Samenvatting TMap Next : voor resultaatgericht testen

-
ISBN-10 9072194799 ISBN-13 9789072194794
229 Flashcards en notities
19 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "TMap Next : voor resultaatgericht testen". De auteur(s) van het boek is/zijn Tim Koomen. Het ISBN van dit boek is 9789072194794 of 9072194799. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - TMap Next : voor resultaatgericht testen

 • 1 Kader en belang van testen
 • Testobject het te testen deel van het systeem. Dit kan zijn:    hardware
   systeemsoftware  applicatiesoftware  organisatie
   procedures
   documentatie
   implementatie  • Kwaliteitsattributen binnen TMap zijn:   •   beheerbaarheid
  •   beveiliging
  •   bruikbaarheid
  •   connectiviteit
  •   continuïteit
  •   controleerbaarheid
  •   flexibiliteit
  •   functionaliteit
  •   gebruikersvriendelijkheid
  •   herbruikbaarheid
  •   (geschiktheid) infrastructuur
  •   Inpasbaarheid
  •   onderhoudbaarheid
  •   performance
  •   portabiliteit
  •   testbaarheid
  •   zuinigheid   1. Testing types zijn:   •   Usability test
  •   Regression test
  •   Performance test
  •   Portability test
  •   Security test
  •   Penetration test   1. Testen bestaat uit:   •   40% uitvoeren van test
  •   20% planning
  •   40% voorbereiding  • What is testing?   Testen is een onderdeel vergelijken met een norm
  Voordat men gaat testen moet je een aantal dingen weten:
  •   Wat wil ik gaan testen (test item/object)
  •   Waar wil ik het aan testen (test basis)
  •   Hoe wil ik het testen (test methodes and techniques)   1. Why do we need testing?   1. We testen om te kijken of het item/object daadwerkelijk werkt. Ook geeft het informatie over de kwaliteitskenmerken van de software. Aan de hand van de test kan er advies worden gegeven over de kwaliteit en risico’s van het test object.  • Usability test 
  Check if the user finds his way through the application in a natural way
 • Wanneer gebruik je een usability test?
  when resistance is expected or application is released for a great number of people
 • Regression test
  testing whether all components still function correctly after the system has been changed
 • Wanneer gebruik je een regressiontest
  (functional) complex systems
 • performance test
  the speed with which the information system processes interactive and batch transactions
 • wanneer gebruik je performance test
  large dataset or lots of users,
  new or complex architecture or infrastructure,
  no insight in present or future load.
 • portability test
  the diversity of the hardware and softwareplatforms on which the information system can run, and how easy it is to transfer the system from one environment to another.
 • wanneer portability test?
  using websites n the laptop, phone or tablet,
  using software under a variety of OS
 • Security test
  the certainty that data can be viewed and changed only by the people who are authorized to do so
 • wanneer security test
  all systems, especially financial, personal data, mission critical systems.
 • penetration test
  testing security by emulating malicious internal and external users.
 • wanneer penetration test
  security vulnerable systems.
 • Error guessing
  Op basis van ervaring gaat iemand op zoek naar foutgevoelige plekken in het systeem. De tester is vrij om van te voren testgevallen te bedenken.
 • Exploratory test
  Dit betekent dat de tester steeds een stukje van het te testen systeem verkent (exploteert), nadenkt over wat er getest moet of kan worden (testontwerp) en dit vervolgens ook doet (testuitvoering).
 • Welke kwaliteitsattributen test je door middel van semantische test?
  - bruikbaarheid
  - functionaliteit
  - gebruiksvriendelijkheid
  - connectiviteit
 • Welke kwaliteitsattribut(en) worden er getest door middel van syntactisch testen?
  -functionaliteit
 • Syntactisch testen
  Tijden syntactisch test wordt er gekeken naar de ggeldigheid van input of output, data,  test fouttolerantie.
 • Semantisch testen
  geldigheid van invoergegevens wordt getest. hiermee wordt vastgesteld in hoeverre het systeem bestand is tegen ongeldige of onzinnige invoer,
 • Welke kwaliteitsattribut(en) worden er getest door middel van use case testen
  - inpasbaarheid
  - bruikbaarheid
  - gebruiksvriendelijkheid
 • Use case testen
  een controle uit te voeren om te onderzoeken of de gehanteerde use case beschrijving voldoende informatie bevat om voor de use case test te kunnen worden gebruikt.
 • wat is "Testware"
  Test ware zijn de producten die gemaakt worden bij het testing proces.
  Voorbeelden zijn:
  Testplan
  Test specificaties
  Test omgeving
  Test reports.
 • geef een aantal voorbeelden van "Testware"
  - testplan
  - test specificaties
  - test omgeving
  - test reports
 • wat valt onder performance testing?
  - load testing 
  - stress testing
  - benchmark testing
 • load testing
  Cheks whether and how the test object performs with normal and maximum excepted usage
 • Stress testing
  Cheks at which degree of usage the test object's perfomance drastically deteriorates (breakingpoint)
 • Benchmarking testing
  Carries out the same performance test on various configurations of the system under test and measures the results
 • Waar staat CRUD voor? licht dit toe?

