Samenvatting Thema's maatschappijleer voor VMBO

-
ISBN-10 908674074X ISBN-13 9789086740741
1317 Flashcards en notities
308 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Thema's maatschappijleer voor VMBO
 • Bas Schuijt
 • 9789086740741 of 908674074X
 • 3e dr.

Samenvatting - Thema's maatschappijleer voor VMBO

 • 1 Wat is maatschappijleer?

 • wat kenmerkt een goede mening?

  als je alle kanten van de zaak bekijkt

 • wanneer is het een maatschappelijk probleem

  het is groot probleem waar veel mensen mee te maken hebben en die dan ook verschillende meningen hebben. en de overheid zoals een minister of burgemeester bemoeit zich ermee

 • welke kenmerken heb je als heb je als er een maatschappelijk probleem is?

  - waar veel mensen mee te maken hebben

  -verschillende meningen

  -als de overheid zich er mee bemoeit

 • Wanneer is het een maatschappelijk probleem?

  het is groot probleem waar veel mensen mee te maken hebben en die dan ook verschillende meningen hebben. en de overheid zoals een minister of burgemeester bemoeit zich ermee

 • uit welke kenmerken bestaat een maatschappelijk probleem 

  1) veel mensen hebben er mee te maken

  2) verschillende meningen

  3) de overheid bemoeid zich ermee,

 • door welke 4 redenen ontstaan er steeds meer jongerenculturen
  jongeren hebben meer vrije tijd en geld
  jongeren willen zich afzetten tegen hun ouders
  jongeren willen bij een groep horen
  elke groep wilt een beetje anders zijn
 • hoe begrijp je een maatschappelijk probleem?

  door te onderzoeken naar:

  -wat is het probleem

  -wie hebben er mee te maken

  -wat willen zij precies

  -wat zijn hun achterliggende ideeën

  -wat zijn mogelijke oplossingen

   

 • als je een maatschappelijk probleem goed wil begrijpen, wat moet je dan onderzoeken?

  -wat is het probleem?

  -wie hebben ermee te maken?

  -wat willen zij precies?

  -wat zijn hun achterliggende ideeen?

  wat zijn de oorzaken van het probleem?

  -wat zijn mogelijke oplossingen?

   

 • hoe begrijp je een maatschappelijk probleem?

  door te onderzoeken naar:

  • wat is het probleem
  • wie hebben er mee te maken
  • wat willen zij precies
  • wat zijn hun achterliggende ideeën
  • wat zijn mogelijke oplossingen

   

 • noem een vb van een maatschappelijk probleem ?

   alcohol gebruik, misbruik onder jongeren 

 • wat is een generatieconflict
  de situatie waarin de waarden en normen van ouders en ouderen botsen met die van hun kinderen
 • wat is een mening?

  als iemand iets zegt wat hij ergens van vindt.

 • welke drie dingen heb je nodig voor een goede mening?

   

  - je moet de feiten kennen

  -je moet het van verschillende kanten kunnen bekijken

  -je moet argumenten hebben

   

 • wat zijn argumenten?

  iets wat je verteld om aan te tonen waarom jouw mening goed is

 • 2e vb van ma schappelijk probleem

  de economische crisis

 • door welke 3 redenen kunnen normen en waarden verschillen
  de groep waarbij je hoort
  de plaats waar je woont
  de tijd waarin je leeft
 • wat is er voor een goede mening nodig?

   

  - je moet de feiten weten dus niet vooroordelen

  - je moet het van verschillen kanten bekijken

  - je moet argumenten hebben om je mening uitteleggen

 • welke kernbegrippen zijn bij maatschappij leer erg belangrijk?

  -waarden en normen

  -belangen

  -macht

   

 • wat kenmerkt een goede mening?

  als je alle kanten van de zaak bekijkt

 • Hoe onderzoek je een maatschappelijk probleem ?

  1) wat is het probleem (waar gaat t over)

  2) wie hebben er mee te maken?

  3) Wat willen zij precies? 

