Samenvatting Systematische natuurkunde 4h basisboek

-
ISBN-10 9006313041 ISBN-13 9789006313048
232 Flashcards en notities
167 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Systematische natuurkunde 4h basisboek". De auteur(s) van het boek is/zijn Bart van Dalen onder van Harrie Ottink Jeannette Steenmeijer. Het ISBN van dit boek is 9789006313048 of 9006313041. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Systematische natuurkunde 4h basisboek

 • 1 Basisvaardigheden

 • wat is een kwalitatieve waarneming?
  een waarneming waarbij je lengten vergelijkt zonder de lengten te meten
 • wat is een kwantitatieve waarneming ?
  als je iets precies meet met het meetlint
 • wat is een grootheid?
  een eigenschap die je kunt meten
 • wat is een eenheid en noem een voorbeeld van een eenheid?
  de maat waarmee je de te meten grootheid vergelijkt bijvoorbeeld centimer
 • wat is de orde van grootte en hoe geef je het aan?
  de orde van grootte geef je aan in een macht van 10 , je gebruikt de orde van grootte als het niet nodig of niet mogelijk is de waarde van een grootheid met een grote nauwkeurigheid op te geven
 • 1.1 Grootheden en eenheden

 • Kwalitatieve waarneming = grootheden (bijvoorbeeld lengte) met elkaar vergelijken.
  Kwantitatieve waarneming = grootheden opmeten

  1. Grootheid = eigenschap die je kunt meten (bijvoorbeeld lengte)
  2. Eenheid = de maat waarin je de grootheid vergelijkt (bijvoorbeeld cm)
  Formule: grootheid =  getal x eenheid
  Voorbeeld: lengte is de grootheid en de eenheid daarvan is centimeter.

  Er zijn internationale afspraken over welke eenheid bij welke grootheid hoort. Deze staan vastgelegd in het internationale eenhedenstelsel = Système International d’Unités = SI

  Zie BINAS tabel 3A
  : 9 voor de basisgrootheden met grondeenheden.

  Afgeleide grootheden zijn grootheden die geen basisgrootheden zijn. De eenheid hiervan noem je een afgeleide eenheid. De meest voorkomende grootheden staan in BINAS tabel 4.
 • Wat is een grootheid? 
  Een eigenschap die je kunt meten. Een voorbeeld van een grootheid is lengte.
 • Wat is een kwalitatieve waarneming?
  Lengten waarnemen/ vergelijken zonder ze te meten
 • Wat is een kwalitatieve waarneming?
  Een waarneming waarbij je grootheden met elkaar vergelijkt. 
 • Wat is een kwantitatieve waarneming?
  Lengten waarnemen/ vergelijken door ze te meten
 • Wat is de eenheid van gewicht?
  (kilo)gram
 • Wat is een grootheid?
  Een eigenschap die je kunt meten (lengte, gewicht, snelheid etc.)
 • Wat is een eenheid?
  De maat waarmee je de te meten grootheid vergelijkt (cm, m, l, kg etc.)
 • Wat is het internationale eenhedenstelsel? (SI)
  Internationale afspraken over in welke eenheid je een grootheid noteert
 • Wat zijn afgeleide grootheden?
  Grootheden die geen basisgrootheden zijn
 • Wat is een afgeleide eenheid?
  De eenheid van een afgeleide grootheid
 • BiNaS tabel 3A + 4
 • 1.2 Werken met machten van 10

  1. Rij 1) 1000 = 10^3
  2. Rij 2) 100 = 10^2
  3. Rij 3) 10 = 10^1
  4. Rij 4) 1 = 10^1
  5. Rij 5) 0,1 = 10^-1
  6. Rij 6) 0,01 = 10^-2
  7. Rij 7) 0,001 = 10^-3

  In de natuurwetenschappen worden getallen genoteerd zoals hierboven. Hier geldt 10 als grondgetal met daarachter een exponent.
  Voorbeeld:
  In rij 7 zie je dat 0,001 hetzelfde is als 10^-3.
  Uitleg: 0,001 = 1/1000 = 1/(10x10x10) = 1/10^3 = 10^-3

  Wetenschappelijke notatie: een getal met voor de komma slechts één cijfer ongelijk aan nul en een macht van 10.
  Voorbeeld:
  De wetenschappelijke notatie van 0,051 wordt geschreven als 5,1 x 10^-2.

  Orde van grootte
  Als je een grootheid niet nauwkeurig kan meten, noteer je alleen de orde van grootte. Dit druk je uit in machten van 10. 
  Voorbeeld: 
  De afstand van de zon naar de aarde = 1,496 x 10^11 m. De orde van grootte is dan 10^11 m.

  Rekenregels met machten van 10
  • 1/10^p = 10^-p
  • 10^p x 10^q = 10^p+q
  • 10^p/10^q = 10^p-q
  • (10^p)^q = 10^pxq

  Voorvoegsels en vermenigvuldigingsfactoren
  In plaats van machten van 10 kun je ook voorvoegsels of vermenigvuldigingsfactoren gebruiken. Deze staan in BINAS tabel 2. Een voorbeeld is het voorvoegsel k voor kilo, dat gelijk is aan factor 10^3 gram.
 • Wat is de wetenschappelijke notatie?
  10^macht (10^3=1000) (10^-2=0,01) (1,81x10^-4=0,000181)
 • Leg uit dat 0,001 hetzelfde is als 10^-3
  0,001 = 1/1000 =1/(10x10x10) = 1/10^3 = 10^-3
 • Wat is de orde van grootte?
  Geef je aan in 10^macht als het niet mogelijk/ nodig is een getal nauwkeurig op te schrijven (9,1x10^31=10^30)
 • Wat zijn de regels van het rekenen met 10^macht?
  1 / 10^p = 10^-p
  10^q x 10^p = 10^p + q
  10^p / 10^q = 10^p - q
  (10^p)^q = 10^p x q
 • BiNaS tabel 2
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe noem je het ladingtransport?
Elektrische stroom
Teken een voorbeeld van een stroomkring.
Zie afbeelding.
Waar staat de 2+ voor in Mg2+?
De 2+ geeft aan dat het magnesiumatoom 2 elektronen is kwijtgeraakt en daarmee positief is geworden.
Wat is de lading van 1 elektron?
1,6022 × 10−19 coulomb
Hoe wordt de hoeveelheid lading van 1 elektron ook wel genoemd?
Elementair ladingskwantum
Wat is de eenheid van lading en geef het symbool?
De eenheid van lading is coulomb met symbool C.
Waar staat het symbool "Q" voor?
Lading
Wat is het symbool voor lading?
Q
Geef aan bij de volgende ladingen of ze elkaar afstoten of juist aantrekken.1. Positief - positief2. Positief - negatief3. Negatief - negatief
1. Positief - positief --> stoten elkaar af
2. Positief - negatief --> trekken elkaar aan
3. Negatief - negatief --> stoten elkaar af
Welke 2 soorten ladingen bestaan er?
Positieve en negatieve