      Create (of insert): Toevoegen van nieuwe gegevens.
   Read (of select): Opvragen van gegevens.
   Update: Wijzigen van gegevens.
   Delete: Verwijderen van gegevens.
 • wat voor functie heeft een CRUD-Matrix
  Een CRUD-matrix legt de relaties vast tussen data-objecten (tabellen in een relationele database) en systeemfuncties.
 • gegevenscyclustest
  gegegevnscyclustest is een techniek om te testen of de gegevens op consistente wijze gebruikt en bewerkt worden door verschillende functies vanuit verschillende deelsystemen of zelfs verschillende systemen.
 • Welke kwaliteitsattribut(en) worden getest bij de gegevenscylcustest?
  functionaliteit
  inpasbaarheid
  connectiviteit
 • Procescyclustest
  De procescyclustest richt zich op de integratie van de administratieve organisatie en hetinformatiesysteem. Getest wordt of al de "paden" inclusief de verschillende "afslagen" die bij debeslispunten mogelijk zijn, of die ook daadwerkelijk mogelijk zijn. De procescyclustest wordtontwikkeld gedurende de specificatie fase.
 • Wat zijn paden ?
  Door middel van paden probeer je ieder pad wat je kunt bewandelen in de software te bewandelen.Je gaat dan van punt naar punt in de software. Bij sommige punten kunnen beslissingen gemaaktworden, er zijn dan dus meerdere wegen die je moet bewandelen voordat je alles getest hebt.
 • equivalentieklassen
  bij het toepassen van equivalentieklassen wordt het volledige waardebereik van een parameter opgedeeld (gepartioneerd) in klassen waarbij het systeemgedrag gelijksoortig is.
 • wat zijn klassen?
  zijn dus de “stukken” tot waar iemand behoord, de grenswaarde zijn het punt waarop er eenwisseling is van classes
 • welke drie testen dien je bij elke grenswaarde uit te voeren
   Als je gaat testen moet je bij iedere grenswaarde 3 tests doen. Dit zijn devolgende tests:

  1. Precies op de grenswaarde
  2. 1 waarde boven de grens
  3. 1 waarde beneden de grens
 • wat zijn decision points/ beslismomenten
  Decision points zijn alle mogelijke beslis momenten in de software
 • beslistabel
  beslistabel is een grondige techniek voor het testen van detailfunctionaliteit.
 • Welke evalueer technieken zijn er?
  Inspectie
  Review
  Walktrough
 • Inspectie
  Toetsen of de oplossing goed is verwerkt,verkrijgen
  consensus over de kwaliteit van een product
  minimaal 6 deelnemers
  product moet 100% gereed, nog niet definitief
 • Review
  Zoeken naar oplossingsrichtigen 
  vinden en corrigeren van fouten  
  minimaal 3 deelnemers
  product moet 60 tot 80% gereed en variabel van omvang
 • Walk-through
  Kiezen uit alternatieve oplossingen 
  het invullen van ontbrekende informatie
  of kennisoverdracht
  van twee tot zeven deelnemers
  50 tot 100% product
 • welke stappen worden er ondernomen bij het testproces ?

