Samenvatting Strategische marketingplanning

-
ISBN-13 9789001877477
118 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Strategische marketingplanning
 • Karel Jan Alsem
 • 9789001877477
 • 7th

Samenvatting - Strategische marketingplanning

 • 2.2 Kern van de marketingstrategie

 • Wat is een PMC?
  Dit is een product-martkcombinatie en bestaat uit een combinatie van een product en een doelgroep
 • Wat zijn marktinstrumenten?
  Dit zijn instrumenten om een product succesvol te laten zijn op een markt, de vier meest voorkomende instrumenten zijn:
  - product (verpakking, samenstelling)
  - prijs
  - distributie
  - verkoopbevordering (reclame en promoties)
 • 3 Missie, waardestrategie en marktafbakening

 • Hoe ziet het proces om tot een strategische marketingplan te komen eruit?
  Stap 1:
  Missie, waardestrategie en marktafbakening

  Stap 2:
  Interne en externe analyse (extern door ABCD methode)

  Stap 3:
  Swot-analyse

  Stap 4:
  Strategie bepalen

  Stap 5:
  Tactiek om de strategie ten uitvoer te laten komen bedenken
 • 3.1 Naar een klantgerichte visie

 • Wat is het verschil tussen een visie en een missie van een onderneming?
  Een missie is wat de onderneming nu is en doet, een visie is wat de onderneming in de toekomst wenst te bereiken
 • Wat is het doel van een missie?
  Het doel van een missie is drieledig:
  1. Dwingt de onderneming tot bezinning over de activiteiten 
  2. Interne functie: het vormt een hulpmiddel bij het motiveren van het personeel
  3. Externe functie: Creëren van een bepaald imago
 • Welk van de drieledige doelstelling van een missie is de belangrijkste?
  De interne functie.
 • Welke verschillende soorten missie's kennen we volgens de theorie van Klemm?
  1. De pure missie: weergave van langetermijndoelstellingen
  2. Strategische doelstellingen: globale weergave van gewenste inrichting en positie
  3. Gekwantificeerde planningsdoelstellingen: Concrete doelstellingen voor een bepaalde periode.
  4. Definitie van de markt: is een afbakening van de breedte en activiteiten van een onderneming.
 • Uit welke verschillende componenten bestaat een missie?
  - de economisch-technische missie
  - de  sociaal-maatschappelijke missie
 • Welk component van een missie houdt zich bezig met MVO?
  de sociaal-maatschappelijke missie
 • Wat betreft het economisch-technische component van de missie?
  Dit betreft de afbakening van de huidige activiteiten, o.a. het opstellen van een marktdefinitie
 • Op welke manieren kan de markt waarin een onderneming actief is worden gedefinieerd?
  op basis van:
  1. producten
  2. afnemersgroepen
  3. afnemersfunctie
 • De component sociaal-maatschappelijk houd zich bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen, welke verschillende facetten kunnen we bij MVO onderscheiden?
  - duurzaamheid, milieuvriendelijk ondernemen
  - sociaal-maatschappelijke, projecten zoals Ronald McDonald-huizen 
  - intern sociaal beleid, bv. ouderen of herintredende vrouwen in dienst nemen

  In het Engels noemt men dit ook wel:
  People, planet, profit
 • Wat is de visie van een onderneming?
  Dit is wat de ondernem(ing)er wenst in de toekomst
 • Wat is het belangrijkste aspect van een visie?
  Dat deze een helder motiverend streven bevat waarin het hele personeel van een onderneming zich kan vinden.
 • 3.2 Waarde strategieën

 • Waarvoor dient een waardestrategie?
  Om te bekijken op welk gebied een onderneming zichzelf kan onderscheiden van de concurrent en zo te voorzien in de behoeften van de klant
 • Welke drie waardestrategieën hebben Treacy en Wiersema opgesteld?
  1. product leadership ofwel productleiderschap, hierbij wordt gericht op het behalen van de hoogste kwaliteit en het beste product t.o.v. de klant behoefte

