Samenvatting Understanding Nutrition

-
ISBN-10 1305537629 ISBN-13 9781305537620
855 Flashcards en notities
13 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Understanding Nutrition
 • Eleanor Whitney Sharon Rady Rolfes
 • 9781305537620 of 1305537629
 • 2015

Samenvatting - Understanding Nutrition

 • 1.1 Voedingskeuzes

 • Welke factoren zijn van invloed op de voedselkeuze?
  Factoren die van invloed kunnen zijn op de voedselkeuze zijn: voorkeur (smaak, met name zoet en zout); gewoonte; cultureel en nationale gerechten; sociale momenten; beschikbaarheid, gemak en budget; positieve en negatieve associaties; emoties; waarden die mensen hechten aan bepaald voedsel vanwege het geloof, politieke gedachten of milieu-aspecten; lichaamsgewicht en uiterlijk; voedings- en gezondheidsvoordelen.
 • Welke 10 factoren bepalen je voedingskeuze?
  1. Voorkeuren (suiker, zout, vet)
  2. Gewoonte (je kiest eten dat je kent, hoeft niet te kiezen. Ook het overslaan van een ontbijt als je vroeg weg moet kan een gewoonte zijn)
  3. Etniciteit en regionale keukens (mensen houden van voedsel waarmee ze opgegroeid zijn. Aardappelen - groente - vlees in NL, rijst in Azië)
  4. Sociale interactie (samen eten is gezelliger. Je eet dan vaak meer)
  5. Beschikbaarheid, gemak en economie (je kiest wat er bij je in de buurt te koop is. Makkelijk, snel en goedkoop)
  6. Positieve en negatieve associaties (gevoelens krijgen bij bepaalde voeding omdat je hier positieve of negatieve gedachten bij hebt, eten in de oorlog, eten bij je oma)
  7. Emoties (Emotie/stress-eten kan leiden tot overgewicht)
  8. Waarden (Voedsel kiezen op basis van geloof, milieu, dieren/mensenrechten)
  9. Gewicht en imago (Mensen met een vertekend zelfbeeld hebben vaak ook een verstoord eetpatroon)
  10. Gezondheid (iets eten om het 'gezond' is zoals bijvoorbeeld Yakult)
 • Welke 4 meetmethoden ken je om onder- of overvoeding op te sporen?
  1. Historische informatie: gezondheidsstatus,socioeconomische status, drugsgebruik, dieet.
  2. Antropometrische metingen: lengte en gewicht.
  3. Fysiek onderzoek: haar, ogen,huid,postuur,tong en vingernagels.
  4. Laboratoriumtests: bloed- en/of urineonderzoek. 
 • Wat is primair tekort?
  Een voedingsstoftekort veroorzaakt door een inadequaat dieet.
 • Wat is secundair tekort?
  Een voedingsstof tekort veroorzaakt door anders dan een inadequaat dieet zoals een ziekte of medicijninteractie dat een absorptie verminderd, of juist gebruik versneld, uitscheiding versneld of een voedingsstof vernietigt.
 • 1.2 Voedingsstoffen

