Samenvatting Studie van de vertebraten en algemene anatomie van de huisdieren

-
1002 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Studie van de vertebraten en algemene anatomie van de huisdieren

 • 1.1 Wat is leven

 • Wat is homeostase?
  Het proces waarbij organismen het interne milieu van chemische en fysische processen in evenwicht houden, ondanks veranderingen in de omgeving waarin het organisme zich bevindt.
 • Wat zijn macromoleculen?
  Grote complexe moleculen die opgebouwd zijn met basisbouwstenen uit de omgeving en met behulp van chemische interacties binnen het levend organisme.
 • Wat zijn de 4 groepen macromoleculen aanwezig in de levende organismen?
  Vetten, eiwitten, nucleïnezuren en koolhydraten.
 • Over wat moeten de levende organismen beschikken voor te groeien en zich te reproduceren?
  Over een erfelijke bron van informatie = de genetische code.
 • Wat zijn de fundamentele kenmerken van een levend organisme?
  - een zelfstandig chemisch systeem
  - bestaan uit macromoleculen 
  - een duidelijke organisatie van macromoleculen (homeostase)
  - een eigen metabolisme 
  - duidelijke interactie met de omgeving
  - in staat te groeien en zich te reproduceren
 • 1.2 Ontstaan van leven

 • Welke basiscondities zijn nodig voor het leven op aarde?
  1) Water, 
  2) Koolstof, waterstof, stikstof, zuurstof, fosfor en zwavel
  3) Stabiel klimaat 
  4) Energie
 • Wat zijn de zes meest voorkomende elementen in de macromoleculen van levende organismen op aarde?
  Koolstof, waterstof, stikstof, zuurstof, fosfor en zwavel.
  CHNOPS
 • Wat is abiogenese?
  Het natuurlijke proces waarbij leven is ontstaan uit niet-levende materie, zoals eenvoudige organische verbindingen.
 • Wat is LUCA?
  Last Universal Common Ancestor = laatste gemeenschappelijke voorouder
 • Wat zijn twee belangrijke macromoleculen in de informatieoverdracht?
  DNA en RNA
 • Wat zijn de belangrijke stappen die het ontstaan van het leven mogelijk gemaakt hebben op onze planeet?
  1. Het ontstaan van organische verbindingen en eenvoudige macromoleculen als bouwstenen voor het toekomstige leven.
  2. De assemblage van deze chemische componenten binnen een membraanstructuur.
  3. Het ontstaan van informatiedragers die erfelijke informatie kunnen doorgeven.
 • Wat zijn twee belangrijke moleculen bij informatieoverdracht?
  DNA en RNA
 • 2.1 Basisconcepten van evolutie en selectie

 • Wat is natuurlijke selectie?
  Wanneer de reden voor selectie van een kenmerk uit het natuurlijk milieu komt.
 • Wat is kunstmatige selectie?
  Het mechanisme waarmee bepaalde eigenschappen of een combinatie van eigenschappen bewust worden geselecteerd bij het fokken van dieren.
 • Bij welke groepen dieren zien we vaak kunstmatige selectie?
  Bij huis- en nutsdieren. De mens beslist hier vaak welke organismen nakomelingen kunnen krijgen en welke niet.
 • Wat is een populatie?
  Een groep verwante dieren.
 • Wat is evolutie?
  Het veranderen van een populatie over de generaties heen.
 • Waardoor kan evolutie worden veroorzaakt?
  - Door foutjes in de doorgegeven erfelijke informatie. 
  - Doordat niet alle individuen evenveel bijdragen tot de volgende generatie.
 • Wanneer kunnen we van selectie spreken?
  Als bepaalde varianten omwille van hun specifieke karakteristieken een voor- of nadeel hebben in de voortplanting.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Myelencephalon
Verlengd merg = medulla oblongata
Uit welke delen bestaat de hersenstam?
 1. Myelencephalon
 2. Metencephalon
 3. Mesencephalon
 4. Diencephalon
Uit welke 4 grote delen bestaan de hersenen?
 1. Cerebrum
 2. Rhinencephalon
 3. Cerebellum
 4. Hersenstam
Hersenschors
Cortex cerebri
Uit welke vijf opeenvolgende hersenblaasje ontstaan embryonaal de hersenen?
 1. Twee telencephalische hersenblaasjes
 2. Diencephalon
 3. Mesencephalon
 4. Metencephalon
 5. Myelencephalon
Geef de lay-out van het zenuwstelsel van craniaal naar caudaal.
 1. Truncus vagosympathicus
  1. Ganglion cervicale (craniale en medium)
  2. Nervus vagus
 2. Nervus vertebralis (C3-7)
 3. Ganglion stellatum 
 4. Ruggenmerg
  1. Nervus splanchnicus major
   1. Ganglion celiacum
  2. Nervus splanchnicus minor
   1. Ganglion mesentericum craniale
  3. Plexus solaris = zonnevlecht
  4. Plexus intermesentericus
  5. Ganglion mesenterica caudale
   1. Nervus hypogastricus
 5. Plexus pelvinus
 6. Nervi pelvini
 7. Ganglion impar 
Wat zijn perivasculaire plexussen?
Postganglionaire vezels omheen de grote bloedvaten.
Waarnaar gaan de postsynaptische vezels?
Naar borstorganen en middenrif, en naar de perifere structuren.
Waarop hebben de effectorneuronen een invloed?
Op bloedvatwand, zweetklieren, haarspiertjes, hart, longen, middenrif, speekselklieren en oog. (in vertebrale ganglia)
Op buikorganen (in (pre)vertebrale ganglia)
Hoe noemen we de vezel die terugkeert door de ramus communicans griseus?
De postganglionaire vezel