Samenvatting tijdvakken en historische contexten 9789006580822

-
ISBN-13 9789006580822
110 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "tijdvakken en historische contexten 9789006580822". De auteur(s) van het boek is/zijn Yvonne bouw. Het ISBN van dit boek is 9789006580822. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - tijdvakken en historische contexten 9789006580822

 • 1 kenmerkende aspecten

 • De rol van moderne propaganda en communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie
  • Propaganda
  • concuur
  • communicatie
  • communicatiemiddel
  • massaorganisatie
 • Het in praktijk brengen van de totalitaire ideologieën communisme en fascisme/nationaal socialisme
  • Totalitaire bewegingen
  • ideologie
  • communisme
  • fascisme
  • nationaal socialisme
  • nationalisme
  • totaltitaire bewegingen
  • discriminatie
  • rassenleer
  • antisemitisme
  • genocide
  • propaganda 
 • Crisis van het wereldkapitalisme
  • Wall Street
  • beurskracht
  • crisis
  • depressie
 • Het voeren van twee wereldoorlogen
  • Loopgravenoorlog
  • sitzkrieg
  • blitzkrieg
  • totale oorlogen
  • massavernietigingswapens
 • Racisme en discriminatie die leidden tot genocide, in het bijzonder op joden
  • Zondebok
  • rassenleer
  • deportatie
  • liquidatie
  • concentratiekamp (dachau)
 • De Duitse bezetting van Nederland
  • Collaboratie
  • accommodatie
  • verzet
  • verzuiling
  • pacifisme
 • Verwoestingen op niet eerde vertoonde schaal door massavernietigingswapens en de betrokkenheid van de burgerbevolking bij de oorlogvoering
  • Terreur
  • massa vernietiging
  • atoombommen op hiroshima en nagasaki 
 • Vormen van verzet tegen het West-Europese imperialisme
  • Zelfbeschikkingsrecht
  • assimilatie 
  • integratie
 • 5 Tijd van ontdekkers en hervormers

 • Wat is de Renaissance?
  Een periode in de Europese cultuurgeschiedenis die volgde op de middeleeuwen. Een wedergeboorte van de klassieke oudheid.
 • Wat zijn Humanisten?
  Zelfstandige denkers die de maatschappij probeerden te verklaren
 • Wat is Humanisme?
  Met nadenken, argumenteren, redeneren en als mogelijk was te verbeteren. Mens staat centraal.
 • Kenmerkende aspecten Tijdvak 5:
  -Begin Europese overzeese expansie
  - Renaissance
  - Hernieuwde orientatie op klassieke Oudheid
  - Protestantse reformatie
  - Nederlandse Opstand
 • 5.1 Renaissance en humanisme

 • Welke vier oorzaken begon de renaissance in italie?
  Er was nog veel klassieke erfgoed in italie, er waren veel werken van klassieke schrijvers, ze gingen weer denken zoals de romeinen, ze gingen de kerk bekritiseren.
 • Wat is de levenshouding humanisme?
  Dat houdt in dat je gaat nadeken met argumenten, redenen, en onderzoeken. De wereld beter gaan begrijpen en te verbeteren.
 • Wat deed de Nederlandse humanist Erasmus?
  Hij wilde op basis van de oudst overgeleverde Griekse en Latijnse teksten een wetenschappelijk verantwoorde bijbelvertaling maken.
 • Wat deden ook andere soorten humanisten?
  Zij gingen het menselijke lichaam onderzoeken als biologische wezen, hierdoor kregen mensen meer inzicht in de bouw en werking van het lichaam.
 • 5.2 Ontdekkers van nieuwe werelden

