Samenvatting the immune system

-
402 Flashcards en notities
5 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "the immune system". De auteur(s) van het boek is/zijn Parham. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - the immune system

 • 1 H1 elements of the immune system and their roles in defense

 • mechanische barrier van oppervlakte epitheel
  vloeistof
 • chemische barrier van oppervlakte epitheel
  enzymen, vetzuren
 • microbiologische barrier van oppervlakte epitheel
  normale flora
 • defensins
  antimicrobiele peptiden 
 • megakaryoten
  zitten in het beenmerg, laten bloedplaatjes los (geen kernen)
 • kleine lymfocyt 
  type hemapoetische cel
  productie antilichamen (B cellen) of cytologische T-cellen en helper T cellen
 • plasma cellen
  type hemapoetische cel
  gedifferentieerde vorm van B cellen. scheidt antilichamen uit
 • NK cel
  type hemapoetische cel
  voor virus-geïnfecteerde cellen
 • neutrofiel
  type hemapoetische cel
  fagocytose + killing micro-organismen
 • eusinofiel 
  type hemapoetische cel
  killing van met antilichaam-bedekte parasieten door het vrijlaten van granule inhoud
 • basofiel
  type hemapoetische cel
  controle immuunrespons op parasieten
 • dendritische cel
  type hemapoetische cel
  activatie T cellen + initiatie adaptieve immuun respons
 • mestcel
  type hemapoetische cel
  expulsie van parasieten uit lichaam door vrijlating granules, die o.a. histamine bevatten
 • monocyt
  type hemapoetische cel
  circulerende precursor cel van macrofaag
 • macrofaag
  type hemapoetische cel
  fagocytose micro-organismen + activatie T-cellen + initiatie immuun respons
 • megakaryocyt
  type hemapoetische cel
  bloedplaat vorming: wond repair. 
 • erythrocyt
  type hemapoetische cel
  transport zuurstof
 • neutrofielen
  opgeslagen in beenmerg -> bacterien dood
 • welke drie vormen progenitor cellen komen er uit een hemapoetische stamcel
  lymfoide progenitor
  myeloide progenitor
  erythroid / megakaryocytic progenitor
 • wat kan er uit een lymfoide progenitor komen?
  B cel -> plasma cel
  NK / T cel precursor -> T cel (-> effector T cel) of NK cel
 • wat kan er uit een myeloide progenitor komen?
  granulocyt precursor -> neutrofiel, eusinofiel of basofiel

  onbekende precursor -> monocyt (-> dendritische cel of macrofaag) of mestcel
 • wat kan er uit een erythroid/ megakaryocyt progenitor komen?
  megakaryocyt -> platelets

