Samenvatting Thema's en genres in de muziekgeschiedenis : muziek beluisteren en begrijpen

-
ISBN-10 9035817303 ISBN-13 9789035817302
762 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Thema's en genres in de muziekgeschiedenis : muziek beluisteren en begrijpen". De auteur(s) van het boek is/zijn W Steffelaar Taalvorm e s. Het ISBN van dit boek is 9789035817302 of 9035817303. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Thema's en genres in de muziekgeschiedenis : muziek beluisteren en begrijpen

 • 1 eenstemmige muziek

 • beschrijf de mis
  Mis eredienst
  Offermis
  Leermis
  ordinarium
  proprium
 • noem 3 x notatie
  neumen , gekleurde lijn met f en c , 5 lijnen kwadraten
 • 1.1 De gezangen van de mis

 • Welke gezangen behoren tot het Ordinarium van de mis?
  Het Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus-Benedictus en Agnes Dei.
 • Wat behoort tot het Proprium van de mis?
  De gezangen, gebeden en lezingen die, afhankelijk van de dag waarop de mis wordt gevierd, een eigen tekst hebben.
 • Hoe heten de gezangen in het Proprium?
  Introïtus, Graduale, Alleluia (of Graduale en Tractus), het Offertorium en de Communio. 
  De tekst van deze gezangen behoort dus bij een bepaald feest in het kerkelijk jaar.
 • Hoe probeerde men in de negende eeuw melodieën boven een tekst te schrijven?
  Met behulp van tekens, die we neumen noemen.
 • Wat was een belangrijke ontwikkeling in de muzieknotatie?
  Dat men de tonen die op dezelfde hoogte moeten klinken, ook ruimtelijk op dezelfde regelhoogte ging noteren. In Zuid-Frankrijk zijn hier in de tweede helft van de tiende eeuw al voorbeelden van te vinden.
 • Wanneer vindt de echte doorbraak plaats?
  In de eerste helft van de elfde eeuw, wanneer Guido van Arezzo (+ca. 1030) het gebruik propageert van gekleurde lijnen om de plaats van de tonen f en c' te fixeren.
 • Wanneer wordt de notatie op vier, soms vijf lijnen (zoals wij die nog steeds kennen) steeds gangbaarder met name in Frankrijk en Italië?
  In de elfde en twaalfde eeuw.
 • Wat ziet men in de dertiende eeuw?
  Dat de vorm van de noten, die op en tussen de lijnen geschreven staan, vierkant wordt: de zogenaamde kwadraatnotatie.
 • Dit gebeurde bijna overal in Europa, behalve in de Duitse landen. Wat deed men daar?
  Men hield tot in de zestiende eeuw vast aan de zogenaamde hoefnagelnotatie, de notatie van de neumen boven de tekst.
 • 1.1.1 Oorsprong en samenstelling van de mis

 • Waar is de oorsprong van de mis op terug te voeren?
  Op het tweede testament. De paasmaaltijd van Jezus en zijn discipelen. De handelingen die in de Bijbeltekst worden beschreven en in elke misviering worden herhaald, hebben een niet te onderschatten invloed gehad op het leven van alle rooms-katholieken, ruim 2000 jaar lang.
 • Wat is een van de belangrijkste sacramenten van de Rooms-Katholieke Kerk gebleven?
  Tijdens de consecratie verandert het brood in het lichaam van Christus en de wijn in zijn bloed, de zogenoemde 'transsubstantiatie'.
 • Welke twee vormen van mis komen er in de mis, eucharistie, voor?
  De leermis en de offermis.
 • Wat is de volgorde in de leermis?
  Bij het binnen komen van de priester en zijn assistenten in de kerk wordt de Introïtus gezongen gevold door het Kyrie eleison en het Gloria in excelsis. Na een gebel wordt het Epistel gelezen (een passage uit één van de brieven van de apostelen in het Tweede Testament), gevold door het Graduale, een gezang dat fungeert als een reflectie op de Epistel-lezing, en het Alleluia dat voorafgaat aan een lezing uit één van de evangeliën. Het Credo, de geloofsbelijdenis, vormt de afsluiting van de leermis.
 • Wat is de volgorde van de offermis?
  Offergaven worden aangeboden tijdens het zingen van het Offertorium, gevolgd door een gebed, en ter inleiding van de Canon wordt in de Prefatie opgeroepen om samen met de engelenkoren het daarop volgende Sanctus, het engelengezang, te zingen. Na de Canon van de mis worden het Pater noster (Onze Vader) en het Agnus Dei (Lam Gods) gezongen, waarna tijdens het Communio-gezang de gelovigen ter communie gaan en de misviering beëindigd wordt.
 • Welke factoren kunnen de mis beïnvloeden?
  In tijden van boete (vastentijd) wordt het Gloria niet gezongen en het Alleluia vervangen door de Tractus, een rijk versierd psalmgezang. Elke onderdeel van de liturgie heeft zijn eigen geschiedenis.
 • Waaruit bestaat het Ordinarium?
  Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus-Benedictus, Agnus Dei.
 • Wat behoort tot het Proprium?
  De gezangen, gebeden en lezingen die, afhankelijk van de dag waarop de mis wordt gevierd, een eigen tekst hebben. Introïtus, Graduale, Alleluia (of Graduale en Tractus), Offertorium en Communio.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

47. Tot welke popstroom behoren de The Soul Stirrers?
De gospelstroom
39. Een van de factoren die bijdroeg aan de opkomst van het Bebopcombo was dat men de big band te beperkend vond. Welk argument werd daarbij vooral gehanteerd?
de big band biedt slechts beperkte ruimte aan solisten.
20. Waarin onderscheidden Mozarts laatste drie symfonieën zich van die van zijn voorgangers en tijdgenoten?
door hun psychische omvang en gecompliceerde structuur
10. Volgens de auteur van het eerste deel van leereenheid 4 is het succes van solo e pensoso (in 16de en 17de eeuw vele malen op muziek gezet) vooral te danken aan
de mogelijkheden die de tekst tot toonschildering biedt.
6 Welke van de vier trappen van mensurering geeft de verhouding van de kleinste notenwaarden aan?
Prolatio
42. Twee puur commerciele Amerikaanse muziekstromen die invloed hebben gehad op het ontstaan van de rock-'n- roll zijn
Hillbilly en zwarte pop
41. De uitvinding van de grammofoon heeft een enorme invloed gehad op de muziekgeschiedenis. Rond welk jaar kwamen de eerste grammofoonplaten met muziek op de markt?
1900
35. De bebop onderscheidt zich wezenlijk van de New-Orleansstijl en de Swing door
de samengestelde liedvorm af te wijzen en daarvoor in de plaats een asymmetrische frasering in te voeren.
28. Beoordeel de juistheid van de volgende twee stellingen.Stelling 1In de jaren vijftig van de twintigste eeuw werd het citeren van tonale muziek binnen een niet-tonale compositie als een onaanvaardbare stijlbreuk beschouwd.Stelling 2Na de Tweede Wereldoorlog was er een toenemende aandacht voor nieuwe vocale technieken, waarbij met grafische aanduidingen allerlei 'nieuwe' klanken werden aangegeven.
1 en 2 zijn juist
24. Moessorgski was een belangrijke negentiende-eeuwse wegbereider voor de klassieke muziek van de vroege twintigste eeuw. Dit gold met name voor zijn bijdrage aan
het opnieuw invoeren van modale toonladders.