Samenvatting Traject VenV gehandicaptenzorg

-
ISBN-13 9789006925234
246 Flashcards en notities
17 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Traject VenV gehandicaptenzorg". De auteur(s) van het boek is/zijn J P M van den Brand, R F A Schrijver, A C Verhoef, S M T Vogel. Het ISBN van dit boek is 9789006925234. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Traject VenV gehandicaptenzorg

 • 1 Zorgvragers in de gehandicaptenzorg

 • Welke oorzaken zijn er voor aangeboren beperking?
  • erfelijke / genetische, zoals chromosoomafwijking.
  • stofwisselingsstoornissen,
  • stoornissen tijdens de zwangerschap van exogene invloeden, zoals medicijn, ziekte.
  • stoornissen tijden de geboorte, bijvoorbeeld zuurstoftekort. en hersenbloeding.
  • stoornissen direct na de bevalling.
  • stoornissen in het eerste levensjaar, bijvoorbeeld hersenvliesontsteking, zuurstoftekort, hersenbloeding.
 • Wat is omschrijving van een stoornis?
  van een stoornis  is sprake wanneer een orgaan of lichaamsfunctie ontbreekt, afwijkingen vertoont, of beschadigd is, rekening houdend met de leeftijd van de betrokkene. 
 • Een persoon met een verstandelijke beperking die vroeger idioot werd genoemd, noemen we nu iemand met een matig verstandelijke beperking
  Ja dat klopt
 • Welke mogelijke oorzaken zijn er voor op latere leeftijd verworven stoornissen?
  • Ziekte, kwaadaardige tumor,
  • een ongeval, bijvoorbeeld verdrinking of verkeersongeval,
  • ernstige mishandeling shaken baby syndroom
  • ernstige en langdurige ondervoeding,
  • vaatstoornissen, CVA
 • Geef een voorbeeld van een stoornis.
  Intellectuele en andere psychologische stoornissen.
  Stem, spraak en taalstoornissen.
  Gehoor en evenwichtsstoornissen.
  Gezichtsstoornissen.
  Stoornissen in het bewegen.
  Huid en gevoelsstoornissen.
 • Zelfbeschiking is hetzelfde als wilsbekwaam
  Nee dat is fout
 • Wat is de omschrijving van een beperking?
  Beperkingen zijn de moeilijkheden die iemand heeft met het uitvoeren van activiteiten.  Een beperking kan het gevolg zijn van een stoornis.
 • Een participatie-samenleving is?
  Een samenleving die gericht is op het samenleven van gezonde mensen en mensen met een beperking
 • Geef een voorbeeld van een beperking.
  Als je spreekt van een beperking, kan dit bijvoorbeeld een beperking zijn op het gebied van:
  leren en toepassen van kennis.
  communicatie.
  mobiliteit.
  zelfverzorging.
  huishouden.
  tussen menselijke interacties en relaties.
  maatschappelijk leven. 
 • Als iemand door zijn verstandelijke beperking niet uit wil gaan omdat niemand contact met hem wil is dit...
  Een participatieprobleem op het gebied van vrijetijdbesteding
 • Wat is de omschrijving van een Handicap?
  Een handicap kan omschreven worden als de nadelige positie die iemand met een beperking heeft in de maatschappij. Een handicap is dus een "participatieprobleem".
  Als gevolg van een stoornis of een beperking is iemand niet in staat om optimaal aan de samenleving deel te nemen.
 • De definitie van een verstandelijke beperking is ?
  Er is een aantoonbare beperking in het intellectuele functioneren en het aanpassingsvermogen, waarbij de beperkingen optreden voor de leeftijd van 18 jaar
 • Geef een voorbeeld van een handicap.
  Een mevrouw heeft een lage dwarslaesie (stoornis). Door de stoornis kan ze niet lopen. En moet ze gebruik maken van een rolstoel (beperking). Mevrouw ervaart problemen met haar beperking in de mobiliteit. Zo vindt ze het maar niks, dat ze hulp nodig heeft  bij een deel van haar dagelijks leven en niet geheel kan staan en gaan waar ze wil. Zo vind ze het reizen per trein  vooral veel gedoe ( handicap). het station in haar woonplaats is niet aangepast aan rolstoelgebruikers. 
