Samenvatting Statistiek

-
103 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Statistiek

 • 1 College 1

 • Categorische  variabelen

  Categorieën en geen getallen als waarden. 

 • 2 soorten categorische variabelen:

  Nominaal & ordinaal

 • Nominale variabelen

  Geen rangordening. Man/ vrouw

 • Ordinale variabelen

  Weinig religieus, beetje religieus, heel erg religieus

   

 • 2 soorten kwantitatieve variabelen

  Discrete & continue

 • Discrete variabelen

  Kunnen bepaald aantal waarden voorkomen. aantal kinderen bv

 • Continue variabelen

  Inkomen, tijd enz 

 • Proportie ligt altijd tussen de 

   

  0 en de 1

 • Centrummaten (GEMEMO)

  - Gemiddelde

  - Mediaan

  - Modus

 • Spreiding

  Afwijkingen van het gemiddelde

 • Meer spreiding betekent

  Meer zekerheid

 • Standaarddeviatie

  De standaarddeviatie geeft aan hoeveel de data gemiddeld afwijkt van het gemiddelde

   

 • “gemiddelde afstand” van het gemiddelde

  Standaarddeviatie

 • Hoe groter de standaarddeviatie (s)

  Hoe groter de spreiding van de data

 • Variantie

   

  s² gemiddelde van gekwadrateerde deviaties

 • Z-score

  Hoeveel standaarddeviaties een observatie van het gemiddelde ligt, dat is de z-score

   

 • Percentiel

  Geeft aan hoeveel procent van de observaties onder een bepaald punt ligt

   

 • Drie percentielen die vaak gebruikt worden

  25e, 50e, 75e Deze worden ook wel kwartielen Q1, Q2 en Q3 genoemd

 • Interquartile range:

  Reken je uit door Q3 – Q1 te doen

 • Criterium outliers

  Een observatie is een outlier als het meer dan 1.5 keer de IQR onder het eerste kwartiel of boven het derde kwartiel ligt

 • Skewed to the right is

  Mooi meegenomen Modus, mediaan, gemiddelde

 • Negatieve associatie (wat gebeurt er met x en y)

  als X omhoog gaat, dan gaat Y omlaag

 • Positieve associatie (wat gebeurt er met x en y)

  als X omhoog gaat, dan gaat Y ook omhoog

 • Lineair verband: Als je een rechte lijn kan trekken door een scatterplot, dan bestaat er een lineair (letterlijk: rechtlijnig) verband tussen X en Y

  Als je een rechte lijn kan trekken door een scatterplot, dan bestaat er een lineair (letterlijk: rechtlijnig) verband tussen X en Y

 • Correlatie

  Beschrijft de sterkte van een lineair verband (r) Ligt altijd tussen de -1 en +1. Hoe dichter bij de 0, hoe zwakker het lineair verband

 • Positieve correlatie: positief verband

  x en y omhoog of x en y omlaag. 

 •  

  Negatieve correlatie

   

  x omhoog en y omlaag of andersom

 • Is de sterkte van de correlatie afhankelijk of onafhankelijk van de meeteenheden?

  Onafhankelijk

 • Verschil associatie en correlatie

  Associatie betekent letterlijk verband en correlatie drukt dit verband uit in een cijfer (vanaf een correlatie van .3 spreken we meestal van een significant verband tussen x en y)

   

 • Waarvoor wordt een regressielijn gemaakt?

  Je maakt een regressielijn zodat je dmv een waarde van X de waarde van Y kunt voorspellen

   

 • y-hat

   

  Voorspelde y

 • Intercept in regressieformule

  Waarde van Y als X 0 is

   

 • Positieve b

  Positief verband en stijgende lijn

 •  

  Method of least squares:

   

  Alle residuen worden gekwadrateerd en vervolgens bij elkaar opgeteld. 

 • Nonresistentie

  Correlatie en de regressielijn zijn nonresistent: ze kunnen worden beïnvloed door outliers.

   

 •  

  Extrapolatie

   

   

  Het uitbreiden van een reeks getallen met punten die buiten die reeks liggen

 • Confouding variable

  Een confounding of lurking variabele is een variabele die de associatie tussen X en Y beïnvloedt.

 • Verschil confounding en lurking variabelen

  Confounders zijn gemeten in de studie, je houdt er vooraf rekening mee. Lurking variabele is niet gemeten in de studie

   

 • Simpsons paradox

  Als je gegevens van twee groepen op een onhandige manier combineert, dan lijken de resultaten van de groepen om te draaien.  

 • Kans

   

  P (probability) = hoe vaak komt de “juiste uitkomst” voor van het totaal aantal uitkomsten?  

 • P(niet A)

  Complementaire kans: De kans dat A niet voorkomt. 1-P(A)

 • P(A of B)

  Met overlap of zonder overlap

 • P(A en B)

  Checken onafhankelijkheid in steekproef

 • Conditionele kans

  P(A|B) is een conditionele kans: de kans op A, gegeven B 

 • Gewogen gemiddelde

  Gemiddelde waarbij rekening wordt gehouden op de kans dat een waarde voorkomt

   

 • µ

  Het gemiddelde van de populatie

   

 • σ

  De standaarddeviatie van de populatie

 • Verschil µ & σ met x-bar & s

  Gemiddelde en standaarddeviatie van de steekproef

 • Centrale vraag kansverdelingen

  Hoe kan ik op basis van beperkt aantal observaties uitspraak doen over hele groep?

 •  

  Definitie z-score

   

   

  Aantal standaarddeviaties dat een waarde van het gemiddelde af ligt

   

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Categorische  variabelen
1
2 soorten categorische variabelen:
1
Nominale variabelen
1
Ordinale variabelen
1
Pagina 1 van 26