Samenvatting Strategische en operationele marketingplanning-ker

-
ISBN-10 9001797156 ISBN-13 9789001797157
1205 Flashcards en notities
110 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Strategische en operationele marketingplanning-ker". De auteur(s) van het boek is/zijn Gerbrand Rustenburg tevens ( ), Ton de Gouw, Allert de Geus. Het ISBN van dit boek is 9789001797157 of 9001797156. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Strategische en operationele marketingplanning-ker

 • 1 Inleiding marketingplanningsproces

 • Benoem de verschillen tussen strategische planning en operationele/tactische planning
  Strategische planning is voor 3 jaar en langer, geeft globale informatie meestal uit externe bronnen, het is op topmanagement niveau en is een voortdurend proces. Operationeel is 1-3 jaar, met gedetailleerde informatie meestal uit eigen bedrijf en wordt regelmatig opgesteld. Voorbeelden hiervan zijn marketingplan, productieplan en inkoopplan.
 • Waarom marketingplanningsproces?
  Een systematische aanpak om je te bezinnen op activiteiten die je in de toekomst dient te ontplooien. Het plannen speelt zich op verschillende niveaus af in een organisatie. 
  1. huidig strategisch beleid
  2. uitgangspunten onderneming
  3. business defintion en business scope
  4. analyse van de markt -> KSF -> postie -> CC
  5. definitie kernprobleem
  6. oplossen kernprobleem a.d.h.v. marketingmodellen
  7. ontwikkelen nieuwe strategie
 • Wat zijn de drie voordelen van een strategische planning?
  1. Er kan tijdig (proactief) gereageerd worden op gewijzigde omgevingsfactoren.
  2. Het zorgt voor een beter overzicht, een betere coördinatie en controle van de verschillen activiteiten binnen een bedrijf, waardoor de markt beter kan worden bewerkt.
  3. Door het ontwikkelen van een langetermijnvisie wordt ook geïnvesteerd in projecten die pas later financiële vruchten zullen afwerpen of een strategisch plan vertegenwoordigen dat niet direct in financiële termen is uit te drukken.
 • Wat is een SBU?
  Een Strategic Business Unit; een eenheid die in principe over alle middelen beschikt om een eigen beleid te kunnen voeren. Het bestaat meestal uit diverse pmtc's. Aan elkaar verwante SBU's vormen samen een divisie
 • Bij grote concerns komt planning voor op drie niveaus, welke drie niveaus zijn dit?
  1. op concernniveau: de ondernemingsplanning.
  2. op SBU-niveau.
  3. op PMC-niveau.
 • Wat is een SBU?
  Een Strategic Business Unit; een eenheid die in principe over alle middelen beschikt om een eigen beleid te kunnen voeren. Het bestaat meestal uit diverse pmc's. Aan elkaar verwante SBU's vormen samen een divisie
 • Beschrijf de drie waardeproposities die T&W onderscheiden.
  - Productleadership; streven naar het beste product. Innovatie/verbetering van producten staat centraal
  - Operational excellence; streven naar voordeligste product. Zo min mogelijk kosten voor de klant (tevens min mogelijk inspanning/tijd en gemak voor klant)
  - Customer intimacy; streven naar de beste dienstverlening. Centraal staat een 'intieme' en langdurige relatie met de klant door maximaal in te spelen op de behoeften/eigenschappen van de klant en diensten op maat.
 • Beschrijf de concurrentiestrategieën van Porter.
  Volgens Porter moet een onderneming kiezen uit drie generieke (algemene) strategieën; kostenleiderschap (een ongefifferentieerd product goedkoper dan de concurrentie produceren), differentiatie (een zich positief onderscheidend product op de markt brengen, waarvoor afnemer meer wil betalen) en focus (kosten-of differentiatie, bedrijf focust op specifieke kopersgroep, segment of productlijn of een geografische markt. Deze doelmarkt wordt uitzonderlijk goed bediend, effectiever, efficienter dan concurrenten die de hele markt bedienen). Elk van de drie zou een hogere ROI tot gevolg hebben. Als een bedrijf niet kiest kan een situatie van 'stuck-in-the-middle ontstaan, waarbij sprake is van een lage ROI
 • Wat zijn de vier eisen waar van uit wordt gegaan bij de missie (mission statement) volgens het Ashridge Missiemodel?
  1. Het doel: het bestaansrecht van de organisatie
  2. De (organisatie)waarden: de waarden en normen van de organisatie en de medewerkers
  3. De strategie: het onderscheidend vermogen van de organisatie t.o.v. de concurrenten
  4. Het gedrag: de wijze van omgang met klanten en andere stakeholders om de onder 3 genoemde strategie te realiseren.
 • De externe omgeving bestaat uit macro- en meso-omgeving. Leg deze twee uit.
  Voor de macro-omgeving geldt dat deze maatschappelijke ontwikkelingen (DESTEP; demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische/ethische, politiek/juridische. Deze ontwikkelingen zijn voor een individuele onderneming onbeïnvloedbaar en hebben op hetzelfde moment invloed op talloze bedrijfstakken.
