Samenvatting Traject VV VVT deel 1 spec niveau 3

-
ISBN-13 9789006925012
328 Flashcards en notities
9 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Traject VV VVT deel 1 spec niveau 3". De auteur(s) van het boek is/zijn H Drenth, S M T Vogel, H J M van der Ham, G Wouters. Het ISBN van dit boek is 9789006925012. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Traject VV VVT deel 1 spec niveau 3

 • 1 Hoofdstuk 1

 • geef de veranderingen van de hersenen bij ouder worden weer 
  In de hersenschors bevinden zenuwcellen en verbindingen die cognitieve functies regelen zoals de snelheid van informatie, sturing van gedrag, geheugen, en de aandacht, met ouder worden gaat deze functie achteruit
 • noem een voorbeeld van complexe cognitieve taken
  zijn iets nieuws leren of snel nieuwe informatie verwerken
 • wat gebeurt er in het bewust geheugen
  gebeurtenissen en informatie nemen we op in geheugen, opslaan, weer opdiepen, het opnemen gebeurt in tijdelijk of werkgeheugen, het opslaan ,opdiepen, terughalen van info gebeurt in langetermijngeheugen, dat zijn bewust geheugen
 • wat gebeurt er in het onbewuste geheugen
  alles wat automatisch verloopt voorbeeld: op het werk telefoon aannemen, je naam zeggen en locatie, als je ergens anders werk noem je de oude locatie op
 • Hoe is er sprake van zorgvrager met dementie
  aan het gedrag bijvoorbeeld last hebben van info opslaan, problemen met spreken of ADL,
 • wat betekend MCI en wat is dat 
  mild cognitive impairment dat is een lichte vorm van dementie, soms voorstadium van dementie
 • wanneer wordt een diagnose gesteld (definitie dementie)
  bij geheugenstoornis- vermindert nieuwe info opslaan
  cognitieve stoornis: afasie, apraxie, agnosie, stoornis in uitvoerende functies
 • wat betekend afasie noem een voorbeeld
  taalstoornis, zorgvrager heeft moeite om woorden te vinden en kan zich minder uitdrukken van taal en schrijven 
 • wat betekend apraxie noem een voorbeeld
  moeite met nadoen van bewegingen, zorgvrager trekt bijvoorbeeld eerst zijn broek aan daarna onderbroek
 • wat betekend agnosie en noem voorbeeld
  objecten niet herkennen, zorgvrager heeft moeite met het herkennen van voorwerpen en geluiden en toenemend weten ze niet waarvoor ze dienen
 • wat bedoelen ze met stoornis in uitvoerende functies
  plannen maken, organiseren
 • wanneer spreken we van jong dementerende en wat zijn de oorzaken op die leeftijd
  vanaf 45 jaar 
  oorzaken: alzheimer, vasculaire dementie, fronto-temporale dementie
 • noem een verschijnsel van een specifiek hersenziekte en wat gebeurt er
  ziekte van Creutzfeldt- Jakob, die ziekte heeft in enkel gevallen erfelijk oorzaak of ontstaan na besmetting, de ziekte is dodelijk en verloopt zeer snel, zorgvragers hebben moeite met bewegen en spraak
 • beschrijf de verschillende oorzaken van dementie en wat gebeurt er met de zorgvrager
  de bekendste is Alzheimer dat is een hersenziekte die zorgt dat hersencellen van de hersenschors steeds minder goed werken, door eiwitophoping, gevolg is krimping van hersencellen, wat eerst wordt aangetast is de hippo campus, de hersenschors van slaapkwab
 • wat gebeurt er met de zorgvrager met alzheimer (stadium)
  eerst merkt de zorgvrager niets op, vergevorderd- geheugenstoornis de zorgvrager weet niet wat er pas is gebeurt, later stadium worden overige delen van hersenschors aangetast en verdwijnen  cognitieve functies zoals afasie, apraxie, agnosie,stoornissen in uitvoerende taken
 • wat doet de hippocampus
  voor het vormen van nieuwe herinneringen en het naar boven halen van oudere herinneringen
 • wat is de behandeling en diagnostiek van alzheimer
  diagnostiek is met MRI scan is de krimping van hippocampus te zien, de geheugenstoornissen kunnen worden vastgesteld door verschillende test zoals neuropsychologisch onderzoek, behandeling is niet te genezen 
 • wat is een neuropsychologisch onderzoek 
  daarin is er een gesprek met psycholoog, doet een psychologisch test zoals over geheugen, concentratie, taalvaardigheid, daarna nabespreking
 • wat zijn de verschillende oorzaken van dementie
  alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie,
 • welke overige hersenziekte zijn de minder vaak voorkomen van dementie
  lewy body, dementie als verschijnsel bij de ziekte van Parkison,korsakov, Chreutzfeldt-jacob (CJD)
 • benoem overige aandoeningen die gevolg hebben tot dementie
  het zijn ziekten die de hersenen aantasten,
  Korsakov gaat de zorgvrager na acute fase niet verder achteruit, intelligent blijft intact, wel stoornis in beweging en Lewy body kan zorgvrager last hebben van hallucinaties 
 • wat is vasculaire dementie
  het ontstaat door stoornissen in de doorbloeding van de hersenen, kan komen door hart en vaatziekten, gevolg is langdurig beschadiging van bloedvaten.
 • wat zijn de kenmerken van vasculaire dementie
  eerst cognitieve stoornissen dan geheugenstoornissen bijvoorbeeld zorgvrager krijgt moeite met logisch en snel nadenken in situaties, ze zijn langer bewust van geestelijk achteruitgang, het verloop is grillig ene dag helder dan de andere dag.
 • wat gebeurt er in het geheugen
  gebeurtenissen en info nemen we op in geheugen opslaan en weer opdiepen, opnemen gebeurt in tijdelijk of werkgeheugen
  terughalen is bij langetermijngeheugen
 • beschrijf het verloop van alzheimer
  in het begin merkt er weinig van, later stadium zijn geheugenstoornis, weet wel in details wat er kort geleden is gebeurd, hersenschors wordt aangetast, meer stoornissen in denk, doen bijvoorbeeld afasie, agnosie, apraxie, stoorniis in uitvoerende functies 
 • beschrijf het verloop van dementie 
  dementie verloopt progressief, de verschijnselen nemen toe niet af, zorgvrager gaat achteruit, verschilt van verschillende factoren
 • wat is de fronto- temporale dementie
  de voorhoofdskwab en slaapkwab krimpen door afsterven van hersencellen, door defect gen, het is van invloed op gedrag en persoonlijkheid