  1. Intake testobject / infrastructuur

  2. Vullen uitgangsbestanden
  3. Uitvoeren (her)tests
  4. Beoordelen testresultaten
  5. Onderhouden testdraaiboek
 • Stap 1 van het testproces bestaat uit ?  Volledigheidscontroleo 
      Testobject en infrastructuur

       o Andere applicaties, tools, werkstations

   Installatie
   Pre-test
   Acceptatie van de testomgeving en de oplevering voor de test
   Let’s go
 • Stap 2 van het testproces bestaat uit ?
   Controleer voor het begin van de test de testdatabase
   Strategie (growing of “fixed status”)
   Met systeemfuncties vullen van de testdatabase
   Met productdata vullen van de testdatabase
   Met kunstmatige functies vullen van de database
   Back-up/ herstel
   Afhankelijkheden
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe kan men Testmaat-2 bepalen?
Testmaat-2 is de zekerheid dat alle combinaties van 2 opeenvolgende paden gedekt zijn.1) BESLISPUNTEN & PADEN
Benoem de beslispunten (A, B etc) en nummer de paden.
Per beslispunt worden de inkomende en de uitgaande paden opgesomd


2) PADCOMBINATIES
Werk alle combinaties van IN en UIT uit bij ieder beslispunt. Bijvoorbeeld P inkomende paden en Q uitgaande paden leidt tot P * Q padcombinaties


