Samenvatting Strategische marketingplanning

-
ISBN-13 9789001765057
259 Flashcards en notities
50 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Strategische marketingplanning". De auteur(s) van het boek is/zijn Karel Jan Alsem. Het ISBN van dit boek is 9789001765057. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Strategische marketingplanning

 • 1 Het strategische marketingplanningsproces

 • Wat centraal staat in periode 1 

   

  Interne Analyse: Leid tot Strengths en Weakness ( zijn altijd Relatief) 

  Externe Analyse:

  • Afnemers analyse 
  • Bedrijfstak analyse 
  • Concurrentie analyse 
  • distributie en leverancier analyse 

  Leid tot: kansen en bedreigingen 

   

   

   

 • Waarom wel

  Daarom

 • Wat zijn de drie disciplines van Treacy & Wiersema?
  Operation excelence (prijsgericht), Product leadership (productgericht) en Customer intimacy (klantgericht.
 • Hoe ziet het strategische marketingplanningsproces eruit?
  1. De missie, waardestrategie en marktafbakening.
  2. De interne analyse wordt gemaakt (sterktes en zwakten).
  3. De externe analyse (afnemersanalyse, bedrijfstakanalyse, concurrentieanalyse, distributie-analyse) wordt gemaakt. (kansen en bedreigingen).
  4. Uit de analyse wordt een strategie bepaald.
  5. Er worden ondernemingsdoelstellingen en -strategieën bepaald.
  6. Marketingdoelstellingen en -strategieën worden bepaald.
  7. Dan worden de marktinstrumentdoelstellingen en strategieën bepaald.
  8. Organisatie en uitvoering van de strategie.
 • wat houd een verdedigconcurrentie voordeel in?

  • Iets wat de concurrent niet goed in is (en moeilijk goed in kan worden)
  • iets wat van belang is voor de afnemers
 • Wat is de Abell Business Model?
  Het model van Abell wordt toegepast om het werkterrein van een onderneming te analyseren. Met welke technologieën en producten is een onderneming actief op een markt en op welke doelgroep speelt ze in? De Abell analyse is een handig hulpmiddel bij het afbakenen van de markt.
 • oe ziet het strategische marketingplanningsproces eruit?
  e
 • de drie componenten van marktgerichtheid zijn 

  1. Afnemers gericht
  2. Concurrentiegericht denken 
  3. interfunctionele coördinatie (oftewel verschillende lagen binnen het bedrijf werken samen) 
 • Welke 3 dimensies kent het Abell model?
  Afnemers (Wie), behoeften (Wat) en Technologieën (Hoe).
 • Als je een strategisch marketingconcept hanteert, moet dus sterke aandacht hebben voor:

  • afnemers 
  • concurrenten 
  • de lange termijn relatie
  • andere belanggroepen binnen en buiten de organisatie en dus ook voor andere functionele gebieden
  • een verdedigbaar concurrentie voordeel  
 • Wat is het 7S model van McKinsey en waar dient het voor?
  Het 7S model leent zich uitermate goed voor het achterhalen van sterktes en zwaktes in de onderneming. Het 7S model van Mcknsey combineert rationele en harde elementen met emotionele en zachte elementen.
 • welke analyse zijn van toepassing op de situatieanalyse 

   

  • interne analyse 
  • afnemers analyse 
  • bedrijfstak analyse 
  • concurrentie analyse 
  • distributie analyse 

   

 • Benoem de 7S'en van het 7S model.
  Shared values verbindt Stijl van managment, Staf, Sleutelvaardigheden, Strategie, Structuur en Systeem met elkaar.
 • wat is positienering 

  de positie die je aanneemt ten opzichte van de klant (je zelf kunnen onderscheiden) 

   

