Samenvatting Sv kwaliteits management Romy

-
116 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Sv kwaliteits management Romy". De auteur(s) van het boek is/zijn fg. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Sv kwaliteits management Romy

 • 1 Kwaliteit en kwaliteitszorg in vogelvlucht

 • Uit welke 8 fases ontstaat de geschiedenis van kwaliteits(zorg)?

  Pre-industriële fase:

  Producten worden in kleine bedrijven gemaakt, vaak op speciale bestelling van de klant.

  Direct contact tussen fabrikant en opdrachtgever.

   

  Industriële fase van 1880 tot 1940:

  Tijdperk van specialisatie. Er werd voor anonieme klanten geproduceerd.

  Er werden eigenlijk filters in het proces geplaatst. Het bracht veel vertraging en kosten met zich mee.

  Vanaf 1920 startte men met inspecties en keuringen op basis van steekproeven. Een nieuw beroep ontstond: De kwaliteitscontroleur

   

  Van 1945 tot 1960:

  Inspecties en keuringen werden verder ontwikkeld en in de industrie werd aandacht besteed aan kwaliteitszorg. Procesbeheersing doet zijn intrede. Het begrip regelkring ontstaat.(kring waarin alle processen worden beheerst)

   

  Kwaliteitszorg is een functie die de output van fabricage, montage, ontwerp- en ontwikkelingsstadia van producten en processen, de verwerving van grondstoffen en materialen, de opslag en het transport betreft. Total Quality Management (Integrale Kwaliteitszorg) ontstaat.> PDCA

   

  Bij overgaan tot kwaliteitsverbetering is een projectmodel nodig:

  Plan: een plan moet worden opgesteld

  Do: na goedkeuring van de directie, het plan uitvoeren.

  Check: voortgangscontrole

  Act: corrigeren en maatregelen nemen om het plan verder uit te werken.

   

  Kwaliteitszorg betekent het opsporen van de oorzaken van de gevonden fouten en die elimineren, zodat herhaling wordt voorkomen.

   

  1960 tot heden: van productkwaliteit naar organisatiekwaliteit

  Voorwaarde is dat de prestatiemaatstaven efficiency, kwaliteit en flexibiliteit gelijktijdig en integraal worden toegepast. De dienst gaat een steeds grotere rol van betekenis spelen.

  Organisaties gaan zich bezighouden met het schrijven van een kwaliteitsbeleid, waarin wordt aangegeven hoe de vereiste kwaliteit moet worden bereikt. Kwaliteitszorg hoort een onderdeel te zijn van de bedrijfsvoering.

   

  Eerste helft twintigste eeuw:

  We konden spreken van een aanbodeconomie. Producenten verkochten over het algemeen alle goederen die ze produceerden. Goederen waren schaars, dus consumenten hadden weinig te zeggen.

   

  De jaren zestig:

  Welvaart nam toe. Goederen en diensten moesten zich een plaats zien te bevechten op de markt. Er ontstond een concurrentie-economie. Consumenten realiseerden zich dat de klant de basis is van hun voortbestaan. De dominantie verschoof van producent naar consument. Klantgerichtheid werd het sleutelwoord.

   

  De jaren zeventig:

  De overheid beschermde de consument door middel van wetgeving. Mede door wetgeving werd productkwaliteit steeds opener. De afnemer werd steeds kritischer. Push-economie werd pull-economie. Just in time-filosofie ontstond.

   

  Vanaf de jaren tachtig tot heden

  Kwaliteitsdenken kreeg vorm. Ondernemingen realiseerden zich dat klanten behouden goedkoper is dan steeds aantrekken van nieuwe klanten. Klant werd als individuele klant geïdentificeerd en behandeld. Tijd van customer relationship en customer service (aandacht voor de klant) is aangebroken.

  ISO-norm werd ontwikkeld, toen nog voornamelijk gericht op productieproces.

