 
Trek binnen cluster een steekproef van elementen 
Welke vorm van steekproef gebruik je bij de volgende opsommingMaak een lijst van alle elementen op basis van geografisch gebiedTrek een steekproef uit de cluster
Cluster steekproef
Wat is een cluster steekproef
Maak een lijst van alle elementen op basis van geografisch gebied
Trek een steekproef uit de cluster
Welke steekproef heeft de volgende eigenschappen:Maak een lijste met elementen Verdeel de populatie in strata Trek binnen elke stratum een aselecte steekproef ( tekenen) 
Gestratificeerde 
Wat is gestratificeerde aslecte steekproef 
Maak een lijste met elementen 
Verdeel de populatie in strata 
Trek binnen elke stratum een aselecte steekproef ( tekenen)