  2. operational excellence ofwel leider in lage kosten voor de klant
  3. customer intimacy ofwel de individuele klantbenadering, hierbij wordt gewerkt aan het verkrijgen van 'intieme'relaties met de klant waarbij aandacht voor de klant en klantentrouw voorop staat.
 • Waar wordt op gefocust bij de waarde strategie operational excellence?
  Hier wordt gericht op het uitblinken in efficiency, dit kan resulteren in focussen op bv. lage kosten of steeds op tijd leveren.

  een onderneming moet hierbij vooral actief bezig zijn met standaardisatie en het behalen van schaalvoordeel.
 • T&W stellen dat elke onderneming een keus moet maken voor het uitblinken in één van de drie waardestrategieën, wat is een voorwaarde om in één van deze drie uit te blinken?
  De voorwaarde hiervoor is dat in ieder geval alle drie de disciplines op een behoorlijk niveau moeten liggen voordat in één uitgeblinkt kan worden.
 • Welke waardestrategieën zijn opgesteld door Porter?
  1. differentiatie: onderscheiden van concurrentie
  2. kostenleiderschap: streven naar laagste kostprijs
  3. focusstrategie: richten op één segment
 • Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de waardestrategieën van Porter en T&W?
  - Product leadership komt redelijk overeen met de differentiatiestrategie
  - operational excellence lijkt op het gebied van kosten overeen te komen met de kostenleiderschapsstrategie maar bij operational excellence draait het niet perse om lage kosten
  - Customer intimacy komt in de strategie van Porter niet voor
 • Kan er binnen een onderneming sprake zijn van meerdere waardestrategieën?
  Dat kan wanneer sprake is van verschillende business units, deze kunnen elk hun eigen strategie hanteren
 • Van hoeveel strategieën is sprake in het Brandbenefitting model?
  1. hoge product kwaliteit
  2.  goede service en klantgerichtheid
  3. lage prijs
  4. gemak
  5. sterke merkwaarden
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Strategische marketingplanning
 • K J Alsem
 • 9789001820626 of 900182062X

Samenvatting - Strategische marketingplanning

 • 1 Kern van marketing

 • Wat is de kern van het marketingconcept?

  Dat ondernemingen een balans moeten zoeken tussen de wensen van doelgroepen en hun eigen identiteit. (Klantgerichtheid en merkgerichtheid).

 • wat is de kern van het marketingconcept?
  balans tussen de wensen van de doelgroep en hun eigen identiteit 
 • 1.1 Belang van marketing

 • Noodzaak marketingplanning neemt toe:

  • Er komt steeds meer concurrentie.
  • Ontwikkeling van communicatiespiraal.
  • Toenemende lage betrokkenheid bij aankoop. Consumentengedragtheorie.
  • Beslissingen worden vaak onbewust genomen.
  • Steeds meer/snellere informatie, bijv reviews.
  • Informatie verspreid zich als een virus en leidt tot grotere consumentenmacht, bijv social media. Word of mouth.
  • Overheid streeft naar marktwerking.
  • Consument wordt kritischer.

  Communicatiespiraal: meer concurrentie, meer marketing activiteiten, meer concurrentie.

  Consumentengedragtheorie: veel aandacht/vergelijken als aankoop duur is of veel risico met zich mee brengt.

  Word of mouth: mond-tot-mond-reclame.

   

 • Wat is word of mouth marketing ?
  Mond tot mond reclame, tegenwoordig veel ingezet bij internetmarketing ( twitter, facebook etc)
 • Waar gaat het bij marketing vooral om?
  Het gaat om klantgericht handelen vanuit een heldere merkidentiteit.
 • Waar gaat het bij marketing vooral om?
  Klantgericht handelen vanuit een heldere merkidentiteit.
 • Waarom is het zo belangrijk dat bedrijven aan marketing doen?