 • Hoeveel Kcal per gram hebben koolhydraten, eiwitten, vetten en alcohol?
  Alcohol -7, vetten-9, koolhydraten en eiwitten - 4.
 • Benoem de nutriënten waaruit onze voeding bestaat
  Onze voeding bestaat uit 6 klassen nutriënten: water, koolhydraten, vetten, eiwitten, vitamines en mineralen.
 • Wat zijn de 6 belangrijkste voedingsstoffen?
  1. Koolhydraten (organisch, macronutriënt, geeft energie)
  2. Vetten (organisch, macronutriënt, geeft energie) 
  3. Eiwitten / Proteïnen (organisch, macronutriënt, geeft energie)
  4. Vitaminen (organisch, micronutriënt, geeft geen energie)
  5. Mineralen (an-organisch, micronutriënt, geeft geen energie)
  6. Water
 • Wat is het verschil tussen organische en anorganische nutriënten?
  Mineralen en water zijn anorganische nutriënten, wat betekend dat ze geen koolstof bevatten. De andere 4 nutriënten (koolhydraten, vetten, eiwitten en vitamines) zijn veel complexer, en bevatten naast waterstof en zuurstof ook koolstof.
 • Hoeveel Kcal per gram hebben koolhydraten en eiwitten?
  4
 • Wat wordt verstaan onder essentiële voedingsstoffen?
  Het lichaam kan deze voedingsstoffen niet of te weinig zelf aanmaken, maar is alleen van voedsel beschikbaar.
 • Wat zijn macro- en micronutriënten?
  Koolhydraat, vet en eiwit worden ook wel macronutriënten genoemd omdat het lichaam ze in grote hoeveelheden nodig heeft (meerdere gram per dag). Deze worden ook energie-gevende nutriënten genoemd. 
  Vitamines en mineralen zijn micronutriënten, waar maar een paar mili- of microgram per dag van nodig is.
 • Hoeveel Kcal per gram heeft vet?
  9
 • Hoe reken je om van kJ naar Kcal en omgekeerd?
  kcal x 4.2 = kJ
 • Geef aan hoeveel kcal energy een gram vet, een gram koolhydraat, een gram eiwit en een gram alcohol oplevert bij verbranding in het lichaam
  vet: 9 kcal/g
  koolhydraat: 4 kcal/g
  eiwit: 4 kcal/g 
  alcohol: 7 kcal/g
 • Hoeveel Kcal per gram heeft alcohol?
  7
 • Welke zijn de macro- en micronutriënten en wat zijn hun functies?
  Koolhydraten vetten en eiwitten - Macronutriënten en zijn energieleverend.
  Vitaminnen en mineralen- micronutriënten- faciliteren in het vrijkomen van de energie van de macronutriënten en participeren in allerlei activiteiten in het lichaam.
 • Welke type voeding zorgt voor gewichtsafname? voeding met een hoge energiedichtheid of lage energie dichtheid?
  Lage energie dichtheid. Deze producten bevatten een meer gram per calorie. bijv. 400gram ontbijt van 500calorie (koffie, toast, jam, eieren, worstje) t.o.v. 200gram ontbijt van 500g calorie (koffie met donut)
 • Hoe bereken je de energiedichtheid van een product?
  De hoeveelheid energie die een product oplevert, ligt aan hoeveel koolhydraat, vet en eiwit het product bevat. Omdat vet meer energy per gram oplevert, heeft het een grotere energiedichtheid dan koolhydraat of eiwit. 
  Om uit te rekenen hoeveel energy er beschikbaar is in een product, vermenigvuldig het aantal gram koolhydraat, eiwit en vet met 4, 4 en 9. Tel bij elkaar op.
  Energiedichtheid van bijv. een ontbijt uitrekenen: energie (kcal)/gewicht (g) = energiedichtheid (kcal/g).
 • Leg uit wat essentiële nutriënten zijn
  Essentiële nutriënten zijn nutriënten die een mens uit voeding moet verkrijgen omdat het lichaam ze niet zelf in voldoende hoeveelheden kan aanmaken. Er zijn ongeveer 40 nutriënten bekend die essentieel zijn voor mensen.
 • Hoe kun je energiegehaltes omrekenen van kcal naar kJ en omgekeerd?
  Van kcal naar kJ: vermenigvuldigen met 4,2
  Van kJ naar kcal: vermenigvuldigen met 0,24
 • Benoem de de algemene functies van macro‐ en micronutriënten.
  De macronutriënten (koolhydraat, eiwit en vet) geven energie. Wanneer de bindingen breken in het lichaam, komt er energie vrij. Daarnaast voorzien de macronutriënten het lichaam van de ruwe materialen die nodig zijn voor het bouwen en vormen van bindweefsel en het reguleren van de vele activiteiten.
  De micronutriënten: vitamines helpen de koolhydraten, vetten en eiwitten bij het afgeven van energie en zijn actief in verschillende delen van het lichaam. Vitamines zijn organische, essentiële nutriënten waarvan kleine hoeveelheden nodig zijn voor de gezondheid van het lichaam. Mineralen zijn anorganisch. Sommige vormen roosters binnen structuren zoals botten en tanden. Andere zijn te vinden de vloeistoffen van het lichaam, en reguleren de vochthuishouding.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Understanding Nutrition
 • Whitney
 • of
 • 11

