Samenvatting Strategisch Management Van MKB tot grootbedrijf

-
ISBN-10 9001784364 ISBN-13 9789001784362
366 Flashcards en notities
30 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Strategisch Management Van MKB tot grootbedrijf
 • H J Dekker, H M P Huls, D P Scherjon
 • 9789001784362 of 9001784364
 • 6e [geactualiseerde] dr.

Samenvatting - Strategisch Management Van MKB tot grootbedrijf

 • 1 Over ondernemers 13

 • wie is de ondernemer?
  weet ik nog niet!
 • Wat is dit?
  Probeersel 1
 • Wat is dit?
  Probeersel 1
 • 1.1 Wie is ondernemer? 14

 • wat is de definitie van ondernemer volgens van dale?
  persoon die in een tak van handel of bedrijf zelfstandig voor eigen rekening en risico, werkt, op grond van het bezit van productiemiddelen en met vreemde arbeidskracht: de ondernemer is in het kapitalistische  stelsel  organisator en leider van het productieproces
 • Wat is een ondernemer?
  voor eigen rekening en risico activiteit ontplooit  en het innovatief opereren op de markt, voortdurend inspeelt op behoefte van klanten
 • wat staat centraal in de definitie van ondernemer volgens van dale?
  het voor eigen rekening en risico een activiteit te ontplooien.
 • wat is de definitie van ondernemer, bedrijfseconomisch
  een ondernemer is iemand, die mogelijkheden ziet om zich door vernieuwing een plaats in een markt te veroveren of te behouden
 • wat staat centraal in de definitie van ondernemer, bedrijfseconomisch
  het innovatief opereren op de markt, het voortdurend inspelen op behoefte van klanten
 • 1.2 Psychologische aspecten 15

 • kenmerken van een ondernemer
   - groot  doorzettingsvermogen
  - bereidheid tot het nemen van risico`s
  - nieuwe ideeën weten te ontwikkelen
  - goed omgaan met mensen
  - sterke leidinggevende kwaliteiten
  - dominant karakter
  - moeilijk een leidinggevend persoon boven zich kunnen verdragen
 • Verschil tussen ondernemers en niet-ondernemers (vorige eeuw)
  Psychologische aspect?
  Algemene noties: het zijn mensen die een groot doorzettingsvermogen hebben, die bereid zijn risico's te nemen, die nieuwe ideeën weten te ontwikkelen, die goed met mensen kunnen omgaan, die over sterke leidinggevende kwaliteiten beschikken, die vaak een dominant karakter hebben en die maar moeilijk zelf een leidinggevende persoon boven zich kunnen verdragen.
 • psychologische aspecten volgens mccelland zijn om ondernemer te zijn( psychological needs):
  - zich sterker dan anderen willen bewijzen ( need for achievement)
  - de overtuiging hebben de situatie beter in de hand te houden (locus of control)
  - minder terughoudend zijn met het nemen van risico`s ( risk taking propensity)
 • 1.3 Sociologische aspecten 16

 • waar heeft shapero de verklaring gezocht om ondernemer te worden?
  shapero heeft de verklaring niet zozeer in de persoon van de ondernemer gezocht maar veel meer in diens omgeving. zijn stelling is dat er aan een aantal voorwaarden, omstandigheden moet zijn voldaan, wil iemand ondernemer worden.
 • Wie of wat maakt de ondernemer?
  De omstandigheden maken de ondernemer. situaties en gebeurtenissen leiden de toekomstige ondernemer min of meer naar de start van zijn bedrijf
 • welke voorwaarden zijn volgens shapero nodig om ondernemer te worden
  - een breuk in de levensloop ( bijv. ontslag of de onmogelijkheid snel een nieuwe baan te vinden of verlies van familielid/vriend of echtscheiding)
  -het ondernemen aan den lijve ervaren ( voorbeeld in nabije omgeving)
  - een goed idee hebben over een aan te bieden product of dienst en daarvoor de adequate middelen bezit.
  - drang naar zelfstandigheid
 • Wat is een pushstarter?
  Door een breuk in de levensloop, zijn mensen geneigd te "vluchten" in het ondernemerschap.
 • wat is een pushstarter

  gedwongen ondernemer worden, bijv door ontslag
 • Wat is een pullstarter?
  "het ondernemen is er als het ware met de paplepel ingegoten." 
 • wat is latent ondernemerschap

  wel ondernemer willen of kunnen worden, maar er nooit aan hebben gedacht, omdat een loondienstbetrekking meer voor hand lag.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Strategisch management - van MKB tot grootbedrijf
 • H J Dekker, H M P Huls, D P Scherjon
 • 9789001841768
 • 7th

