Samenvatting topografische en klinische anatomie van de huisdieren

-
925 Flashcards en notities
7 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - topografische en klinische anatomie van de huisdieren

 • 1.1.1.1.1 achterhoofdsvlakte

 • Doorheen deze opening staan de hersenstam en hersenvliezen in verbinding met het ruggenmerg en ruggenmergvliezen. Het vormt dus de overgang van schedelholte naar wervelkanaal.
  foramen magnum
 • De achterhoofdsknobbel flankeert beiderzijds het foramen magnum. Ze zijn bekleed met kraakbeen en passen in de uitgeholde gewrichtsvlakken van de atlas.
  condylus occipitalis
 • Deze structuur bevindt zich zijdelings van elke condylus occipitalis. Hier zitten meerdere spieren op vast. Mediaal van deze structuur bevindt zich een wijde groeve (fossa condylaris ventralis) die een klein foramen n. hypoglossi bevat.
  processus paracondylaris (processus jugularis)
 • De nekvlakte wordt dorsaal begrensd door een protuberantia occipitalis externa. Dit is een onpare, benige knobbel in de mediaanlijn die bij levende dieren goed gevoeld kan worden. Vanuit deze knobbel bertrekt een zware mediane beenkam, de crista sagittalis externa.
 • 1.1.1.1.2 schedeldak

 • De crista sagittalis externa divergeert rostraal in twee beenlijsten: de linea temporales
 • Het gebied naast de crista sagittalis externa is de ruwe aanhechtingsplaats voor de m. temporalis en wordt aangeduid als de fossa temporalis of slaapgroeve. De dorsale en laterale grenzen zijn op de schedel goed te volgen:protuberantia occipitalis externa, crista sagittalis externa, linea temporalis, caudale zijde van het ligamentum orbitale en de crista temporalis van de jukboog die caudaal aansluit op de crista nuchae (= beenkammen die de scheiding vormt tussen de nekvlakte en het schedeldak
 •  Het voorhoofd kan met een duidelijke grens overgaan in de neusrug. Deze overgang wordt de stop genoemd. Dit is vooral goed te zien bij brachycefale schedels. Bij dolichocefale schedels is de overgang vloeiend. Er is een tussenvorm terug te vinden bij de mesocefale schedels.
 • 1.1.1.1.3 jukboog

 • Naar lateraal worden de oogholte en de slaapgroeve geflankeerd door de jukboog , die sterk zijdelings uitstrekt. Het caudale deel van de jukboog wordt gevormd door het os temporale, het craniale deel door het os zygomaticum. Aan de onderzijde van de jukboog ontspringt de m. masseter.
 • De bovenrand van de jukboog is kamvormig en wordt crista temporalis genoemd.

 •  De jukboog draagt aan zijn onderzijde een brede facies articularis. Deze vormt, samen met de processus condylaris van de mandibula, de benige component van het kaakgewricht. De facies articularis wordt caudaalwaarts vervolledigd door een processus retroarticularis. 
 • 1.1.1.1.4 oogkas

 • De orbita (oogkas) is een kegelvormige holte waarin de oogbol en bijhorende oogspieren zijn gelegen. De punt van de kegel is naar caudaal gericht en de basis is rostraal gelegen. Deze basis wordt aangeduid als de orbitarand (margo orbitalis)
 • De dorsale orbitarand
  margo supraorbitalis
 • De ventrale orbitarand
  margo infraorbitalis
 • Bij de hond is de orbitarand onvolledig en wordt caudaal vervolledigd door een ligamentum orbitale. In de diepte wordt de orbita afgesloten door de periorbita, een fasciestrook die de scheiding vormt tussen de orbita en de slaapgroeve. Tussen het periorbitaalvlies en de m. temporalis is er een ruimte aanwezig die opgevuld is met vet; dit is de bovenoogkuil (fossa supraorbitalis)
 • Op de mediale wand van de orbita is er, nabij de apex van de oogkegel, een klein, vaak dubbel, foramen ethmoidale te zien.  Deze verleent toegang naar de intracraniaal gelegen fossa ethmoidalis
 • De fossa pterygopalatina is een kuilvormige zone die rostroventraal van de orbita is gelegen, meer bepaald russen de caudale zijde van de maxilla en het os palatinum. In deze zone worden verschillende bloedvaten en zenuwen verdeeld, die afkomstig zijn uit het foramen rotundum en die zich in de aangezichtsschedel verderzetten. Ze worden verdeeld over drie openingen:    
  *(foramen sphenopalatinum): leidt naar de neusholte  
  *(foramen palatinum caudale): leidt naar de mondholte via de canalis palatinus major en loopt verder uit in de sulcus palatinus major
  *foramen maxillare: Dit is de toegang tot het canalis infraorbitalis, dat rostraal opent in het foramen infraorbitale. Het bevat leidingen voor de wang, neus en bovenlip.
 • De top van de kegelvormige orbitaholte is naar caudaal gericht en ontvangt zenuwen en bloedvaten die de oogbol, het neus- en gehemeltegebied verzorgen. Deze leidingen komen vanuit de schedel te voorschijn via 3 openingen:  
  *foramen opticum verleent toegang tot het canalis opticus waarin de n. opticus (II) loopt.  
  *fissura orbitalis: Langs deze opening bereiken enkele zenuwen de oogkegel, (nl: III, IV, V1 en  VI)  
  *foramen rotundum: Dit is de uitmonding van de sulcus n. maxillaris (V2) die uit de hersenholte komt. In deze opening mondt ook het vleugelkanaal of canalis alaris uit.
 • Het vleugelkanaal (canalis alaris) mondt uit in het foramen rotundum. Het kanaal doorboort de ala temporalis van het os basisphenoidale en bevat de hoofdarterie van de bovenkaak (a.maxillaris).
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is de tandformule van het definitieve gebit van de kat?
I3 C1 P3 M1
I3 C1 P2 M1
Wat is de wervelformule van de kat?
C7 T13 L7 S3 Ca18-20
parasympathische zenuwvezels die mediaal ontspringen uit de wortels van de n. pudendus
nn. pelvini
Waar bevinden zich de neuronale cellichamen waarvan de axonen de n. hypogastricus vormen?
ganglion mesentericum caudale
Waar bevinden zich de neuronale cellichamen waarvan de axonen de nn. pelvini vormen?
ganglia pelvina
Waar bevinden zich de neuronale cellichamen waarvan de axonen de n. pudendus vormen?
ventrale takken van de drie sacraalzenuwen
Waar bevinden zich de neuronale cellichamen waarvan de axonen de staartzenuwen vormen?
ganglia caudalia
Welke zenuw verzorgt het gevoel van de glans penis?
n. dorsalis penis
Welke zenuw verzorgt het gevoel van het scrotum?
n. perinealis superficialis
Welke zenuw verzorgt het gevoel van de clitoris?
n. dorsalis clitoridis