  4) waarom willen ze dat? (achterliggende idee)

  5) wat zijn de oorzaken? 

  6) wat zijn de oplossingen (vb, te verbieden)

 • wat noem je abnormaal
  als je de normen van iemand niet begrijpt
 • wat is een feit?

  iets wat gebeurd is dus je kan het bewijzen.

 • wat is een waarde?

  - een waarde zijn uitgangspunten die jij belangrijk vind in het leven

 • wat is een feit?

  iets wat gebeurd is dus je kan het bewijzen.

 • Waar bestaat een goede mening uit?

  1) je kent de feiten

  2) je bekijkt het van verschillende kanten

  3) en je moet goede argumenten hebben

 • wat is asociaal gedrag 
  gedrag waarbij iemand geen rekening houdt met anderen
 • wat is een vooroordeel?

  oordeel over iets of iemand zonder dat je de feiten kent

 • wat is een norm?

  - normen zijn regels hoe jij en anderen zich moeten gedragen

 • wat is een mening?

  als iemand iets zegt wat hij ergens van vindt.

 • Wat leer je bij maatschappijleer ?

  hoe je iets van verschillende kanten kan bekijken en hoe je argumenten leert geven.

   

 • wat is tolerantie
  het accepteren van mensen met andere normen en waarden dan jij hebt
 • wat zijn argumenten?

  iets wat je verteld om aan te tonen waarom jouw mening goed is

 • wat zijn fatsoensnormen?

  fatsoensnormen zijn normen die de meeste mensen niet prettig vinden

   

 • wat is een vooroordeel?

  oordeel over iets of iemand zonder dat je de feiten kent

 • wat betekent respect
  rekening houden met
 • welke kernbegrippen zijn bij maatschappij leer erg belangrijk?

  • waarden en normen
  • belangen
  • macht

   

 • wat doe je bij beeldvorming
  je vormt je een beeld van iets of iemand
 • als je een maatschappelijk probleem goed wil begrijpen, wat moet je dan onderzoeken?

  • wat is het probleem?
  • wie hebben ermee te maken?
  • wat willen zij precies?
  • wat zijn hun achterliggende ideeen?
  • wat zijn de oorzaken van het probleem?
  • wat zijn mogelijke oplossingen?

   

 • wat is een vooroordeel 
  een oordeel over iets of iemand hebben zonder dat je de feiten of persoon goed kent
 • welke kenmerken heb je als heb je als er een maatschappelijk probleem is?

  • waar veel mensen mee te maken hebben
  • verschillende meningen
  • als de overheid zich er mee bemoeit
 • wat is een stereotype
  een beeld dat je van een hele groep mensen hebt
 • wat is er voor een goede mening nodig?

   

  • je moet de feiten weten dus niet vooroordelen
  • je moet het van verschillen kanten bekijken
  • je moet argumenten hebben om je mening uitteleggen
 • wat is rolgedrag 
  het gedrag dat anderen van jou in een bepaalde situatie verwachten
 • wat is roldoorbrekend gedrag
  ander gedrag dan dat je van iemand verwacht
 • wat zijn bindingen 
  manieren waarop je verbonden bent met andere mensen
 • welke 4 bindingen zijn er
  gevoelsbindingen
  economische bindingen
  kennisbindingen 
  politieke bindingen 
 • noem 3 gevoelsbindingen 
  vriendschap, steun en liefde
 • waar gaan economische bindingen om
  levensonderhoud
 • waar gaan kennis bindingen om
  leren
 • waar gaan politieke bindingen om
  beschermen 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Thema's maatschappijleer voor VMBO.
 • Bas Schuijt ' s ANP
 • 9789086741069 of 9086741061

Samenvatting - Thema's maatschappijleer voor VMBO.

 • 1 Wat is maatschappijleer?