  Het gaat hierbij om de volgende trends:1. Er komt steeds meer concurrentie.
  2. Het verschijnsel communicatiespiraal ontwikkelt zich.
  3. Er is een toenemende 'lage betrokkenheid' van consumenten.
  4. Beslissingen worden vaak onbewust genomen.
  5. Er is steeds meer informatie over aanbieders beschikbaar, zoals ranglijsten.
  6. De informatie verspreidt zich als een virus en leidt tot grotere consumentenmacht.
  7. De overheid streeft naar marktwerking.
  8. De consument wordt kritischer.
 • Welke trends zijn er waarneembaar die het zo belangrijk maken dat organisaties aan marketing doen?
  1. Er komt steeds meer concurrentie
  2. Het verschijnsel communicatiespiraal ontwikkelt zich 
  3. Er is een toenemende lage betrokkenheid van consumenten 
  4. Beslissingen worden vaak bewust genomen
  5. Er is steeds meer informatie over aanbieders beschikbaar, zoals ranglijsten
  6. Informatie verspreidt zich als een virus en leidt tot grotere consumentenmacht 
  7. De overheid streeft naar marktwerking
  8. De consument wordt kritischer
 • wat houd de communicatiespiraal in?
  meer concurrentie > meer marketing activiteiten > meer concurrentie  
 • 1.2 Wat is marketing

 • Essentie marketing :

  Klant koopt geen producten maar oplossingen ! > Klant-orientatie.
 • 1.2.1 Hierarchie van marketing

 • Wat is het meest gebruikte model voor strategieontwikkeling?

  De SWOT analyse: het koppelen van interne sterktes en zwaktes aan externe kansen en bedreigingen.

 • Op welke 3 wijzen kan het begrip marketing opgevat worden?
  1. Organisatiecultuur
  2. Als strategie
  3. Als tactiek en activiteiten 
 • Waar staat STP voor?

  Segmenting, targeting and positioning. Het kiezen van doelgroepen en het positioneren van producten en diensten.

 • Wat wordt er bedoeld met: een klant koopt geen producten maar oplossingen?
  Hij koopt productvoordelen of 'benefits'

  Hij koopt geen tandpasta maar een 'frisse adem'
  Hij koopt geen axe maar 'aantrekkingskracht op vrouwen' 
 • Op welke drie verschillende wijzen kan het begrip marketing worden opgevat?

  Als een organisatiecultuur, als een strategie, of als tactiek & activiteiten.

 • Marketinghierarchie (zie afbeelding)

  Marketing als cultuur (paradigma) -> focus op klanten, producten met benefits

  Marktingstrategie -> segmenteren, doelgroepkeus en positionering (hierbij wordt SWOT gebruikt)

  Marketingactiviteiten: instrumenten -> product, prijs, distributie en communicatie

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 3:

 • Strategische marketingplanning
 • Karel Jan Alsem
 • 9789001765057
 • 5

Samenvatting - Strategische marketingplanning

 • 1 Het strategische marketingplanningsproces

 • Wat centraal staat in periode 1 

   

  Interne Analyse: Leid tot Strengths en Weakness ( zijn altijd Relatief) 

  Externe Analyse:

  • Afnemers analyse 
  • Bedrijfstak analyse 
  • Concurrentie analyse 
  • distributie en leverancier analyse 

  Leid tot: kansen en bedreigingen 

   

   

   

 • Waarom wel

  Daarom

 • Wat zijn de drie disciplines van Treacy & Wiersema?
  Operation excelence (prijsgericht), Product leadership (productgericht) en Customer intimacy (klantgericht.
 • Hoe ziet het strategische marketingplanningsproces eruit?
  1. De missie, waardestrategie en marktafbakening.
  2. De interne analyse wordt gemaakt (sterktes en zwakten).
  3. De externe analyse (afnemersanalyse, bedrijfstakanalyse, concurrentieanalyse, distributie-analyse) wordt gemaakt. (kansen en bedreigingen).
  4. Uit de analyse wordt een strategie bepaald.
  5. Er worden ondernemingsdoelstellingen en -strategieën bepaald.
  6. Marketingdoelstellingen en -strategieën worden bepaald.
  7. Dan worden de marktinstrumentdoelstellingen en strategieën bepaald.
  8. Organisatie en uitvoering van de strategie.
 • wat houd een verdedigconcurrentie voordeel in?

