Samenvatting Thema's maatschappijleer 1 vmbo-kgt

ISBN-13 9789086742059
420 Flashcards en notities
15 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Thema's maatschappijleer 1 vmbo-kgt". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789086742059. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Thema's maatschappijleer 1 vmbo-kgt

 • 1.1 de samenleving

 • sociale omgeving
  een groter verband. je ziet deze mensen regelmatig en doet dingen met ze samen. (vrienden collega's)
 • maatschappij
  miljoenen onbekenden waar je je leven lang samen mee werkt
 • waarom heb je anderen nodig?
  anderen regelen dingen die je nodig hebt in het leven. 
  (ouders geven een bed eten drinken)
  (vrienden kun je praten die je dwarszit)
  (onbekenden regelen kaas vervoer smartphone)
 • waarom zijn er afspraken en regels?
  omdat iedereen afhankelijk is van anderen
 • welke 2 soorten regels zijn er?
  gedragsregels en wetten
 • gedragsregels
  je past ze automatisch toe
  (voetganger op stoep, achter aan de rij aansluiten, stilte bij dodenherdenking, bedanken)
 • wetten en wetregels
  gemaakt door politici waar we ons aan moeten houden
  (we naar school gaan, welke vakken, tenminste het minimumloon moet verdienen, wanneer strafbaar)
 • wat leer je bij maatschappij?
  hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit (welke regels er zijn en hoe mensen die leren)
  wat er mis kan gaan (criminaliteit, discriminatie en werkloosheid)
 • waarop bereid je je voor bij maatschappijleer?
  deelname aan de samenleving
 • waarvoor is maatschappijleer belangrijk?
  je toekomstige werkende leven
  sluit ook goed aan bij veel studies die je later kunt volgen. (politie in de zorg mediaopleiding)
 • Wat is een waarde?
  Dit is alles wat iemand belangrijk vindt.
 • Wat is een norm?
  Een regel over hoe je je moet gedragen
 • Wat is een belang?
  Het voordeel dat je ergens bij hebt
 • Wat is macht?
  De mogelijkheid om het gedrag van andere te beïnvloeden
 • Geef de vier kenmerken van een maatschappelijk probleem?
  - het is een groot probleem waar veel mensen mee te maken hebben
  - er zijn verschillende meningen over het probleem
  - je hoort vaak over het probleem in de media
  - de overheid bemoeit zich met het probleem
 • Wat is een mening?
  Dit is als je zegt hoe je ergens over denkt
 • Wat is een feit?
  Iets wat echt gebeurd is
 • Wat is een argument?
  Iets wat je vertelt om uit te leggen waarom je iets vindt.
 • 1.2 hoe maken we keuzes

 • waarom vind de een het heel normaal om te blowen en zal een ander er nooit aan beginnen?
  doordat mensen verschillende dingen belangrijk vinden en verschillende keuzes maken
 • wat doen we om te begrijpen waarom die verschillen er zijn?
  we gebruiken kernbegrippen:
  waarden en normen, belangen, macht
 • waarden
  dingen die je belangrijk vind in het leven. (vrijheid gezondheid eerlijkheid)
 • normen
  regels over hoe jij en anderen zich moeten gedragen. 
  (als jij vriendschap een belangrijke waarde vindt, dan kom je voor je vrienden op. je spreekt bijvoorbeeld af: altijd samen thuis na het stappen. je weet dat je op elkaar kan rekenen. jouw norm is: een vriend laat je nooit in de steek)
 • noem voorbeelden van normen en waarden die bijna iedereen belangrijk vind
  waarde: gelijkheid > norm: niet discrimineren
                 respect     >            niet pesten
 • wat gebeurt er met sommige van deze algemene normen en waarden?
  staan als geschreven regels in wetten en reglementen 
  er zijn ook ongeschreven regels (maar die spreken voor zich)
 • wat speelt nog meer een rol bij de keuzes die mensen maken?
  hun belangen
 • belangen
  het voordeel dat je ergens van hebt 
  (een chil lesrooster dat je kiest zodat je eerder uit bent)
 • belangtegenstelling
  het belang van de een botst met het belang van de ander. deze tegenstellingen kom je vaak tegen bij veel problemen in de maatschappij.
  (prijs vliegen > goedkoop: leuk vinden verre reizen maken  
                          > duur: milieuvervuiling)
 • macht
  de mogelijkheid om het gedrag van anderen te beïnvloeden
  ("jij gaat toch zeker ook naar het schoolfeest")
 • wie hebben er vaak macht?
  de mooiste of slimste van een groep
  je ouders
  de overheid
 • machtsmiddelen (7)
  middelen waarmee je het gedrag van anderen kunt beïnvloeden. 
  functie of beroep
  je speciale kennis en vaardigheden
  je aanzien of status
  je overtuigingskracht
  de hoeveelheid geld die je hebt
  het aantal mensen die gezamenlijk iets wil
  het gebruik van geweld
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Om de hoeveel tijd kiezen we de leden van de provinciale staten?
Om de 4 jaar
Uit wat bestaat het provincie bestuur?
Uit:
- de commissaris van de koning
- de gedeputeerde staten
- de provinciale staten
Wat voor zaken regelen provincies?
Zaken die te groot zijn voor gemeentes maar te klein om de landelijke regering er bij te halen
Voor hoelang worden burgemeesters benoemd en door wie?
Voor 6 jaar door de regering
wie is het hoofd van de lokale politie en brandweer?
De burgemeester
Wat zijn de 2 taken van de gemeenteraad?
- stemmen over belankrijke besluiten
- controleren van het college van B en W
Om de hoeveel jaar kiest de bevolking een nieuwe gemeenteraad?
Om de 4 jaar
Wie vormen samen het dagelijks bestuur van een gemeente?
Burgemeesters en wethouders
Waar bestaat het bestuur van een gemeente uit?
- het college van burgemeester en wethouders
- de gemeenteraad
Hoeveel provincies en gemeentes heeft Nederland?
12 provincies en bijna 400 gemeenten