Samenvatting - Understanding Nutrition

 • 1 Metabolisme

 • Levercellen  zijn  hebben  de meeste metabole activiteit.
  Energie omzetting gebeurt in  mitochondrien. Zij  bevatten  alle enzymen die eeen  rol  spelen  bij :pyruvaat-->AcetylCoA, vetzuur-oxidatie, TCA(krebs), Ademhalingsketen.
  Energie wordt opgeslagen in fosfaatbindingen van ATP. Negatieve lading op  de fosfaatbindingen  maakt ze kwetsbaar voor hydrolyse.Zo wordt er een  van  de fosfaat groepen  afgesplitst en  komt er energie vrij.
  Vrijgekomen  energie bij  catabole reacties wordt zo gebruikt voor de anabole reacties. Via ATP.
  Enzymen  en co-enzymen  helpen bij opbouw en  afbraak reacies.
  Basisunits van  metabolisme: glucose, glycerol, vetzuren,  aminozuren
  40% van energie uit  het eten wordt in  bruikbare energie omgezet. 60% in  warmte
  TCA/Krebs
  4C oxaloacetaat  pikt 2C acetyl coA op, sliptst 1C als CO2 en  splitst nog 1C als CO2 en  daarna komt het weer terug om  nieuwe acetylcoA op te pikken. Pyruvaat is de grondstof voor oxaloacetaat. Voor de complete vet oxidatie, heb  je koolhydraten  nodig. Bij  de afbraak  van  acetylCoA komen  er electronen  en H+ vrij.
  Ademhalingsketen
  Electronen  worden  doorgegeven totdat ze O2 aan het einde van de keten bereiken. O2 accepteerd de electronen en  bindt met H;er wordt water gevormd. Als de electronen  worden  doorgegeven, komt er genoeg energie vrij  om de H+ rond te pompen over het membraan  naar de buitensete compartiment. ATP wordt gesyntetiseerd als de H+ terug naar de binnennste compartiment stromen.
 • oxaloacetaat
  gevormd door pyruvaat+CO2
  bindt met acatylCoA --> nodig om  TCA te draaien
 • Ademhalingsketen
  laatste stap  in energie metabolisme. Transporteert electronen  van H naar O en  vangt energie in ATP bindingen.
 • catabolisme
  afbrekende reacties. Grotere  moleculen  worden afgebroken  tot kleine units. Er komt energie bij vrij. Hydrolyse reacties.

  Glycogeen--->glucose
  Triglycerides--->vetzuren +glycerol
  Eiwitten--->Aminozuren
 • metabolisme
  som van  alle chemische reacties in  levende cellen.Hoe energie wordt verkregen  en  besteed.
 • TCA/Krebs
  serie van  metabole reacties. Moleculen  van acetylCoA worden  afgebroken  tot CO2 en H-atomen.
  In  de inner compartiment van  mitochondrien.
 • acetylCoA
  2C compound, acetaat. Molecuul  van CoA bindt eraan.
 • pyruvate
  3C -compound , speelt een  sleutelrol in E.metabolisme
 • anabolisme
  opbouwende reacties. Van kleine onderdelen  worden  grotere moleculen  gemaakt. Er is energie voor nodig. Condensatie reactie is een  voorbeeld/
  Glucose moleculen  worden  samengevoegd om glycogeen  ketens te vormen. Vetzuren en  glycerol  worden  samengevoegt tot triglyciriden. Aminozuren  worden aan elkaar  gekoppeld zodat proteinen ontstaan.
 • Brunner, klieren van: glandulae duodenalis (slijmklieren onder het slijmvlies van de twaalfvingerige darm)
  In  submucosa stimuleert plexus van Missner het legen  ervan
 • 1.1 Koolhydraten

 • epimeren
  positie van een -OH groep verschillen
 • Van  een  molecuul  glucose worden  2 moleculen pyruvaat gemaakt via glycolyse. Coenzymen(niacine)  nemen de electronen mee naar e.transport keten.Er komt wat energie vrij.
  Maken  van  glucose kost energie en  een  aantal  enzymen.
  Van puruvaat kan  glucose worden  gemaakt.
  Anaerobe omzetting pyruvaat: sprinten. Energie moet snel  vrijgemaakt worden. Lactaat wordt gevormd. In  de afwezigheid van  zuurstof of bij  afwezigheid van goedwerkende mitochondrien, accepteert puruvaat H+.
  Lactaat uit de spieren kan  naar de lever gaan. Lever enzymen + wat energie kunnen ervan  glucose vormen. Deze glucose gaat terug naar de spieren.
  Aerobe omzetting pyruvaat:1/2 h fietsen
  COOH groep  wordt afgehaald. Van 3C wordt 2C component gevormd. Daar bindt CoA aan = acetylCoA.Coenzymen  nemen  e- &H+ naar de ademhalingsketen. 2 CO2 gevormd(van  elke C pyruvaat) Ze worden  uitgeademd. Daarom  kan  er van  acetylCoA geen  glucose worden  teruggevormd.
  AcetylCoA : vet of ATP productie. Iedere molecuul dat acetylCoA kan maken, maakt ook  vet; glucose, glycerol,vetzuren aminozuren. Het kan  vetzuren bouwen,maar vormt geen  glucose.
  Als cel  energie nodig heeft,  dan  gaat acetylCoA TCA/Krebs/ademhalingsketen binnen.
  Glucose<---->Pyruvaat---->AcetylCoA
  Glucose--->Pyruvaat--->Lactaat---->Lever---->+ATP+enzymen--->Glucose
 • enantiomeren
  spiegelbeeld D-->L vorm;-OH aan laatste 
               chirale C-atoom respectievelijk rechts en links
 • wat zijn  eindproducten  in  de vertering van  dextrinen?
  maltose, iso-maltose, glucose
 • Cori-cycle
  Lactaat uit de spieren kan  naar de lever gaan. Lever enzymen + wat energie kunnen ervan  glucose vormen. Deze glucose gaat terug naar de spieren.
 • glycolyse
  glucose afbraak. Puruvaat wordt gevormd. Dit process is anaeroob.
  Doel : energie leveren  voor korte stukjes & glucose voorbereiden voor verdere metabolisme.
 • Welke stelling m.b.t. vertering van disacchariden en kleine oligosaccariden is juist?

