Samenvatting Taal en taalwetenschap

-
ISBN-10 0470672137 ISBN-13 9780470672136
604 Flashcards en notities
43 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Taal en taalwetenschap". De auteur(s) van het boek is/zijn Anne E Baker, Jan Don & Kees Hengeveld. Het ISBN van dit boek is 9780470672136 of 0470672137. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Taal en taalwetenschap

 • 1 van taal naar taalwetenschap

 • Wat hoort allemaal bij Taal als het gaat om communicatie

  Mensen kunnen in communicatie over alles communiceren. Zelfs in verschillende jargons. Dit hoort allemaal bij Taal.

 • Hoe noem je de eigenschappen die door alle talen worden gedeeld?
  Universalia
 • Welke vier elementen hebben alle talen in zich?

  Alle talen bestaan uit kleine elementen. Gesproken talen -> Klanken. Gebarentalen -> handvormen. Uit deze elementen worden grotere eenheden, woorden of gebaren, opgebouwd. Die dan weer zinnen vormen.

   

  Alle talen hebben klinkers en medeklinkers

   

  In alle talen kunnen taalgebruikers een bewering ontkennen, vragen stellen en bevelen geven.

   

  Alle talen hebben woorden voor WIT, ZWART, LICHT en DONKER.

 • Wat is compositionaliteit van taal?
  woorden hebben afzonderlijk betekenissen, opgebouwd uit klanken waardoor je woorden kan onderscheiden: pan/kan
 • Hoe worden deze eigenschappen van talen genoemd die alle talen bezitten?

  Universalia

 • Welke modaliteit van taal is er?
  visuele modaliteit (gebaren taal) verbale modaliteit (gesproken taal)
 • Wat is compositionaliteit?

  het feit dat alle talen opgebouwd zijn uit kleine elementen zoals klanken die grotere eenheden, woorden of gebaren vormen en dat wij daardoor de verschillende woorden kunnen onderscheiden.

 • Hoe heet het onderdeel van taalwetenschap waar interpretatie en gevolgtrekking onder valt?
  pragmatiek
 • naast klanken is voor de betekenis ook de woordvolgorde heel belangrijk. Meisje redt badmeester - badmeester redt meisje.

 • wat is syntaxis?
  het terrein van taalwetenschap dat zich bezig houdt met betekenis van zinnen
 • Wat is nog een belangrijk kenmerk van menselijke talen?

  Ze worden  (door kinderen) verworden middels interacties met de omgeving en zo van generatie op generatie overgedragen.

 • Hoe noem je regels voor betekenistoekenning van zinnen?
  semantiek
 • Nog een kenmerk van mensentaal is creativiteit

   

 • wat is woordvorming?
  morfologie
 • Wat zijn universalia?
  Eigenschappen die door alle talen worden gedeeld
 • Wat is fonetiek?
  hoe worden klanken gevormd en hoe zijn wij instaat die te horen en te interpreteren?
 • Wat is compositionaliteit?
  Taalelementen hebben een eigen betekenis, maar kunnen door combinatie andere betekenissen uitdrukken.
 • Fonologie is het taalkundige broertje van...
  fonetiek
 • Wat is recursie?
  Een frase die deel uitmaakt van een andere frase van hetzelfde type.
  Voorbeeld: beginnend met een voorzetsel.
  (De hoed van de vader van Jan)
 • 1.1 inleiding

 • Een groot gedeelte van onze taal leren we abstract & onbewust.
 • Wat zijn natuurlijke talen en welke natuurlijke talen zijn er?
  natuurlijke talen zijn door mensen gesproken talen. De natuurlijke talen zijn gesproken taal en gebarentaal.
 • Wat is de doelstelling van taalwetenschap?
  onbewuste en abstracte kennis die mensen van taal hebben te expliciteren, met name in een grammatica van die taal
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is de technische term van een betekenisonderscheidende klank?
Foneem
Noem de verschillende onderdelen van de taalwetenschap en de functie hiervan
pragmatiek
syntaxis
semantiek
morfologie
fonetiek
fonologie
Benoem de verschillende grammatica's en hun functie
descriptieve grammatica: beschrijft de regels van alle varianten van de taal van zowel de standaardtaal als het dialect. Het gaat wel om de systematisch voorkomende varianten.
prescriptieve grammatica: beschrijft niet, maar voorschrijft welke vormen van een taal goed zijn en welke niet. In zulke grammatica's worden alle veranderingen beschouwd als een bedreiging van de 'pure' vorm van de taal. Per definitie conservatief.
pedagogische grammatica: bevat een uiteenzetting van de regels van een taal t.b.v. het onderwijs. Over het algemeen geen wetenschappelijke pretentie. Pedagogische grammatica is vaak prescriptief van karakter. In een pedagogische grammatica van het Nederlands, bedoeld voor mensen die het Nederlands als vreemde taal leren, zal dan ook meestal staan dat "beter dan" correct is en "beter als" fout, en niet dat "beter als" ook veel voorkomt.