 • Hoe dacht Columbus Indie te kunnen bereiken?
  Door naar het westen te varen
 • Wat voor wereldbeeld was er in 1450?
  In 1450 hadden ze een hele beperkte wereldbeeld maar dankzij alle handelscontacten hadden ze een gedetaileerd en betrouwbare kaart van de middellandse zee, een wetenschapper uit florence heeft de gegevens gecombineerd met oude kaarten uit de oudheid en heeft deze tot een wereldkaart gemaakt.
 • Verdrag van Tordesillas?
  Daarin werd de westelijke helft van de wereld toegewezen aan Spanje en de oostelijke helft aan Portugal.
 • Wat was er in 1497?
  In dit jaar bereikte Vasco de Gama de westkust van India. De portugezen bezetten kustplaatsen en eilanden en verstrekten deze forten met soldaten. Vanuit deze factorijen dreven zij handel met de inheemse bevolking (oorspronkelijke bevolking)
 • Welk land was opeens in handen van Portugal en waarom?
  Brazilie, want Zuid-Amerika bleek veel oostelijker te liggen
 • Wat was er in 1492?
  Spanje wou een andere handels route naar india dus gingen ze de andere kant om en in 1492 kwam columbus in amerika hij noemde de inwoners daar indianen omdat hij dacht dat hij india had bereikt.
 • Wat zijn de motieven van ontdekkingsreizen?
  1. Economisch 
  2. Politiek ( uitbreiding grondgebied, macht & status )
  3. Religieus-cultureel ( Christendom verspreiden&invloed van islam verminderen )
  4. Avontuur
 • Wat waren en deden conquistadores?
  Het waren vooral verarmde spaanse adelen die naar amerika gingen om geluk en rijkdom op te zoeken. Ze trokken het binnenland in gewapend.
 • Wat zijn conquistadores?
  Spaanse veroveraars die een groot deel van Midden- en Zuid-Amerika onder Spaans bestuur brachten.
 • Wat was er in 1542?
  In 1542 kwam er een nieuwe wet. Daarin was vastgelegd dat indianen volwaardige mensen waren die mits zij christelijk werden niet mochten worden uitgebuit maar de uitbuiting ging gewoon door.
 • Hoe veroverde conquistadores een groot deel van Midden- en Zuid-Amerika?
  1. Betere bewapening
  2. Gebruik te maken van conflicten tussen de stammen
  3. Europese ziektes
 • Hoe ontstond de trans-atlantische slavenhandel?
  Doordat er alsnog veel indianen stierven ontstond er behoefte aan nieuwe werkkrachten met behulp van de trans-atlantische slavenhandel werden afrikaanse slaven naar amerika vervoerd.
 • Wat waren de gevolgen van Midden- en Zuid-Amerika in Spaanse handen?
  - plaatselijke bevolking werd gedwongen op grote landgoederen zware arbeid te verrichten
  - Indianen niet bestand tegen zware arbeid --> stierven door uitputting
 • Hoe ontstond de driehoeks handel?
  Doordat er veel indianen dood gingen door ziektes etc. Ontstond de driehoekshandel tussen europa, afrika en amerika. Europa leverde wapens, textiel en luxegoederen aan afrika en amerika. Vanuit afrika brachten handelaren afrikaanse slaven naar amerika en verkochten die daar.
 • Wat was het gevolg van het verbieden van indiaanse slavernij?
  Trans-Atlantische slavenhandel ( Transport van slaven vanuit Afrika over de Atlantische Oceaan naar Amerika )
 • Gevolgen ontdekkingsreizen
  1. Door oorlog, geweld en ziektes stierf 90% van de indianen uit
  2. Missionarissen bekeerden indianen tot christendom
  3. Nieuwe producten naar Europa ( suiker, tabak etc. )
  4. Handel via de landroutes/ Middelandse zee/ Oostzee verdwijnt of neemt sterk af
  5. Ontstaan van de driehoekshandel tussen Europa, Afrika & Amerika
  6. Economische groei Spanje door enorme toename geldhoeveelheid
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Veldtochten van willem van oranje.
J
Hagenpreken.
Tijdens hagenpreken spraken predikanten grote groepen mensen toe. In deze omstandigheden vond in 1566 de beeldenstorm plaats
Wat was er in 1566?
In dit jaar bezochten enkele honderden edelen de landvoogdes en boden haar het zogenaamde smeekschrift aan. Daarin mocht margaretha de vervolgingen van protestanten te matigen en de staten generaal bijeen roepen om de spanning in het land te bespreken.
Wat was er in 1555?
In dit jaar volgde fillips de II zijn vader karel V op als landsheer van de nederlanden
Landvoodes
Margaretha ging vanuit brussel de nederlanden leiden. En in elk gewest had fillips de II een stadhouder als plaatsvervanger.
Bloedplakkaat
Die was een wet die karel V heeft bedacht tegen de protestanten hiermee konden ze worden vermoord en door deze wet zijn er veel protestanten vermoord dus kreeg het heel snel de naam de bloedplakkaat.
Staten generaal
Behalve deze drie reden had je ook de statengeneraal waarin de landsheer afgevaardigden van de gewestelijke staten bijeenriep om met elkaar te overleggen over de belastingbetalingen
Welke 3 bestuursraden had karel V?
 • De geheime raad bestond uit juristen die nieuwe wetten en regels opstelden.
 • in de raad van financien bereidden edelen en juristen belastingmaatregelen. 
 • in de raad van state zaten edelen en juristen die politieke adviezen gaven.
De nederlanden.
Was geen eenheid, in de loop van de tijd hadden steden, gewesten en edelen allerlei privileges gekregen. Overal golden er andere regels
De contraformatie
De opkomst van de hervorming en de protestantse Kerken leidde tot een reactie van de katholieke Kerk. Maar niet alle punten van kritiek werden aangepakt. De Vulgaat bleef de officiele bijbel ook al zaten er veel fouten in en alle tradities bleven bestaan.