Samenvatting Synopsis : de klassieke cultuur en haar doorwerking

-
ISBN-10 9076589747 ISBN-13 9789076589749
731 Flashcards en notities
18 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Synopsis : de klassieke cultuur en haar doorwerking". De auteur(s) van het boek is/zijn Charles Hupperts, Elly Jans van Jacqueline Burgers. Het ISBN van dit boek is 9789076589749 of 9076589747. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Synopsis : de klassieke cultuur en haar doorwerking

 • 1 De Griekse en Romeinse goden en hun voortleven in Europese cultuur

 • Hoe wordt een geloof in meerdere goden genoemd?

  Polytheïsme

 • Dichters als Homerus (9e/8e eeuw voor Chr.) en Hesiodus (8e/7e eeuw voor Chr. ) waren zeer belangrijk omdat zij hun beeld gaven over de Griekse en Romeinse goden. Ze stelden de goden antropomorf voor, dat wil zeggen ze hebben de gestalte van een mens en al zijn goede en slechte eigenschappen.

 • Dichters stelden de goden antropomorf voor, wat is dat?
  Antropomorf wil zeggen dat ze het gestalte (morfe) van een mens (anthropos) hebben en al zijn goede en slechte eigenschappen.
 • De Grieken kenden duizenden verhalen waarin hun goden en godinnen, helden en heldinnen een belangrijke hoofdrol speelden. Er bestonden ook verschillende versies!

 • Hoe noemen we de verhalen over Griekse goden?

  Mythen

 • Wat zijn offers en waarvoor werden die gebruikt? Waar vond een offer plaats?
  Offers zijn geschenken die gebruikt werden om de goden te vriend te houden.
  Een offer vond plaats in de open lucht op een stenen tafel, een altaar.
 • Hoe heten de geschenken die aan de goden gegeven werden?

  Offers

 • Offers :  dieren, landbouwproducten.
  Plengoffer : vloeibare offers, zoals wijn, melk, olie. Die werden over een offerplaats uitgegoten (geplengd). 
 • Wat voor soort offers werden er aan de goden gegeven?

  Dieren, landbouwproducten

 • Wat zijn wijgeschenken?
  Dat zijn geschenken die ze de goden gaven om ze voor een bewezen dienst te bedanken. Meestal schilderijtjes of beelden van allerlei maten en materialen. Deze werden in de tempel bewaard of op het tempelterrein opgesteld.
 • Wat zijn plengoffers?

  Vloeibare offers zoals melk, wijn of olie.

 • Wat zijn orakels?
  Dat zijn heiligdommen waar de gelovigen de god om raad kunnen vragen.
 • Offers vonden plaats in de open lucht op een stenen tafel. Dit heet een altaar. Ze gaven goden ook voorwerpen om ze voor de bewezen dienst te bedanken. Dergelijke geschenken heten wijgeschenken. Dit waren meestal schilderijen of beelden van allerlei materialen. Deze werden in de tempel bewaard.

 • Hoe noemen we wezens die de toekomst konden voorspellen?

  Orakels

 • De Romeinen en de Grieken geloofden dat allerlei krachten en machten verantwoordelijk waren voor de verschijnselen in de natuur en in hun leven. Romeinen kwamen in aanraking met de Griekse godsdienst en gaven ook natuurkrachten die ze vereerden een menselijk gestalte. Ook namen ze de Griekse godenverhalen over.

 • 1.1 De godsdienst van de Grieken en Romeinen

 • Hoe ontstond bij de Grieken het geloof in goden? 
  De Grieken geloofden dat er machten en krachten werkzaam waren en dat die verantwoordelijk waren voor wat er in de natuur en in hun leven gebeurde. Deze machten gaven ze elk een eigen gestalte, naam en karakter. (polytheïsme)
 • Hoe ontstond het beeld van goden als mensen? 
  De dichters Homerus en Hesiodus hebben de goden antropomorf voorgesteld, dat wil zeggen dat ze de gestalte maar ook de karaktereigenschappen van een mens hebben. 
 • Wat was het gevolg van het ontbreken van een heilig boek?
  Er bestonden geen vaste versies van de verhalen, de Grieken gingen creatief met de mythen om. Sommige mensen gaven andere interpretaties aan de mythen en goden.
 • Wat voor geschenken gaven de Grieken aan de goden?
  Offers zoals dieren en landbouwproducten. Plengoffers zijn vloeibare offers zoals melk, wijn en olie. Die werden over de offerplaats uitgegoten . Verder gaven ze de goden ook voorwerpen om ze te bedanken zoals schilderijen of beeldjes. Deze geschenken worden wijgeschenken genoemd.
 • Hoe dachten de Grieken tekenen van de goden te ontvangen? 
  Door te kijken naar de toestand van de ingewanden (de lever!) van een offerdier, de vlucht van de vogels, de stand van de sterren, bliksem en aardbevingen. Ook dachten ze waarschuwingen te zien in misvormde geboortes en plotseling omvallende beelden. Soms gingen ze naar orakels toe om een god om raad te vragen of achter diens bedoelingen te komen.
 • Waarin verschilde de Romeinse godsdienst van de Griekse?
  De Romeinen stelden zich de krachten eerst niet voor als personen, waardoor de Romeinse godsdienst aanvankelijk geen mythen kende. Toen de Romeinen in aanraking kwamen met de Griekse godsdienst hebben ze de Griekse goden en godenverhalen overgenomen.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat houdt een deus ex machina in?
Een acteur die een god of godin speelt kan met een hijskraan het theater binnen vliegen. Deze bracht dan een oplossing of deed een voorspelling. 
Wat voor taal werd er gebruikt bij een tragedie?
Verzen. Deze rijmden niet, maar hadden een bepaald ritme en woordkeuze. Vaak was het taalgebruik wat ouderwets en poëtisch. 
Waaruit is de tragedie ontstaan?
Uit een choros (koor), bestaand uit mannen en jongens. Bij wedstrijden tussen de choroi werd een bok geofferd of als eerste prijs uitgereikt. Het lied noemen we dus tragoidia. 

er kwam een solist tegenover het koor te staan, die ook het verhaal uitbeelde. 
Waarom bleven de toneelstukken over de mythes de toeschouwers vermaken?
Omdat de schrijver telkens weer iets veranderde. 
Hoe wordt het lot van de mens bepaald volgens Euripides?
Aanleg, hartstochten en daden. 
Wat is het verschil tussen de toneelstukken van Sophokles en Euripides?
Euripides beeldt de mensen uit zoals ze zijn, Sophokles zoals ze moeten zijn. 
Hoe verschilt de rol van het koor tussen de stukken van Aeschylus en Sophokles?
Bij Aescylus is het koor bij de handeling betrokken
Bij Sophokles geeft het koor commentaar
WIe voerde als eerste een derde acteur in?
Sophocles
Welke gedachte komt vaak op de voorgrond bij Aeschylus?
 Gebeurtenissen in het leven worden niet bepaald door een grillig toeval, maar door gerechtigheid van de goden.
Welke gedachte komt vaak op de voorgrond bij Aeschylus?
 Gebeurtenissen in het leven worden niet bepaald door een grillig toeval, maar door gerechtigheid van de goden.m