 • wat zijn de kenmerken van fronto-temporale dementie 
  onrust, ontremd gedrag, minder aandacht voor persoonlijk hygiene, blijven hangen bij een onderwerp (persevereren) 
 • wat gebeurt er bij de hersenen bij vasculaire dementie
  delen van de hersenen worden niet goed doorbloed bij vasculaire dementie er sterven hersencellen af door vetophoping (atherosclerose) in de slagaders van hersenen waardoor bloedvat word afgesloten en krijgen weinig zuurstof
 • welke medicijnen worden bij behandeling van dementie voorgeschreven
  medicijnen die de hersenen bevorderen en antipsychotica, overig die invloed hebben op oorzaak zijn: bloedverdunners, cholesterolverlagende middelen en pijnstillers
 • geef het bewegen van zorgvragers met dementie weer 
  bewegen heeft positieve invloed op cognitief functioneren, beweging voorziet alle organen van optimale zuurstofvoorzieningen ook op de hersenen want zorgvragers hebben moeite met bewegen en gaan geestelijk en motoriek achteruit
 • beschrijf de gedragingen van zorgvragers met dementie
  boos, gefrustreerd, omdat hij controle verliest
  huilen, boos omdat de hersencellen afsterft dus ook emoties
  somber bij besef van achteruitgang
 • beschrijf het onbegrepen gedrag van zorgvrager met dementie
  moeilijk duidelijk maken wat hij voelt of behoeften zijn bijvoorbeeld bij ziek voelen of pijn heeft kan hij zich niet uiten daardoor is hij boos, gaat schelden, slaan daar moet de verzorgende opletten
 • wat zijn de specifieke gedragingen van zorgvragers met dementie noem voorbeelden
  persevereren- herhalen op dezelfde vragen of dezelfde verhalen vertellen
  confabuleren- verhalen vertellen wat hij niet begrijpt en gaat verzinnen om houvast te creëren, zichzelf gevoel geven dat het goed gaat
  verzamelzucht- verzamelt en bewaart op een veilige plek om controle te houden over zijn omgeving
  achterdocht- verdenken personen van diefstal
  decorumverlies- verlies van normen en waarden bijvoorbeeld tijdens het eten boeren terwijl hij dat nooit deed 
 • beschrijf het verloop van vasculaire dementie
  het verloopt grilliger dan alzheimer, de ene dag is de zorgvrager helder dan de ander 
 • benoem de stadia die Cora van der Kooij(2003) omschrijft
  stadium 1 : beginnend dementie, bedreigde ik 
  stadium 2: matige ernstige dementie, verdwaalde ik 
  stadium 3 : ernstige dementie, verborgen ik 
  stadium 4: ernstige dementie, verzonken ik
 • beschrijf de invloed van verlies en de regie op eigen leven bij dementie
  zorgvrager wil zelf beslissen waar, hoe hij woont en de omgang met anderen, zelf kunnen beslissen heet autonomie ,door verlies van cognitieve en denkvermogen reageert de zorgvrager anders op het besef van eigen regie door boosheid, verdriet, onmacht
 • wat kan je doen als verzorgende met zorgvrager die verlies heeft op regie
  helpen door overzichtelijker te maken bijvoorbeeld gesloten vragen stellen , de zorgvrager iets laten aanwijzen of keuze beperken
 • beschrijf de theorie van Tom kitwood
  inleven in de zorgvrager en alles aan doet om hem te begrijpen, dus verdiepen in zijn levensverhaal,  omgang met anderen als mogelijk een heteroanamnese 
 • hoe past jij als verzorgende theorie van kitwood toe
  benadering is betrokkenheid, warmte, empathie, dat stelt eisen waarop verzorgende omgaat met gevoel dat bij zorgvrager oproept en omgang met eigen gevoel dat vraagt een menselijk en professionele houding
 • benoem de invloed van beroepshouding van zorgverleners op de zorg bij zorgvragers met dementie
  zorgvragers voelt de stemming en gedrag van verzorgende aan, dat merk je aan zijn gedrag bij drukte of haast bereik je meer als de zorgvrager uitgenodigd voelt om mee te werken
 • waar moet verzorgende meer rekening mee houden met zorgvragers met dementie
  dat het resultaat van korte duur is, zorgvragers vergeten wat je hebt gezegd of iemand is net in de schone kleren en hij morst koffie over zijn broek.
  bij geen geduld meer terugvallen op collega.
 • benoem de essentie van belevingsgericht werken
  reminiscentie haalt verzorgende herinneringen op met de zorgvrager, zo laat de zorgvrager zijn ervaringen, gebeurtenissen zien .
 • benoem methoden om belevingsgericht te werken
  realiteits orienterende benadering (ROB) 
  validation
  zintuigelijk beleving
 • wat houdt realiteits orienterende benadering in (ROB)
  is vooral belang bij beginstadium bedreigde ik, de geheugen gaat achteruit en hij kan niet meer plannen, de verzorgende geven hem steun bij dagelijks leven bijvoorbeeld duidelijk dagindeling, vaste plek voor spullen, bekenden om zich om
 • beschrijf voorbeelden die je kunt toepassen bij de methoden om belevingsgericht te werken
  confronteer hem zo min mogelijk  met wat hij kan en niet kan 
  de zorgvrager zelfvertrouwen geven zoals complimenten geven
  informatie herhalen of oefent bepaalde handelingen met zorgvrager op dezelfde manier bijvoorbeeld naar de zorgcentrum lopen voor de maaltijd
 • wat houdt validation in
  het betekend bevestiging, de zorgvrager leeft in het verleden en denkt bijvoorbeeld dat zijn kinderen nog niet thuis zijn gekomen door te vragen ben je ongerust voelt de zorgvrager zich begrepen
 • wat houdt zintuigactivering in
  snoezelen pas je toe bij (ver)gevorderd stadium van dementie 
  het doel is de zorgvrager aangenaam gevoel te geven door te laten ruiken bijvoorbeeld aan zeep, horen bijvoorbeeld bij ADL muziek opzetten, zien en proeven
 • omschrijf voorzieningen voor zorgvragers met dementie die zelfstandig wonen
  alzheimercafe 
  ontmoetingscentra
  dagverzorging
 • omschrijf voorzieningen voor zorgvragers met dementie in zorgcentra
  dagbesteding, kleinschalig wonen,
  speciale afdelingen, die zijn prikkelarm ingericht bijvoorbeeld bij korsakov ze zijn erg gevoelig voor zintuiglijke prikkels en kunnen heftig reageren
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

