Samenvatting Statistics for the Behavioral Sciences, International Edition 9th Edition

-
ISBN-13 9781111839550
325 Flashcards en notities
29 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Statistics for the Behavioral Sciences, International Edition 9th Edition". De auteur(s) van het boek is/zijn Frederick J Gravetter. Het ISBN van dit boek is 9781111839550. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Statistics for the Behavioral Sciences, International Edition 9th Edition

 • 1 Introduction to Statistics

 • Doel: Inzicht krijgen in de wereld van de statistiek. Alle statistische procedures zijn ontwikkeld om een strekking te verstrekken. Je leert het sneller als je begrijpt waarom een nieuwe procedure nodig is. Algemeen in de statistiek gaat een goed georganiseerde, logische ontwikkelde progressie ondergaat dat leidt naar de basis concepten en definities van wereldwijde concepten

 • Wat is statistiek?

  Een bundel wiskundige procedures voor het organiseren, samenvatten en interpreteren van informatie (uit onderzoek).

 • Wat is een sampling error?

  Het onoverkomelijke verschil tussen de steekproef statistiek en de populatie parameter.

  vb Leermethode A gemiddelde toetsscore van 7.6, Leermethode B gemiddelde toetsscore van 7.1 -> interpretatie op 2 manieren: leermethode B is beter of het verschil ontstaat door sampling error en beide leermethodes zijn goed?

 • Een onderzoeker wil graag de claim evalueren dat grote dosis van vit. C kan helpen om verkoudheid te voorkomen. 1 Groep van de participanten heeft een grote dosis gekregen, andere placebo. De onderzoeker neemt het aantal verkoudheden op gedurende het winterseizoen bij elk individu. Wat is de afhankelijk variabele?

  Aantal verkoudheden bij de participanten

 • Hoe kun je 2 (of meer) verschillende groepen scores vergelijken?

  1 variabele om groepen in te delen, 1 variabele als scores voor iets binnen groep

  vb geweld- en geen-geweld-groep; slechte jeugd

 • Zie vorige vraag verkoudheden onderzoek. Is de afhankelijke variabele discreet of continu?

  Discreet

 • Welke 2 categorieën variabelen moeten onderzoekers bij een experiment proberen te controleren (omdat deze invloed kunnen hebben op de onderzochte correlatie in het experiment) en op welke 3 manieren kunnen ze dat doen?

  De 2 categorieën zijn:

  • Participanten variabelen (leeftijd, geslacht, enz.)
  • Omgevingsvariabelen (tijd van de dag, het weer, enz.)

  Deze variabelen kun je op 3 manieren proberen te controleren:

  • Random assignment: willekeurig toewijzen
  • Matching (bijv. 60% vrouw, 40% man)
  • Constant houden (alleen 10-jarige kinderen gebruiken -> leeftijd constant)
 • Welke meetschaal kan hierbij gebruikt worden?

  Ratio (0 = geen verkoudheden)

 • Welke 2 andere onderzoeksmethoden naast het experiment kun je gebruiken om 2 of meer verschillende groepen scores te vergelijken? (let op: in de volksmond vaak wel experiment genoemd) En hoe noem je de onafhankelijke variabele in dit soort onderzoek?

  • ongelijkwaardige groepen: meisjes groep en jongens groep (geen controle over participanten variabelen)
  • voor-na onderzoek: mentale gezondheid voor en na therapie (geen controle over tijd = omgevingsvariabele)

  Quasi-onafhankelijke variabele: want variabele wordt niet gemanipuleerd (bijv. geslacht).

 • Ordinaal vs. nominaal?

   

  Ordinaal: richting van het verschil tussen de categorieen

   

 • Wat is de cumulatieve frequentie?

  Cumulatieve frequentie is de som van de scores t/m X.

  vb X=3 heeft een frequentie van 8 en X=2 (laagste X) heeft een frequentie van 4, dan is de cumulatieve frequentie van X=3 dus 12.

 • interval vs. ordinaal

  interval: grootte van het verschil tussen de categorieen

   

 • Hoe kun je een cumulatief percentage berekenen?

  Cumulatieve frequentie / N (x100%)

 • 1.1 Statistics, science and observations

 • We gebruiken de term 'statistiek' om te refereren naar een aantal wiskundige procedures.

 • Statistiek heeft twee algemene bedoelingen: 1. Statistieken worden gebruikt om informatie te organiseren en samen te vatten zodat de onderzoeker kan zien wat er in zijn onderzoek is gebeurd en de resultaten naar anderen kan verstrekken. 2. Statistieken helpen de onderzoeker de vragen te beantwoorden dat met gemak de onderzoeker in staat stelt om precies vast te stellen wat de algemene conclusies zin die verantwoord zijn en specifieke resultaten verkrijgt.
 • Statistiek heeft twee algemene bedoelingen: 1. Statistieken worden gebruikt om informatie te organiseren en samen te vatten zodat de onderzoeker kan zien wat er in zijn onderzoek is gebeurd en de resultaten naar anderen kan verstrekken. 2. Statistieken helpen de onderzoeker de vragen te beantwoorden dat met gemak de onderzoeker in staat stelt om precies vast te stellen wat de algemene conclusies zin die verantwoord zijn en specifieke resultaten verkrijgt.

 • Definitie: De term statistiek verwijst naar wiskundige procedures die informatie samenvat, organiseert en interpreteert

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

wat is de vorm van deze distributie?Zie plaatje 
negatively skewed
H0 zegt dat de variabelen ..... zijn Onafhankelijk zijn
Onafhankelijk zijn
H 1 zegt dat de variabelen .... zijn
afhankelijk 
Hoe groter de Z+ hoe ..... de P
Kleiner
Wat zijn de waarden van MU en sigma bij een normaal verdeling?
Mu = populatie gemiddelde = 0

Sigma = standaarddeviatie N = 1

P = 0,5
Met welke toets bereken je kans?
Met de Z toets
Wat betekent een rechte streep in een punten wolk?
Er is geen correlatie 
Wat gebeurd er als er geen spreiding is binnen scores?
Dan is er eigenlijk niets te onderzoeken. Pas wanneer de scores spreiding hebben kun je het onderzoeken --> Er uitspraken over doen.


Wanneer gebruik je de T-toets voor afhankelijke variabele?
Deze gebruik je wanneer je 2 of meer test momenten met elkaar wil vergelijken, van de zelfde persoon & onderwerp en dezelfde test.

 • Bijvoorbeeld voor de uitleg en na de uitleg (voor en na meeting).
 • Ouders die allebei een vragenlijst invullen over hetzelfde kind (dit wordt als voor / na gezien, omdat deze gedeeltelijk wel overeen moeten komen gaat over het zelfde kind).
 • Man en vrouw die vragenlijst invullen over hun huwelijk. Deze staan met elkaar in verbinding dus zou het voor een gedeelte (groot) overeen moeten komen.

Wanneer gebruik je de T-toets voor onafhankelijke variabelen?
 • Voor het vergelijken van groepen.
 • Je wilt het verschil weten tussen deze groepen.
 • Je gaat dus kijken binnen 2 populatie / individuen.

Het gaat hier niet over verschillen van 2 variabelen, maar het gaat over de verschillen van 2 groepen op variabelen.

Bijvoorbeeld het verschil tussen jongens en meisjes.