Samenvatting Systematische Natuurkunde

-
123 Flashcards en notities
14 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Systematische Natuurkunde". De auteur(s) van het boek is/zijn Harrie Ottink. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Systematische Natuurkunde

 • 1 Hoofdstuk 1 - Basisvaardigheden

 • Formule snelheid?
  s = v * t
 • Formule Dichtheid?
  ρ = m/V
 • Formule omtrek cirkel?
  O = 2πr (r is de straal van de cirkel)
 • Formule oppervlakte cirkel?

 • Formule inhoud balk?
  V = l * b * h 
 • Formule lineair verband?
  y a * x + b
 • Formule recht evenredig verband?
  y = a * x
 • Formule omgekeerd evenredig verband?
  y = a * 1/x
 • Formule wortelverband?
 • Formule volume bol?
 • Formule volume cilinder?
 • Formule kwadratisch evenredig verband?
 • Formule omgekeerd kwadratisch evenredig verband?
 • 2 Hoofdstuk 2 - Beweging

 • Formule verplaatsing?
 • Formule gemiddelde snelheid?
 • Formule gemiddelde snelheid in een grafiek?
 • Formule snelheid op een tijdstip in een grafiek?
 • Formule verplaatsing bij eenparige beweging?
 • Formule gemiddelde versnelling?
 • Formule gemiddelde versnelling in een grafiek?
 • Formule versnelling op een tijdstip in een grafiek?
 • 6.8 Afsluiting

 • Formule snelheid?
  s= v * t
 • 8.1 Arbeid

 • Arbeid, de natuurkundige omschrijving

  Als op een bewegend voorwerp een kracht werkt, verricht die kracht arbeid op dat voorwerp. Natuurkundig kun je arbeid zien als de kinetische energie (bewegingsenergie) die een kracht aan een voorwerp toevoegt (positieve arbeid), of van het voorwerp wegneemt (negatieve arbeid). Een kracht verricht positieve arbeid op een voorwerp als hij in dezelfde richting staat als de beweging van het voorwerp, en verricht negatieve arbeid op een voorwerp als hij in de tegengestelde richting staat van de beweging van het voorwerp.

  Als de zwaartekracht bijvoorbeeld op een vallende appel werkt, gaat de appel versnellen (steeds sneller vallen). De zwaartekracht verricht dan positieve arbeid en voegt kinetische energie toe aan de appel.

  Als je een appel omhoog gooit, zal de appel (eenmaal los van je hand) gaan vertragen (steeds langzamer omhoog bewegen). De zwaartekracht verricht dan negatieve arbeid en neemt kinetische energie weg van de appel.

  Als de kracht niet precies met de beweging van het voorwerp mee, of precies tegen de beweging van het voorwerp in beweegt, kijk je naar de component van de kracht in de bewegingsrichting van het voorwerp (zie afbeelding). De Algemene formule voor de arbeid is als volgt:

  Hier staat W voor de op het voorwerp verrichte arbeid, F voor de kracht die de arbeid verricht, s voor de afstand die het voorwerp aflegt terwijl de kracht werkt en alpha voor de hoek tussen de richting van de kracht en de richting van de beweging van het voorwerp.
 • De algemene formule voor de arbeid geldt altijd, zonder uitzonderingen. Er zijn echter een paar situaties waarin we deze formule kunnen versimpelen.

  Als de kracht die de arbeid verricht precies in de bewegingsrichting werkt, is de hoek tussen de bewegingsrichting en de richting van de kracht gelijk aan 0. Aangezien cos(0)=1, geldt dan:


  Als de kracht die de arbeid verricht precies tegen de bewegingsrichting in werkt, zoals meestal het geval is bij wrijvingskracht, is de hoek tussen de bewegingsrichting en de richting van de kracht gelijk aan 180 graden. Aangezien cos(180)=-1, geldt dan:

  LET OP! In het geval dat de arbeid wordt verricht door wrijvingskracht, staat s voor de lengte van het pad dat door het voorwerp wordt doorlopen en dus niet voor de afgelegde afstand. Het verschil is subtiel en kun je beter laten zien dan uitleggen. Zie dus de afbeelding.

  In het geval van arbeid die verricht wordt door de zwaartekracht kunnen we een andere formule afleiden:

  Hier staat Wzw voor de arbeid die verricht wordt door de zwaartekracht, Fzw voor de zwaartekracht en Delta h voor het hoogteverschil tussen het beginpunt en het eindpunt van het voorwerp waarop arbeid wordt verricht. De verrichte arbeid hangt dus niet af van het pad dat door het voorwerp is afgelegd, maar alleen van het beginpunt en het eindpunt. Of het pad nou een rechte lijn is, of alle kanten op zwaait, de door de zwaartekracht verrichte arbeid is hetzelfde. Dit geldt NIET voor alle krachten, maar alleen voor de zwaartekracht en andere conservatieve krachten. De enige andere conservatieve kracht die je op de middelbare school tegenkomt is de elektrische kracht.
 • Wat is de algemene formule voor arbeid?  W is de verrichte arbeid

  F is de grootte van de kracht die de arbeid verricht

  s is de afstand waarover de kracht de arbeid verricht

  alpha is de hoek tussen de richting van de kracht en de richting van de verplaatsing


  Als de kracht in dezelfde richting werkt als de verplaatsing wordt de formule:  Immers: cos(0) = 1
 • Wat is de formule voor arbeid die door de zwaartekracht verricht wordt?

  Wzw is de arbeid die door de zwaartekracht wordt verricht.

  Fzw is de zwaartekracht.

  Delta h is het hoogteverschil tussen het beginpunt en het eindpunt van het object waarop de arbeid wordt verricht.


  Het plus-teken gebruik je als de verplaatsing naar beneden is.
  Het min-teken gebruik je als de verplaatsing naar boven is.
 • Wat is de formule voor arbeid die verricht wordt door wrijvingskrachten?


  Ww is de arbeid die door de wrijvingskracht wordt verricht.

  Fw is de wrijvingskracht.

  s is de lengte van het pad dat het object waarop de arbeid wordt verricht aflegt, en dus niet de verplaatsing van het object.
 • Als een kracht op een voorwerp werkt in dezelfde richting als de beweging van het voorwerp, voegt de kracht dan kinetische energie toe aan het voorwerp, of neemt hij kinetische energie weg van het voorwerp?
  Als een kracht op een voorwerp werkt in dezelfde richting als het voorwerp beweegt, dan voegt de kracht kinetische energie toe aan het voorwerp.
 • Als een kracht op een voorwerp werkt in tegengestelde richting van de beweging van het voorwerp, voegt de kracht dan kinetische energie toe aan het voorwerp, of neemt hij kinetische energie weg van het voorwerp?
  Als een kracht op een voorwerp werkt in tegengestelde richting van de beweging van het voorwerp, dan neemt de kracht kinetische energie weg van het voorwerp.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is de formule voor het rendement van een apparaat?
2
Formule snelheid?
1
Formule snelheid?
1
Formule Dichtheid?
1
Pagina 1 van 12