Het grootste verschil tussen een pedagogische grammatica en een wetenschappelijke grammatica is de uitgebreidheid. Zo telt de Algemene Nederlandse Spraakkunst, het standaardwerk over de Nederlandse grammatica, ruim 1600 bladzijden. Een pedagogische grammatica voor mensen die NL leren in het buitenland, beslaat nog geen 10% van die omvang. Verder is in de pedagogische grammatica de informatie over een bepaald onderwerp vaak verdeeld over verschillende hoofdstukken of blokken ivm het feit dat leerlingen of cursisten de taal stapsgewijs moeten leren.
Wat is de hoofddoelstelling van taalwetenschap?
om de regels, weergegeven in de grammatica van een taal, te expliciteren. Je zou kunnen zeggen dat de grammatica die mensen 'in hun hoofd hebben' ook op papier moet komen te staan.
Noem een belangrijk uitgangspunt in de taalwetenschap
Een belangrijk uitgangspunt in de taalwetenschap is dat men zoveel mogelijk probeert te generaliseren. De linguïst is op zoek naar regels die van toepassing zijn op zoveel mogelijk gevallen. Men probeert regels op te stellen die in staat zijn om te 'voorspellen' wat de mogelijke, correcte zinnen van een taal zijn.
Wat zijn de kenmerken van natuurlijke, menselijke talen en het gebruik van die talen?
 • Talen hebben een bepaalde structuur, uitingen worden gevormd volgens bepaalde regels
 • alle talen delen een aantal universele eigenschappen
 • Compositionaliteit is een belangrijk onderscheidend kenmerk van talen
 • Talen worden verworven door kinderen middels interactie omgeving
 • Creativiteit is een eigenschap van het menselijk taalvermogen
 • Taalgebruik staat LOS van het HIER en NU, is niet gekoppeld aan het heden
 • Veel taaluitingen hebben meer betekenissen, de context verteld vaak wat men bedoelt
Wat voor type talen zijn er:
menselijke taal = gesproken taal en gebarentaal
kunsttaal = bewust door mensen ontworpen talen met ideologisch doel volkeren dichter bij elkaar te brengen (Esperanto, ontworpen door Poolse oogarts)
computertaal = de talen waarin computerprogramma's zijn geschreven en waarin mensen instructies aan de computer kunnen geven
Non verbale communicatie = een taal waar geen woorden aan te pas komen

verschil van een menselijke taal en kunsttaal is dat menselijke taal evolueert en een kunsttaal over het algemeen niet of nauwelijks verandert. Tweede verschil is dat in menselijke taal alles wordt weggelaten waarvan men mag aannemen dat de toehoorder dit zelf invult, bijv: ... en toen schoot-ie 'm d'r in.


Omgekeerd introduceren taalgebruikers nogal wat ruis in hun uitingen. Zo zou de spreker van (22) wellicht ook met (23) kunnen hebben volstaan:

22) Ik ben het daar dus ook eigenlijk ergens wel een beetje mee eens zeg maar

23) Vind ik ook.

In formele talen ontbreekt een dergelijke dimensie
Wat is een kenmerk van natuurlijke, menselijke talen?
ze worden (door kinderen) verworven middels interacties met de omgeving en zo van generatie op generatie overgedragen
Wat zijn de 4 universalia (universele eigenschappen) van alle talen?
 1. Alle talen bestaan uit kleine elementen (klanken)
 2. Alle talen hebben klinkers en medeklinkers
 3. Alle talen kunnen een bewering ontkennen, vragen stellen en bevelen geven
 4. Alle talen hebben woorden voor ZWART en WIT of DONKER en LICHT
Wat is de doelstelling van taalwetenschap?
onbewuste en abstracte kennis die mensen van taal hebben te expliciteren, met name in een grammatica van die taal