Samenvatting Thema's maatschappijleer 1 vmbo-kgt

ISBN-13 9789086742059
113 Flashcards en notities
12 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Thema's maatschappijleer 1 vmbo-kgt". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789086742059. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Thema's maatschappijleer 1 vmbo-kgt

 • 1.1 de samenleving

 • gezin
  daarin leef je samen met een kleine groep. met deze mensen heb je elke dag te maken (broers zussen)
 • sociale omgeving
  een groter verband. je ziet deze mensen regelmatig en doet dingen met ze samen. (vrienden collega's)
 • maatschappij
  miljoenen onbekenden waar je je leven lang samen mee werkt
 • waarom heb je anderen nodig?
  anderen regelen dingen die je nodig hebt in het leven. 
  (ouders geven een bed eten drinken)
  (vrienden kun je praten die je dwarszit)
  (onbekenden regelen kaas vervoer smartphone)
 • waarom zijn er afspraken en regels?
  omdat iedereen afhankelijk is van anderen
 • welke 2 soorten regels zijn er?
  gedragsregels en wetten
 • gedragsregels
  je past ze automatisch toe
  (voetganger op stoep, achter aan de rij aansluiten, stilte bij dodenherdenking, bedanken)
 • wetten en wetregels
  gemaakt door politici waar we ons aan moeten houden
  (we naar school gaan, welke vakken, tenminste het minimumloon moet verdienen, wanneer strafbaar)
 • wat leer je bij maatschappij?
  hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit (welke regels er zijn en hoe mensen die leren)
  wat er mis kan gaan (criminaliteit, discriminatie en werkloosheid)
 • waarop bereid je je voor bij maatschappijleer?
  deelname aan de samenleving
 • waarvoor is maatschappijleer belangrijk?
  je toekomstige werkende leven
  sluit ook goed aan bij veel studies die je later kunt volgen. (politie in de zorg mediaopleiding)
 • 1.2 hoe maken we keuzes

 • waarom vind de een het heel normaal om te blowen en zal een ander er nooit aan beginnen?
  doordat mensen verschillende dingen belangrijk vinden en verschillende keuzes maken
 • wat doen we om te begrijpen waarom die verschillen er zijn?
  we gebruiken kernbegrippen:
  waarden en normen, belangen, macht
 • waarden
  dingen die je belangrijk vind in het leven. (vrijheid gezondheid eerlijkheid)
 • normen
  regels over hoe jij en anderen zich moeten gedragen. 
  (als jij vriendschap een belangrijke waarde vindt, dan kom je voor je vrienden op. je spreekt bijvoorbeeld af: altijd samen thuis na het stappen. je weet dat je op elkaar kan rekenen. jouw norm is: een vriend laat je nooit in de steek)
 • noem voorbeelden van normen en waarden die bijna iedereen belangrijk vind
  waarde: gelijkheid > norm: niet discrimineren
                 respect     >            niet pesten
 • wat gebeurt er met sommige van deze algemene normen en waarden?
  staan als geschreven regels in wetten en reglementen 
  er zijn ook ongeschreven regels (maar die spreken voor zich)
 • wat speelt nog meer een rol bij de keuzes die mensen maken?
  hun belangen
 • belangen
  het voordeel dat je ergens van hebt 
  (een chil lesrooster dat je kiest zodat je eerder uit bent)
 • belangtegenstelling
  het belang van de een botst met het belang van de ander. deze tegenstellingen kom je vaak tegen bij veel problemen in de maatschappij.
  (prijs vliegen > goedkoop: leuk vinden verre reizen maken  
                          > duur: milieuvervuiling)
 • macht
  de mogelijkheid om het gedrag van anderen te beïnvloeden
  ("jij gaat toch zeker ook naar het schoolfeest")
 • wie hebben er vaak macht?
  de mooiste of slimste van een groep
  je ouders
  de overheid
 • machtsmiddelen (7)
  middelen waarmee je het gedrag van anderen kunt beïnvloeden. 
  functie of beroep
  je speciale kennis en vaardigheden
  je aanzien of status
  je overtuigingskracht
  de hoeveelheid geld die je hebt
  het aantal mensen die gezamenlijk iets wil
  het gebruik van geweld
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat vinden de politieke partijen van de steun die nederland geeft aan de burgers?
De meningen zijn nogal verdeeld.

-LIBERALEN vinden eigen verantwoordelijkheid van de burgers belangrijk
- VVD wil lage uitkeringen zodat mensen mensen sneller werk zoeken 
- CDA wil  verantwoordelijke samenleving  
-SOCIAAL DEMOCRATEN (SP) willen de zwakkeren beschermen
Een verzorgingsstaat is DUUR! Welke maatregelen neemt de overheid om de verzorgingsstaat in de toekomst te kunnen betalen?
1. Bezuinigingen op uitkeringen
2. Eigen bijdrage meer zelf betalen voor medische kosten (tandarts, fysio)
3. Langer doorwerken ( pensioenleeftijd is omhoog gegaan van 65 naar 67 jaar) 
4. Meer banen creëren 9 subsidies aan bedrijven geven om meer mensen aan te nemen)
Sommige uitkeringen zijn voor iedereen, ook als je NIET werkt. Welke zijn dat?
1. Ouderenpensioen (AOW) als je met pensioen gaat krijgt IEDEREEN dit (zelfs miljonairs)
2. KINDERBIJSLAG (alle ouders ontvangen dit voor kinderen tot 18 jaar) 
3. BIJSTAND ( als je nog nooit gewerkt hebt en dus nog nooit premie betaald hebt)  je moet eerst al je spaargeld opmaken en als je partner wel werkt krijg je geen bijstand
Waar heb je recht op als je werkt?
1. Uitkeringen voor werknemers

- als je ziek bent( 2 jaar betaald je werkgever 70% van je laatstverdiende loon) 
-als je werkloos wordt (WW) 
als je ARBEIDSONGESCHIKT raakt door bv een ongeluk ( je krijgt dan 75% van je vroegere loon)
Wat is een VERZORGINGSSTAAT?
Een land waar de overheid de burgers helpt als dat nodig is. Met bv een uitkering en wetten en regels die de werknemers beschermt
Twee maatregelen van de overheid om meer vrouwen aan het werk te krijgen:
1. Kinderopvangtoeslag (om kinderopvang te betalen zodat de moeder aan het werk kan)
2. Ouderschapsverlof ( ouders mogen 1 dag per week vrij nemen om voor hun kinderen te zorgen voor een bepaalde periode)
Waarom is er soms positieve discriminatie?
Omdat het voor vrouwen, allochtonen en ouderen vaak moeilijker is om werk te vinden.
Wat is POSITIEVE DISCRIMINATIE?
Dan mogen werkgevers bij een sollicitatie voorrang geven aan vrouwen, allochtonen of ouderen.
Wanneer kun je OP STAANDE VOET ontslagen worden?
Als je iets gestolen hebt op je werk. Of je weigert je werk te doen. Je hebt dan GEEN recht op een uitkering
Wat is een OPZEGTERMIJN
Als je ontslagen wordt dan mag je nog 1 of 2 maanden blijven werken.