  erythroblast -> erythrocyt
 • wat zit er vooral in een lymfoid follikel?
  B cellen
 • wat is een germinal center?
  pathogeen-gebonden B cellen prolifereren hier
 • waar arriveert lymfe en waar gaat het weg?
  via de afferente lymfevaten komt het binnen en via de efferente vaten weg
 • wat is de marginale sinus?
  het randje van de lymfeknoop. de marginale zone bevat differentierende b cellen en macrofagen 
 • waar zitten de cortex en de medulla?
  cortex is buitenkant, medulla meer binnenin, modulaire sinus helemaal binnenin 
 • wat is de paracortex en wat bevindt zich hierin?
  dit is de binnenste cortex en wordt gepopuleerd door T cellen
 • waar bevinden de B cellen zich in de lymfeknoop?
  ze vormen lymfoide follikels in de buitenste cortex. 
 • wat stimuleren de dendritische cellen?
  de deling en differentiatie van pathogeen specifieke kleine lymfocyten in effector lymfocyten. sommige helper T cellen en cytotoxische T cellen verlaten in de efferente lymfe en reizen naar het geïnfecteerde weefsel via lymfe en bloed. andere blijven in de lymfeknoop en stimuleren de deling en differentiatie van pathogeen-specifieke B cellen in plasma cellen. deze gaan naar de medulla, waar ze pathogeen-specifieke antilichamen uitscheiden. sommige plasma cellen gaan via de effenende vaten en bloed naar het beenmerg, waar ze ook antilichamen uitscheiden
 • waaruit bestaat de milt?
  wit en rood merg
  rood -> oude of beschadigde rode cellen worden verwijderd uit de circulatie. 
  wit -> secundair lymfoid orgaan, lymfocyt responsen op bloed-geboren pathogenen worden hier gemaakt. 
 • waaruit bestaat wit merg in de milt? 
  een schede van lymfocyten, die een centrale arterieel omringen. de schede wordt periarteriolair lymfoide schede (PALS) genoemd. de lymfocyten het dichtst bij de arteriool zijn T cellen. B cellen zitten meer perifereel. 
  zowel het follikel als PALS worden omring door een perifolliculaire zone (PFZ)
 • wat is de GALT?
  gut-associated lymphoid tissue. M cellen van het darm epitheel leveren pathogenen van de luminal zijde van de darm mucosa naar het lymfoide weefsel. gelijk aan de lymfeknoop, en het witte merg van de milt, met B- en T-cel zones, lymfoide follikels, en germinale centers. witte bloedcellen worden geleverd van het bloed door de wanden van kleine capillairen. lymfocyten die in de GALT worden geactiveerd, gaan weg in de effenende vaten en worden geleverd aan de mesenterische lymfeknopen in de thoracale vat terug in het bloed, waar ze de darmen terug in gaan als effector lymfocyten. 
 • wat zijn vier sleutel elementen van de innate immuun respons?
  • eiwitten, zoals mannose-bindend lectine, dat noncovalent bindt aan de oppervlakte van pathogenen
  • eiwitten zoals complement, dat covalente bindt aan de oppervlakten van pathogenen, waardoor liganden voor receptoren op fagocyten worden gevormd. 
  • fagocyterende cellen die pathogenen opnemen en killen. 
  • cytotoxische cellen die de virus-geinfecteerde cellen killen. 
 • waar zorgen de commensale bacterien voor?
  dat de tolerantie geïnduceerd wordt en de kolonisatie van virulente pathogenen niet plaatsvindt. zodat de virulente pathogenen geen bodem hebben om te infecteren. 
 • wat is clositridium drift?
  als door antibiotica het milieu uit evenwicht komt in de commensalen
 • wat gebeurt er door cytokines?
  vasodilatie, door endotheel activatie. er komen macrofagen en neutrofielen op af. neutrofielen scheiden weer meer cytokines uit. 
 • waar zitten macrofagen en plasmacellen?
  macrofagen niet in het bloed, maar in de weefsels. 
  plasmacellen in de lymfeklieren. 
 • waar worden immuun cellen aangemaakt?
  in het beenmerg, hier zit de hemapoetische stamcel. die kan zich ontwikkelen tot lymfoide progenitor (B en T lymfocyten, NK), myeloide progenitor (neutrofielen, bas, eo, DC en MG, dit zijn meer de fagocyterende cellen). 
 • wat gebeurt er in het beenmerg?
  répertoire vorming van B cellen (productie antilichamen) (humorale respons). hier zitten ook neutrofielen opgeslagen. dit is een primair lymfoid orgaan
 • wat gebeurt er in de thymus?
  repertoire vorming (educatie) van T cellen (cellulaire respons). dit is een primair lymfoid orgaan
 • wat zijn de secundaire lymfoide organen?
  de plek waar de immuun respons aangemaakt wordt. de B of T cel krijgt de info wat het stukje antigeen is waar die tegen moet reageren. secundaire lymfoide organen lijken erg op elkaar: lymfeklieren, milt, GALT (in de darmen)
 • hoe vindt de koppeling plaats tussen de innate en adaptieve immuun respons?
  door de dendritische cellen. die nemen pathogenen van de lymfevaten mee naar de lymfeklier. ze presenteren dit. de naieve T cel herkent dan iets, en dat gaat 'ie vermeerderen. T helpercellen kunnen ok weer B cellen activeren, die weer plasmacellen kunnen worden. dit gebeurt door APC: antigeen presenterende cel (DC)
 • wat is de hygiene hypothese?
  vaak 1 vaccin met vaccineren en wanneer de respons begint af te nemen de volgende. als je in een veilige omgeving opgroeit, heb je een slechter immuun systeem, want je systeem wordt niet onderhouden. 
 • op welke manieren kan een pathogeen weefselschade aanrichten?
  door ecotoxine, endotoxine vrijlating of door directe lysis
 • wat is een extracellulaire plek van infectie?
  interstitiele ruimten, bloed, lymfe (virussen, bacterien, fungi, wormen)