  • Iets wat de concurrent niet goed in is (en moeilijk goed in kan worden)
  • iets wat van belang is voor de afnemers
 • Wat is de Abell Business Model?
  Het model van Abell wordt toegepast om het werkterrein van een onderneming te analyseren. Met welke technologieën en producten is een onderneming actief op een markt en op welke doelgroep speelt ze in? De Abell analyse is een handig hulpmiddel bij het afbakenen van de markt.
 • oe ziet het strategische marketingplanningsproces eruit?
  e
 • de drie componenten van marktgerichtheid zijn 

  1. Afnemers gericht
  2. Concurrentiegericht denken 
  3. interfunctionele coördinatie (oftewel verschillende lagen binnen het bedrijf werken samen) 
 • Welke 3 dimensies kent het Abell model?
  Afnemers (Wie), behoeften (Wat) en Technologieën (Hoe).
 • Als je een strategisch marketingconcept hanteert, moet dus sterke aandacht hebben voor:

  • afnemers 
  • concurrenten 
  • de lange termijn relatie
  • andere belanggroepen binnen en buiten de organisatie en dus ook voor andere functionele gebieden
  • een verdedigbaar concurrentie voordeel  
 • Wat is het 7S model van McKinsey en waar dient het voor?
  Het 7S model leent zich uitermate goed voor het achterhalen van sterktes en zwaktes in de onderneming. Het 7S model van Mcknsey combineert rationele en harde elementen met emotionele en zachte elementen.
 • welke analyse zijn van toepassing op de situatieanalyse 

   

  • interne analyse 
  • afnemers analyse 
  • bedrijfstak analyse 
  • concurrentie analyse 
  • distributie analyse 

   

 • Benoem de 7S'en van het 7S model.
  Shared values verbindt Stijl van managment, Staf, Sleutelvaardigheden, Strategie, Structuur en Systeem met elkaar.
 • wat is positienering 

  de positie die je aanneemt ten opzichte van de klant (je zelf kunnen onderscheiden) 

   

