Samenvatting Talent.

-
ISBN-10 9034543447 ISBN-13 9789034543448
231 Flashcards en notities
41 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Talent.
 • Erna Mulder Taede de Boer van Karin van der Kamp Nathalie Kuypers ' s Adrie Mouthaan
 • 9789034543448 of 9034543447
 • 1e dr.

Samenvatting - Talent.

 • 1 fictie

 • wat is fictie

  alles wat uit iemands fantasie voortkomt, alles wat verzonnen is

 • Wat is fictie?

  Fictie is alles dat verzonnen is.

 • Realistiche fictie zo echt gebeurt kunnen zijn en niet realistiche fictie niet.

 • wat is non-fictie

  alles wat niet verzonnen is, echt gebeurde zaken

 • hoe noemen we fictie die net echt is?

  realistisch

 • Kan realistiche fictie echt gebeurt zijn?

  Ja realistiche fictie kan echt gebeur zijn.

 • wat is het tegenovergestelde van realistisch

  niet-realistisch

 • Kan niet realistiche fictie echt gebeurt zijn?

  Nee niet realistiche fictie kan niet echt gebeurt zijn.

 • 1.1 leesautobiografie

 • Wat is een leesautobiografie?

  Een leesautobiografie is een verhaal van je eigen leesleven.

 • 1.1.1 goden namen grieks en latijn

 • Zeus
  Jupiter
 • Hera
  Juno
 • Athena
  Minerva
 • Hefaistos
  Vulcanus
 • Dionysos
  Bacchus
 • Afrodite
  Venus
 • Ares
  Mars
 • Hades
  Pluto
 • Dementer
  Ceres
 • Apollo
  Apollo
 • Hermes
  Mercuruis
 • Artemis
  Diana
 • Poseidon
  Neptunus
 • Hestia
  Vesta
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Talent.
 • Erna Mulder, Polly den Tenter Taede de Boer, Joop Dirksen, Jos van Son van Karin van der Kamp Yde Bouma ' s Alamy Image Select
 • 9789034545077 of 9034545075
 • 1e dr.

Samenvatting - Talent.

 • 1 1.4 lezen

 • Leesstrategieën:

  Verkennend lezen

  Zoekend lezen

  Naukeurig lezen

  Studerend lezen

   

  Onderwerp --> waar gaat de tekst over?

  Hoofdgedachte --> wat zegt de schrijver over het onderwerp? (1 zin)

   

  Tekstverbanden + signaalwoorden:

  opsommend/en, vervolgens, eerst, niet alleen...maar ook, tevens, dan, daarna

  tegenstellend/ maar, echter, toch, integendeel, daar staat tegenover

  vergelijkend/ net zo als, net als, zoals, evenals

  uitleggend-voorbeeldgevend/ bijvoorbeeld, ter illustratie, voorbeeld, dat wil zeggen

  concluderend/ dus, concluderend

  samenvattend/ kortom, samengevat, om kort te gaan

  oorzakelijk-oorzaakgevolg/ doordat, daardoor, zodat, waardoor, ten gevolgen van

  Doelmiddel/ om te, waarmee

  redengevend/ want, omdat, daarom, immers

   

 • vraag

  1492

 • funcites van de inleiding:

  -onderwerp noemen

  -aanleiding noemen

  -mening geven

  -centrale vraag stellen

  -samenvatting of hoofdgedachte

  -opbouw aangeven

   

   

 • VRAAG

 • Tekstdoelen + tekstsoorten:

  informere/ informatieve teksten

  activeren-tot handelen aansporen/ activerende teksten

  overtuigen-betogen/ betogende teksten

  amuseren/ amuserende teksten

 • 1.2 Grammatica

 • Wat is een lidwoord?
  De lidwoorden zijn het de en een. Een lid wordt gevolg door een zelfstandig naam woord.
 • Wat is een bijvoeglijk naamwoord?
  Een bijvoeglijk naamwoord noemt een eigenschap of kenmerk van een zelfstandig naamwoord. Vaak staat het bijvoeglijk naamwoord voor het zelfstandig naamwoord.
 • 1.2.1 Herhaling woordsoorten

 • Een bijvoeglijk naamwoord noemt een eigenschap of kenmerk van een zelfstandig naamwoord.

 • Een woord is een voorzetsel als je het kunt plaatsen voor de vakantie of de kast.

 • Een bijwoord zegt iets over het gezegde, bijvoeglijk naamwoord of een bijwoord. Een bijwoord kun je niet verbuigen.

