Samenvatting Traject Welzijn Communicatie PW - niveau 3/4

ISBN-13 9789006622256
474 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Traject Welzijn Communicatie PW - niveau 3/4". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789006622256. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Traject Welzijn Communicatie PW - niveau 3/4

 • 1.4.1 Begrippen 1 (Set 1)

 • Hoe noem je ook wel een vaste, voorspelbare manier waarop mensen op elkaar reageren wanneer ze elkaar langere tijd kennen?
  Communicatiepatroon
 • Hoe noem je ook wel de eigen manier van communiceren waarin tot uiting komt wie iemand is, hoe iemand is en wat iemand belangrijk vindt en wat niet?
  Communicatiestijl
 • Hoe noem je het aspect waarbij het onvermogen om adequaat informatie te geven en/of te begrijpen als gevolg van een orgaan of lichaamsfunctie die ontbreekt, afwijkingen vertoont of beschadigd is?
  Communicatiestoornis
 • Hoe noem je de situatie (plaats en omstandigheden) waarin mensen met elkaar communiceren.
  Context van de situatie
 • Hoe noem je de verscheidenheid aan culturen die er bestaan in een land, regio of de wereld in zijn geheel? Welke inhoudt dat er grote verschillen tussen mensen zijn in de manier waarop ze met elkaar omgaan en over allerlei onderwerpen denken en oordelen.
  Culturele diversiteit
 • Hoe noem je het omzetten van de ontvangen boodschap in een eigen betekenis?
  Decoderen
 • Hoe noem je het geheel van alle aspecten waarop mensen van elkaar verschillen?
  Diversiteit
 • 1.4.2 Bergrippen 1 (Set 2)

 • Op een begripvolle manier communiceren, waarbij iemand zichzelf en de ander in zijn waarde laat en je geen oordeel of kritiek geeft. Hoe noem je dit ook wel?
  Empathisch communiceren
 • Hoe noem je ook wel de factoren van buitenaf die de communicatie bemoeilijken of verstoren?
  Externe ruis
 • Hoe noem je ook wel het terugkoppelen van informatie van de ene persoon naar de andere waarbij duidelijk gemaakt wordt hoe de boodschap (of het gedrag) van de een op de ander overkomt?
  Feedback
 • Hoe noem je ook wel wisselwerking of wederzijdse beïnvloeding?
  Interactie
 • Welke vorm van communicatie vindt plaats tussen mensen van verschillende culturen?
  Interculturele communicatie
 • Hoe benoem je het geheel aan factoren bij de zender of ontvanger zelf die de communicatie bemoeilijken of verstoren?
  Interne ruis
 • Hoe noem je ook wel het toekennen van een betekenis van wat je waarneemt?
  Interpreteren
 • 1.4.3 Begrippen 1 (Set 3)

 • Hoe noem je het juiste gebruik van taal om met woorden een boodschap duidelijk te laten overkomen?
  Coderen
 • Hoe noem je het overbrengen van informatie van de één naar de ander?
  Communicatie
 • Hoe heet de situatie waarin het de zender niet lukt de boodschap goed over te dragen en/of de ontvanger niet lukt de boodschap te begrijpen zoals de zender hem bedoeld heeft?
  Communicatieprobleem
 • Hoe noem je de vorm van communicatie waarbij direct reageren niet mogelijk is en waar de zender nooit tegelijkertijd ook de ontvanger kan zijn?
  Eenzijdige communicatie
 • Van welke vorm van communicatie is er sprake wanneer de ontvanger actief betrokken is en de boodschap overkomt zoals de zender bedoeld?
  Effectieve communicatie
 • Wat wordt er bedoeld bij het overnemen van de houding en de manier van doen van de persoon met wie iemand communiceert?
  Emotionele besmetting
 • Wat wordt er bedoeld met de afstand tot 45 cm om iemand heen waarbinnen gevoelscontact mogelijk is en men vertrouwelijk met elkaar omgaat?
  Intieme zone
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wanneer spreken we van meerzijdige communicatie?
Wanneer er meer dan twee personen bij de communicatie betrokken zijn.
Wat is een kenmerk van tweezijdige communicatie?
De ontvanger heeft de mogelijkheid om te reageren op wat de ander zegt. Er is sprake  van interactie tussen zender en ontvanger.
Welke eisen worden aan de zender gesteld bij eenzijdige communicatie?
 1. Informatie helder kunnen brengen;
 2. woorden gebruiken die de ontvanger begrijpt;
 3. het verhaal op zo'n manier brengen dat het de ontvanger blijft boeien.
Wat is eenzijdige communicatie?
Wanneer er een duidelijk eenrichtingsverkeer is. Als ontvanger kun je geen informatie terugkoppelen.
Wat is feedback?
Het terugkoppelen van informatie van de ene persoon naar de andere, waarbij duidelijk gemaakt wordt hoe de boodschap (of het gedrag van) van de een op de ander overkomt.
Wat is het lastige aan communicatie via een medium?
Dat je als zender, meestal niet ziet hoe de ander de boodschap ontvangt.
Wat is een medium?
Een informatiedrager die zorgt voor de overdracht van de boodschap.
Wat is externe ruis?
Dit is ruis in de omgeving (bijv. Lawaai op de achtergrond).
Wat is interne ruis?
Dit speelt bij de zender en/of de ontvanger.
Noem 5 oorzaken die effectieve communicatie in de weg kunnen staan.
1: Verschil in achtergrond en gewoonten;
2: Problemen bij het omzetten van de boodschap in woorden of gedrag;
3: Beperking van onze zintuigen en/of het spraakorgaan;
4: Problemen bij het begrijpen van de boodschap;
5: Ruis.