 • Welke vijf soorten kwaliteitsbenaderingen zijn er?

  Kwaliteitsbenadering: Tom Pakt Grote Planken Weg

  1.      Transcendente benadering  

  2.      Productbenadering

  3.      Gebruikersgerichte benadering

  4.      Productiegerichte benadering

  5.      Waardebenadering

 • Omschrijf de Transcendente benadering?

  Begrip kwaliteit vanuit het ideaalbeeld.  Het begrip kwaliteit is hier een relatief begrip, dat vooral wordt gehanteerd als producten gevoelsmatig met elkaar worden vergeleken. In dit geval wordt het bepaald door imago en het beeld dat iemand van iets heeft. Dit is subjectief en worden bepaald door eerdere ervaring en normen en waarden. Rolls-Royce heeft een goed imago.

 • Omschrijf de Productbenadering?

  Kwaliteit is tastbaar en meetbaar. Denk aan huishoud jam en confituren jam(zitten meer vruchten in) Zes cilinder loopt beter en rustiger dan een vier cilinder.

  3 opvallende zaken:

  -        De kwaliteit laat zich gemakkelijk objectief vaststellen.

  -        Een hogere kwaliteit betekent vaak ook hogere kosten, dus soms een hogere prijs.

  -        Het kwaliteitsverschil tussen producten is veel rationeler geworden.

 • Omschrijf de Gebruikersgerichte benadering?

  De eigenschappen van een product of dienst worden afgezet tegen de wensen van de consument.

  De gebruiker bepaalt de kwaliteitseisen en velt een oordeel. Kwaliteit is een maat geworden die de overeenstemming aangeeft tussen de verwachting en de ervaring van de gebruiker. Het meten hiervan is een moeilijke zaak.

   

 • Wat houdt de Productiegerichte benadering in?

  De nadruk ligt op het productieproces. De kwaliteit wordt bepaald door de hoeveelheid uitval tijdens fabricage. SPC (statistische procesbeheersing) kan worden gebruikt om inzicht te krijgen in het proces en om het proces efficiënter te maken. 

 • Wat houdt de Waardebenadering in?

  Prijs-prestatie benadering. Kwaliteit wordt beschouwd in relatie tot de prijs en geeft een maat voor de gebruikerstevredenheid weer. > denk aan bussen die op tijd rijden en winkels die schoon zijn, auto’s die het moeten doen.

   

  Kwaliteit is het voldoen aan de verwachting van de klant. Alles totdat het in gebruik wordt genomen.

  Kwaliteit wordt beoordeeld op:

  -        Functie

  -        Uiterlijk (emotional appael)

  -        Levertijd

  -        Levensduur/gebruikerskosten

  -        Prijs

  -        Het aantal klachten

  -        Garantie

 • 3  fasen van kwaliteitsstreven van organisaties zijn?

   

  1.      Bewustwordingsfase

  2.      Interne fase

  3.      Integratiefase

 • Omschrijf de bewustwordingsfase bij het streven naar kwaliteit?

  Goedkoop en in grote hoeveelheden worden geproduceerd. We zien een functioneel ingerichte organisatie in afdelingen met een sterke lijnbevoegdheid. nu was integrale kwali zorg nog niet bekend

 • Wat houdt de interne fase in?

  Sterkte aandacht voor processen, met tegelijk een sterke marktbenadering. Marktonderzoek doet zijn intrede. men richt zich op technische aspecten van coördinatie en niet organisatorisch.

 • Wat houdt de Integratiefase in?

  Sterkte klantgerichtheid. Het gaat niet alleen om hoge productkwaliteit, maar ook om een hoge kwaliteit van de organisatie.  Het Just in Time-principe. Medewerker werkt in de organisatie en áán de organisatie. 

  Management is medeverantwoordelijk voor leveren van juiste goederen tegen de juiste prijs van de juiste kwaliteit op het juiste moment.

