Samenvatting Thermoregulatie

-
248 Flashcards en notities
5 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Thermoregulatie

 • 1 Inleiding in de thermoregulatie

 • Wat zijn positieve aspecten van het huisvesten van dieren?
  De zekerheid van voedselvoorziening en de bescherming tegen extreme klimaatsomstandigheden
 • Wat zijn negatieve aspecten van het huisvesten van dieren?
  Komen met name openbaar wanneer de behoeften van het dier niet goed onderkend worden
 • Wat is homeostase?
  De min om meer stabiele toestand van het interne milieu van het dier
 • Wat is acclimatie?
  Het geheeld van reacties die optreden bij verandering van één bepaalde omgevingsfactor
 • Wat is acclimatisatie?
  Het geheel van reacties die optreden na meer complexe verandering in klimaats- en/of huisvestingsomstandigheden
 • Wat is habituatie of gewenning?
  Aanpassing aan een herhaalde prikkel die in het begin als stressor ervaren wordt maar later niet meer
 • 2 Thermoregulatie en warmtebalans

 • In welke twee categoriën kunnen dieren worden ingedeeld wat betreft thermoregulatie?
  - Homeotherm
  - Poikilotherm
 • Wat is homeotherm?
  Wordt gebruikt voor dieren die normaal gesproken hun lichaamstemperatuur binnen vrij nauwer grenzen handhaven, onafhankelijk van de omegvingstemperatuur en hun activiteit
 • Waar is de huidtemperatuur sterk afhankelijk van?
  Van de omgevingstemperatuur en andere klimaatsfactoren
 • Waarom is het belangrijk dat de 'deep body temperatuur' gelijk blijft?
  Omdat binnen in het lichaam de vitale organen liggen, die een constante temperatuur moeten hebben voor optimaal functioneren
 • Wat zijn poikilotherme dieren?
  Hebben een lichaamstemperatuur die afhankelijk is van de omgevingstemperatuur
 • Wat zijn ecotherme dieren?
  Dieren die hun lichaamstemperatuur regelen door gedrag
 • Wat zijn endotherme dieren?
  Dieren die hun lichaamstemperatuur kunnen regelen met behulp van activiteit
 • Wat betekent homeothermie precies?
  Dat de warmteproductie gelijk is aan de warmteafgifte, anders zou de lichamstemperatuur stijgen of dalen
 • Wat is de formule voor warmteproductie?
  M= H + deltaC
  Waarbij H= de warmteafgifte en deltaC de verandering van warmte-inhoud van het lichaam
 • Hoe wordt een eventuele verandering in warmte-inhoud bepaald?
  Door het verschil in temperatuur tussen de omgeving en het lichaam, door het lichaamsgewicht en de specifieke warmte van het lichaam
 • Wat is de formule voor warmte inhoud?
  deltaC= W * deltaT * c,
  waarbij W= het lichaamsgewicht (kg)
  T= de temperatuursgradient C
  en c= de specifieke wamte van het lichaam J/C
 • Wat bevindt zich in de hypothalamus anterior?
  Het centrum voor de warmteafgifte
 • Wat bevindt zich in de hypothalamus posterior?
  Het centrum voor de warmteproductie en het vasthouden van de warmte (isolatie)
 • Welke factoren zijn er betrokken bij warmteproductie?
  - Basaal metabolisme
  - Voeropname
  - Rillen (shivering thermogenesis, ST)
  - Non-shivering thermgenesis (NST)
  - Spieractiviteit
 • Welke factoren zijn er betrokken bij warmteafgifte?
  - Vasoconstrictie/- dilatatie
  - Isolatie (weefsel. vacht)
  - Voelbare warmte
  - Evaporatie
  - Houding
 • Wat voor proces is warmteproductie?
  Chemisch
 • Wat voor proces is warmtedilatatie?
  Fysisch
 • Geef een voorbeeld van een endotherm en van een ectotherm dier?
  Ectotherm: legualen, krokodillen, slangen die in de zon gaan liggen
  Endotherm: bijen die na de winter weer gaan vliegen om hun lichaamstemperatuur hoger te maken