 • Wat is de Value Chain van Porter?
  De value chain van Porter beschrijft de activiteiten die nodig zijn om het product uiteindelijk bij de klant te brengen. De activiteiten zijn onder te verdelen in primaire en secundaire activiteiten.
 • Wat zijn de primaire en secundaire activiteiten van de Value Chain of porter?
  De primaire activiteiten zijn ingaande en uitgaande logistiek, operaties, marketing, verkoop en service. De secundaire activiteiten zijn de infrastructuur, management, technologie en werving.
 • Wat is een product-markt-combinatie?
  PMC is het vinden van de match tussen product en markt. Het koppelen van het juiste aanbod aan specifieke behoefte in de markt is cruciaal.
 • Wat zijn kerncompetenties/kernkwaliteiten?
  Dat is eigenlijk niet anders dan ''iets'' unieks of ''iets'' wat een onderneming goed kan. Volgens Hamel en Prahalad is het concurrentievoordeel van een onderneming hiervan afhankelijk. De mate waarin een onderneming in staat is kernkwaliteit of kerncompetenties te identificeren en te ontwikkelen bepaalt het succes van de onderneming.
 • Wat zijn de kernmerken van kernkwaliteit?
  Het moet voordeel verschaffen en waardevol zijn. Het is moeilijk te imiteren. Het is zeldzaam en er zijn veel mogelijkheden om ervan te profiteren in bijvoorbeeld verschillende markten of veel producten.
 • Wat is het Ansoff model?
  Het Ansoff-model of de Ansoff product-marktmatrix is een strategisch hulpmiddel bij het formuleren van groeistrategieën. Door twee belangrijke strategieën aan elkaar te relateren (Product en Markt) kan er op een logische manier nagedacht worden over de strategische ontwikkeling van een bedrijf in een markt.
 • Welke 4 groeirichtingen kent het Ansoff model?
  Marktpenetratie (Verkopen van bestaande producten op bestaande markt), Marktontwikkeling (Verkopen van bestaande producten op nieuwe markten), Productontwikkeling (Verkopen van nieuwe producten aan bestaande klanten) en Diversificatie (Verkopen van een nieuw product in een nieuwe markt).
 • Wat is de 5 krachten model van Porter?
  Het 5 krachtenmodel is een strategisch model dat uitgaat van 5 krachten die de aantrekkelijkheid van een markt bepalen. Door het model uit te werken kan er een inschatting gemaakt worden over de relatieve aantrekkelijkheid van een bedrijfstak. Hierop kan de strategie van een organisatie afgestemd worden.
 • Wat zijn de 5 krachten van Porter?
  1. De macht van leveranciers.  2. De macht van afnemers. 3. De mate waarin substituten verkrijgbaar zijn. 4. De dreiging van nieuwe toetreders tot de markt. 5. De interne concurrentie van spelers op de markt.
 • Wat is de BCG matrix?
  Het is een marketing model waarmee het portfolio van een onderneming geanalyseerd kan worden. Hierdoor kunnen ondernemers beargumenterende beslissingen nemen m.b.t. het portfolio en de te volgen strategie.
 • Waaruit bestaat de BCG Matrix?
  De horizontale as staat voor relatief marktaandeel en de Verticale as staat voor Marktgroei. De 4 vlakken bestaan uit Question Mark (Laag marktaandeel, hoge marktgroei), Star (hoog martkaandeel, hoge marktgroei), Cash Cow (Hoog marktaandeel, lage marktgroei) en Dog (laag marktaandeel, lage marktgroei).
 • Wat is het ServQual model?
  Het is een methode om de kwaliteit van dienstverlening in kaart te brengen en zo meetbaar te maken. Met het model kom je te weten welke factoren  een rol spelen bij de totstandkoming van het verwachtingspatroon van de klant.
 • Wat zijn de 5 oorzaken van de Gap's van ServQual?
  Gap 1: Management heeft geen reëel beeld van de verwachtingen van de klant. Gap 2: Verwachting niet juist vertaald naar het product/dienst. Gap 3: Product niet geleverd volgens specificaties. Gap 4: Marketing communicatie wekt verkeerde verwachting (spiegelen het mooier voor dan het is).  Gap 5: Spanningsvelden tussen verwachting en ervaring (combinatie van de 1e 4 Gaps).
 • Wat is klantwaarde?
  De waarde van de klant gedurende een bepaalde periode, waarin de klantwaarde wordt gemeten. Indien dat gebeurt bij de gehele levensduur noemen we dit Customer Lifetime Value (CLV).
 • Wat is een Product Life Cycle (PLC)?
  PLC wordt gebruikt om te onderzoeken welke marketingstrategieën op een bepaald moment het best kunnen worden toegepast op een bepaald product.
 • Wat zijn de 4 fases van een Product Life Cycle?
  1. Introductie. 2. Groei. 3. Volwassenheid. 4. Terugval.
 • Wat is de Innovation adoption curve van Roger? Benoem de groepen.
  Deze theorie vertel ons over de verspreiding van een innovatie. Roger verdeelt de curve in de volgende groepen; Innovators, Early Adopters, Early Majority, Late Majority en Laggards.
 • Wat is Marketingmix? Benoem de 4 P's.
  Marketingmix is de combinatie van instrumenten die een organisatie kan gebruiken voor het invullen van haar marketingstrategie.De P's staan voor Product, Prijs, Plaats en Promotie. Vaak neemt men ook een 5e P mee en deze staat voor Personeel.
 • Wat is het inkoopportfoliomodel van Kraljic?
  Kraljic matrix is gebaseerd op twee dimensies; de invloed van een bepaalde productgroep op het financiële resultaat van de onderneming en de kwetsbaarheid van de aanvoer. Financiële risico en Leverrisico. Kraljic matrix wordt gebruikt voor het analyseren van de inkoopportfolio. Zo komt inkoop er achter op welke producten zij zich moeten focussen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.