Samenvatting TCM: organen

-
71 Flashcards en notities
21 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - TCM: organen

 • 1 TCM: organen

 • Wat zijn de 5 functies van de Milt
  1. Baas van de spijsvertering
  2. Laat de Qi stijgen
  3. Controleert de 4 ledematen (spierkracht)
  4. Houdt het bloed binnen de vaten
  5. Controleert het bloed (= aanmaak van het bloed)
 • Welk zintuig hoort bij de Milt?
  De mond (kauwen is goed voor de spijsvertering)
 • Welk weefsel wordt beheerst door de Milt?
  De spieren (spierkracht)
 • Welke mentale functie wordt aan de Milt toegekend?
  De Milt is de zetel van het denken
 • Hoe heet de zielscomponent van de Milt? Waar zorgt deze zielscomponent voor?
  de Yi zorgt voor:
  1. het denken, de studie, het onthouden en het concentreren
  2. Goed zorgen voor jezelf en anderen om je heen
 • Welk emotionele aspect hoort bij de Milt?
  • In balans: goed kunnen zorgen voor jezelf en je omgeving
  • (Raakt) uit balans (door): piekeren / zich zorgen maken / studeren
 • Wat is de Chinese naam voor de Milt.
  Pi
 • De Milt: Yin- of Yang-orgaan
  Yin orgaan
 • Wat is de Chinese naam voor de maag?
  Wei
 • Is de Maag een Yin- of Yang-orgaan?
  Yang orgaan
 • Noem 2 (niet-emotionele) functies van de maag.
  1. Belangrijk in de vochthuishouding, oorsprong van vloeistoffen
  2. Laat de Qi dalen
 • Welke emotie wordt in verband gebracht met de Maag?
  De maag heeft te maken met excestoestanden (verwardheid en hyperactiviteit)
 • Wat is de Chinese naam van de Dunne Darm? Is het een Yin- of Yang-orgaan
  Xiao Chang. Yang orgaan.
 • Wat is de (niet-emotionele) functie van de Dunne Darm? (+ Benoem 2 aspecten van die functie)
  Scheidt het zuivere van het onzuivere:
  • Stuurt het zuivere omhoog naar de Milt
  • Transporteert het onzuivere naar de Dikke darm en de Blaas
 • Wat is de Chinese naam van de Dikke Darm? Is het een Yin- of Yang-orgaan?
  Da Chang. Yang-orgaan
 • Wat zijn de 2 (niet-emotionele) functies van de Dikke Darm?
  • De Dikke Darm ontvang het onzuivere van de Dunne Darm
  • De Dikke Darm transporteert het onzuivere het lichaam uit.
 • Omschrijf de emotionele functie van de Dikke Darm.
  Datgene loslaten wat niet werkelijk belangrijk is in het leven.
 • Milt & Maag werken samen. Wat zijn de Chinese namen van deze organen? Welke 2 taken voeren ze samen uit?
  Milt = Pi (Yin orgaan)
  Maag = Wei (Yang orgaan)
  Ze zijn samen verantwoordelijk voor:
  • het transport van voedsel-essenties
  • de transformatie van voedsel in 'Gu Qi' en 'Bloed'
 • Milt en Maag vormen samen de basis voor wat?
  Nahemelse energie
 • Wat is de Chinese naam voor de Nieren? Is een Nier een Yin- of Yang orgaan?
  Hoe heet de zielscomponent van de Nieren?
  • shen
  • yin orgaan
  • Zielscomponent = de Zhi
 • Wat zijn de 7 niet-emotionele functies van de shen?
  1. De Nieren slaan de Jing op (Jing = voorhemelse energie)
  2. Ze zijn de basis voor alle Yin & Yang in ons hele lichaam
  3. Ze regelen de groei, voortplanting en ontwikkeling
  4. Ze produceren beenmerg, botten, ruggenmerg en vullen de hersenen
  5. Ze ontvangen de Qi (ze regelen de ademhaling)
  6. Ze regelen de waterhuishouding
  7. Ze controleren de sluitspieren van de onderste openingen
 • Welk zintuig wordt beheerst door de shen? En welk weefsel?
  shen = Nieren
  zintuig: de oren
  weefsel: hoofdhaar
 • Wat wordt in mentaal opzicht beheerst door de Nieren?
  De shen beheersen de intelligentie
 • Welke emotie wordt beheerst door de Nieren?
  De Zhi zorgt voor:
  • De wilskracht, diep doorzettingsvermogen, wil tot overleven.
  • De Zhi vertegenwoordigt de fase waarin men komt tot de essentie, de werkelijke zin van het leven
 • Wat gebeurt er in emotioneel opzicht als de nieren uit balans zijn?
  Dan ontstaat er doodsangst
 • Welke indicaties wijzen op een disbalans in de Nieren?
  Bot-problemen, groeistoornissen, oedeem (rond enkels en voeten), kaalheid, geheugenstoornissen, burn-out, incontinentie
 • Wat is de Chinese naam voor de Blaas? Is het een Yin- of Yang-orgaan?