 • Geef een korte omschrijving van figuur over groeifasen van kwaliteit?

   

  1.      bewustwordingsfase

  2.      interne fase

  3.      integratiefase

  Doel van bedrijfsvoering

  Efficiënt en goedkoop produceren

  Het leveren van een kwaliteitsproduct

  Het behouden van een tevreden klant

  Hoofdgerichtheid

  Op het leveren van eindproducten

  Op het leveren van goede producten

  Op het bedienen van de klant

  Soort producten

  Standaard, eenvoudig, massa

  Complex

  Producten en diensten in één

  Prijs van de producten

  Veelal laag

  Hoger

  Hoog, afhankelijk van de specificaties

  Afhankelijk van de markt

  Beperkt

  Sterker

  Geleid door de markt

 • Vijf aspecten van integrale kwaliteitszorg zijn?

   

  Vijf aspecten van integrale kwaliteitszorg:

   

  1.      kwaliteitsbeheer

   

  2.      kwaliteitsbeleid

   

  3.      kwaliteitssysteem

   

  4.      kwaliteitskosten

         5.kwaliteitsborging

   

 • Wat houdt kwaliteitsbeheer in?

  Kwaliteitsbeheer is een bedrijfsfunctie die is afgeleid van het doel om producten en diensten te ontwikkelen, te produceren en op de markt te brengen die zijn afgestemd op de behoeften van de afnemers, tegen verantwoord lage kosten. Kwaliteitszorg betreft de gehele bedrijfsorganisatie (Total Quality Management). Het gaat hier om het organisatorische gedeelte van kwaliteit en niet de technische

 • wat wordt er bij kwaliteitsbeleid gedaan.

  wegen en middelen worden hierin nu vastgesteld om kwaliteitsdoelstellingen te behalen.

 • Waar bestaat een kwaliteitssyteem uit?

  Een organisatorische structuur, verantwoordelijkheden,procedures, processen en voorzieningen ,waarmee kwaliteitszorg kan worden gerealiseerd.>>>>>een bedrijf ontwikkeld hier en kwaliteitshandboek voor! dit systeem moet altijd aangepast worden aan omstandigheden, van opbouwend, via een regulerend naar bewakend systeem.

 • kwaliteitsysteem kenmerken met de fases...

   

  1.      bewustwordingsfase

  2.      interne fase

  3.      integratiefase

  beheerssysteem

  Statische kwaliteit

  Functioneringskwaliteit

  Product- en dienstverleningskwaliteit en tevredenheid klant

  Gericht op

  Eindproduct

  Productieproces

  Tevredenheid klant

  Wijze van meting

  Goedgekeurde eindproducten

  Goedgekeurde grondstoffen, halffabricaten en eindproducten

  Rendementsbepaling

  Actie

  Terugkoppelen

  Reorganisatieproces

  Ontwikkeling diensten

  Effect

  Bewustwording

  Effect proces

  Marktaandeel

  Normering/resultaat

  80-90% goedgekeurde producten

  95% goedgekeurde producten

  Optimaal rendement

 • Wat valt te verstaan onder kwaliteitskosten?

  Alvorens het iets oplevert, zal een bedrijf dat kwaliteit wil leveren moeten investeren. Onvoldoende beheersing van het goederenstroomproces brengt kosten met zich mee. Dus fouten moeten voorkomen worden om kosten te besparen. 

 • Wat valt te verstaan onder kwaliteitsborging?

  Is er eenmaal een kwaliteitssysteem ingevoerd, dan moet dit voortdurend worden geëvalueerd.

  Kwaliteitsborging is het geheel van alle geplande en systematische acties die nodig zijn om in voldoende mate het vertrouwen te geven dat een product of een dienst voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. 

  Een kwaliteitsplan wordt hiervoor opgesteld.

 • wat zijn kernkwaliteiten?