  Voor de meso-omgeving geldt dat deze voornamelijk de eigen bedrijfstak betreft. Het gaat dus over (externe) stakeholders die direct invloed hebben op elkaar en op de gang van zaken binnen de bedrijfstak (afnemers, toeleveranciers, concurrenten).
 • Wat is marketing myopia?
  Het verblind zijn door de voortreffelijkheid van je eigen product of onderneming en daardoor de echte wensen en behoeften van de consumenten niet meer zien. 
 • Wat zijn Key Succes Factoren (KSF)?
  Eisen die door de omgeving (macro/meso) worden gesteld aan alle aanbieders binnen een bedrijfstak willen deze succesvol kunnen zijn (visionaire KSF) of kunnen overleven (hygiëne-KSF).
 • Wat gebeurd er door marketing myopia?
  We verliezen uiteindelijk marktaandeel, marktleiderschap en winstgevendheid.
 • De sterk economische gebonden indeling in sociale klasse is op zijn retour. De klassen zijn nauwelijks meer eenduidig af te bakenen en de behoeften en het gedrag binnen de klasse zijn moeilijk voorspelbaar. In plaats hiervan is de indeling in levensstijlgroepen in opmars.
  Mentality-model van Motivaction is een op normen en waarden gebaseerd model dat de Nederlandse bevolking indeelt in verschillende sociale milieus
 • Wat is market driven?
  Als we vooral gangbare en vertrouwde paden bewandelen en door concurrenten 'gebiologeerd' zijn en ons door hen laten leiden.
 • Wat is marketing driven?
  Klantgeoriënteerd met een sterke 'eigen' visie.
 • Het Abell-model kent de termen business definition en business scope.
  Wat wordt er verstaan onder de term business definition?
  De gehele markt waarin een onderneming als speler opereert.
 • Wat wordt er verstaan onder de term business scope?
  De huidige activiteiten van de organisatie - ofwel het deel van de markt dat nu door de ondermening wordt bediend - vallen onder de business scope.
 • Wat zijn de drie dimensies van het model van Abell (ook wel business definition model of PMT-model genoemd)?
  1. De probleemoplossende functie (P): 'Wat' behoeften
  2. De marktdimensie (M): 'Wie' door de onderneming bediende klantengroepen en niet-bediende klantengroepen
  3. De technologiedimensie (T): 'Hoe' Hoe of op welke wijze wordt in de afnemersbehoefte voorzien?
 • Wat zijn de groeistrategieën voor de uitbreiding van de business scope?
  1. Marktontwikkeling: uitbreiding van de M-as
  2. Technologieontwikkeling: uitbreiding van de T-as
  3. Marktpenetratie: uitbreiding van de P-as
  4. Diversificatie: uitbreiding van de M- en T-as
 • Waaraan moet een kerncompetentie voldoen; geef drie kenmerken.
  1. Zij geeft een duidelijke meerwaarde aan de product benefits, zoals die door de afnemer worden gepercipieerd.
  2. Zij is moeilijk imiteerbaar door concurrenten.
  3. Zij geeft toegang tot een groot aantal nieuwe toepassingsgebieden (mate van uitbreidbaarheid).
 • Wat is duurzaam concurrentievoordeel?
  Een voordeel dat een bedrijf heeft en langere tijd kan houden ten opzichte van concurrenten.
 • Wat zijn Kritische Succes Factoren (KSF)?
  Eisen die door de omgeving (macro/meso) worden gesteld aan alle aanbieders binnen een bedrijfstak willen deze succesvol kunnen zijn (visionaire KSF) of kunnen overleven (hygiëne-KSF).
 • Waaruit bestaat de groeimatrix van Ansoff?
  - Bestaande markten - bestaande producten: Marktpenetratie
  - Bestaande markten - nieuwe producten: Productontwikkeling
  - Nieuwe markten - bestaande producten: Marktontwikkeling
  - Nieuwe markten - nieuwe producten: Diversificatie
 • Beschrijf de concurrentiestrategieën van Porter.
  Volgens Porter moet een onderneming kiezen uit drie generieke (algemene) strategieën; 
  1. kostenleiderschap (een ongefifferentieerd product goedkoper dan de concurrentie produceren) 
  2. differentiatie (een zich positief onderscheidend product op de markt brengen, waarvoor afnemer meer wil betalen) 
  3. focus (kosten-of differentiatie, bedrijf focust op specifieke kopersgroep, segment of productlijn of een geografische markt. Deze doelmarkt wordt uitzonderlijk goed bediend, effectiever, efficienter dan concurrenten die de hele markt bedienen). 
  Elk van de drie zou een hogere ROI tot gevolg hebben. Als een bedrijf niet kiest kan een situatie van 'stuck-in-the-middle ontstaan, waarbij sprake is van een lage ROI
 • Wat houdt de Blue- en red-oceaanstrategieën van Kim en Mauborgne in?
  Ondernemingen moeten zich niet op hun huidige markt en hun huidige concurrenten richten want dat is 'red ocean', een oceaan die rood is gekleurd door het bloed van de elkaar verscheurende haaien (concurrenten). 