 • Wie wonen er in een thomashuis?
  Mensen met een verstandelijke beperkng van verschillende niveaus en meervoudige beperkingen.
 • Waarom gebruiken we beperkt i.p.v. handicap, bij verstandelijke problematiek?
  We gebruiken met opzet de term beperking en niet handicap. We hebben het dus over "mensen met een beperking" en niet over "mensen met een handicap".
  De reden is dat we in dit boek het functioneringsprobleem centraal willen stellen, en niet het participatieprobleem.
  Centraal staat niet de vraag of iemand zichzelf als gehandicapte ziet of ervaart, maar de vraag waarin iemand beperkt is. Dat laatste bepaalt namelijk de zorgvraag die iemand heeft en dat bepaalt de zorg en ondersteuning die jij geeft.
 • Het is onnodig voor jou als professional te weten hoe de ontwikkeling van de gezondheidszorg voor verstandelijk beperkte mensen, door de eeuwen heen is veranderd.
  Dat is niet waar, de ontwikkeing van de zorg heeft invloed op de zorg die we nu verlenen.
 • Welke beperkingen onderscheiden we?
  Mensen met een verstandelijke beperking.
  Mensen met een meervoudige beperking.
  Mensen met een lichamelijke beperking.
  Mensen met een chronische ziekte.
  Mensen die revalideren.
 • Als een zorgvrager met een lichte verstandelijke beperking slaapmedicatie krijgt voor geschreven omdat hij niet goed in slaap kan komen is dit handelen volgens
  De medische visie, als de persoon niet in slaap kan komen moet dat met medicijnen ondersteunt worden.
 • Wanneer spreek je van een tekort op het gebied van intellectueel functioneren?
  Als er bij een verstandelijke beperking sprake is van duidelijke beperkingen in zowel het intellectuele functioneren  als het aanpassingsvermogen. De beperking in het aanpassingsvermogen wil zeggen dat men niet voldoet aan de normen die horen bij zijn leeftijd op het vlak van sociale vaardigheden, verantwoordelijkheden, communicatie, onafhankelijkheid en zelfredzaamheid.
 • Ans moet een intake afnemen bij een nieuwe client. Wie worden in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking betrokken bij de intake?
  De zorgvrager 
  Ouders en/of wettelijke vertegenwoordeigers
 • Bij verstandelijk beperkt spreken we van aanpassingsproblemen. Waarom?
  Men voldoet niet aan de normen die horen bij zijn leeftijd op het vlak van sociale vaardigheden, verantwoordelijkheden, communicatie, onafhankelijkheid en zelfredzaamheid.
 • Wat is een stoornis
  de afwezigheid of een afwijking van een psychologische,fysiologische of anatomische structuur of functie.
  Kan optreden op het gebied van:
  cognitie
  zintuigen
  taal
  organen
  ledematen
 • Wat meet een IQ test?
  Door testen van een testpersoon te vergelijken met die van een grote (norm)groep anderen, verkrijgt men een beeld van de intelligentie.
  Het IQ  drukt de verhouding  uit tussen de verstandelijke leeftijd en de werkelijke leeftijd.
 • Wat is een beperking
  kan een gevolg zijn van een stoornis. Beperkingen zijn de moeilijkheden die iemand heeft ten aanzien van gedrag of het uitvoeren van activiteiten.
  Beperkingen kunnen gecompenseerd worden met hulpmiddelen zoals auditieve hulpmiddelen: bril/gehoorapparaat.
  Kan optreden op het gebied van:
  communicatie
  lichaamsbeweging
  vaardigheden
  gedrag
 • Wat zegt de uitslag van een IQ test over een persoon?
  Over het persoonlijkheid zegt het niks. Alleen het intellectueel ( cognitief ) functioneren wordt aangeduid in de uitslag van een IQ test. Je bent slim of minder slim.
  Het gemiddelde IQ is 100. Heb je een hogere score dan 100 dan ben je dus slimmer dan de gemiddelde persoon, heb je een lagere score dan ben je (wat) minder slim.