3) LOGISCHE TESTGEVALLEN
Het samenstellen van logische testgevallen totdat alle padcombinaties afgedekt zijn. Ieder logisch testgeval begint bij start en eindigt bij eind.
Wat is een Gegevenscyclustest (GCT)
Het primaire doel van de gegevenscyclustest is niet om functionele fouten in afzonderlijke functies op te sporen, maar om integratiefouten te vinden. De test richt zich op de koppeling tussen verschillende functies en de wijze waarop zij met gemeenschappelijke gegevens omgaan. De GCT is het meest effectief als de functionaliteit van de afzonderlijke functies al voldoende is getest. De belangrijkste testbasis is de CRUD-matrix en een beschrijving van de geldende integriteitsregels. Indien niet aanwezig is moet deze worden opgesteld zodat het testontwerpen in het kader van de gegevenscyclustest kan worden uitgevoerd. De volgende checklist kan worden gehanteerd bij het controleren van de testbasis voor de gegevenscyclustest:
 • Is er in de documentatie een CRUD-matrix aanwezig?
 • Is het duidelijk in welke functie(s) een entiteit kan worden ingevoerd, geraadpleegd, gewijzigd en verwijderd?
 • Kan elke entiteit worden ingevoerd, gewijzigd en verwijderd?
 • Is er een beschrijving van de entiteiten aanwezig?
 • Is er een entiteitenschema (Entity Relation Diagram, ERD) aanwezig?
 • Zijn de relaties tussen de diverse entiteiten volledig en eenduidig beschreven?
 • Zijn bij de relaties ook de referentiële relatiecontroles beschreven?
Exploratory testing (ET)
Exploratory testing is wat moeilijk op één lijn te plaatsen met de overige testontwerptechnieken. Het is niet gebaseerd op één van de basistechnieken, het laat de keuze van de toe te passen basistechnieken vrij en geeft geen gegarandeerde dekking. Exploratory testing wordt nogal eens geassocieerd met testen zonder formele testbasis als een functioneel ontwerp. Dit hoeft echter niet zo te zijn. Het is heel goed mogelijk om het toe te passen bij een goed beschreven systeem. Wel is het zo dat de techniek zich goed leent om voor gebruik wanneer er geen beschreven testbasis is. Exploratory testing legt minder nadruk op een beschreven testbasis en meer op andere manieren om te beoordelen of het testobject voldoet, onder andere door het systeem te leren kennen tijdens de testuitvoering.
Wat is error quessing?
Error guessing (EG) Een specifieke beoordeling op bepaalde aspecten van de documentatie is niet noodzakelijk voor het kunnen uitvoeren van de error guessing test. Error guessing is net als exploratory testing wat moeilijk op één lijn te plaatsen met de overige testontwerptechnieken. Het is niet gebaseerd op één van de basistechnieken. Van belang is dat men op basis van de documentatie een goed begrip kan krijgen van het te testen (sub-)systeem. Dit inzicht kan overigens ook worden bereikt door het uitvoeren van gestructureerde tests in samenhang met error guessing.
Wat is de Elementaire vergelijkingentest (EVT)
De elementaire vergelijkingentest is een grondige techniek voor het gedetailleerd testen van de functionaliteit. De benodigde testbasis is pseudocode of een vergelijkbare specificatie waarin de beslispunten en functionele paden gedetailleerd en gestructureerd uitgewerkt zijn. De EVT richt zich op het grondig afdekken van de beslispunten en niet op het combineren van functionele paden. Met betrekking tot de elementaire vergelijkingentest kan bij de detailintake testbasis de volgende checklist worden gehanteerd bij het controleren van de aanwezige specificaties:
 • Is de verwerking zodanig beschreven dat hierin de diverse functionele paden zijn te onderkennen?
 • Is duidelijk onder welke condities (voorwaarden) een bepaald functioneel pad wordt uitgevoerd?
 • Is de verwerking eenduidig beschreven inclusief invoer en uitvoer?
 • Is voor alle ingevoerde rubrieken de verwerking beschreven?
Wat is een Datacombinatietest (DCT)?
  De datacombinatietestis een veelzijdige techniek voor het testen van de functionaliteit op zowel detailniveauals op overkoepelend systeemniveau. Voor de DCTis geen specifieke testbasis nodig. Iedere vorm van informatie over de functionaliteit van het systeem is bruikbaar:
 • Formele systeemdocumentatie, zoals functioneel ontwerp, logisch gegevensmodel en requirements;
 • Informele documentatie, zoals handleidingen, folders, vooronderzoeken en memo’s;
 • Materiedeskundigheid die niet gedocumenteerd is, maar ‘in de hoofden van experts’ zit.
Wat is een Beslistabeltest (BTT)
De beslistabeltest is een grondige techniek voor het testen van detailfunctionaliteit.
De benodigde testbasis bevat condities of beslistabellen. De vorm en structuur van deze testbasis is van ondergeschikt belang voor het kunnen toepassen van de beslistabeltesttechniek. De beslistabeltest richt zich op het grondig afdekken van de condities en niet op het combineren van functionele paden. Bij de detailintake van de testbasis kan de volgende checklist worden gehanteerd voor het controleren van de aanwezige ontwerpspecificaties:
 • Zijn de condities die het proces beïnvloeden duidelijk te onderkennen en eenduidig beschreven?
 • Is de uitvoer van het proces duidelijk en is het mogelijk resultaten van te voren te voorspellen?
Waar bestaat een fystiek testontwerp uit?
Uit de concreet uitgewerkte fysieke testgevallen, vastgelegd in testscripts
Waar bestaat het logisch testontwerp uit?
Uit de testsituaties en de logische testgevallen
Wat is het belang van testontwerptechnieken?

Geeft een onderbouwde invulling van de teststrategie
Gericht op het bereiken van een bepaalde dekking voor het vinden van bepaalde typen fouten.
Tests zijn reproduceerbaar
De gestandaardiseerde werkwijze maakt het testproces onafhankelijk van de persoon die testgevallen specificeert en uitvoert
De gestandaardiseerde werkwijze maakt testspecificaties overdraagbaar en onderhoudbaar
Het testproces is beter planbaar en beheersbaar