Samenvatting Traject Welzijn Methodiek PW - niveau 3/4

ISBN-13 9789006622195
138 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Traject Welzijn Methodiek PW - niveau 3/4". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789006622195. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Traject Welzijn Methodiek PW - niveau 3/4

 • 1.2 sociaal- agogisch werk = welzijnswerk

 • Sociaal agogisch werk
  andere benaming voor welzijnswerk
 • Agogiek
  de wetenschap die zich bezig houdt met het veranderen van het gedrag van mensen.
 • Wat bedoelen we met Welzijn
  de mate van welbevinden
 • 3 banen in wel welzijn sector
  * Onderwijsassistent (niveau 4)
  * Maatschappelijke zorg
  * Begeleider gehandicaptenzorg
 • 24 uur opvang
  alle  vormen van hulpverlening waarbij de cliënt  in een instelling woont
 • Assertiviteit
  Zelfverzekerd en op een rustige wijze opkomen voor jezelf
 • Basisonderwijs
  Alle vormen van educatie voor kinderen van 4 tot 12 jaar
 • Beroepshouding
  Eigenschappen en gedrag waarover iemand in zij beroep dient te schikken om zijn beroep goed uit te oefenen.
 • 3.1.1 Inleiding

 • Waarom is het van belang dat je in dit toekomstige beroep goed en gericht leert kijken?
  Omdat je de verkregen informatie nodig hebt bij de juiste begeleiding en en het rapporteren over de leerling of cliënt.
 • Wat bedoelen ze nu precies met gericht kijken?
  • Wat zegt het gedrag
  • Wat heeft de leerling of cliënt nodig?
 • 3.1.2 Het waarnemingsproces

 • In het waarnemingsproces kunnen 3 aparte gegevens onderscheiden worden:

  1) Fysisch gegeven
  = een bepaalde soort prikkel die zich in de omgeving bevindt
  Bv. geluid van de radio

  2) Zintuiglijk gegeven
  = de werking van de zintuigen en het inschakelen van zenuwbanen
  Bv. de oren vangen de akoestische prikkels op

  3) Neuropsychologisch gegeven
  = de gehoorzenuw voert de prikkels naar de hersenen, die een betekenis geven aan
  de prikkels

  Bron:  https://www.bronso.be/blog/psychologie/beschrijving-van-het-waarnemingsproces  
 • Uit welke 3 elementen bestaat het waarnemingsproces?
  1. Prikkels
  2. Gewaarwording
  3. Verwerking
 • Wat wordt er bedoeld met prikkels?
  Brokjes informatie die via verschillende zintuigen binnenkomen en via de zenuwen door de hersenen worden verwerkt.
 • Wanneer spreek je van gewaarwording?
  Als prikkels via je zintuigen door de selectie van je bewustzijn van de hersenen komen.
 • Van welke 4 factoren is een goede waarneming afhankelijk?
  1. Mate van functioneren van het zintuig.
  2. Psychische toestand.
  3. Je ervaring.
  4. De aard van de prikkel (opvallende/minder opvallende prikkels).
 • Wat wordt er verstaan onder verwerking van de hersenen?
  Het formeren van een compleet beeld uit de binnen gekomen van losse brokken aan informatie.
 • Wat is het gevaar van verwachtingen bij de interpretatie van een gewaarwording?

  (Voorbeeld nabijheid snoeppot Achmed)
  De gewaarwording is dan subjectief wat betekenen kan dat het niet altijd overeen hoeft te komen met de feitelijke gebeurtenis.

