Samenvatting Thema 9

-
154 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Thema 9

 • 1 Artikelen week 37

 • Wat is het verschil tussen primaire, secundaire en tertiaire preventie?
  Primaire preventie is om iets te voorkomen, secundaire preventie is om de impact van iets wat al gebeurt is te beperken en tertiaire preventie is om de de impact van wat iets wat gebeurt is, met name de lange termijneffecten, te verminderen.
 • Na hoe lang arbeidsongeschikt zijn krijg je een gesprek met een UWV medewerker?
  Na 2 jaar wordt bepaald hoeveel procent men arbeidsongeschikt is.
 • Op welke gebieden zoekt de Inspectie SZW naar overtredingen?
  • arbeidsomstandigheden
  • arbeidstijden
  • minimumloon en minimumvakantiebijslag
  • vreemdelingen en werk
 • Welke vier oorzaken heeft het lage behandelpercentage onder mensen met mentale problemen in Nederland?
  • Er is sprake van onderdiagnose
  • Er zijn te lange wachttijden voor behandeling
  • Er is een eigen risico van 360 euro
  • Er heerst een 'taboe' op mentale aandoeningen dus houdt men het verborgen
 • Welke twee factoren mbt werk spelen vooral een rol bij de ontwikkeling van een depressie?
  • onstabiele baan
  • slechte sociale ondersteuning
 • 2 Week 35/36

 • Door welke structuren wordt de buikwand begrensd?
  • Anterolateraal door abdominale wand
  • thoraxholte superior (max bereik 4e intercostaalruimte) en diafragma posterior
  • Inferior door pelvis
 • 2.1 Anatomie

 • Benoem de gebieden.
  .
 • Waar begint de anterolaterale wand van de buik?
  Tussen de 7e en 10e kraakbeenribben en de process xifoideus
 • Uit welke twee lagen bestaat het peritoneum? Hoe verschillen deze lagen qua gevoeligheid?
  • Pariëtale peritoneum: bekleed binnenzijde van abdominopelvische wand;gevoelig voor druk, pijn en temperatuur.
  • Viscerale peritoneum: bekleed de organen; gevoelig voor rek en chemische irritatie.
 • Wat zijn interaperitoneale, subperitoneale en extraperitoneale/retroperitoneale organen?
  1. Interaperitoneaal: organen liggen geheel of deels in peritoneum
  2. Subperitoneaal: organen liggen onder peritoneum
  3. Extraperitoneaal/ Retroperitoneaal: organen liggen achter peritioneum
 • Wat zijn intraperitoneale organen?
  Deze liggen geheel of deels in het peritoneum. Enkele voorbeelden zijn de maag, milt, colon transversum, lever en ileum/jejunum.
 • Wat zijn subperitoneale organen?
  Dit zijn organen die onder het peritoneum liggen. Voorbeelden zijn het rectum, de uterus en de blaas.
 • Wat zijn retroperitoneale organen?
  Dit zijn organen die achter het peritoneum liggen. Voorbeelden zijn de nieren en de pancreas.
 • Waarom is bij mannen het peritoneum compleet gesloten en bij vrouwen niet?
  Bij vrouwen zitten er twee kleine gaatjes in het peritoneum omdat de eileiders subperitoneaal liggen en de eisprong intraperitoneaal verloopt. Bij mannen is dit uiteraard niet van toepassing.
 • Wat is een mesenterium?
  Een mesenterium is een dubbellaags peritoneum dat ontstaat door het vouwen van het vlies om de organen. Door het mesenterium lopen aderen, arteriën, zenuwbanen en lymfevaten. Een voorbeeld van een mesenterium is de dunne darm.
 • In welke delen is de peritoneale ruimte te verdelen? Door welke stucturen gebeurt dit?
  De peritoneale ruimte is te verdelen in de grote zak en de bursa omentalis. De grote zak wordt door de mesenterium van de colon transversum en het ligamentum gastrolicum verdeeld in het compartement subracolica (maag, lever en milt) en het compartement infracolica (dunne darm, colon ascendens en colon descendens)
 • Welke stucturen liggen er in het compartement subracolica van de peritoneale ruimte?
  De maag, lever en milt.
 • Welke structuren liggen er in het compartement infracolica van de peritoneale ruimte?
  Hier liggen de dunne darm, colon ascendens en colon descendens.
 • Welke vier grote vaten ontspringen uit de abdominale aorta?
  • Truncus coeliacus: voorziet klein deel van oesophagus, lever, milt, maag en het eerste deel van het duodenum
  • Arteria mesenterica superior: voorziet tweede deel duodenum, dunne darm, dceacum en appendix  van de dikke darm, colon ascendens en een deel van het colon transversum.
  • Arteria renalis: voorziet nieren en bijnieren
  • Arteria mesenterica inferior: voorziet dikke darm vanaf het laatste deel van het colon transversum
 • Wat zijn de afmetingen van de oesophagus? Welke twee structuren verbindt hij?
  De diameter van de oesophagus is 2 cm en de lengte is 25 cm. De oesophagus vormt de verbinding tussen de farynx en de maag.
 • Benoem de gebieden van de maag (enkel bij de strepen).
  .
 • Uit welke delen bestaat de dunne darm?

  De dunne darm is 25cm lang en is op te delen in:
  • superieur deel van 5 cm welke horizontaal loopt
  • dalende deel van 7-10cm welke vertikaal loopt. Hierop mondt galkanaal uit,
  • inferieure deel van 6-8 xm welke horizontaal loopt
  • klimmende deel van 5 cm welke over gaat in jejunum.
 • Hoe lang zijn de ileum en jejunum samen?
  Ze zijn samen 6 tot 7 meter, maar door spiercontracties in het lichaam zijn ze korter.
 • In welke onderdelen (mond-anus) is de dikke darm op te delen?
  1. ceacum
  2. appendix
  3. colon ascendens
  4. colon transversum
  5. colon descendens
  6. colon sigmoïd
  7. rectum
  8. anus
 • Hoe wordt de dikke darm onderscheiden van de dunne darm?
  • Teaniae coli: drie dikke banden longitudinaal glad spierweefsel
  • Haustra coli: buidels tussen taeniae
  • Appendices epiploicae:  kleine buideltjes met vet op het colon
  • Inhoud: interne diameter is veel groter 
 • Waarom wordt de hilum van de lever niet bedekt met peritoneum?
  Hier lopen de arteriën en venen door.
 • Met welke buis fuseert het galkanaal?
  Het galkanaal fuseert met de ductus pancreaticus.
 • Op welke twee manieren is de lever te verdelen?
  De lever is te verdelen in achte segmenten met allen hun eigen galbuis, arterie en venen. Een andere manier van verdelen is middels lobben.
 • Hier is een anterior aanzicht van de lever te zien. Benoem de aangegeven onderdelen.
  .
 • Hier is een posterior aanzicht van de lever te zien. Benoem de aangegeven onderdelen.
  .
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is het verschil tussen primaire, secundaire en tertiaire preventie?
2
Na hoe lang arbeidsongeschikt zijn krijg je een gesprek met een UWV medewerker?
2
Op welke gebieden zoekt de Inspectie SZW naar overtredingen?
2
Welke vier oorzaken heeft het lage behandelpercentage onder mensen met mentale problemen in Nederland?
2
Pagina 1 van 39