Samenvatting Taal en didactiek: spelling

ISBN-13 9789001876494
272 Flashcards en notities
11 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Taal en didactiek: spelling". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789001876494. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Taal en didactiek: spelling

 • 1 Ons spellingsysteem

 • Weetwoord = etymologisch = herkomst
  Regelwoord = morfologisch
  Luisterwoord = spraakklank = fonologisch
 • 1.1 Ons schriftsysteem en leren spellen

 • Wat is het pictografisch schriftsysteem?
  Een manier om (gesproken taal) woorden weer te geven door middel van tekeningen en afbeeldingen. (Voorbeeld: verkeersborden).
 • Wat is het pictografisch schriftsysteem?
  De alleroudste manier om woorden weer te geven is door middel van tekeningen en afbeeldingen.
 • Wat is het logografisch schriftsyteem?
  Een systematisch schriftsysteem waarbij één plaatje staat voor één bepaald woord. (Voorbeeld: het Chinees)
 • Wat is een logografisch systeem?
  Elke afbeelding correspondeert met een woord (Chinees)
 • Wat is het alfabetisch schriftsysteem?
  Een schriftsysteem waarbij taal wordt weergeven door de afzonderlijke spraakklanken van een woord te noteren. (Voorbeeld: het Nederlands)
 • Wat is het alfabetisch schriftsysteem?
  Een schriftsysteem waarbij taal wordt weergegeven door de afzonderlijke spraakklanken van een woord te noteren (Nederlands)
 • Wat is een foneem?
  Een spraakklank die betekenisverschil veroorzaakt.
 • Wat is een foneem?
  Een spraakklank die betekenisverschil veroorzaakt (gaaf en raaf is de g/r een foneem)
 • Wat is een grafeem?
  Een letter of lettercombinatie die verwijst naar een foneem.
 • Wat is een grafeem?
  Een letter of een lettercombinatie die verwijst naar een foneem (schriftelijke weergave van een foneem)
 • Spraakklank
  Voorbeeld: been & beer
  De lettercombinatie 'ee' in beide worden is wat klank betreft niet zo groot dat er een apart teken voor hoeft te worden gebruikt.

  Het foneem 'u' kan door 5 verschillende grafemen worden gespeld.
  Voorbeeld: 'alle klinkers (grafemen) in het woord 'gelukkig' verwijzen naar het foneem 'u'.
 • 1.2 Hoofdregels van de Nederlandse spelling