  • Pang Guang
  • Yang-orgaan
 • Wat is de functie van de Pang Guang?
  De functie van de Blaas is min of meer hetzelfde als de Westerse-functie, zij het dat men ook vindt dat de Blaas nog een eigen functie heeft in het filteren van urine (= het zuivere van het onzuivere scheiden).
 • Welke emoties kunnen ontstaan wanneer de Pang Guang verstoord is?
  Pang Guang = Blaas
  Jaloezie, achterdocht en het langdurig kwalijk nemen van zaken
 • Wat is een indicatie van een disbalans in de Pang Guang?
  Pang Guang = Blaas
  Blaasontsteking
 • Wat is een indicatie dat de Milt uit balans is?
  Oedeem in de benen
 • Welke (Chinese) organen zijn betrokken bij de afweer?
  1. De Milt haalt Gu Qi uit voeding en stuurt deze omhoog naar de Long
  2. De Long, is verantwoordelijk voor de eerste afweer.
  De Long vormt:
  • Wei Qi = afweer, bevindt zich onder de huid, tussen de spieren, weert externe pathogene factoren af
  • Ying Qi = voedende Qi, zit in het Bloed en voedt zo alle organen. Stroomt ook naar de meridianen. Ying Qi maakt het interne lichaam sterk.
  Ying Qi maakt het interne lichaam sterk
 • Wat is de Chinese naam voor de Long? Is het een Yin- of Yang-orgaan?
  Fei
  Yin-orgaan
 • Wat zijn de 6 niet-emotionele functies van de Fei?
  1. De Long zorgt voor de afweer (Wei Qi en Ying Qi)
  2. Beheerst het Qi en de ademhaling
  3. De Longen laten de Qi dalen
  4. Ze controleren het openen en sluiten van de poriën
  5. Ze reguleren de waterwegen (vochthuishouding)
  6. Ze controleren de bloedvaten
 • Wat zijn 8 indicaties voor een disbalans in de Longen?
  • Oedeem in het gezicht
  • Koude handen en/of voeten
  • Kortademigheid en benauwdheid
  • huidproblemen
  • afweerproblemen
  • overmatig/niet kunnen zweten
  • vast blijven zitten in het verleden
  • neusverkoudheid
 • Welk zintuig hoort bij de Longen? Welk weefsel?
  Zintuig: de neus (reukzin en slijmvliezen)
  Weefsel: huid en lichaamshaar
 • Hoe heet de zielscomponent van de Longen? Waar zorgt deze voor in mentaal opzicht? In emotioneel opzicht?
  Zielscomponent = Po
  Mentaal: Po zorgt voor
  • de waarneming van lichamelijke sensaties (oa pijn, jeuk, aanraking)
  • de menselijke instincten, de manifestatie van de levensadem

  Emotioneel zorgt Po voor het eerste stadium van loslaten, om zo tot de essentie van het leven te komen
 • Wat is de chinese naam voor het Hart? Is het een Yin- of Yang-orgaan?
  Xin
  Yin-orgaan
 • Welke 3 niet-emotionele functies horen bij het Hart?
  Het Hart:
  1. Beheerst het Bloed en de bloedsomloop
  2. controleert de transpiratie (dwz: het vocht van het zweet)
  3. bepaalt de gelaatskleur
 • Welk zintuig hoort bij het Hart? Welk weefsel?
  Zintuig: de tong (nb: de hartmeridiaan komt op het puntje van de tong uit)
  Weefsel: bloedvaten
 • Hoe heet de zielscomponent van het Hart? Wat bepaalt zij in mentaal opzicht? In emotioneel opzicht?
  • zielscomponent = Shen
  • Mentaal: in het hart zitten al onze typisch menselijke mentale activiteiten en ons bewustzijn (denk aan het onthouden, denken en slapen)
  • Emotioneel: het vermogen om positieve relaties aan te gaan.
 • Wat zijn de 2 indicaties dat de Shen uit balans is?
  Shen = zielscomponent van het Hart
  1. Overmatige vreugde
  2. diep verdriet.
  (Verdriet tast overigens de Qi van de Long aan.)
 • Wat is de Chinese naam voor het pericard / hartzakje? Is het een Yin- of Yang-orgaan?
  Xin Bao, Yin-orgaan
 • Welke functies heeft Xin Bao? (3 niet-emotioneel, 1 emotioneel)
  Xin Bao (het pericard / hartzakje):
  1. heeft vrijwel dezelfde functies als het Hart
  2. Beschermt het Hart tegen externe pathogene factoren
  3. Heeft een sterke werking op het borstgebied
  4. Emotioneel: beïnvloedt de relaties met anderen
 • Wat is de Chinese naam van de alvleesklier? Is het een Yin- of een Yang-orgaan?
  Pi (evenals de Milt)
  De functie van de alvleesklier zoals de westerling die kent, valt volgens de TCG grotendeels onder de Milt
 • Wat is de Chinese naam van de Lever? Is het een Yin-orgaan of een Yang-orgaan?
  Gan, Yin-orgaan
 • Welke 4 niet-emotionele functies horen bij de Gan?
