Samenvatting Systematische natuurkunde 4v basisboek

-
ISBN-13 9789006313154
341 Flashcards en notities
130 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Systematische natuurkunde 4v basisboek". De auteur(s) van het boek is/zijn Johan van Dongen. Het ISBN van dit boek is 9789006313154. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Systematische natuurkunde 4v basisboek

 • 1 Basisvaardigheden

 • halllo

   

 • wat is de symbool van opervlakte

  A

 • wat is het symbool van opervlakte

  A

 • wat is het verschil tussen kwalitatief meten en kwantitatief meten?

  kwalitatief meten is door te vergelijken en zonder echt te meten. kwantitafief meten is wel door te meten.

 • kwalitatieve waarneming

  Je vergelijkt lengten met elkaar zonder ze te meten.

 • eenheid is de maat waarmee je de grootheid vergelijkt. bijvoorbeeld; grootheid--- tijd eenheid---- seconde

  in het internationale eenhedenstelsel ook wel SI staat welke eenheden er standaard gebruikt worden. Eenheden die niet standaard gebruikt worden zijn afgeleide eenheden. Grootheden die niet standaard gebruikt worden heten afgeleide grootheden.

 • kwantitatieve waarneming

  Je meet hoe lang iemand is.

 • grootheid

  Een eigenschap die je kunt meten.
  vb: tijd, lengte, temperatuur, snelheid, kracht.

 • GROOTHEDEN

  lengte                     l

  massa                  m

  tijd                         t

  stroomsterkte      I

  temperatuur        T

  lichtsterkte          I

  hoeveelheid stof  n

  vlakke hoek          alfa

  ruimtehoek           Omega

  EENHEDEN

  Meter        m

  kilogram  kg

  seconde     s

  ampere       A

  kelvin         K

  candela      cd

  mol             mol

  radiaal       rad

  sterradiaal  sr

 • wat zijn belangerijke afgeleide grootheden en hun eenheden?

  oppervlakte    A     vierkante meter                             m2

  dichtheid        P      kilogram per kubieke meter      kg/m3

  snelheid          v       meter per seconde                       m/s

 • eenheid

  De maat waarmee je de te meten grootheid vergelijkt.

 • formule voor de grootheid

  grootheid = getal x eenheid

 • wat is een exponent?

  als je een 'tot de macht' gebruikt dus als je 10 tot de macht 3 hebt dan is 3 het exponent.

 • internationale eenhedenstelsel (SI)

  9 basisgrootheden met bijbehorende grootheden

  Vastgelegde afspraken over in welke eenheid je een grootheid noteert.

 • een negatieve exponent geeft aan dat je moet delen door. positieve exponent geeft aan dat je keer ... moet doen.

 • Basisgrootheid - symbool - grondeenheid - symbool

  lengte                               l            meter               m

  massa                              m          kilogram         kg

  tijd                                    t           seconde            s

  stroomsterkte                I            ampère            A

  temperatuur                  T            kelvin              K

  lichtsterkte                     I            candela           cd

  hoeveelheid stof            n           mol                  mol

  vlakke hoek                    α           radiaal            rad

  ruimtehoek                    Ω             sterradiaal       sr

 • de wetenschappelijke notatie is dat je met exponenten werkt. er mag slechts 1 cijfer voor de komma. bijvoorbeeld;

  0,051 is gelijk aan 5,1 x 10 tot de macht -2.

 • afgeleide grootheden

  Grootheden die geen basisgrootheden zijn

 • Hoe reken je van m/s naar km/h?
  20 ms =  20m : 1s = 20 x 3600m : 3600s = 72000m : 1h = 72 km/h
 • soms is het niet nodig om heel precies te zijn omdat het om grote getallen gaat en kleine verschillen niet meer uitmaken. dan noteer je alleen de 'orde van grootte' bijvoorbeeld;

  1,469 x 10 tot de macht 11    mag je dan schrijven als    10 tot de macht 11

  LET OP  bij 9,1 x 10 tot de macht -31    schrijf je     10 x 10 tot de macht -31  

   

  Je rond dus het getal voor de 10 af.

 • afgeleide eenheid

  De eenheid van de afgeleide grootheden

 • okee regels voor het rekenen met machten;

   

  1:10 tot de macht p = 10 tot de macht -p

   

  10 tot de macht p x 10 tot de macht q = 10 tot de macht p+q

   

  10 tot de macht p : 10 tot de macht q = 10 tot de macht p-q

   

  (10 tot de macht p)tot de macht q = 10 tot de macht pxq

 • afgeleide grootheid - symbool - afgeleide eenheid - symbool

  oppervlakte         A           vierkante meter                                       m²

  dichtheid             P            kilogram per kubieke meter                 kg/m³

  snelheid               v            meter per seconde                                  m/s

 • wat zijn voorvoegsels en vermenigvuldig factoren?

  dit zijn de belangrijkste voorbeelden je gebruikt ze ipv machten;

   

  10 tot de macht -3       milli      m         duizendste

  10 tot de macht 3         kilo        K         duizend

   

  10 tot de macht -6        micro     u         miljoenste

  10 tot de macht 6          mega     M        miljoen

   

  10 tot de macht -9         nano     n         miljardste

  10 tot de macht 9           giga       G        miljard

 • wetenschappelijke notatie

  Een getal met voor de komma slechts één cijfer ongelijk aan nul en een macht van tien.

  vb: 5,1 · 10²

 • wat is de afkorting van "de eenheid van massa is kilogram?"