  Over je persoonlijkheid is er de EQ test:

  De hoogte van je EQ wordt doorgaans bepaald aan de hand van vijf persoonlijkheidskenmerken, dit zijn:
  • Intrapersoonlijke eigenschappen;
  • Interpersoonlijke eigenschappen;
  • Aanpassingsvermogen;
  • Stressmanagement;
  • Stemming.


  Je EQ is je emotionele intelligentie: op welke manier jij omgaat met emoties van jezelf en van anderen. 
 • Wat is een handicap
  kan omschreven worden als de nadelige positie die iemand met een beperking heeft in de maatschappij. Een handicap is dus een  participatieprobleem.
  Kunnen zich voordoen:
  scholing
  arbeid
  vrijetijd
  sociale leven
 • Geef voorbeelden van een aangeboren hersenletsel.
  Epilepsie. De oorzaak is een verstoring van de elektrische prikkeloverdracht in de hersenen. De aard en de ernst van de aanvallen verschillen enorm van persoon tot persoon.
 • Mogelijke oorzaken van aangeboren beperkingen zijn:
  1 - erfelijke / genetische oorzaken, zoals chromosoomafwijking.
  2 - stofwisselingsstoornissen en andere aanlegstoornissen met als gevolg misvormingen van in ieder geval het zenuwstelsel.
  3 - stoornissen tijdens de zwangerschap als gevolg van exogene invloeden. Zoals infectieziektes bij de moeder, medicijngebruik of bestraling.
  4 - stoornissen tijdens de geboorte, bijvoorbeeld zuurstoftekort en hersenbloeding.
 • Wat is een NIET aangeboren hersenletsel?
  Niet Aangeboren Hersenletsel ( NAH ) is een verzamelnaam voor alle letsels aan de hersenen die op latere leeftijd zijn ontstaan. Het gaat om mensen die een ongeval, trauma (verdrinking, verstikking) of ziekte een blijvende hersenbeschadiging hebben opgelopen.
 • Noem oorzaken van een Niet Aangeboren Hersenletsel.
  1 - ziekten. Bijvoorbeeld hersenvliesontsteking, polio, kwaadaardige tumoren.
  2 - een ongeval
  3 - ouderdom
  4 - ernstige mishandeling
  5 - ernstige en langdurige ondervoeding
  6- vaatstoornissen
 • Wat is een aangeboren beperking?
  van een aangeboren beperking is sprake wanneer de beperking is ontstaan voor, tijdens of vlak na de geboorte.
 • Wat is "Phenylketonurie" (PKU) ? 
  PKU  is een ongeneeslijke, erfelijke stofwisselingsziekte.
 • Wat is de oorzaak van PKU ?
  Het wordt veroorzaakt doordat de lever één bestanddeel van eiwitten, het aminozuur Phenylalanine , niet of niet voldoende verwerkt. 
  Het aminozuur hoopt zich op in het bloed en belemmert daardoor de groei en ontwikkeling van de hersens (het zenuwstelsel). 
  Onbehandeld leidt PKU dan ook tot zwakzinnigheid.
 • Wat is de therapie van PKU ?
  De behandeling van PKU is erop gericht de opeenhoping van het aminozuur Phenylalanine (Phe) in het lichaam tegen te gaan. Het aminozuur is echter een natuurlijk onderdeel van bijna alle voeding.

  Daarom volgt de PKU-patient zijn leven lang een streng eiwitarm dieet.

  Omdat de patiënt bij dit dieet veel te weinig voedingsstoffen binnen krijgt, moet een speciaal preparaat ingenomen worden. I
  n dit Phe-vrije preparaat zitten alle ontbrekende aminozuren en mineralen die onmisbaar zijn voor de groei van het lichaam en de ontwikkeling van de hersenen.

  Om ervoor te zorgen dat de patiënt steeds voldoende eiwitten binnen krijgt zonder het schadelijke teveel aan Phe, is een constante medische begeleiding nodig door een specialist voor Metabole Ziekten en een diëtist.
  Daarvoor moet de patient regelmatig bloedonderzoeken ondergaan: de patient prikt zichzelf daarvoor thuis en stuurt het bloed op naar het academisch ziekenhuis.
 • Wat heeft een hielprik met PKU te maken ?
  Gelukkig kan PKU, als het tijdig ontdekt wordt, goed behandeld worden.

  Daarom worden vrijwel alle baby's in Nederland binnen 8 dagen na de geboorte met de hielprik gecontroleerd op PKU/HPA (Hyperphenylalanine of HPA is een lichtere vorm van PKU).
  Als bij de baby PKU wordt geconstateerd, dan wordt meteen met de behandeling gestart
 • Wat is het verband tussen syndroom van down en de leeftijd van vrouwen waarop ze een kind krijgt?
  De kans op een kind met downsyndroomHoe ouder de moeder, hoe groter de kans op een kind met downsyndroom:


  20 – 25 jaar 
  11 tot 13 vrouwen zwanger van een kind met downsyndroom van de 10.000
  26 – 30 jaar 14 tot 19 vrouwen zwanger van een kind met downsyndroom van de 10.000
  31 – 35 jaar 
  20 tot 45 vrouwen zwanger van een kind met downsyndroom van de 10.000
  36 – 40 jaar 
  60 tot 155 vrouwen zwanger van een kind met downsyndroom van de 10.000
  41 – 45 jaar
  200 tot 615 vrouwen zwanger van een kind met downsyndroom van de 10.000
 • Welke test kunnen vrouwen laten doen om te weten of de vrucht down heeft?
  De combinatietestVoor de screening op downsyndroom wordt gebruikgemaakt van de combinatietest. Deze test bestaat uit twee onderdelen
  1- een bloedonderzoek bij de moeder
  2 - een echo om de nekplooi van het kind te meten.
 • Wat is een progressief verloop?
  Er is sprake van een voortdurende lichamelijke en / of cognitieve achteruitgang. 
 • Noem 3 voorbeelden van een progressieve aandoening.
  Een progressieve aandoening kan kort na de geboorte al tot uiting komen, een voorbeeld is de ziekte van Pompe.
  Het kan op volwassen leeftijd tot uiting komen zoals meestal bij de ziekte van Huntington.
  Of pas op bejaarde leeftijd beginnen zoals meestal met de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson het geval is. 
 • Noem 3 voorbeelden van een NIET progressieve aandoening.
  Behandelbare aandoeningen.
  1 - griep
  2 - kanker, als de vooruitzichten goed zijn
  3 - verslaving
 • Wat heeft de Wereld Gezondheids Organisatie ontwikkeld? 
  De WHO heeft een internationaal systeem van beschrijvingen gemaakt.  
  De WHO is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties (VN).
  Het door WHO ontwikkeld systeem heet Ïnternational Classification of Functioning, Disability and Health" ( ICF ). 
  Deze begrippen zijn belangrijk:
  1. Stoornis
  2. Beperking
  3. Handicap
 • Noem de indeling van 4 niveau's bij verstandelijke beperking
  1. mensen met een lichte verstandelijke beperking.
  2. mensen met een matig verstandelijke beperking
  3. mensen met een ernstige verstandelijke beperking
  4. mensen met een zeer ernstige verstandelijke beperking
 • Wie is Dorothea Timmers - Huigens?
  Dorothea Timmers-Huigens (1942) is de grondlegger van de Theorie van Ervaringsordening. Zonder haar onorthodoxe aanpak en geloof in menselijke mogelijkheden zou ervaringsordening waarschijnlijk nog alleen een onbewust proces zijn. Voor veel mensen is zij een bron van inspiratie, waaronder de kinderen die met haar samenwerken. Een visionair op wiens schouders veel mensen anders hebben leren kijken naar hun medemens.
 • Noem de indeling van Dorothea Timmers - Huigens.
  Dorothea onderscheidt van hoog naar laag de volgende ervaringsfasen:
  4. vormgevend ervaren
  3. structurerend ervaren
  2. associatief ervaren
  1. lichaamsgebonden ervaren
 • Noem een specifiek syndroom.
  Syndroom van Down.
 • Wat betekent SGLVG?
  Sterk Gedraggestoorde Licht Verstandelijk Gehandicapten.
 • Wat is SGLVG precies?
  Een specifieke benadering voor een doelgroep met een licht verstandelijke beperking met een gedragsstoornis.
 • Wat is een meervoudige beperking?
  We spreken van een meervoudige beperking als iemand twee afzonderlijke beperkingen bezit, die ieder voor zich ernstig, omvangrijk en langdurig zijn.
 • Wat betekent EMB?
  zorgvragers met een zeer ernstige verstandelijke, motorische en visueel/auditieve beperking worden aangeduid als "mensen met een ernstige meervoudige beperking". 
 • Wat betekent ZEVMB?
  Mensen hebben dan een zeer ernstige verstandelijke beperking plus zeer ernstige motorische beperking.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

onder zintuiglijke stoornis vallen...
gehoorstoornissen en visuele stoornissen
bij een zorgvrager met een meervoudige handicap zien we meestal dat er sprake is van.....
geremdheid van het totale functioneren
de term meervoudige beperking wordt gebruikt voor zorgvrager die.....
verstandelijke beperking en motorische en/of zintuiglijke beperking heeft
om te ontdekken wat een client wil of klachten heeft moet de begeleider.....
adequaat observeren en signalen onderkennen
gevolgen voor verstandelijk visuele handicap
verstandelijke ontwikkeling
taalontwikkeling
sociale ontwikkeling
doelgroep verstandelijke handicap en visuele handicapwat is belangrijk bij bang zijn? lichamelijk contact?
laten ervaren dat aanraken ook positief kan zijn
voelend ervaren hoe  leefomgeving eruit ziet ( bij deze keuze aantekening maken in evaluatieformulier van examen)
wat is de taak van de verpleegkundige bij een kind met een ernstige verstandelijke beperking en een gehoorstoornis....
het zoveel mogelijk helpen te verwijden van een sociaal isolement
welke maatregelen bij een matig verstandelijke beperking en visus problemen zo zelfstandig mogelijk...
goede voorlichting
vaste plaatsen voor wat er in de leefomgeving staat
ouderdomsdoofheid ontstaat door.....
gehoorzenuw functioneert minder goed
medicijngebruik
aandoeningen van evenwichtsstoornis zijn....
ziekte van meniere
hersentumor
hersenontsteking
multiple sclerose