  Kernkwaliteiten zijn eigenschappen die tot het wezen (de kern) van een persoon behoren. Zij doordringen de hele mens. Het zijn de specifieke sterktes die iemand kenmerken.

 • Wat zijn onderdelen van het Kernkwadrantenmodel?

  Kernkwadrantenmodel:

  1.      kwaliteiten en valkuilen

  kernkwaliteiten kunnen doorschieten en worden een valkuil. Bv. zelfverzekerdheid wordt arrogantie.

  2.      Allergieën en uitdagingen

  Voor degene die allergisch is voor een bepaalde eigenschap van een ander,  is de achterliggende kwaliteit vaak een belangrijk ontwikkelpunt. Dit heet een uitdaging. Bv. Jezelf ergeren aan passiviteit van een ander, maar degene is misschien wel bedachtzaam of geduldig, wat jij ook wat meer zou moeten worden.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waar heeft de procesfactor toegankelijkheid mee te maken en wat kan een organisatie hiermee bepalen?

Toegankelijkheid

Heeft alles te maken met selectiviteit. Elke dienstenorganisatie moet selectief zijn – welke klanten willen we bereiken? – en wordt zelf geselecteerd door klanten. Het gaat hier dus om een keuzeproces.

Met de toegankelijkheidsfactoren kan een organisatie in belangrijke mate sturen welke klanten zij wil bereiken (doelgroep), hoeveel klanten in een bepaalde tijdseenheid bediend kunnen worden (capaciteit) en hoe exclusief of algemeen zij haar diensten wil aanbieden (drempel).

Een service concept bestaat niet alleen uit WAT er wordt aangeboden maar ook de manier waarop>HOE.. Wat zijn de drie procesfactoren van een diensten aanbod?

De procesfactoren van het dienstenaanbod:TIP

1.      De toegankelijkheid van de dienst voor de klant

2.      De interactie tussen de klant(en) en het contactpersoneel en indien van toepassing de interactie tussen klanten onderling

3.      De participatie die van de klant vereist of verwacht en eventueel door de klant gewenst wordt tijdens het dienstverlenend proces

INK is de vertaling van?

INK Instituut Nederlandse kwaliteit

EFQM European foundation of quality management

 

Integrale kwaliteitszorg is het zelfde als TQM( Total Quality Manangement)

Waar staat ISO voor?

Internatíonal Organisation for Standardization

 

Internationale organisatie van standaardisatie in organisaties

Wat houdt het het managementprincipe van win-win relatie  in?  

Producten worden geleverd in een ketenrelatie met onderlinge afhankelijkheid, waarbij goede zorgt voor wederzijdse winst maximalisatie bij allebei. Hierbij staat uitwisseling van kennis en informatie centraal.

Wat houdt het het managementprincipe van besluitvorming op basis van feiten  in?  

Beslissingen en genomen maatregelen zullen gebaseerd moeten zijn op een analyse van feiten en op objectieve informatie.

 

Wat houdt het het managementprincipe van continue verbetering in?

Continue verbetering van het resultaat is een doelstelling die steeds van toepassing is voor een organisatie die doeltreffend en doelmatig wil opereren. Dit wordt gedaan door het toepassen van de Demingcyclus (Plan-Doe-Check-Actie).

 

Wat houdt het het managementprincipe van systeembenadering voor het besturen van de organisatie  in?  

Om organisatorische doelstellingen te realiseren, is het noodzakelijk dat een organisatie wordt bestuurd als een systeem waarbinnen zich onderlinge samenhangende processen afspelen.

 

Wat houdt het het managementprincipe van procesmatige aanpak in?

Alle activiteiten binnen een organisatie moeten worden georganiseerd, bestuurd, beheerst en uitgevoerd als een proces.

 

Wat houdt het het managementprincipe van leiderschap in?

Directie moet op eenduidige wijze richting geven aan het gedrag van de organisatie om de klanten tevreden te stellen.