Samenvatting Taak 8

-
21 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Taak 8

 • 1 Taak 8

 • wat zijn de verschillende stappen in het IDI model
  definieer activiteiten
  ontwikkel activiteiten
  evalueer activiteiten
 • welke fasen zijn er in het IDI model bij definieer activiteiten?
  Instructieprobleem (behoeften)
  Analyseer omgeving context
  Organiseer ontwerp activiteit
 • Welke fasen zijn er in het IDI model bij ontwikkel activiteiten?
  stel leerdoelen vast
  Specificeer methoden
  construeer prototype
 • Welke fasen zijn er in het IDI model bij evaluatie activiteiten
  Test prototype
  Analyseer resultaat
  Reviseer en implementeer
 • wat zijn volgens Reigeluth kenmerken typisch voor een IDI model
  Ontwerpen van instructie belangrijk
  Je moet stappen volgen
  een methode leidt niet automatisch tot een succesvol ontwerp
 • wat is een microbenadering van instructional design
  een les of gedeelte
 • wat is een macrobenadering van instructional design
  een compleet instructiesysteem, je kijkt naar de context en evalueert
 • Welke 5 typen van instructional design modellen zijn er volgens de taxonomie van Guftason.
  Mediamodel --> beperkt tot het ontwerpen van leermateriaal
  Productiemodel --> aandacht voor leermateriaal en media, maar ook voor leerdoel en evaluatie
  Kookboekmodel --> Gene aandacht voor behoefteanalyse en uiteindelijke evaluatie
  Standaardmodel --> eerst een behoefteanalyse
  Systeemmodel --> Meest omvattend, veel nadruk op implementatie
 • Is het SOI-model van Mayer macro of micro
  Micro, vooral aandacht voor lessen, geen evaluatie
 • is het model van Dick en Carey macro of micro
  Macro, veel evaluatie
 • Is het model van Ramizowski macro of micro
  micro, gaat over een lesplan
 • is de component display theory van Merrill Micro of macro
  Micro, gaat over 1 les en het ontwerpen van instructie
 • Is het critica events model van NAdler macro of micro
  Macro, veel aandacht voor evaluatie na elke stap. er wordt gekeken naar de behoefte van leerlingen
 • Is het 4C/ID model van MErrienboer macro of micro
  Macro, veel aandacht voor context van onderwerp.
 • Wat is volgens Nadler een critical event en welke rol speelt het in het ontwerpmodel
  Iets waarvoor training nodig is. zonder critica event geen ontwerpmodel
 • Uit welke 4 stappen bestaat het 4C/ID model van MErreienboer
  1. Compilation (kijk naar losse procedures)
  2. Restricted encoding (analyse van feiten, strategien)
  3. Elaboration (opsporen van modellen)
  4. Induction (kijken naar wat nodig is voor een taak)
 • wat zijn de kenmerken van leertaken die zijn taken die zijn ontworpen met het 4C/ID model
  taken zijn authentiek en in de juiste context
 • Wat is de functie van een deeltaakoefening volgens het 4C/ID - model?
  helpt om beter te oefenen (om de stelling van pythagoras te weten moet je kunnen rekenen)
 • Wat is de functie van ondersteunende informatie volgens het 4C/ID - model?
  achtergrondinformatie die helpt om een taak uit te voeren.
 • Wat is de functie van just in time informatie volgens het 4C/ID - model?
  helpt om routine op te bouwen
 • Wat is het verschil tussen het IDI model en het ADDIE model?
  IDI waarborgt kwaliteit van ontwerp in geheel. Je kunt het over elk model heenleggen. Het gaat over het hele proces.
  ADDIE model gaat over de inhoud, is heel specifiek. Er is nooit een uitgebreide evaluatie
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

wat zijn de verschillende stappen in het IDI model
1
welke fasen zijn er in het IDI model bij definieer activiteiten?
1
Welke fasen zijn er in het IDI model bij ontwikkel activiteiten?
1
Welke fasen zijn er in het IDI model bij evaluatie activiteiten
1
Pagina 1 van 6