Samenvatting Talent 2 havo/vwo

-
121 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Talent 2 havo/vwo". De auteur(s) van het boek is/zijn 5. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Talent 2 havo/vwo

 • 2 Grammatica Hoofdstuk 4

 • Wat is de bedrijvende vorm?
  Zinnen waarin het onderwerp handeling(en) verricht.
 • Wat is de lijdende vorm?
  Zinnen waarin het onderwerp de handeling uit het werkwoordelijk gezegde ondergaat
 • Hoe moet je van de bedrijvende naar de lijdende vorm?
  1: Het lijdend voorwerp maak je tot onderwerp.
  2:Voor het onderwerp van de bedrijvende zin zet je door
  3: Aan het werkwoordelijk gezegde voeg je in de onvoltooide tijd een vorm van het hulpwerkwoord worden toe en in de voltooide tijd een vorm van zijn Het zelfstandige werkwoord wordt een voltooid deelwoord
 • Hoe moet je van de lijdende naar de bedrijvende vorm?
  1: Het onderwerp maak je tot lijdend voorwerp.
  2: Het woord door laat je weg de rest van dat zinsdeel wordt het onderwerp
  3: Het hulpwerkwoord worden of zijn uit het werkwoordelijk gezegde laat je weg.
 • Wat is een onbepaald voornaamwoord?
  Een voornaamwoord dat verwijst naar iets of iemand zonder een precieze aanduiding te geven.
 • Noem de onbepaalde voornaamwoorden.
  Men iemand niemand iedereen iets niets wat alles geen ieder(e) elk(e)
 • 2.1 Hoofdstuk 5

 • Wat is een Bijvoeglijke bepaling?
  Een Woord dat een deel van een zinsdeel is en die aanvullende informatie geeft over een zelfstandig naamwoord.
 • Wat is een bijstelling?
  Een speciaal soort bijvoeglijke bepaling die staat achter het zelfstandig naamwoord waar ze bij hoort en er staan komma's in de zin
 • Wat is een bijwoord?
  Een woord dat plaats tijd of de manier aangeeft waarop iets gebeurd ook kunnen ze een ontkenning een oordeel of een vraag uitdrukken
 • Wat is een bijvoeglijk naamwoord?
  Een woord dat iets zegt over een zelfstandig naamwoord (uiterlijk vaardigheid) en die kun je verbuigen.
 • Wat zijn de drie trappen van vergelijking?
  De stellende, de vergelijkende en de overtreffende trap.
  goed-beter-best
  slim-slimmer-slimst
 • 3 Fictie

 • Wat is de verhaalruimte van een verhaal?
  De verhaalruimte houd in, de plaats waar een verhaal zich afspeelt, dat kan zijn op een of meerdere plaatsen. Ook de weersomstandigheden behoren tot de verhaalruimte. De verhaalruimte kan dus een belangrijke sfeer geven in het verhaal.
 • Wat hoort er nog meer bij de  verhaalruimte?
  De weersomstandigheden zo krijg je de indruk van de plaats en ruimte waar het plaatsvindt.  
 • Wat is de verhaalevaluatie?
  De verhaalevaluatie is wat je van een verhaal vindt. Je vertelt erin wat je van een verhaal vindt hierbij gebruik je argumenten. Een verhaalevaluatie kan eindigen met een advies om het boek ook te gaan lezen of juist niet.
 •  Welke argumenten pas je in een verhaalevaluatie toe?
  Je vind een verhaal mooi omdat:

  -Je heel erg meeleeft met de hoofdpersoon van het verhaal
  -Je steeds nieuwsgieriger word naar de afloop zo spannend is het
  -Je er allerlei gevoelens in ervaart: verdriet boosheid of heel erg lachen
 • Waarmee kan een verhaalevaluatie eindigen?
  Een verhaalevaluatie kan eindigen met advies om het boek te gaan lezen of niet.
 • Wat is een verhaalbegin en waar dient het voor?
  Een verhaalbegin is het begin van een verhaal het dient voor het introduceren van waar het verhaal een beetje over gaan.
 • Wat is een verhaaleinde en waar dient het voor?
  Een verhaaleinde is het einde van een verhaal, het kan een gesloten of open einde zijn.
 • In welke 2 eindes kun je een verhaaleinde delen en wat betekenen die?
  In :
   
  Een open einde: als de lezer nog niet weet hoe het verhaal eindigt, het verhaalprobleem nog niet is opgelost. De lezer moet zelf invullen hoe het verhaal verder zal gaan.

