Samenvatting Syllabus WSRt

-
407 Flashcards en notities
5 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Syllabus WSRt

 • 1 Neyman, Pearson and hypothesis testing

 • Wat is het verschil tussen objectieve en subjectieve interpretaties van waarschijnlijkheid (‘probability’)
  Volgens de subjectieve interpretatie is waarschijnlijkheid de mate van overtuiging in een geloof. Volgens de objectieve interpretatie wordt de mate van waarschijnlijkheid in de wereld geprojecteerd. 
 • Over welke interpretatie gaat de statistiek die je in SPSS toepast?
  Objectieve waarschijnlijkheid
 • Overtuig Sjinkus met een tegenvoorbeeld dat deze redenering niet opgaat.
  Sjinkus redeneert als volgt: 
  P1 p=.049= P(Dext|H0)
  P2 P(Dext|H0) =  P(H0 |Dext)
  ------------------------------------------------------------------------------
  C H0 is niet waar
  De kansen kan je niet zomaar omdraaien.

  P(Dood binnen twee jaar | Hoofd afgebeten door een haai), als je bij alle mensen van wie het hoofd is afgebeten door een haar nagaat of zij binnen 2 jaar dood zijn, zijn ze dat allemaal.

  P(Hoofd eraf gebeten door een haai | Dood binnen twee jaar), als je naar alle lichamen gaat kijken van mensen die in de afgelopen 2 jaar dood zijn gegaan, is de kans klein dat bij allemaal het hoofd afgebeten is door een haai.
 • Kan een nulhypothese ook voor iets anders staan dan ‘geen verschil’ of ‘geen verband’?
  Ja, voor een specifiek verschil of meerdere verschillen.  
 • Als je genoeg weglaat wordt het vanzelf een mooi verhaal.
 • Wat is confirmation bias?
  Eerder op zoek gaan naar bevestiging van bestaande ideeën
 • Wat is hindsight bias?
  Na het zien van de resultaten jezelf overtuigen dat je dit al van tevoren had voorspeld 
 • Wat is motivated reasoning?
  Bij gerichte doelen zijn mensen geneigd informatie zodanig te verwerken dat deze aansluit bij de doelen die ze willen bereiken
 • Wat is motivated skepticism?
  Kritischer kijken bij onverwachte resultaten dan bij aantreffen van voorspelde resultaten 
 • Wat is directe replicatie?
  Hetzelfde onderzoek, andere deelnemers
 • Wat is conceptuele replicatie?
  Hetzelfde mechanisme toetsen , ander onderzoek
  Informatief voor het in kaart brengen van een verschijnsel & het generaliseren van eerdere resultaten
 • Wat is HARKing?
  Hypothese stellen nadat de resultaten bekend zijn.
 • Wat is a priori power?
  Een poweranalyse wordt uitgevoerd voordat men het experiment uitvoert
  • Hiermee kan het aantal deelnemers inhoudelijk worden onderbouwd
  • Afhankelijk van verwachtte effect size
  • Afhankelijk van alpha
 • Hoe moet je hypothese toetsen volgens Fisher?
  1. Formuleer H0: the hypothesis to be nullified, hetgeen wat je wil 'vernietigen'
  2. Rapporteer het exacte significantieniveau, zonder het ver over het accepteren of verwerpen van hypotheses te hebben
  3. Doe dit alleen als je bijna niks over het onderwerp weet
 • Wat is hypothese toetsing volgens Neyman en Pearson?
  1. Formuleer twee statistische hypotheses, H1 en H2, stel alpha, bete en N vast voor het experiment, op een weloverwogen manier
  2. Als de data in de afwijzingsregio van H1 valt, neem H2 aan. Dit betekent niet dat je H2 gelooft, alleen dat je je gedraagt alsof H2 waar is
  3. Gebruik deze procedure alleen bij een duidelijke disjunctie en als een kosten en baten afweging mogelijk is
 • Wat is de sensitiviteit van de test?
  De kans op een positieve test op een kenmerk, als er sprake is van een kenmerk.
  Doorgaans streven we naar een power van .80: dat betekent dat we in 80% van de gevallen als H0 niet waar is, we H0 verwerpen
 • 1.1 Funder et al. (2014)