welke levensstijl adviezen geef je?
blijven bewegen
balans zoeken tussen verantwoord bewegen en rust
volwaardige voeding/ voedingsadviezen opvolgen.
wat is de Behandeling en beleid bij artrose
·Overgewicht vermeiden of verminderen
·Overbelasting voorkomen
·Operatief corrigeren van stand afwijkingen of bandletsel
·Via kijkoperatie aangetast en afgebrokkeld kraakbeen verwijderen
·Aangetaste gewrichten vervangen door prothese
·Fysio
·Medicatie
·Teveel aan vocht wegnemen
Risico factoren voor het ontstaan of verergeren wegnemen
wat is de Prognose bij artrose
Het verloop is niet goed te voorspellen licht ook aan zaken die de ziekte beïnvloeden
 • Gewrichtsslijtage is blijvend.
 • Enkel, knieën heupgewichten zijn eerder aan slijtage onderhevig dan andere gewrichten.
 • Aandoening kan ogenschijnlijk verdwijnen of sluimeren, maar kan zich daarna weer manifesteren.
 • Ze kan overgaan in een actieve vorm
welke klachten geeft artrose?
·Pijn vooral bij beweging en belasting (in rust minder)
·Startpijn
·Bewegingsbeperking aangedane gewricht
·Gewrichtszwelling en warm aanvoelen
·Verbreding van gewrichten
·Functieverlies
Oorzaak Artrose

