Samenvatting Taalverwerving, taalgebruik, taalvariatie

-
166 Flashcards en notities
6 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Taalverwerving, taalgebruik, taalvariatie

 • 1 Taalverwerving, taalgebruik, taalvariatie

 • activatiespreiding
  activatie straalt uit naar nauw verwante woorden en kennis
 • Adjectief
  Bijvoeglijk naarwoord
 • Adverbiaal
  bijwoord
 • affix
  voor- midden- en achtervoegsel (pre-, suf- en circumfix
 • Agens
  Handelend persoon
 • Allofoon
  Verschillende varianten van hetzelfde foneem. Oranje, band.
 • Allomorf
  achtervoegsel als -pje, -tje enz.
 • Anafora
  Verwijst terug naar een eerder genoemd nominaal constituent. Er komt elke dag een jongen langs, maar ik weet niet hoe hij heet.
 • Antecedent
  taalelement dat naar een ander taalelement terugverwijst
 • assimilatie van klanken
  klanken passen zich aan (voetzoeker, zakdoek)
 • Balansschikking
  Bijzinnen:
  - worden voorafgegaan door een ontkenning (niet, nauwelijks)
  - ingeleid door 'of'
  - O +  PV staan naast elkaar
  - niet te vervangen door één zinsdeel
  - nooit vooropgeplaatst kan worden.
  'Nauwelijks was de vergadering geopend, of Paul begon al te zeuren'       
  Ik twijfel er niet aan of Charlotte zal Jan wel overhalen'
 •  Actieve (bedrijvende) vorm
  vorm van werkwoord in bedrijvende zin
 • Principe van de fonologie
  voor elke spraakklank een aparte letter of lettercombinatie. Elk foneem wordt door een apart grafeem weergegeven
 • Principe van de afleiding / etymologie
  herkomst/geschiedenis van een woord is bepalend voor de schrijfwijze van een woord of spraakklank.
 • Principe van syllaben
  verenkelen en verdubbelen
 • Principe gelijkvormigheid / analogie / morfologie
  gelijkvormigheid = schrijven woord of voor- achtervoegsel op dezelfde manier: (web want webben, onttrekken want onteigenen)
  Overeenkomst (analogie) = woorden worden op dezelfde manier gevormd (grootte want lengte, hij vindt want hij werkt)
 • Principe van de standaarduitspraak
  Spellen van een woord met de klanken die we horen in de standaarduitspraak van dat woord. (Niet srijfer of schraaiver maar schrijver
 • Beknopte bijzin
  Bijzin zonder O en PV
 • Passieve doorbepaling
  het zien van het journaal door Wim. We hebben van een kat door Lieke. Het topsalaris wordt door Henk verdiend.
 • Bepaling van gesteldheid
  Hongerig, Vers lus ik die vis wel, als kind was hij gevoelig voor aardbeien, vers lus ik die vis wel.
 • Betrekkelijk voornaamwoord met impliciet antecedent
  Met wie wordt die bedoeld
  Wie het weet, mag het zeggen. (Degene die het weet, mag het zeggen)
  (wie zoet is krijgt lekkers).
 • Betrekkelijk voornaamwoord
  Zijn aanwijzende voornaamwoorden die het begin inleiden van een bijvoeglijke zin.
  Het boek, dat daar ligt (dat = betrekkelijk, het boek = antecedent)
  De vriend op wie ik vertrouw (wie = betrekkelijk, de vriend = antecedent).
 • Bewerende zinnen
  Zinnen waarmee iemand een mededeling doet
 • Bevelende zin
  Een zin in de gebiedende wijs (doe de deur dicht)
 • Bezittelijk voornaamwoord
  jouwe, mijne
 • bijvoeglijke bepaling
  bepaling bij zelfstandig naamwoord of zelfstandig voornaamwoord.
  Een idioot hardrijdende Opel
 • Bijvoeglijke bijzin
  zit een bijvoeglijke bepaling in de zin
 • Bijwoordelijke bepaling
  waar, wanneer, waarom, waarmee, etc.
  Graad, tijd, middel, modaliteit (hoogstwaarschijnlijk, gelukkig, misschien), oorzaak, plaats, reden.
 • Brabbelen
  1e taalverwerving, acht maanden
 • Clitisch woord
  syntactisch los element zonder klemtoon (
 • Coarticulatie
  Uitspraak van een letter wordt beïnvloed door de letter ervoor of erna. De 'k' is kaas klinkt anders dan de 'k' in kies
 • Codewisseling
  Overschakelen van ene naar andere taal
 • Cognitief systeem
  alle kennis en vermogens die een mens heeft
 • Coherentie
  Telkens het onderwerp noemen (De jongen ging naar buiten. Toen ging de jongen naar het bos. De jongen keek naar de uil)
 • Cohesie
  AUBERGINE. voornaamwoorden gebruiken. Pak de aubergine, snij ze in plakjes.
 • Cohortmodel in woordherkenning
  Als iemand een woord begint, begin je al het mentale lexicon te raadplegen. Hoor je 'ka' dan begin je al met denken aan de woorden die beginnen met 'ka'.
 • Communicatieve competence
  Kennis  over handelen in verschillende gebruikssituaties. Je vraagt bij de AH niet: geef me postzegels, maar je vraagt mag ik van u postzegels?
 • Congrueren
  Vormovereenkomst tussen elementen. Voorbeeld: Onderwerp en persoonsvorm (persoon en getal).
 • Connotatie
  Hangt samen met detonatie. gevoelswaarde, stilistische waarde en de sociale betekenis van een woord. Uiting is gepast (pragmatisch).
 • Denotatie
  Letterlijke betekenis
 • Constituent
  Soort zinsdeel (NC en VC)
 • Contact met doeltaal
  Doeltaal is 2e taal die geleerd wordt.
 • Contexteffecten in woorderkenning
  Context bij info vergemakkelijkt het herkennen van woorden
 • Continuïteit van spraakgeluid
  Spraakklanken lopen vloeiend in elkaar over.
 • Conversationele implicatuur
  Interpreteren van de boodschap
  Niet rechtstreeks iets zeggen
  A: ‘Ga je vanavond mee naar de film?’
  C: ‘Mijn boekenkast is in elkaar gezakt’
  C. kan niet mee naar de film, omdat hij zijn boekenkast moet maken. 
 • Coöperatie principe
  Onderling afstemmen van sprekers en hoorders
  Het coöperatieprincipe berust op 4 aannames:  
  1. relevantie-aanname: de gespreksbijdrage van de laatste spreker is relevant voor de voortgang van het gesprek
  2. kwaliteits-aanname: de spreker geeft naar beste weten de juiste informatie en niet expres verkeerde informatie
  3. kwantiteits-aanname: de spreker geeft precies de juiste hoeveelheid informatie die in een gegeven communicatie situatie vereist is.
  4. Stijl: spreek duidelijk en niet dubbelzinnig.
 • Creooltaal
  Talen die zich in korte tijd hebben ontwikkeld en niet een duidelijke voorouder hebben.
 • Deixis
  Verwijzing naar referent aanwezig in de context (Ik ga op woensdag hardlopen)
 • Denotatie
  Hetgene wat je met woorden kunt aanduiden. Letterlijk!!!
 • Derde persoon
  hij, zij, het
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

activatiespreiding
3
Adjectief
3
Adverbiaal
3
affix
3
Pagina 1 van 42