  Nee, men moet geheel nieuwe markten  betreden waarop geen concurrentie bestaat, omdat men met volstrekt unieke producten komt, waarmee de behoeften anders en beter worden ingevuld.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat houdt de accountmanager van marketing in?
een brug slaan tussen organisatie en afnemer en intern tussen verschillende afdelingen
SBU
Strategic business units. Kenmerkend; dergelijke eenheid in principe over alle middelen beschikt om een eigen beleid te kunnen voeren
Hoe wordt het relatieve marktaandeel berekend bij BCG-matrix?
Het eigen marktaandeel delen door dat van de grootste concurrent.
Wat is een SBU?
Een Strategic Business Unit; een eenheid die in principe over alle middelen beschikt om een eigen beleid te kunnen voeren. Het bestaat meestal uit diverse pmc's. Aan elkaar verwante SBU's vormen samen een divisie
Een goede prestatie-indicator moet:
- gebaseerd zijn op een KSF.
- meetbaar zijn met verschillende schalen (nominaal, ordinaal, interval, ratio)
- aanvaardbaar zijn (in kwaliteit, kwantiteit, tijd, offers c.q. kosten).
- in de organisatie te verankeren zijn (wie doet wat en is waarvoor verantwoordelijk)
- niet richtinggevend zijn (wat, maar niet hoe of hoeveel)
Wat houdt het McKinsey's 7S-model in?
Met dit model kan de 'cultuur in brede zin' van een organisatie worden beschreven.
De zeven aspecten worden onderscheiden in drie 'hardwarevariabelen' (nummer 1,2 en 3) en vier 'softwarevariabelen' (nummers 4 tot en met 7).
De softwarevariabelen zijn vooral op de human resources afgestemd.
De zeven variabelen zijn:
1. Structuur;
2. Strategie;
3. Systemen (en procedures);

4. Stijl van het management;
5. Sleutelvaardigheden (core competence);
6. Staf;
7. Significante waarden (organisatiecultuur)
Wat is het FOETSIE-concept?
De eigen organisatie kan in vergelijking met die van de belangrijkste concurrenten ook met de elementen uit het zogenaamde FOETSIE-concept worden vergeleken. FOETSIE is de afkorting van de volgende elementen:
- Financiële
- Organisatorische
- Economische
- Technologische
- Strategische en Sociale
- Juridische 
- Ethische en Ecologische
Wat zijn interne verbindingen (horizontale linkages) in de organisatie?
Interne verbindingen zijn onderling van elkaar afhankelijk (synergisme) en de samenhang of de verbinding bepaalt in hoge mate het concurrentievoordeel bij de klant.
Voorbeelden:
- marktonderzoek vs planning en strategie.
- verwerving vs kwaliteit.
- research and development vs service, product en productiekosten.
- logistieke planning vs levertijd.
- inspectie vs servicekosten.

Door optimalisatie en coördinatie van de onderlingen verbindingen worden belangrijke concurrentiële kostenvoordelen c.q. waarde- of differentiatievoordelen behaald.
De opdracht is dat we ons onderscheiden van de belangrijkste concurrenten.
Wat is een Value chain analysis?
'De analyse van de waardeketen van Porter'.
Het doel is concurrentiële voor- en nadelen te identificeren, steeds in vergelijking met concurrenten. De organisatie als geheel wordt als uitgangspunt genomen.
Wat is merkimago?
De denkbeeldige, subjectieve voorstellingen, ideeën en gevoelens die een merk bij de afnemers oproept.
De afnemers kopen dus meer dan alleen een merk of een product. Zij kopen attributen (stijl, waarden, gevoel, betrouwbaarheid), samengevat: een merkproduct.