 • Leg uit wat een false positive is, en waaruit blijkt dat een dergelijke fout  als kostbaarder wordt gezien dan een false negative in psychologisch onderzoek.
  Een false positive is de incorrecte verwerping van de nulhypothese., type I error. False negative is type II error, nulhypothese die niet waar is niet verwerpen. Wanneer de nulhypothese wordt verworpen, wordt dus gezegd dat er een effect is ergens op zonder dat dit waar is. Dit is kostbaarder dan wanneer er wel een effect is, maar gezegd wordt dat er geen effect is. Als er onterecht gezegd wordt dat er een effect is zonder dat dit er is, kunnen er therapieën of behandelingen gegeven worden zonder dat ze echt werken.
 • Dat onderzoekers een ‘false positive’ fout begaan komt niet noodzakelijkerwijs doordat ze niet ter goeder trouw zijn. Geef aan met welke twee factoren Simmons verklaart dat onderzoekers minder optimale keuzes maken tijdens het uitvoeren, analyseren en publiceren van onderzoek.
  De ambiguïteit over hoe je het beste beslissingen kunt maken en het verlangen van de onderzoeker om een statistisch significant resultaat te vinden.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waar gaat psychometrie over?
Over het meten van psychologische fenomenen zoals kennis, vaardigheden, attituden, eigenschappen en persoonskenmerken.
 • Instrumentontwikkeling 
 • Statistische modellen voor de analyse van meetgegevens 
 • Theorievorming over meten in de psychologie 
Wat is de clinically significant change?
Behoort cliënt na verandering bij populatie ‘functionelen’?
Wat is de Reliable Change Index?
Relialble Change Index geeft weer of de cliënt is vooruit gegaan, gegeven de meetfout van het instrument. Meetfout wordt dus verrekend.
Wat kunnen ROM instrumenten?
 • Meten globaal functioneren
 • Van toepassing op brede populatie van clienten
 • Brede constructen
 • Dus niet bijv. over specifieke groep mate van dwanggedachten
 • Zijn redelijk kort (en goedkoop, ongeveer 50 vragen)
Wat zijn de doelen van ROM?
 • Samenwerkingsrelatie therapeut/client stimuleren
 • Bijsturen behandelingen van clienten die geen baat bij behandeling lijken te hebben
 • Kwaliteit zorg van de therapeut/instelling evalueren
Wat zijn de kerndoelen van diagnostiek?
 • Beschrijven, wat zijn de symptomen, en vergelijken, hoe erg zijn ze vergeleken met andere patienten. Wat zijn de belangrijkste klachten? Hoe ernstig zijn die eigenlijk? Uitvragen symptomen: intensiteit, frequentie, kwaliteit, persistentie. Klinische inschatting van ernst.
 • Voorspellen. Hoe is het suïciderisico, hoe groot is gevaar voor anderen, hoe groot is kans dat therapie aan slaat, is het een tijdelijke crisis?
 • Ideeën genereren, waar komen de problemen vandaan, wat maakt hem zo boos. Hoe kunnen we de relatieproblemen verklaren? Wat verklaart de toestand waarin hij zich bevindt?
 • Ideeën corrigeren, veel ideeën zijn niet waar. Zijn de symptomen vooral slaapgerelateerd?
 • Relationele doelen. Hoe maak ik contact met deze man? Wat is een adequate behandelrelatie? Hoe kan ik begrijpen wat zijn ervaringen op dit moment zijn?
Wat is Computerized Adaptive Testing?
Bij Computerized Adaptive Testing zijn er heel veel items waarvan we de moeilijkheid en discriminatie weten, de computer selecteert items die voor jou de meeste informatie geven. Geef je een goed antwoord krijg je een moeilijkere vraag, geef je een verkeerd antwoord krijg je een makkelijkere vraag.
Wat zijn de aannames van de Item Respons Theorie?
 • Uni-dimensionaliteit: je mag maar 1 trek meten
 • Lokale onafhankelijkheid: de latente trek verklaart alle samenhang
 • Monotonicity: hoe hoger de trek, hoe hoger de itemscore.
Wat zijn de nadelen van de klassieke testtheorie?
 • De focus ligt op de test, niet op de items.
 • Testeigenschappen zijn populatie afhankelijk, als je het afneemt bij slimme mensen dan wordt de test heel goed gemaakt.
 • Persoonseigenschappen zijn test afhankelijk, somscore wordt hoger als er meer makkelijke items in de test zitten.
 • Alle parameters zijn steekproef- en testafhankelijk, ze betekenen alleen wat binnen de test.
 • Eigenlijk vereist het paralleltests.
 • Geen model van items, alleen van de test.
 • Concept van ware score is problematisch.
Wat is FERT insteek 4?
Zorgen dat de hit rate (geselecteerd volgens test + bekwaam in master & niet geselecteerd volgens test + niet bekwaam in master) zo hoog mogelijk is en de miss rate (geselecteerd volgens test + niet bekwaam in master & niet geselecteerd volgens test + wel bekwaam in master) zo laag mogelijk is. Verzekeren dat gekwalificeerde sollicitanten worden aangenomen en anderen niet. Hoogste cut-offscore, maar wel met meer fouten. De c (score op de test) verplaats je dus zo ver mogelijk naar rechts en de d (minimaal aantal EC) zo ver mogelijk omhoog.