  De Lever zorgt voor:
  1. de vrije stroom van Qi
  2. een goede uitscheiding van gal
  3. een goede conditie van de nagels
  4. De Lever 'slaat Bloed op' waardoor:
  • De spieren extra Bloed/voedingsstoffen krijgen bij activiteit
  • De menstruatie goed geregeld wordt
 • Welk weefsel hoort bij de Gan? Welk zintuig?
  Gan = Lever
  weefsel = pezen
  zintuig = ogen
 • Hoe heet de zielscomponent van de Gan (Lever)? Waar zorgt zij voor in mentaal opzicht? In emotioneel opzicht (in balans en uit balans)?
  De Hun:
  1. Mentaal: geeft ons het vermogen om ons leven te plannen met wijsheid en inzicht
  2. Emotioneel: Ze zorgt ervoor dat je enthousiast bent en plannen kunt maken, bron van levensdromen, van visie, creativiteit en ideeën.
  3. Emotioneel uit balans: frustratie, onderdrukte woede, depressie
 • Waarin ankert de Hun?
  Vooral in het bloed van de lever.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Noem 4 functies van San Jiao, waarvan 1 emotioneel.
De Drievoudige verwarmer:
 1. zorgt ervoor dat de Voor- en Nahemelse energie door het lichaam kan circuleren
 2. verdeelt het lichaam in 3 delen en zorgt ervoor dat ze alledrie goed samenwerken. Het orgaan heeft betrekking op 5 yin en 6 yang-organen. Deze organen worden verdeeld in 3 groepen, voor elke verwarmer 1.
 3. reguleert de waterhuishouding (zorgt ervoor dat transformatie, transport en uitscheiding van de vloeistoffen goed verloopt)
 4. Emotioneel: zorgt voor evenwicht tussen binnen- en buitenwereld. De drievoudige verwarmer ondersteunt de Shen van het hart en de Hun van de lever in hun samenwerking en werkt als een scharnier op psychisch niveau.
Wat zijn de 2 indicaties dat de Shen uit balans is?
Shen = zielscomponent van het Hart
 1. Overmatige vreugde
 2. diep verdriet.
(Verdriet tast overigens de Qi van de Long aan.)
Met welke 2 organen werkt de Hun vaak samen? En met welke zielscomponent?
De Hun:
 • moet samenwerken met de galblaas (Dan) om daadkracht te krijgen om alle plannen en ideeën ook uit te voeren
 • geeft aan het Hart zijn drive, anders zou de Shen een steriel persoon zijn. De Shen van het hart moet de ideeën van de Hun op een ordelijke manier in onze psyche integreren
Mbt de Drievoudige Verwarmer: uit welke orgaankoppels bestaan de 1e, de 2e en de 3e warmer?
 1. 1e warmer (bovenste groep): Long en Hart - zorgt voorademhaling en transport van Qi en Bloed door het lichaam
 2. 2e warmer (middelste groep): Milt en Maag - hebben te maken met spijsvertering en absorptie van voedingsstoffen
 3. 3e warmer (onderste groep): Blaas en Nieren - hebben te maken met het urogenitale systeem en de genitaliën
Noem 4 functies van Sanjiao, waavan 1 emotioneel.
De Drievoudige verwarmer:
 1. zorgt ervoor dat de Voor- en Nahemelse energie door het lichaam kan circuleren
 2. verdeelt het lichaam in 3 delen en zorgt ervoor dat ze alledrie goed samenwerken. Het orgaan heeft betrekking op 5 yin en 6 yang-organen. Deze organen worden verdeeld in 3 groepen, voor elke verwarmer 1.
 3. reguleert de waterhuishouding (zorgt ervoor dat transformatie, transport en uitscheiding van de vloeistoffen goed verloopt)
 4. Emotioneel: zorgt voor evenwicht tussen binnen- en buitenwereld. De drievoudige verwarmer ondersteunt de Shen van het hart en de Hun van de lever in hun samenwerking en werkt als een scharnier op psychisch niveau.
Wat is de Chinese naam van de Drievoudige Verwarmer? Is het een Yin- of Yang orgaan?
Sanjiao - Yang-orgaan (maar daarover verschillen de meningen)
Wat zijn de Chinese namen van de milt, de long, de nier, het hart en de lever? Hoe heten hun zielscomponenten?
Milt - Pi - Yi
Long -Fei - Po
Nier - Shen - Zhi
Hart - Xin - Shen
Lever - Gan - Hun
Met welke andere zielscomponent heeft de Yi van de Milt een nauwe band?
Met de Shen van het Hart. De Shen zorgt ervoor dat we helder kunnen denken over levensproblemen en beïnvloedt het lange termijngeheugen over gebeurtenissen uit het verleden.
Hoe heet de zielscomponent van de Milt? Waar zorgt deze zielscomponent voor?
de Yi zorgt voor:
 1. het denken, de studie, het onthouden en het concentreren
 2. Goed zorgen voor jezelf en anderen om je heen
Waarin ankert de Hun?
Vooral in het bloed van de lever.