 • Wat is de Value Chain van Porter?
  De value chain van Porter beschrijft de activiteiten die nodig zijn om het product uiteindelijk bij de klant te brengen. De activiteiten zijn onder te verdelen in primaire en secundaire activiteiten.
 • Wat zijn de primaire en secundaire activiteiten van de Value Chain of porter?
  De primaire activiteiten zijn ingaande en uitgaande logistiek, operaties, marketing, verkoop en service. De secundaire activiteiten zijn de infrastructuur, management, technologie en werving.
 • Wat is een product-markt-combinatie?
  PMC is het vinden van de match tussen product en markt. Het koppelen van het juiste aanbod aan specifieke behoefte in de markt is cruciaal.
 • Wat zijn kerncompetenties/kernkwaliteiten?
  Dat is eigenlijk niet anders dan ''iets'' unieks of ''iets'' wat een onderneming goed kan. Volgens Hamel en Prahalad is het concurrentievoordeel van een onderneming hiervan afhankelijk. De mate waarin een onderneming in staat is kernkwaliteit of kerncompetenties te identificeren en te ontwikkelen bepaalt het succes van de onderneming.
 • Wat zijn de kernmerken van kernkwaliteit?
  Het moet voordeel verschaffen en waardevol zijn. Het is moeilijk te imiteren. Het is zeldzaam en er zijn veel mogelijkheden om ervan te profiteren in bijvoorbeeld verschillende markten of veel producten.
 • Wat is het Ansoff model?
  Het Ansoff-model of de Ansoff product-marktmatrix is een strategisch hulpmiddel bij het formuleren van groeistrategieën. Door twee belangrijke strategieën aan elkaar te relateren (Product en Markt) kan er op een logische manier nagedacht worden over de strategische ontwikkeling van een bedrijf in een markt.
 • Welke 4 groeirichtingen kent het Ansoff model?
  Marktpenetratie (Verkopen van bestaande producten op bestaande markt), Marktontwikkeling (Verkopen van bestaande producten op nieuwe markten), Productontwikkeling (Verkopen van nieuwe producten aan bestaande klanten) en Diversificatie (Verkopen van een nieuw product in een nieuwe markt).
 • Wat is de 5 krachten model van Porter?
  Het 5 krachtenmodel is een strategisch model dat uitgaat van 5 krachten die de aantrekkelijkheid van een markt bepalen. Door het model uit te werken kan er een inschatting gemaakt worden over de relatieve aantrekkelijkheid van een bedrijfstak. Hierop kan de strategie van een organisatie afgestemd worden.
 • Wat zijn de 5 krachten van Porter?
  1. De macht van leveranciers.  2. De macht van afnemers. 3. De mate waarin substituten verkrijgbaar zijn. 4. De dreiging van nieuwe toetreders tot de markt. 5. De interne concurrentie van spelers op de markt.
 • Wat is de BCG matrix?
  Het is een marketing model waarmee het portfolio van een onderneming geanalyseerd kan worden. Hierdoor kunnen ondernemers beargumenterende beslissingen nemen m.b.t. het portfolio en de te volgen strategie.
 • Waaruit bestaat de BCG Matrix?
  De horizontale as staat voor relatief marktaandeel en de Verticale as staat voor Marktgroei. De 4 vlakken bestaan uit Question Mark (Laag marktaandeel, hoge marktgroei), Star (hoog martkaandeel, hoge marktgroei), Cash Cow (Hoog marktaandeel, lage marktgroei) en Dog (laag marktaandeel, lage marktgroei).
 • Wat is het ServQual model?
  Het is een methode om de kwaliteit van dienstverlening in kaart te brengen en zo meetbaar te maken. Met het model kom je te weten welke factoren  een rol spelen bij de totstandkoming van het verwachtingspatroon van de klant.
 • Wat zijn de 5 oorzaken van de Gap's van ServQual?
  Gap 1: Management heeft geen reëel beeld van de verwachtingen van de klant. Gap 2: Verwachting niet juist vertaald naar het product/dienst. Gap 3: Product niet geleverd volgens specificaties. Gap 4: Marketing communicatie wekt verkeerde verwachting (spiegelen het mooier voor dan het is).  Gap 5: Spanningsvelden tussen verwachting en ervaring (combinatie van de 1e 4 Gaps).
 • Wat is klantwaarde?
  De waarde van de klant gedurende een bepaalde periode, waarin de klantwaarde wordt gemeten. Indien dat gebeurt bij de gehele levensduur noemen we dit Customer Lifetime Value (CLV).
 • Wat is een Product Life Cycle (PLC)?
  PLC wordt gebruikt om te onderzoeken welke marketingstrategieën op een bepaald moment het best kunnen worden toegepast op een bepaald product.
 • Wat zijn de 4 fases van een Product Life Cycle?