   

  [m]=kg

 • orde van grootte
  vb: De afstand zon-aarde is 1,496 · 10³

  (Als het niet nodig of mogelijk is de waarde van een grootheid met een grote nauwkeurigheid op te geven.)

  antwoord vb: de orde van grootte = 10³

 • waarvoor pas je een formule toe?

  Om de afgeleide eenheid te bepalen. (A,P,V)

 • formule dichtheid

  P = m/V

  P: dichtheid
  m: massa in kg

  V: volume in m³

 • Wat is de formule van de oppervlakte van een cirkel?

  A = PIE x STRAAL2 

  A = (1;4) x PIE x Diameter2

 • oppervlakte cirkel

  A = πr²             of   A = 1/4 πd²

 • Wat is de formule voor dichtheid?

  P = m : V 

  (massa delen door volume)

 • volume bol

  V = 4/3 πr³

   

  r: straal

 • Wat is de eenheid van p nadat je de formule hebt toegepast?

  [p] = kg : m3

  dus       kg/m3    offf       kgm3 

 • formule veerkracht

  Fveer = C · u

   

  Fveer: veerkracht in N

  C: veerconstante in N/m

  u: uitrekking in m

 • hoe reken je van km/h naar m/s?

  72 km/h = 72 km : 1h = 72000m : 3600s = 20m : 1s = 20m/s

 • formule temperatuurstijging

  Q = m  · c  · Δt

   

  Q: hoeveelheid toegevoegde warmte in Joule 

  m: massa in kilogram

  c: soortelijke warmte van de stof

  Δt: temperatuurstijging in graden Celsius

 • Hoe reken je van m/s naar km/h?

  20 ms =  20m : 1s = 20 x 3600m : 3600s = 72000m : 1h = 72 km/h

 • formule tegenwerkende kracht van lucht

  Fw, lucht = c · r² · v²

   

  Fw, lucht: luchtweerstand in newton

  r: straal in meter

  v: snelheid van in meter per seconde

  c: constante

 • Je moet altijd eenheden op elkaar afstemmen!

 • wat is het volume van een bol?

  V = (3:4) x PIE x Straal tot de macht 3

 • 1 bar is 1 x 10 tot de macht 5 Pa

 • wat is de formule van veerkracht?

  Fveer = C x u

   

  C is veerconstante -----> kracht : de uitrekking

  u is uitrekking

 • 1 mph = 1,62 k/h

  1 mph = 0,45 m/s

   

  0,62 k/h = 1 mph

  2,24 m/s = 1 mph

 • Q = m x c x delta t

   

  Q is toegevoerde warmte in Joule

  m is massa in kg

  c is soortelijke warmte

  delta t is temp stijging in graden Celsius

   

 • Er bestaat meetonzekerheid dat kun je onderverdelen in toevallige fouten en systematische fouten, wat is het verschil?

  schattingen zijn toevallige fouten. 

  als je apparatuur niet goed staat ingesteld is dat een systematische fout, dan heb je dus elke keer dezelfde afwijking.

 • van km/h naar m/s moet je dan delen of x?

  delen door!

 • van m/s naar km/h moet je dan delen door of x?

  x!!

 • m/s is altijd kleiner getal dan km/h

  ----> 10 m/s = 36 km/h

 • meetwaardes in een maatbeker lees je af op de onderkant van de meniscus. 

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe kun je bij een vt diagram de verplaatsing berekenen?
Met de oppervlaktemethode.
Hoe noem je een versnelling die gelijkmatig toeneemt?
Een eenparig versnelde beweging.
Hoe bereken je de snelheid in een punt op een xt diagram?
Met delta t en delta x van de raaklijn.
Hoe bereken je de gemiddelde snelheid bij een xt diagram?
Gebruik delta t en delta x van de snijlijn.
Hoe geef je verplaatsing aan?
Met delta x.
Hoe geef je beweging weer?
In een plaats,tijd-diagram.
Wat is de functie van een omgekeerd kwadratisch evenredig verband?
y = a * 1/x^2
Wat is de functie van een omgekeerd evenredig verband?
y = a * 1/x
Wat is de functie van een kwadratisch evenredig verband?
y = ax^2
Wat is de functie van een rechtevenredig verband?
y = ax