Is niet duidelijk een rol spelen:

·Erfelijkheid
·Aanleg
·Overbelasting
·Slijtage
·Kwetsuren
·Ouderdom
·Abnormale stand
·Afname gewichtssmeer
Artrose = 
gewrichtsslijtage. Het kraakbeen in het gewricht neemt in hoeveelheid en kwaliteit af, er ontstaat schade aan het gewricht en dit geeft klachten. De botten schuiven over elkaar en dit geeft pijn.de slijtage is blijvend.
welke behandeling is er mogelijk voor reumatoïde artritis?
 • Behandeling gericht op klachten vermindering en de gewrichten zo gezond mogelijk te houden m.b.v. Fysiotherapie – koude en warmtetherapie oefenen spiergroepen
 • Bevorderen van de algemene gezondheidstoestand
 • Chirurgische ingrepen
 • Medicatie –ontstekingsremmers en pijnvermindering, reumaremmers (onderdrukken de gewrichtsontstekingen biologicals (helpen het afweersysteem)
 • Evenwicht moeten vinden rust en bewegen.
 • Goede hygiëne i.v.m. overmatig transpireren.
 • Vocht en kou vermijden
 • Psychosociale begeleiding. Omgang met beperkingen en pijn
RA Is deze vorm ernstig?
Ja dit is ernstig, niet te genezen wordt erger met de tijd verloop is grillig en zorgt voor een levenslang pijn en bewegingsbeperking 
wat zijn biologicals?
Biologicals' is een verzamelnaam voor gemodificeerde eiwitten die zijn ontwikkeld om immunologische processen te beïnvloeden.
welke behandelingen zijn er mogelijk bij RA

 • Verschillende disciplines
 • Behandeling aangedane gewrichten
 • nieuwe gewrichten
 • Regelmatig spiergroepen oefenen
 • hydrotherapie (onbelast bewegen)
 • warmte en koude therapie
 • Medicatie:

-Pijnstillers
-Ontstekingsremmers NSAID
-Reumaremmers
-biologicals