 • Wat zijn de vier spellingprincipes in het Nederlands?
  1. fonologisch principe
  2. morfologisch principe
  3. syllabisch principe
  4. etymologisch principe
 • Wat is het fonologisch principe?
  Het basisprincipe van het Nederlands die aangeeft dat elk foneem door een apart grafeem wordt weergegeven. (= klankzuiver)
 • Wat is een standaarduitspraak?
  Een uitspraak die niet gekleurd is door de woonplaats, leeftijd of andere kenmerken van een bepaalde spreker.
 • Wat is het morfologisch principe?
  Het principe dat niet de klank maar de vorm van een woord bepaald hoe je het schrijft, Ook wel het beginsel van de vormovereenkomst genoemd.
 • Wat zijn klankzuivere woorden?
  het zijn woorden waarin de spelling ook de uitspraak weergeeft.: kat, vaas, struik en bang.
 • Een morfeem is een betekenisdragend element van een woord, Bijvoorbeeld voor- of achtervoegsels.
  Gestopt Pagina 18 2 regels
 • Wat is het morfologische principe?
  Alas we bij de spelling van een woord niet uitgaan van de klank (fonologisch) maar van de vorm van woorden. (beginsel van de vormovereenkomst).
 • Wat zijn de twee regels van het morfologisch principe?
  De regel van de gelijkvormigheid
  De regel van de overeenkomst
 • Wat houdt de regel van gelijkvormigheid in?
  dat een woord of voor- of achtervoegsel steeds op dezelfde manier schrijven.
 • Wat houdt de regel van de overeenkomst in?
  Als woorden op dezelfde manier zijn gevormd, worden zo ook op dezelfde manier geschreven. grootte klinkt net als grote, maar we schrijven het met twee t's om aan te geven dat dit woord op dezelfde manier is opgebouwd als lengte.
 • Wat is een syllabe?
  een klokgroep, een gedeelte van een woord. Morfeem heeft altijd een betekenis, klankstukken/syllaben niet.
 • Wat is de verenkelingsregel?
  Aan het eind van een klankgroep verwijst na een lange klank 1 letter.
 • Wat is de verdubbelingsregel?
  Aan het eind van een klankgroep volgt na een korte klank verdubbeling van de volgende medeklinker.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is de kritiek op deze methode
Belangrijkste bezwaar is dat ze te impliciet is. Ll hebben geen duidelijke criteria op grond waarvan ze een woord bij een gronwoord kunnen onderbrengen. Te beperkt is. Niet efficient is. Dat is duidelijk het geval bij woorden met verenkelings- of verdubbelingsregel. Dabra, la, vergadering, opa, bazig, ruzie, vrolijk, vazen, radeloos, zeven, open mee, bekeken, nu en schade.
Welke woorden zijn het aanleren van analogieredeneringen het meest geschikte instructieprincipe.
Vooral bij woorden met voorvoegsel en achtervoegsel word dit instructieprincipe toegepast.  be,ge, ver of lijk, heid,ig.
Bruikbaarheid inprenting
Woorden waarvan de spelling niet te beredeneren is. Dat zijn woorden waarvoor het etymologisch principe geldt. Bij aanleren van woorden die met een s,z,f of v beginnen. 
- leenwoorden
- woorden met een au
- woorden met een ei
- woorden die beginnen met s- en z-
- woorden die beginnen met f  of v
Visueel dictee
Kinderen krijgen de gelegenheid een woord kort te bekijken en de schrijfwijze in zich op te nemen. Daarna moeten ze het woord opschrijven.
Wat is het nadeel van de algoritmische methode om ww-spelling aan te leren?
1. Kinderen kunnen kritiekloos het algoritme volgen en dan geen inzicht krijgen in het systeem van de ww-spelling. Als de lk dan vraagt hoe ll tot antwoord gekomen is, dan weet hij dit niet. Hij past toe, maar weet eigenlijk niet wat hij doet.
2. Sommige algoritmen zijn zo uitgebreid, dat het lastig is dat te automatiseren
Welke begrippen hebben lln nodig voor correct schrijven van ww?
De begrippen die in het algoritme gebruikt worden:
Ond, pv, tt/vt, sterk/zwak ww

NB Voltooid deelwoord of bijvoeglijk naamwoord zijn NIET nodig voor correct schrijven ww spelling
In welke volgorde leer je viel, schudde, lakte aan?
Lakte, schudde, viel
Het huis brandde helemaal uitJuf leert: is brandde pv? Javt/tt? VtHet is een d-ww, dus schrijven we net als antwoordde met dd   Welke methode hanteert juf?
Algoritmische en analogiemethode
In welke volgorden moet ww aanleren: werkt, vindt, liep, wachtte, wandelde
Werkt, vindt, wandelde, wachtte, liep
Ruud maakt in een toets de volgende fouten:Moeder braat vleesMeester antwoorde nietHij bind de touwenKok bereid etenWelke maatregelen zijn geschikt voor remediëring?a. Woord bij voorbeeldww laten onderbrengenb. Ww lopen laten invullenc. Ond in de zin aan laten gevend. Pv laten noteren in hokkenschema
C & d: ond + pv! Remediëring bij fouten in ww spelling moet altijd gericht zijn op consequent toepassen van het aangeleerde algoritme. Belangrijk is dat lln inzicht krijgen in de structuur van de persoonsvorm