Samenvatting - Strategisch management - van MKB tot grootbedrijf

 • 1 Over ondernemers

 • Geef de definitie van het begrip 'ondernemer' volgens de van Dale.
  Persoon in een tak van handel of bedrijf zelfstandig, voor eigen rekening en risico, werkt, op grond van het bezit van productiemiddelen en met vreemde arbeidskracht. De ondernemer is in het kapitalistische stelsel organisator en leider van het productproces.
 • Geef de definitie van het begrip 'ondernemer' volgens het bedrijfseconomisch lexicon.
  Een ondernemer is iemand, die mogelijkheden ziet om zich door vernieuwing een plaats in de markt weet te veroveren of te behouden.
 • McClelland noemt 3 psychologische behoeften voor het ondernemerschap, welke zijn dit?
  • Need for achievement (ondernemers willen zichzelf sterker dan anderen bewijzen)
  • Locus of control (overtuiging dat zij de situatie beter in de hand kunnen houden)
  • Risk taking propensity (ondernemer zijn minder terughoudend met nemen van risico's)
 • Shapero noemt 4 sociologische aspecten als reden voor de start van een onderneming, welke zijn dit?
  • Breuk in de levensloop (incident)
  • Voorbeeld in de nabije omgeving (ervaring/bekendheid)
  • Bezitten van adequate middelen (idee en middelen)
  • Neiging tot zelfstandigheid   
 • Het ondernemen in klein bedrijf kent 2 belangrijke risico's welke zijn dit?
  • Eenzijdige oriëntatie (eenzijdigheid)
  • Geïsoleerde positie  
 • (Eenzijdige) ondernemers zijn globaal te verdelen in 2 ideaaltypen, welke zijn dit en welke oriëntatierichting hoort hier bij?
  1. Verkoper (of: koopman)
  • Sterke externe oriëntatie
  2. Techneut (of: vakman)
  • Sterke interne oriëntatie
 • Er zijn 5 redenen waarom ondernemers te weinig delegeren, welke zijn dit?
  • Ondernemers zijn sterk van hun eigen kunnen overtuigd en menen al snel dat niemand het beter kan dan zij zelf.
  • Daarnaast zijn er onvoldoende carrièremogelijkheden binnen de onderneming waardoor kwalitatief personeel op den duur besluit het bedrijf te verlaten.
  • De ondernemer is achterdochter en durft geen vertrouwen aan naaste werknemers te geven.
  • De ondernemer is bang voor concurrentie van goede medewerkers, hij vreest dat deze hem naar de kroon steken.
  • De ondernemer informeert zijn personeel maar gedeeltelijk.
 • Wat is de definitie van een 'Persoonlijke' onderneming?
  Een persoonlijke onderneming is een onderneming waarbij de invloed van de ondernemer op het bedrijfsbeleid sterk is, de onderneming het karakter van de ondernemer heeft of een onderneming die op het product of de markt gericht is.
 • Wat is de definitie van een 'Onpersoonlijke' onderneming?
  Een onpersoonlijke onderneming is een onderneming die niet (meer zo) afhankelijk is van de ondernemer zelf. De verantwoordelijkheden zijn gedelegeerd en er zijn procedures en taakomschrijvingen aanwezig.
 • Geef de definitie van 'Stafmanco'.
  Stafmanco houdt in het ontbreken van (intern gespecialiseerde) eigen ondersteunende staf.
 • Geef de definitie van 'Employability'.
  Het in staat stellen van werknemers zich aan te passen en te vernieuwen. De ondernemer moet de werknemers binden, de werknemer kijkt buiten de ondernemer om zich heen.
 • Wat houdt de 'Span of control' in?
  De span of control is het aantal mensen aan wie men zelf direct effectief leiding kan geven.
 • Geef de definitie van 'Empowerment'.
  Empowerment is het op lager niveau leggen van verantwoordelijkheden, met het geven van meer beslissingsbevoegdheden aan medewerkers.
 • Geef de kwalitatieve betekenis van een 'klein' bedrijf.
  De kleinschalige onderneming is die onderneming die staat of valt met de visie en de vitaliteit van één man of vrouw en dus sterk bepaald wordt door diens ervaringen en persoonlijke ontwikkeling.
 • Geef de kwantitatieve betekenis van het midden- en bedrijf volgens het Ministerie van Economische zaken.
  Tot het het midden- en klein bedrijf worden gerekend alle particuliere (niet-agrarische) ondernemingen, met minder dan 100 werkzame personen per onderneming.

  Opmerking: Vaak wordt onder klein verstaan <10 en midden bedrijf 10-100.  
 • Geef de kwantitatieve betekenis van een 'klein' bedrijf volgens het burgerlijk wetboek.
  Een bedrijf is klein, middelgroot of groot indien aan 2 van de 3 volgende voorwaarden is voldaan:
                                        Klein                                    Middelgroot                                  Groot
  Balanstotaal (€)       < 4,4 mln.                            4,4 - < 17,5 mln.                             17,5 > mln.
  Netto-omzet (€)       < 8,8 mln.                            8,8 - < 35 mln.                                 35 > mln.
  Aantal werknemers   < 50                                    50 - < 250                                       250 >
 • Wat zijn niche-markten?
  Niche markten zijn kleine markten met zeer gespecialiseerde producten of diensten.
 • Wat is de definitie van de concentratiegraad?
  Het % van de totale werkgelegenheid dat in die branche door de 4 grootste bedrijven wordt aangeboden.
 • Noem 2 voordelen op het gebied van arbeidsomstandigheden bij een MKB-bedrijf.
  • De werksfeer kan plezieriger zijn door de beperkte bedrijfsomvang.
  • Werknemers worden gemotiveerd door het vele/directe contact met de klant.
 • Noem 4 nadelen op het gebied van arbeidsomstandigheden bij een MKB-bedrijf.
  • De sociale controle is sterker
  • De beloning is lager
  • Minder invloed van werknemers op het bestuur van de onderneming
  • Er is geen CAO en er zijn minder secundaire arbeidsvoorwaarden.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.