Samenvatting Trainer Hormoon Factor

156 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Trainer Hormoon Factor

 • 1.1 Inleiding

 • Orgaanstelsels werken samen en communiceren om verschillende functies te kunnen uitoefenen, welke functies zijn dit?
  Beweging, ademhaling, voedselopname, vertering, voortplanting en uitscheiding.
 • Het internet milieu wordt in balans gehouden ondanks externe veranderingen, door wat wordt dit in balans gehouden?
  1. Het zenuwstelsel
  2. Het hormoonstelsel
 • 1.2 Hormonen algemeen

 • Wat is homeostase?
  Interne milieu in evenwicht te houden ondanks veranderingen in de omgeving.
 • Hoe wordt homeostase gehandhaafd?
  Communicatie tussen de weefsels en organen via het zenuwstelsel of door chemische stimulatie.
 • Wat doet de hypothalamus?
  Registreert wanneer de homeostase uit balans is, daarna volgt een chemische stimulatie.
 • Chemische stimulatie vind plaats dmv transmitters, beschrijf 2 verschillende transmitters.
  Transmitters die via het bloed worden vervoerd heten hormonen, via het zenuwstelsel heten neurotransmitters.
 • 1.3 Hormoonklieren

 • Wat zijn endocriene klieren?
  Klieren zonder afvoerbuis. De hormoonklier bijvoorbeeld geeft het product direct af aan het bloed.
 • Wat is de engelse benaming?
  1. Pijnappelklier
  2. Hypothalamus
  3. Hypofyse
  4. Schildklier
  5. Bijnieren
  6. Alvleesklier
  7. Ovaria
  8. Testes
  1. Pineal gland
  2. Hypothalamus
  3. Pituitary gland
  4. Thyroid
  5. Adrenal glands
  6. Pancreas
  7. Ovary
  8. Testis
 • 1.4 Het werkterrein bij de mens

 • Je kunt de hormoonklieren in 2 groepen verdelen, welke zijn dit?
  1. Stofwisseling (schildklier, bijnier, alvleesklier)
  2. Voortplanting (ovarium, testis)
 • Wat doen de hormonen van de schildklier (thyroxine)?
  Bevorderen de celstofwisseling en daarmee de groei
 • Wat doen de hormonen van de bijnier, zoals adrenaline en cortisol?
  Bevorderen de omzetting van eiwitten/glycogeen in glucose.
 • Wat doen de hormonen van de pancreas, eilandjes van langerhans, zoals insuline?
  Stimuleren de glycogeenopslag in de lever en de spieren.
 • Hormonen zijn boodschapper stofjes, die in kleine hoeveelheden worden afgegeven door kliercellen met inwendige secretie, ofwel endocriene kliercellen. Ze worden direct afgegeven aan het bloed. 
  Kenmerkend voor de boodschappersfunctie is dat een hormoon zijn werking meestal uitoefent op enige afstand van de plaats van productie. Een hormoon beïnvloedt dan ene bepaald weefsel of een specifiek orgaan, het doelorgaan.
 • 1.5 Het zenuwstelsel en het hormoonstelsel

 • In het organisme van de mens wordt de werking van organen op twee manieren geregeld:
  1. Door impulsen die met grote snelheid door de zenuwen worden geleid.
  2. Door hormonen, stoffen die via het bloed de desbetreffende organen bereiken waarvan de werking regelen
 • Zowel het hormoonstelsel als het autonome zenuwstelsel zorgt ervoor dat het lichaam als een evenwichtig geheel kan functioneren. Daarnaast regelen zij de inwendige functies van het organisme:
  - De activiteit van skeletspieren, die snel moeten kunnen veranderen, wordt geregeld door het zenuwstelsel. Het hormoonstelsel is vooral betrokken bij het langdurige stofwisselingsprocessen. 
  - Organen zijn niet gevoelig voor alle hormonen, maar alleen voor die specifieke hormonen waarvoor het desbetreffende orgaan passende receptoren heeft.
  - Geproduceerde hormonen blijven maar kort in het bloed circuleren. Ze worden vooral in de lever afgebroken. Hierdoor kan een hormoonklier voor een wisselende hormoonconcentratie in het bloed zorgen. Wanneer de productie vermindert, wordt de hormoonconcentratie lager en vice versa: wanneer de hormoonproductie toeneemt, wordt de concentratie in het bloed hoger.
  - De concentratie van een hormoon in het bloed is bepalend voor het effect dat wordt bereikt bij de organen, cellen of reacties die gevoelig zijn voor dat hormoon.
 • Het zenuwstelsel en het hormoonstelsel werken gedeelteijk met dezelfde of nauw verwante stof, welke stof is hier een voorbeeld van?
  Adrenaline (hormoon van de bijnier) 
  Noradrenaline (neurotransmitter overdrachtsstof)
 • Op verschillende plaatsten in het lichaam is er een nauw contact tussen het hormoonstelsel en zenuwstelsel. Hierdoor kan gezegd worden dat alle stofwisselingsprocessen in het lichaam door hormonen worden beïnvloed. Waar of niet waar?
  Waar
 • Welk orgaan is een voorbeeld van een contact orgaan tussen hormoonstelsel en zenuwstelsel?
  Hypothalamus
 • Wat doet de hypothalamus?
  Regulatie van lichaamsprocessen die in verbinding staan met de zenuwen. Zoals stofwisseling, waterhuishouding en lichaamstemperatuur, bloeddruk, voedselopname enz.
 • Het hormoonstelsel heeft 2 leidinggevende, welke zijn dit?
  1. De hypothalamus, staat direct in contact met de hersenen. Kan snel reageren waarbij direct actie is vereist
  2. De hypofyse, controleert vooral de hormonale balans en krijgt ook signalen vanuit de hypothalamus.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is melatonine?
Een van de belangrijkste antioxidanten die het lichaam zelf aanmaakt.
De pijnappelklier/epifyse speelt een rol in?
Het natuurlijke dag-en-nachtritme en maakt het hormoon melatonine aan. 
Wat is GH?
Groeihormoon, heeft geen specifiek orgaan, maar werkt direct op praktisch alle weefsels. Het stimuleert zowel de celdeling (mitose) als de groei van de cel. 
Wat is LH?
Luteniserend hormoon, stimuleert bij de vrouw follikelrijping en vervolgens de ovulatie (eisprong). Na de ovulatie ontstaat uit de ''lege dop'' (lege follikel) het gele lichaam (corpus luteum) dat het hormoon progesteron produceert. LH bevordert de vorming van corpus luteum. Bij de man stimuleert LH bepaalde cellen in de zaadbal tot de aanmaak van het mannelijke geslachtshormoon testosteron.
Wat is FSH?
Follikelstimulerend hormoon, stimuleert bij de vrouw de groei van follikels in de eierstokken (ovaria), bij de man bevordert het de vorming van de zaadcellen in de zaadballen (testes)
Wat is ACTH?
Adrenocorticotroop hormoon, bijnierschors stimulerend hormoon. (speelt een rol bij het dag en nacht ritme)
Wat is TSH?
Schildklier (Thyroid) stimulerend hormoon.
Adenohypofyse hormonen groep 1:
Hormonen die de werking van andere hormoonklieren reguleren: TSH ACTH FSH LH
Hoeveel hormonen worden er aangemaakt door de adenohypofyse?
5
De verbinding tussen de hypofyse achterkwab en de hypothalamus bestaat uit?
Zenuwvezels