Samenvatting training voor het examen met historische contexten

-
ISBN-13 9789462493643
237 Flashcards en notities
5 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "training voor het examen met historische contexten". De auteur(s) van het boek is/zijn WalburgPers. Het ISBN van dit boek is 9789462493643. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - training voor het examen met historische contexten

 • 2 Het Britse rijk 1620 - 1900

 • Pilgrim Fathers
  De Pilgrim Fathers trokken in 1608 naar Nederland. Zij waren gevlucht uit Engeland door de onverdraagzaamheid van hun geloof (protestanten). In Nederland was er meer verdraagzaamheid. Een deel van deze groep vond Nederland te werelds en vreesde haar Engelse en protestantse identiteit te verliezen. Zij vertrokken in 1620 naar Amerika om daar een kolonie te stichten
 • Philiph's War
  (1675-1678) Toen de kolonisten eisen gingen stellen aan de Indianen waaraan de Indianen niet wouden voldoen. Ontstond er als gevolg de King Philiph's War. Een groot deel van de Indiaanse volken die zich verzetten, werd uitgeroeid, overlevenden werden als slaaf verkocht.
 • 2.1 De Britten koloniseren Amerika

 • 7 jarige oorlog
  Van 1756 tot 1763. Engeland en Frankrijk streden om het bezit van delen van Noord-Amerika. Engeland won
 • 2.2 Dramatische gevolgen voor de oorspronkelijke bevolking

 • Oorzaken sterfte indianen
  - Ziektes 
  - Door oorlogen om grondgebied 
 • De Pontiac oorlog
  7 Indiaanse volken begonnen onder leiding van Pontiac in 1763 een oorlog tegen de Engelsen. In 1766 sloten Pontiac en de Engelse vrede. Beide lukten het niet om elkaar te verdrijven van het grondgebied.
 • Royal Proclamation
  (1763) hierin verbood de Britse regering de kolonisten Indiaanse grondgebied te betreden. Ook werd erkend dat de Britten recht hadden op hun grondgebied
 • 2.3 Engelse kolonisten beginnen de onafhankelijkheidsoorlog

 • Oorzaken van de Onafhankelijkheidsoorlog
  - Belastingconflict tussen de kolonisten en de Britse regering
  - Verlichting Ideeën 
  - No taxation without representation
  - Polarisatie van de Engelse regering
 • Onafhankelijkheidsoorlog
  1775 tot 1783 oorlog tussen de Engelse en de Engelse kolonisten om de VS. De kolonisten wonnen en konden onafhankelijk verder met het besturen van de VS
 • Onafhankelijkheidsverklaring
  Werd in 1766 getekend door opstandige koloniën. 
  Deze verklaring bestond uit 3 onderdelen;
  - De ideeën waarop de kolonisten hun stap naar onafhankelijkheid   
    baseerde 

  - De grieven tegen George III 
  - Besluit tot onafhankelijkheid 
 • Belangrijkste bepalingen van de nieuwe grondwet
  - De Unie werd en federale staat
  - Trias politica
  - Gelijke rechten
 • 2.4 Slavernij in Brits-Amerika

 • De grootste Slavenopstanden
  - Bussa's Rebellion in Barbados in 1816
  - in Jamaica 1831
 • Marrons
  Weg gelopen slaven
 • 2.5 Het Britse rijk in India begint met de East India Company

 • Slag van Buxar
  In 1764 versloeg Britste leger in de minderheid de legers van drie Indiaanse vorsten
 • Verdrag van Allabahad
  Keizer verleende EIC het recht in zijn naam belastingen te kunnen innen in Bengalen
 • 2.6 Gevolgen van de Britse overheersing

 • India werd het belangrijkste kolonie binnen het Britse tijk als gevolg van
  - Het innen van belastingen werd een belangrijke inkomstenbron
  - De teelt van handelsgewassen op door de Britten aangelegde   
    plantages leverde veel op 

  - India met zijn miljoenen inwoners werd een belangrijk   
    afzetgebied voor producten van de Britse Industrie 

  - De heerschappij over India gaf Groot-Brittannië politiek en 
    militair aanzien in de wereld 
 • Gevolgen voor de bevolking van India
  - Import Britse producten zorgde voor grote concurrentie voor de  
    Indiase huisnijverheid


  - Sommige Indiërs profiteerden van belastingpolitiek, maar de 
    meesten gingen erop achteruit

  - Vanuit een gevoel van superioriteit voerde de Britten hun taal,
    recht en onderwijssysteem in
 • Zimanders
  Indiase grootgrondbezitters die het recht tot belasting innen kreeg
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië
1945-1949 Indonesië won van Nederland
Corn Laws
Invoerbeperkingen op graan afgeschaft in 1846
Reform Bill
De Reform Bill van 1832 zorgde voor een democratischer vertegenwoordiging in Groot-Brittannië. Deze wet schafte oude kiesdistricten af, omdat deze – mede door de verstedelijking tijdens de Industriële Revolutie – onvoldoende representatief waren geworden. De Britten spraken van rotten boroughs. De geïndustrialiseerde steden kregen nu een betere vertegenwoordiging in het Britse Lagerhuis.
Philiph's War
(1675-1678) Toen de kolonisten eisen gingen stellen aan de Indianen waaraan de Indianen niet wouden voldoen. Ontstond er als gevolg de King Philiph's War. Een groot deel van de Indiaanse volken die zich verzetten, werd uitgeroeid, overlevenden werden als slaaf verkocht.
Pilgrim Fathers
De Pilgrim Fathers trokken in 1608 naar Nederland. Zij waren gevlucht uit Engeland door de onverdraagzaamheid van hun geloof (protestanten). In Nederland was er meer verdraagzaamheid. Een deel van deze groep vond Nederland te werelds en vreesde haar Engelse en protestantse identiteit te verliezen. Zij vertrokken in 1620 naar Amerika om daar een kolonie te stichten
Factory acts
Vanaf 1819 probeerde de overheid excessen te voorkomen. Deze wetten betroffen in het algemeen naast veiligheid in fabrieken een beperking van de werktijden van vrouwen en kinderen
Great Exhibition
(1851) Een wereldtentoonstelling, liet zien dat GB de werkplaats van de wereld was
Kenmerken van liberale markteconomie
- Vrijheid van handel, productie en arbeid 
- Kleine rol van de overheid 
Kenmerken van industrieel kapitalisme
- Fabrieken en mijnen
- Productie in handen van fabrieken en vanaf 1870 ondernemers/grootindustriëlen 
- Vanaf 1870 waren de meeste grote ondernemingen nv's 
Combination acts
(1799/1800-1825) Arbeiders mochten geen combinaties vormen. Dus geen vakbonden.