  Een gesloten einde: als in het einde van het verhaal het probleem is opgelost en er niks meer over te zeggen is.
 • Wanneer spreken we over karakterontwikkeling?
  Als de hoofdpersoon in het verhaal dingen meemaakt die van invloed zijn op zijn karakter en aan het einde is de hoofdpersoon vaak iets veranderd.
 • Wat is identificeren en hoe kun je het gebruiken
  Identificeren is dat je meeleeft met de hoofdpersoon en in hem verplaatst. Het lijkt net of jij de dingen meemaakt die de hoofdpersoon overkomt.
 • Wat zijn karakters?
  De spelers in een verhaal die een eigen persoonlijkheid hebben.
 • Welke karakters zijn er en benoem hoe je ze herkend?
  Je hebt de volgende karakters: 

  -Round character
  -levensecht nadoen
  -leer je geleidelijk herkennen
  -maakt ontwikkeling door
  -meestal hoofdpersoon
  -Flat character
  -alleen een paar karaktertrekken
  -maakt geen ontwikkeling door
  -voorspelbaar gedrag
  -meestal bijpersoon
 • Wat is een type en wanneer spreken we ervan?
  Een type is een persoon met maar een karaktertrek of eigenschap die word benadrukt. Als je in een verhaal van een persoon steeds  maar een karaktertrek of eigenschap ziet ziet zoals in strips dan spreken we van een type.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe kun je erachter komen waarnaar een verwijswoord verwijst?
Maak een vraagzin. Het antwoord is datgene waar het verwijswoord naar verwijst.
Welke functies kan een inleiding hebben
1. aandacht trekken
2. onderwerp aankondigen
3. aanleiding noemen
4. mening geven
5. centrale vraag stellen
6. hoofdgedachte/samenvatting geven
7. opbouw aangeven
Wat wordt bedoeld met tekstsoort
alle teksten met hetzelfde tekstdoel
Wat wordt bedoeld met tekstdoel
het doel waarmee de tekst geschreven is.
Wat wordt bedoeld met 'publiek' van een tekst
de lezers voor wie de tekst geschreven is.
Hoe herken je verwijswoorden en hoe kun je vinden waarnaar deze woorden verwijzen?
Datgene waarnaar verwezen wordt, kun je achterhalen door een wie/wat/waar-vraag te stellen.
Wat zijn verwijswoorden?
Woorden die verwijzen naar iets wat al in de tekst is genoemd of naar iets wat verderop in de tekst staat.
Wat zijn de functies van een inleiding

1.      Onderwerp van de tekst noemen

2.      Reden geven waarom tekst geschreven is, ook wel aanleiding
         genoemd.

3.      Een mening geven, de schrijver verdedigt zijn mening in de rest van de
          tekst.

4.      Centrale vraag stellen. Schrijver beantwoordt de vraag in de rest van de
          tekst.

5.      Een samenvatting of de hoofdgedachte van de tekst geven. In de rest                 van de tekst geeft de schrijver dan meer details.

6.       Aangeven hoe de rest van de tekst is opgebouwd. >langere teksten, bijv
           werkstuk

Wat is tekstopbouw, ook wel tekststructuur genoemd, en wat is de bekende opbouw
De manier waarop de verschillende delen van een tekst worden gepresenteerd. Bekende opbouw: inleiding, kern, slot

Maar sommige teksten hebben alleen inleiding en een kern bijv. krantenbericht en sommige teksten hebben alleen inleiding en slot bijv. een email.
Welke tekstverbanden kun je onderscheiden en welke signaalwoorden horen daarbij 
1. Concluderend: dus, concluderend
2. Doel-middel: om te, waarmee
3. Oorzakelijk/oorzaak-gevolg: doordat, daardoor, zodat, waardoor
4. Opsommend: en, vervolgens, niet alleen..... maar ook, zowel..... als
5. Redegevend: want, omdat, daarom
6. Samenvattend: kortom, om kort te gaan
7. Tegenstellend: maar, echter, toch, enerzijds..........anderzijds
8. Uitleggend/Voorbeeldgevend: bijvoorbeeld, dat wil zeggen, met andere
 |  woorden
9. Vergelijkend: net zo als, zoals, evenals
10. Voorwaardelijk: mits, wanneer, als