 • De meeste persoonlijke voornaamwoorden hebben twee vormen: de onderwerpsvorm en de voorwerpsvorm.

 • Een bezittelijk voornaamwoord geeft aan van wie iets is.

 • Een aanwijzend voornaamwoord wijst iets of iemand aan.

 • Er zij vier vragende voornaamwoorden: wie, wat, welk(e), wat voor (een). De andere vraagwoorden zijn bijwoorden.

 • 1.2.2 Herhaling zinsdelen

 • In elke zin staat een persoonsvorm. Die kun je vinden met een persoonsvormproef: maake een ja/nee-vraag het werkwoord dat voorop komt is het persoonsvorm.

 • Het werkwoordelijke gezegde bestaat uit de persoonsvorm en alle andere werkwoorden in een zin.

 • Het onderwerp zegt wie of wat de handeling van het gezegde uitvoert. Je kunt het onderwerp vinden door de wie/wat+WG? Of met de onderwepproef: verander de persoonsvorm van getal, het zinsdeel dat ook moet veranderen is het onderwerp.

 • Het lijdend voorwerp kun je vinden met de vraag wie/wat+WG+O? Een lijdend voorwerp tref je aan bij werkwoorden waar je iets of iemand voor kan zetten. Een lijdend voorwerp begint nooit met een onderwerp.

 • Het meewerkend voorwerp kun je vinden met de vraag aan/voor+wie/wat+WG+O+LV? Een meewerkend voorwerp kun je ook vinden met de aan/voor-proef: Als een zinsdeel begint met aan of voor moet je die kunnen weglaten en als hij niet begint met aan of voor dan moet je die ervoor kunnen plakken.

 • Als je een zin hebt verdeeld hebt in zinsdelen, een paar zinsdelen blijven over die zinsdelen heten bijwoordelijke bepalingen. Een bijwoordelijke bepaling geeft antwoord op de vragen zoals: wanneer, waar, hoe, hoefeel etc. Er kunnen meerdere bijwoordelijke bepalingen in een zin voorkomen.

 • 1.2.3 Wederkerend voornaamwoord

 • Een wederkerend werkwoord heeft in de infinitief zich bij zich. Een wederkerend werkwoord heeft een wederkerend voornaamwoord. Het wederkerend voornaamwoord is deel van het gezegde.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waaruit bestaat een tweedeling?
 • Inleiding 
 • Kern
Waaruit bestaat een driedeling?
 • Inleiding
 • Kern
 • Slot
Welke manieren van lezen heb je? 
 1. Verkennend lezen : Je wilt weten met wat voor tekst je te maken hebt. 
 2. Nauwkeurig lezen : Je wil de tekst begrijpen. ( aandacht lezen ) 
 3. Studerend lezen:  Je wilt informatie van een tekst onthouden 
 4. Zoekend lezen     : Je hebt een vraag en die wil je snel beantwoord hebben. 
Wat is de functie van signaalwoorden? 
Het laten zien van verbanden tussen woorden zinnen en alinea's
wat schrijf je in een zakelijke brief?
Je verdeelt de tekst netjes over het blad, je laat elk onderdeel links beginnen
Van boven naar beneden bevat je brief de volgende onderdelen:

- geadresseerde: naam en adres
- plaats- en datumaanduiding
- aanhef
- inhoud van de brief, verdeeld in alinea's
- afsluiting
- je handtekening
- afzender: je naam en adres (onder elkaar)

Tussen je geadresseerde: naam en adres en plaats- en datumaanduiding sla je 2 regels over, tussen de andere onderdelen steeds 1 regel. Om de inhoud van de brief overzichtelijk te maken, gebruik je ook tussen alinea's een witregel.
wat schrijf je in een persoonlijke brief?
Je begint met een plaats- en datumaanduiding
Je zorgt voor een passende aanhef en afsluiting
Je zet je naam eronder
Zeker als de brief wat langer is, is het belangrijk dat je alinea's maakt. Dat maakt het lezen prettiger.
hoofdgedachte bepalen
1 zoek het onderwerp van de tekst
2 schrijf in 1 zin op wat de schrijver over het onderwerp zegt. Gebruik geen vraagzin.
3 let daarbij op de titel, de inleiding, kernzinnen en het slot.
hoofdgedachte
wat zegt de schrijver over het onderwerp?
onderwerp
waar gaat de tekst over?
studerend lezen
Leesdoel: je leest de tekst omdat je hem bijvoorbeeld moet leren voor een proefwerk.