 • Wanneer is iets een maatschappelijk probleem?
  - als veel mensen er mee te maken hebben
  - als mensen er verschillende meningen over hebben
  - als de overheid zich ermee bemoeit
 • Wat is nodig voor een goede mening?
  - je moet de feiten kennen
  - je moet de zaak van verschillende kanten bekijken
  - argumenten gebruiken
 • Wat zijn normen?
  Normen zijn regels hoe jij en andere zich moeten gedragen
 • Wat zijn waarden?
  Waarden zijn de principes of uitgangspunten die je belangrijk vindt in het leven
 • Wat is een belang?
  Het belang is dat je ergens voordeel aan hebt
 • Wat is macht?
  Macht is de mogelijkheid om het gedrag van andere te beïnvloeden 
 • Wanneer noem je iets een belangentegenstelling?
  Als belangen met elkaar botsen
 • Wat zijn voorbeelden van machtsmiddelen?
  Je beroep, aanzien, overtuigingskracht 
 • Welke vier vragen kun je stellen als je een maatschappelijk probleem wilt begrijpen
  1 wat is het probleem? 
  2 wie hebben er mee te maken en wat willen ze ?
  3 wat zijn de oorzaken van het probleem ?
  4 wat zijn de mogelijke oplossingen ?
 • Wat is een feit?
  iets wat echt waar is en wat je kunt bewijzen
 • Wat is een vooroordeel?
  is een oordeel  over iets of iemand zonder dat je de feiten kent
 • Wat is een argument?
  is iets wat je vertelt om aan te tonen waarom jou mening goed is
 • Wat is een machtsmiddel?
  een middel waarmee je het gedrag van anderen probeert te beïnvloeden 
 • Waaruit bestaat je karakter?
  Je karakter bestaat uit aangeboren en aangeleerde eigenschappen
 • Wat is socialisatie?
  Het aanleren van kenmerken van de groep waar je toe behoort
 • Op welke drie manieren leer je iets?
  - Beloning en straf, ook wel positieve en negatieve sancties 
  - imitatie 
  - informatie 
 • Sociale controle door anderen speelt een belangrijke rol bij het aanleren van regels van de groep
 • Waar vindt socialisatie plaats?
  op school, op werk, door vrienden, in verenigingen, in het gezin, door je geloof, door de massamedia en door de overheid
 • Wat is internalisatie?
  Als je een bepaald gedrag automatisch doet
 • Hoe ontwikkel je een eigen identiteit?
  Door eigen ervaringen, door contacten met anderen en aangeboren eigenschappen
 • Wanneer spreek je van cultuur?
  Als een groep mensen dezelfde normen en waarden heeft
 • Wat is een dominante cultuur?
  De belangrijkste cultuur
 • Wat is een subcultuur?
  De cultuur van een kleine groep mensen 
 • Wat zijn voorbeelden van een subcultuur?
  hiphoppers, emo's, gothics en bedrijfsculturen
 • Wanneer is er een botsing van culturen?
  Als de cultuurverschillen erg groot zijn
 • Hoe ontstaan er steeds nieuwe jongerenculturen?
  - jongeren steeds meer geld en vrije tijd hebben
  - jongeren zich afzetten tegen ouders en ouderen in het algemeen
  - jongeren graag bij een groep horen
  - elke groep net een beetje anders wil zijn
 • Wat is een generatieconflict?
  Als de waarden en normen van jongeren met die van ouders en ouderen botsen
 • Hoe komt het dat niet iedereen dezelfde normen en waarden belangrijk vindt?
  - niet iedereen tot dezelfde groep behoort
  - niet iedereen op dezelfde plaats opgroeit en woont
  - niet iedereen in dezelfde tijd opgroeit een leeft
 • Wanneer spreken we van abnormaal gedrag?
  Als je de normen van een persoon niet meer begrijpt
 • Wanneer spreken we van asociaal gedrag?
  Als je geen rekening houdt met anderen
 • Wanneer heb je een tolerante houding?
  Als je afwijkend gedrag niet meteen afkeurt maar juist probeert te begrijpen
 • Wat is het rolgedrag?
  Het gedrag dat in bepaalde situaties van iemand wordt verwacht
 • Wat is roldoorbrekend gedrag?
  Als iemand iets doet wat je niet verwacht
 • Wat is sociale cohesie?
  Als mensen zich met elkaar verbonden voelen
 • Wat is identificatie?
  Iemand zien als je ideale voorbeeld, op wie je wilt lijken
 • Aan wat zijn jongerenculturen herkenbaar?
  Ze zijn herkenbaar aan hun eigen kleding of muziek
 • Wat is de puberteit?
  De periode tussen kindertijd en volwassenheid
 • Wat is tolerantie?
  Het accepteren van mensen met andere normen en waarden dan jij hebt
 • Wat is beeldvorming?
  Dat je een beeld vormt van iets of iemand anders
 • Wat is een stereotype?
  Een beeld dat je van een hele groep mensen verwacht
 • Leg het begrip gevoelsbindingen uit?
  Je hebt vaak te maken met positieve gevoelens als vriendschap, steun en liefde
 • Leg het begrip economische bindingen uit?
  gaat om alles wat te maken heeft met je levensonderhoud
 • Leg het begrip kennisbindingen uit?
  Gaat om alles wat te maken heeft met leren
 • Leg het begrip politieke bindingen uit?
  Gaat om de overheid die zorgt voor bescherming en regelgeving
 • Waarom zijn mensen sociale wezens?
  Mensen hebben allerlei relaties
 • Op wat is een persoonlijke relatie gebaseerd?
  Op vriendschap en liefde
 • Wat speelt een grote rol in een zakelijke relatie?
  verplichtingen en afspraken
 • Op wat zijn vriendschappen meestal gebaseerd? 
  Op overeenkomsten in leeftijd, opleiding en interesses
 • Wat speelt liefdesrelaties ook een rol?
  Intimiteit en seks
 • Wat is je seksuele moraal?
  Hoe je denkt over seks
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

