Samenvatting Strategie en management

-
ISBN-10 9001504892 ISBN-13 9789001504892
229 Flashcards en notities
23 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Strategie en management". De auteur(s) van het boek is/zijn Hans Veldman tevens ( ). Het ISBN van dit boek is 9789001504892 of 9001504892. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Strategie en management

 • 1 Succesvolle ondernemingen, businessmodellen en strategie 9

 • Waarom is HRM volgens Collins de sleutel tot succes?

  Het gaat niet om mensen in je organisatie maar om de juiste mensen in je organisatie, die mensen met karakter, mentaliteit en de talenten die passen bij de karakters en de idealen van de initiatiefnemers.

 • Vanuit wat wordt het succes/bovengemiddelde prestatie verklaart door Jim Collins Good to great? (4)
  - Interne kenmerken. Focus op waar ze goed in waren en in konden uitblinken.
  - Innovatie gedreven. Technologische vernieuwing. Duidelijk gestelde doelen.
  - Leiderschap & HRM beleid. Niet lullen maar poetsen beleid en de juiste mensen.
  - Inzicht in eigen kunnen en beperkingen.
 • Wat is aandeelhouderswaarde en welk inzicht is hier voor nodig? (4)
  1. Het risicoprofiel van de activa en activiteiten en rendementseisen van de beleggers 
  2. Het economische rendement van verschillende activiteiten, gerelateerd aan geïnvesteerd vermogen en rendementseisen 
  3. Het patroon van waardestuwers met de grootste invloed op het potentieel van waardecreatie
  4. De waardestuwers en de manier waarop deze vertaald worden naar een MC systeem
 • 1.2 Uniciteit businessmodellen en typologie 13

 • Wat is het doel van een businessmodel?
  Geeft aan dat een bedrijf een ontwerp heeft waarmee het probeert omzet te genereren.
 • Een businessmodel geeft in het kort aan hoe een onderneming...
  - Klanten en segmenten selecteert om aan zich te binden.
  - Het product- of dienstaanbod naar de segmenten weet te definiëren.
  - Nut of toegevoegde waarde creëert voor haar klanten.
  - Beschikbare resources inzet.
  - Omzet weet te genereren.
 • Welke drie categorieën businessmodellen zijn er?
  Revenuemodel
  Bedrijsstructuurmodel
  Geïntegreerde model
 • Revenuemodel
  Heeft een strategische invalshoek en verwijst naar de manieren waarop een onderneming met een businessmodel in staat is om omzet te genereren.
 • Bedrijfsstructuurmodel
  Het betrekking op de inrichting van de onderneming en refereert aan de architectonische configuratie van een organisatie.
 • Geïntegreerde model
  Gericht op het creëren van waarde voor klanten en het behalen van concurrentievoordeel.
 • Volgens de de canvas-benadering van Osterwalder, voorziet een businessmodel in de volgende doelen..
  - De manier waarop een onderneming segmenteert en positioneert.
  - De manier waarop een onderneming toegevoegde waarde creëert voor de klanten.
  - De manier waarop en welke resources de onderneming aanwendt.
  - De manier waarop de onderneming omzet genereert.
  - De manier waarop de onderneming een duurzaam concurrentievoordeel kan behouden.
 • Wat zijn de componenten van het canvasmodel?
  - Klantsegmenten
  - Waardepropositie
  - Kanalen
  - Klantrelaties
  - Inkomsten stromen
  - Key-resources
  - Kernactiviteiten
  - Key partners
  - Kostenstructuur
 • 1.3 Businessmodellen vs. profitmodellen 19

 • Wat is het verschil tussen een businessmodel en een profitmodel?
  Een businessmodel geeft aan op welke wijze een onderneming omzet genereert en een profitmodel geeft aan op welke wijze een onderneming winst maakt.
 • 1.5 Integratie van businessmodellen en uitwerking van strategie 26

 • Wat is strategisch management?
  De aandacht om voortdurend het concurrentievoordeel van de onderneming te behouden of te versterken in de bedrijfstak.
 • Wat is strategic alignment?
  Hiermee wordt de afstemming aangegeven waarmee een onderneming strategie, interne structuur en bedrijfsprocessen in onderlinge samenhang bestudeert en op één lijn probeert te krijgen.
 • 2 Wat is strategie? 33

 • Wat is de beroemde uitspraak van de oorlogsstrateeg Von Clausewitz?

  De oorlog is een voortzetting van de politiek maar dan met andere middelen.

 • Alfred Sloan (GM) formuleerde als eerste een strategie wat was zijn strategie?

  Alfred Sloan formuleerde een strategie aan de hand van de stertes en zwakten van de concurrent, in zijn geval Ford.

 • Chester Barnard (AT&T) was de tegenhanger van Sloan, hoe formuleerde hij strategie?

  Barnard was voorstander van de interne organisatie, maak gebruik van de kwaliteiten van de mensen.

 • Welk onderdeel uit het leger kom je nog steeds tegen in strategisch management?

  Het onderscheidende vermogen van de drie eenheden, (luchtmacht, marine en landmacht) is nog steeds in het strategisch management van belang. Hoe onderscheidend is jouw onderneming?

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.