Samenvatting The Pegasus Secret

-
ISBN-10 0843955309 ISBN-13 9780843955309
117 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "The Pegasus Secret". De auteur(s) van het boek is/zijn Gregg Loomis. Het ISBN van dit boek is 9780843955309 of 0843955309. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - The Pegasus Secret

 • 1.1 Herhaling basisvocabularium + uitbreiding: vocabularium ovidius

 • Perosus
  Perosa, perosum: vol haat tegen (+acc)
 • Exilium
  Exilii, o : ballingschap
 • Natalis
  Natalis, natale, natalis: geboorte-
 • Includere
  -o, inclusi, inclusum: in-/opsluiten
 • Pelagus
  Pelagi, o: zee
 • Obstruere
  -o, obstruxi, obstructum: versperren; blokkeren; bouwen
 • Patere
  Pateo, patui,-: openstaan; duidelijk zijn
 • Illac
  (bijwoord): langs daar
 • Omnis
  Omnis, omne, omnis: geheel, elk, (mv) alle
 • Aër
  Aëris, m: lucht
 • Cognoscere
  Cognosco,  cognovi, cognitum: leren kennen; vernemen
 • In
  (voorzetsel + acc):naar; tegen
  (voorzetsel + abl):in; op
 • Ars
  Artis, v: vakmanschap; kunst
 • Novare
  Novo, novavi, novatum: vernieuwen
 • Nam
  (nevenschikkend voegwoord): want
 • Penna
  Pennae, v: veer
 • Coepisse
  Coepi, coeptum: begonnen zijn
 • Ut
  (voegwoord + ind): zoals, toen, wanneer
  (voegwoord + conj): dat, (om) te, opdat, zodat
 • Clivus
  Clivi, m: helling
 • Sic
  (bijwoord): zo
 • Een aantal ww op -are zijn afgeleid van een substantief of een adjectief. = 'tot stand brengen', 'ervan voorzien', 'zo maken'
 • Rusticus
  Rustica, rusticum: landelijk
 • Quondam
  (bijwoord): ooit, soms
 • Fistula
  Fistulae, v: buis; (holle) rietstengel; herdedrsfluit
 • Dispar
  Dispar, dispar, disparis: ongelijk (aan)
 • De voorvoegsels in-, ne- & dis- kunnen wijzen op een ontkenning en zijn vergelijkbaar met ons Nederlandse voorvoegsel on-!
 • Avena
  Avenae, v: rietstengel
 • Linum
  Lini, o: koord
 • Cera
  Cerae, v: was
 • Alligare
  Alligo, alligavi, alligatum: verbinden; vastbinden; belemmeren
 • Imus
  Ima, imum: onderste, diepste
 • Ac/atque
  (nevenschikkend voegwoord): en
 • Curvamen
  Curvaminis, o: kromming
 • Vero
  (nevenschikkend voegwoord): inderdaad, maar
 • Verum
  (nevenschikkend voegwoord): maar
 • Imitari
  Imitor, imitatus sum: nabootsen
 • Os
  Oris, o: mond; gelaat
 • Ignarus
  Ignara, ignarum (+gen) : niet op de hoogte van (=gen)
 • Trahere
  Thraho, traxi tractum: trekken, rekken
 • Tractare
  Tracto, tractavi, tractatum: bewerken; leiden; behandelen; aanraken
 • Renidere
  renideo, ---: stralen, zich verheugen
 • Modo
  (bijwoord) slechts; zojuist
 • Modo...modo...
  (bijwoorden): nu eens...dan weer...
 • Qui
  (betrekkelijk vnw): die, dat
 • Vagus
  Vaga, vagum: rondzwervend; wisselvallig; speels
 • Aura
  Aurae,v: briesje; wind; lucht
 • Captare
  Capto, captavi, captatum: (herhaaldelijk) grijpen
 • Pluma
  Plumae, v: (dons)veer
 • Flavus
  Flava, flavum: goudgeel
 • Pollex
  Pollicis,m : duim
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Ultimus
-a, -um: verste, het verste van; laatste, het laatste van
Surgere
Surrexi, surrectum: opstaan
Pendere
-eo, pependi,-: hangen; afhangen van
Paulatim
Bijwoord: geleidelijk
Manus
Manus, v: hand, groep
Licet+conj
Ondrschikkend voegwoord: ook al
Flectere
-o, flexi, flectum: buigen, verwurmen
Crescere
-o, crevi, cretum: groeien
Opifex
Opificis, m: ontwerper; vervaardiger; ambachtsman
Postquam
Onderschikkend voegwoord, nadat