  1. Introductie. 2. Groei. 3. Volwassenheid. 4. Terugval.
 • Wat is de Innovation adoption curve van Roger? Benoem de groepen.
  Deze theorie vertel ons over de verspreiding van een innovatie. Roger verdeelt de curve in de volgende groepen; Innovators, Early Adopters, Early Majority, Late Majority en Laggards.
 • Wat is Marketingmix? Benoem de 4 P's.
  Marketingmix is de combinatie van instrumenten die een organisatie kan gebruiken voor het invullen van haar marketingstrategie.De P's staan voor Product, Prijs, Plaats en Promotie. Vaak neemt men ook een 5e P mee en deze staat voor Personeel.
 • Wat is het inkoopportfoliomodel van Kraljic?
  Kraljic matrix is gebaseerd op twee dimensies; de invloed van een bepaalde productgroep op het financiële resultaat van de onderneming en de kwetsbaarheid van de aanvoer. Financiële risico en Leverrisico. Kraljic matrix wordt gebruikt voor het analyseren van de inkoopportfolio. Zo komt inkoop er achter op welke producten zij zich moeten focussen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke kanttekeningen moeten worden gemaakt voor het maken van keuzes voor groeirichtingen in de praktijk?
- Wees voorzichtig met niet-verwante activiteiten, onderzoek wijst uit dat dit vaak de meest lastige strategie is om succes mee te bereiken
- Doe extra SWOT's als diversificatie wordt overwogen
- Hoe meer diversificatie hoe hoger het beslissingsniveau in de organisatie, dit heeft te maken met punt 1
Als een onderneming volledig gaat voor de spreiding van het risico, voor welke groeistrategieën gaat men dan meestal?
- Voor concentrische of conglomererende diversificatie
Welke groeistrategieën kennen we als een onderneming als ontwikkelrichting groei met bestaande activiteiten heeft(expansie) ?
Groeistrategieën bij Expansie:
- Marktpenetratie (verhoging van de afzet)
- Marktontwikkeling (bij verzadiging van de markt zal het management een andere markt willen bedienen met hetzelfde product)
- Productontwikkeling
- Parallellisatie (nauwelijks bij expansie te rekenen, is een spreiding van het risico doordat het al begint te lijken op conglomereren
Welke groeistrategieën kennen we als een onderneming als ontwikkelrichting groei met nieuwe activiteiten heeft(diversificatie)?
Groeistrategieën bij Diversificatie:
- Marktverbreding (nauwelijks bij diversificatie te rekenen, het gaat hier om een nieuw markt te bedienen met een aangepast product)
- Verticale diversificatie (dit is het vergroten van marktmacht, leveranciers of afnemers overnemen)
- Concentrische diversificatie (nieuwe verwante producten (in marketing of technologie) voor nieuwe afnemers op de markt brengen) 
- Conglomererende diversificatie (geen synergie, nieuw product op een nieuwe markt)
Wanneer het huidige portfolio niet aansluit bij de doelstellingen van de onderneming zullen er ontwikkelingsrichtingen moeten worden afgesproken, welke ontwikkelingsrichtingen kennen we?
1. Afbouwen
2. Oogsten
3. Handhaven van de positie
4. Groei met bestaande activiteiten (EXPANSIE)
5. Groei van (opzetten van ) nieuwe activiteiten (DIVERSIFICATIE)
Met welke vraag leg je de kern van een ondernemingsstrategie bloot?
Waar en in welke mate wenst de onderneming te concurreren? Anders gezegd: op welke markten de onderneming in welke mate actief wil zijn.
Na het opstellen van de SWOT-analyse moeten ondernemingsstrategieën worden opgesteld, welke drie dimensies moeten worden ingevuld bij het kiezen van een strategie?
1. Waar en wanneer concurreren (markten)
2. Hoe concurreren (concurrentievoordeel)
3. Met wie concurreren (eventueel met wie samenwerken)
Wat zijn twee voordelen van het gebruiken van portfoliomethoden?
- de kwaliteit van het strategisch denken van SBU-niveau verbeterd
- leid op ondernemingsniveau tot een beter begrip van de verschillende SBU's en de pmc's
Wat zijn een drietal erg belangrijke kanttekeningen bij het gebruiken van portfoliomethoden?
- Gebruik nooit één enkel portfoliomodel
- de uitkomsten hangen erg af van de marktdefinitie
- onderzoek hoe gevoelig de classificaties van de pmc's zijn
Waar wordt in het kader van marktgroei geen rekening mee gehouden in de portfolioanalyses?
De toetredingsdrempels voor de markten met die aantrekkelijke groei, een markt kan enorm aantrekkelijk zijn maar als de toetredingsdrempel zeer hoog is blijkt het misschien aantrekkelijker om een andere markt te betreden.