visie van links, midden, rechts is op de aanpak van criminaliteit
links: tegengaan van schooluitval en het zorgen voor voldoende werk. zijn vooral voor preventie
christelijke: leraren en ouders kinderen meer respect en eerbied voor andere moeten aanleren
rechts: zijn voor een repressieve aanpak. willen meer geld voor de politie en justitie, zodat misdrijven worden opgelost en criminelen langer gestraft worden.
verschil tussen preventie en repressie
preventie: voorkomen dat criminaliteit plaats vindt
repressie: onderdrukking
voorbeelden geven van oplossingen om criminaliteit te voorkomen
- zwaarder straffen
- lik-op-stukbeleid: daders sneller worden veroordeeld
- meer taak en leerstraffen
- meer sociale controle
doelen van straffen
om mensen af te schrikken.
de straf moet de dader en zijn gedrag verbeteren.
straffen maakt de samenleving veiliger.
het laatste doel is wraak.
vonnis
de uitspraak van de rechter
de belangrijkste personen die betrokken zijn bij een rechtszaak
De verdachte: meestal geholpen door zijn advocaat
de officier van justitie: die wil bewijzen dat de verdachte schuldig is
de rechter: die beslist of de verdachte schuldig is en de straf bepaalt
proces-verbaal
speciaal politieverslag over het misdrijf en de verdachte
wat mag de politie
- je fouilleren
- je arresteren
- je huis onderzoeken
scheiding der machten van de Nederlandse rechtsstaat kunnen uitleggen
- het parlement, over alle wetten beslist
- ministers de wetten uitvoeren
- rechters mensen straffen die zich niet aan de wet houden
wat mag de officier van justitie, uileggen
- hij seponeert de zaak: geen stappen ondernemen. de verdachte komt dan niet voor de rechter en krijgt geen straf. dit gebeurt als er niet genoeg bewijs is.
- schikking: hij geeft een boete. de verdachte hoeft dan niet voor de rechter te komen.
- vervolgen: de verdachte voor de rechter brengen. de rechter besluit wat voor straf hij krijgt.