Samenvatting Strategic management of information systems.

-
ISBN-10 0470400242 ISBN-13 9780470400241
176 Flashcards en notities
7 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Strategic management of information systems.". De auteur(s) van het boek is/zijn Keri E Pearlson, Carol S Saunders. Het ISBN van dit boek is 9780470400241 of 0470400242. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Strategic management of information systems.

 • 1 Linking Systems to Strategy and the Organization

 • De informatie systeem strategie triangel:

  bedrijfsstrategie:

  een visie van waar een bedrijf heen wil gaan en hoe het verwacht daar te komen. Het is de drijfveer voor organisatiestrategie en IS-strategie.

  2 belangrijke modellen zijn: Porter's generic stretegic model en d'aveni's hyperconcurrentiemodel 

  organisatiestrategie: 

  bepaald hoe de organisatie is ontworpen en bepaalt hoe de werkprocessen worden gedefinieerd, opgezet, gecoördineerd en gecontroleerd. De organisatiestrategie ondersteunt de bedrijfsstrategie.

  2 modellen: business diamond en managerial levers model

  IS-strategie:

  het plan van de organisatie die gebruikt wordt bij het verstrekken van informatie-systemen en diensten. ondersteunt de bedrijfsstrategie. 

  belangrijk model: p38

   

 • The Information Systems Strategy Triangle contains:
  Business Strategy, Organizational Strategy, Information Strategy
 • wat wordt er bedoeld met alignment?

  afstemming, situatie waarin de bedrijfsstrategie mogelijk wordt gemaakt, wordt ondersteund en niet wordt beperkt door de technologie (enabled, supported, unconstrained)

 • key terms

  Mission:  Geeft aan welke functie de organisatie in de markt kan en wil vervullen en definieert hierdoor de bestaansgrond

  Strategie: een gecoördineerde set van acties om doelstellingen te bereiken. 

 • Porters generic strategic model kent 3 strategiën:

  Costleadership: doel is te produceren tegen de laagste kosten

  differention: de onderneming kwalificeerd haar prodcuetn/services op zo'n manier dat het unique is ten opzichte van de markt

  focus: strategie waarbij een organisatie zich richt op een klein deel van de markt om hier af te zetten, 

  hier kan ze gaan voor de

  costfocus: een kostenvoordeel in een bepaald segment

  of differentiationfocus: een differentiatievoordeel in een bepaald segment

 • varianten van de differentiatiestrategie:

  shareholder value model: het voordeel zit in de timing van het gebruik van de gespecialiseerde kannis, zo lang de kennis unique blijft.  het voordeel is statisch, niet dynamisch omdat het om een éénmalig voordeel gaat.

  unlimited resources model: gaat er van uit dat als je als onderneming veel middelen hebt, dat je dan de concurrent uit de markt kan drijven door een differentiatie strategie te gaan voeren. 

 • d'aveni hypercompetition:

  van de aantekeningen halen, ta lang. behalve de 7 sen, benaderingen die een organisatie kan gebruiken in haar bedrijfsstrategie:

  1. tevredenheid van belanghebbenden en stakeholders

  2 waarzeggerij: zoeken naar nieuwe kennis die voor nieuwe kansen kan zorgen

  3: positionering snelheid: zo positioneren dat je snel kan reageren op de markt

  4: positionering verrassing: zo positioneren dat je kan verrassen naar concurrentie

  5: regels voor concurrenten veranderen: nieuwe manier vinden om klanten te bedienen waardoor de industrie verandert

  6: signaleren van strategische intentie: het communiceren van bepaalde acties die je wil gaan doen om zo reacties van concurrenten tegen te gaan.

  7: gelijktijdig en opeenvolgende strategische koers: een serie van stappen om concurrenten te verwarren en hiermee hun inspanningen te blokkeren

 • integratie van IS:

  porter: strategie bepaald de manier van IS-implementatie

  d'avanie: de manier van moves en countermoves bepaald de manier van IS implementatie. IS is belangrijk om de snelheid en turbulentie van de markt aan te kunnen. 

   

 • organisatiestrategie raamwerken:

  business diamond: identificeert de cruciale componenten van een organisatie. p 35

  managerial levers: organisatorische, culturele en control variabelen die gebruikt worden door beleidsmakers om veranderingen in de organisatie te beinvloeden.  p36

   

 • soorten informatiesystemen:

  hardware: lijst van fysieke componenten in een systeem

  software: lijst van programma's, applicaties en hulpprogramma's

  networking: diagram van hoe hardware en software componenten samenhangen

  data: stukjes informatie die zijn opgeslagen in het systeem

   

 • 1.1 Overview of Business Strategy Frameworks

 • A mission is a clear and compelling statement that unifies an organization's effort and describes what the firm is all about (i.e., its purpose).
 • 1.1.1 Generic Strategies Framework

 • Porter's primary strategies for achieving competitive advantage (3):
  Cost leadership, differentiation, focus
 • Differentiation and overall cost leadership are applied industry wide. Focus is applied on a particular segment.
 • 1.1.2 Variants on the Differentiation Strategy

 • The shareholder value model holds that the timing of the use of specialized knowledge can create a differentiation advantage as long as the knowledge remains unique. 
 • The unlimited resources model utilizes a large base of resources that allows an organization to outlast competitors by practicing a differentiation strategy.
 • 1.1.3 Hypercompetition Framework

 • Previous models focus on creating and sustaining competitive advantage, whereas hypercompetition models suggest that the speed and aggressiveness of the moves and countermoves in any given market create an environment in which advantages are "rapidly created and eroded."
 • Firms seek to achieve this relatively transitory competitive advantage under hypercompetition in four ways:
  Cost/quality, timing/know-how, strongholds, deep pockets
 • Advantages only last until competitors have duplicated or outmaneuvered them. Once an advantage is no longer an advantage, it becomes cost of doing business.
 • Sustaining an advantage can be deadly or awesome. Some companies are able to keep enjoying the benefits but this could take the attention away from developing other advantages.
 • The goal of an advantage is to fuck other companies, not sustainability.
 • Competitive cycles are shorter now, a new advantage must be achieved quickly.
 • The 7 Ss are a useful framework for identifying different aspects of a business strategy and aligning them to make the organization competitive in the hypercompetitive area of business in the new millennium
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.