  (Achmed kan de snoepjes van huis hebben meegekregen) 
 • Op welke manier brengen veel mensen automatisch structuur in hun waarneming om zich heen?
  Door samenhang te creëren in de losse waarnemingen om zich heen.
  (wil niet betekenen dat het beeld klopt met de feitelijkheden van de waarneming. Ook hersenen kunnen ook op een verkeerd spoor gezet worden)
 • Benoem 4 verschillende redenen om gericht waar te nemen.
  1. Om in je handelen goed aan te sluiten bij de situatie of het kind.
  2. Om een situatie of het kind beter te kunnen begrijpen.
  3. Om op basis van feiten een goed beeld te krijgen van een situatie of een kind.
  4. Om een vraag te beantwoorden.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke valkuilen van de observator kunnen de observatie negatief beïnvloeden? Noem er 8.
 1. Eigen mening van de observator
 2. Emotionele betrokkenheid
 3. Het Halo-effect
 4. Het Horn-effect
 5. Het vooroordeel
 6. Projectie
 7. Stemming
 8. Ervaring
Waarom is objectief kunnen observeren belangrijk?
Omdat je dan de subjectiviteit bij een feitelijke gebeurtenis uitsluiten kan.
Hoe komt het dat wanneer er 3 observators naar dezelfde situatie kijken er toch 3 verschillende antwoorden uit hun conclusies kunnen komen?
Dit komt omdat je de werkelijkheid om je heen altijd gekleurd (subjectie) waarneemt.
Welke 12 tips helpen je het professioneel observeren verder te ontwikkelen?
 1. Maak er een gewoonte van om bewust naar elke deelnemer van de groep te kijken als deze binnenkomt. Leg contact en let op de lichaamstaal.
 2. Kijk regelmatig rond. Hoe is iedereen bezig? Geef zo mogelijk ook aandacht aan personen die zich buiten de groepsruimte bevinden.
 3. Kies elke dag een thema waar je speciaal op gaat letten.
 4. Kijk vooral ook naar positieve dingen. Negatieve dingen vallen veel eerder op.
 5. Maak korte notities van wat je ziet.
 6. Neem elke dag één of twee personen waar je speciaal naar kijkt en werk zo systematisch de lijst af. Zo krijgt ieder groepslid je aandacht, ook als er geen bijzonderheden zijn.
 7. Bedenk vooraf waar je vooral op wil letten. Stel jezelf vragen.
 8. Kijk bewust naar de groepsleden in verschillende omstandigheden. Tijdens het eten of corvee zie je misschien een heel ander persoon dan tijdens recreatieve bezigheden.
 9. Formuleer duidelijk wat je doel is van je observatie en welke vraagstelling daarbij hoort.
 10. Leg vooraf vast naar welk gedrag je precies gaat kijken en deel dat gedrag in in categorieën
 11. Probeer te observeren als buitenstaander en niet als betrokkene.
 12. Maak een observatielijst of een observatieschema..
Noem 2 voordelen bij het samen, praten, lezen en zingen.
 1. Door actief met taal bezig te zijn kunnen kinderen hun communicatieve vaardigheden verder ontwikkelen.
 2. Samen zingen bevordert het saamhorigheidsgevoel binnen de groep.
Waarom is het van belang om de gevoelens van het kind te verwoorden?
Zo leren kinderen hun emoties op een goede manier te uiten.
Waarom is het van belang om het perspectief van kinderen te verwoorden>
Zo geef je ze de gelegenheid om te reageren.
Waarom is het uitleggen van hoe, waarom en wat je gaat doen belangrijk voor kinderen?
Zo leren kinderen dat wat je doet een reden en gevolg heeft.
Waarom is het van belang om te verwoorden wat er feitelijk gebeurt?
Door te verwoorden geef je betekenis aan dingen. Ook nodig je kinderen uit om te gaan praten.
Geef 5 voorbeelden van het ondersteunen van communicatie met taal als communicatiemiddel
 1. Verwoord wat er feitelijk gebeurt "Joppe heeft een mooie tekening gemaakt?" Zullen we eens kijken wat hij heeft getekend? Door te verwoorden geef je betekenis aan dingen, Ook nodig je kinderen uit om mee te praten.
 2. Verwoord wat je gaat doen.  "Ik ga jou naar bed brengen want ik zie dat je moe bent!"  Door te vertellen wat je gaat doen leren kinderen te begrijpen waarom je iets doet. Uitleggen van hoe en waarom is voor kinderen erg belangrijk. Zo leren ze dat alles een reden en gevolg heeft.
 3. Verwoord het perspectief van het kind. "Volgens mij ben jij het er niet mee eens! "Kinderen kijken op een andere manier tegen dingen aan dan volwassenen. Door het perspectief van kinderen te verwoorden, geef je het kind de gelegenheid te reageren.
 4. Verwoord de gevoelens van het kind. "Zo te zien ben jij boos!" Kinderen moeten leren hun emoties op een goede manier te uiten. Het verwoorden van gevoelens hoort daarbij.
 5. Samen praten, lezen en zingen. Door actief met taal bezig te zijn kunnen kinderen hun communicatieve vaardigheden verder uitbreiden. Kinderen genieten er van om te worden voorgelezen. Of het nu in groepsverband of individueel plaats vindt. Samen zingen bevordert de saamhorigheidsgevoel binnen de groep.