 • Geef aan waarom de lichaamstemperatuur van een homeotherm dier geen vast punt is, maar dat enige variatie rondom dit setpoint toegestaan wordt?
  Wanneer de setpoint een vast punt zou zijn, zou een dier op iedere prikkel die van invloed is op de lichaamstemperatuur accuut moeten reageren. Hierdoor zou het thermoregulatoir systeem overbelast kunnen worden
 • Waarom is het van belang dat een kameel een grotere variatie in lichaamstemperatuur acceptable vindt dan bijvoorbeeld een varken?
  Een kameel staat aan grotere temperatuursschommelingen bloopt dan een varken. Daarom is grotere variatie acceptabel, omdat anders een kameel overdag alle registers moet open trekken om de warmte kwijt te raken, terwijl het dier 's nachts de warmteproductie juist zou moeten verhogen
 • Uit welke onderdelen bestaat warmtebalans bij homeotherme dieren?
  Uit warmteproductie en warmteafgifte
 • Uit welke onderdelen bestaat warmtebalans bij poikilotherme dieren?
  Uit warmteafgifte, warmteproductie en uit verandering in warmteopslag
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Leg uit wat de relatie is tussen respiratoire verdamping en verstoring van het zuur/base evenwicht onder hittestress?
Als gevolg van respiratoire verdamping, onder warme omstandigheden, wordt veel CO2 uitgescheiden. Deze is afkomstig van bijvoorbeeld carbonaationen. Door uitscheiding van CO2 daalt de concentratie van HCO3- in het bloed, waardoor de pH stijgt. Dit heeft een verstoring van het zuur-base evenwicht
Geef de vergelijking voor de waterbalans?
Waterbalans: de wateropname + metabool water (water dat vrijkomt bij verbranding van nutriënten)= water in de mest, in de urine en water via verdamping
De omgevingstemperatuur heeft waarschijnlijk een direct en indirect effect op de verteerbaarheid van nutriënten. Geef aan welke effecten dit zijn?
Direct doordat de omgevingstemperatuur invloed heeft op de secretie van verteringshormonen en indirect omdat de omgevingstemperatuur effect heeft op de voeropname, digestasestroom en darmmotiliteit
Geef aan welke de belangrijkste theorieen zijn aangaande de voeropname van dieren. Geef ook aan welke therieeën met name een rol spelen bij verandering van de omgevingstemperatuur?
Fysische, chemostatische en thermostatische voeropname regulatie. De fysische regulatie speelt met name een rol bij lagere temperaturen, terwijl de andere twee met name bij hogere temperaturen een rol spele
Wat is de chronische respons?
Houdt verband met de productie van (schildklier) hormonen, die een negatief effect hebben op de voeropname
Wat is de acute respons?
Houdt verband met een verlaging van de passagesnelheid van de digesta in het maagdarmkanaal, omdat de darmmoitiliteit door een hoge temperatuur negatief beïnvloed wordt. Daardoor kan een dierm inder voedsel opnemen
Uit welk type responsen bestaat een daling in voeropname?
- Accuut
- Chronisch
Waarom wordt onder tropische omstandigheden vaak vettere voeders gebruikt?
Omdat vet gemakkelijker verteerd en gemetaboliseerd kan worden dan zetmeel, zodat de warmteproductie als gevolg van metabolisatie lager is
Waarom gaat thermostatische regulatie een belangrijkere rol spelen bij warmte?
Doordat de verhoging van de voeropname ook een verhoging van de warmteproductie met zich meebrengt, en bij hoge temperaturen deze warmte niet meer kan afgeven, zal het dier de voeropname gaan verlagen
Wat bepaald onder warme omstandigheden de voeropname van een dier?
Fysieke + chemostatische maar ook thermostatische verzadiging gaat een steeds belangrijkere rol spelen