  epitheel oppervlakken (wormen; opgeruimd door antimicrobiele peptiden)
 • wat is een intracellulaire plek van infectie?
  cytoplasmatisch (virussen, protozoa)

  vesiculair (mycobacterie, trypanosomen)
 • hoe gaat receptor gemedieerde fagocytose?
  • complement activatie leidt tot depositie van C3b op het celoppervlak van de bacterie
  • CR1 op de macrofaag bindt aan C3b op de bacterie
  • endocytose van de bacterie door de macrofaag
  • macrofaag membranen fuseren, waardoor een membraan-gebonden blaasje ontstaat (de phagosoom)
  • lysosomen fuseren met de phagosoomen, waardoor een phagolysosoom wordt gevormd
 • wat is het complement?
  een versterking om de fagocytose te realiseren. 
 • wat is pus?
  dode neutrofielen, want die hebben een korte levensduur en na hun taak gaan ze dood. toxische granuleus komen vrij als een neutrofiel geactiveerd wordt, zodat veel 'opruimers' naar die plek komen. een macrofaag ruimt de dode neutrofielen op. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

waardoor kunnen microbiële toxinen of gif geneutraliseerd worden?
door IgG of IgA
voor welke isotypes hebben macrofagen receptoren?
IgG en IgA. 
IgE eigenschappen:
 • als je allergisch bent. kan heel goed mestcellen activeren, die hebben allemaal kant en klare effector moleculen klaar liggen (vesicles), die hebben receptoren specifiek voor dat IgE - plakt alle IgE in je lichaam, hierdoor geen los IgE in je bloed. 
 • anti-parasitaire infecties
 • deze mestcellen zijn basofiele, eusinofiele, enz. cellen
 • onze mestcellen hypergevoelig
IgA eigenschappen:
 • niet door de placenta, beetje naar weefsels
 • goed door epitheel, maar ook maag/darm stelsel
 • mono of dimeer
 • in al je slijm zit IgA
 • IgA neutraliseert, niet zozeer in je lichaam, maar in de lumen van mucosale systeem. 
 • komt ook in de moedermelk, dit is goed voor de baby. 
opsonisatie:
pathogenen worden gecoat met een laagje, waardoor ze goed herkenbaar zijn voor het immuun systeem. herkenning door Fc receptoren op fagocyten, opname en destructie. dit laagje kan complement of antilichamen zijn. 
neutralisatie van toxines:
veel bacterien maken toxines, die ze uitscheiden die binden aan receptoren en worden opgenomen. daar zorgen ze bijvoorbeeld voor de stop van transcriptie. IgG kan vervolgens binden aan zo'n toxine. 
andere functie van IgG: neutralisatie
dit is het feit dat IgG moleculen heel goed aan virussen kunnen binden. virussen plakken bijvoorbeeld aan een receptor, maar IgG gaat hierop zitten, zodat het virus niet aan de receptor kan binden. 
wat is de functie van IgG?
sommige kunnen ook complement activeren, andere niet. kan heel goed de weefsels in en dus ook door de placenta. doordat het klein is, maar ook omdat het speciale neonatale Fc receptoren heeft. deze zorgen ervoor dat het niet afgebroken wordt. daarom is de halfwaarde tijd ook veel langer
complement activatie kan leiden tot:
1. lysis van pathogenen door middel van het membrane attack complex
2. herkenning door complement receptoren op fagocyten en fagocytose. dit proces wordt wel opsonisatie genoemd
complement activeren:
activatie van kleine eiwitten, die kunnen op de celwand van bacterien terecht komen en al die complement factoren kunnen porien maken. - membranen attack complex. complement kan direct bacterien laten lyseren