  Selected Answer:  

  a.      ??amylase speelt hierbij een rol van betekenis

  Correct Answer:  
  Maltase speelt hierbij een rol van betekenis
  Answer Feedback:

  a.Dit is het niet uiste antwoord. De vertering van de disacchariden en kleine oligosacchariden vindt plaats op de brush border


 • Absorptie van glucose & galactose
  • De darmcel in: actief transport -
  SGLT1
  • Het bloed in: diffusie + GLUT2


  Absorptie van fructose
  • De darmcel in: facilitated
  transport - GLUT5
  • Het bloed in: GLUT2
 • gluconeogenese
  glucose kan  gemaakt worden  van  glycerol en  meeste aminozuren. Meestal  gebeurt dit in  de lever. Tijdens starvation, ook  in de nieren.
 • glucose transporters (GLUTs)
  - membraan-eiwitten
       - conformationele verandering na binding van monosaccharide
       - zorgen voor gefaciliteerd (passief) transport (conc.-afhankelijk)
       - verschillende isovormen; hebben elk een eigen affiniteit
  - GLUT1:  op rode bloedcellen en de meeste celmembranen
                            zorgt voor constant glucose transport (basale glucose opname)
       - GLUT2:  vooral op darm, nier, lever en pancreas cellen
                            lage affiniteit voor glucose (actief bij hoge bloedglucose, gevoed!)
       - GLUT3:  vooral op neuronen en placenta cellen
                            hoge affiniteit voor glucose
       - GLUT4:  vooral op spier en vetweefsel cellen
                            gereguleerd door insuline
       - GLUT5:  fructose transporter (vooral in dunne darm)
 • Regulatie bloedglucose / glucose homeostase

  Insuline:
    geproduceerd door de pancreas
  uitgescheiden als de bloedglucose stijgt
  down gluconeogenese in lever 
    up opslag glucose (glycogeen) in lever  
    up opname glucose door o.a spieren
    down afbraak van vet in vetweefsel

  Glucagon:
    geproduceerd door de pancreas
  uitgescheiden als de bloedglucose daalt
    up afbraak van glycogeen in lever
    up  gluconeogenese in lever
 • Wat doet GLP-1 voor insuline/glucagon regulatie?
  stimuleert insuline; remt glucagon
 • Gastric inhibitory polypeptide (GIP)?
  stimuleert afgifte insuline
 • wat is glycogenese?
  synthese  van  glycogeen uit glucose.
  Glycogen  syntase + glycogenin primer = onvertakt glycogeen, Branching enzyme zorgt voor vertakking.
  Stimulatie: insuline
  Afbraak: ardenaline +glucagon
 • Waarom is de oxidatieve fase van de hexosemonofosfaat shunt van belang? En  waarom  is non-oxidatieve  fase van  belang?
  Non-Ox
  Voor de productie van bouwstenen voor o.a. ATP, RNA en DNA
  Ox:
  Voor de synthese van vetzuren en steroïden
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is het eerste teken van uitdroging?
dorst is eerste teken van uitdroging; daarna zwakte, uitputting, delirium
Een molecuul vet levert.. ATP?
129 ATP
Een molecuul glucose levert .. molecuul ATP?
38
Choline: functie, voedselbronnen en symptomen bij tekorten
 • Choline is geen B-vitamine, maar wel essentiele nutrient die geschaard wordt bij B-vitaminen; ondersteunt neurale buis sluiting.
 • Choline is nodig voor synthese van acetylcholine en lecithine.
 • Voedselbronnen zijn melk, lever, eieren, pinda's
 • Een tekort aan choline kan leiden tot leverschade.
 • Een teveel aan choline is herkenbaar door de lichaamsgeur, zweten, speekselafscheidng, verminderde groei, lage bloeddruk, leverschade.
B12: functie, voedselbronnen en verschijnselen bij tekorten
 • Vitamine B12 (cobalamine) voorkomt een bepaalde vorm van bloedarmoede. Het is ook van belang voor een goede weerstand. Daarnaast speelt het een rol bij de vorming van gezonde rode bloedcellen, zorgt het voor een goede werking van het zenuwstelsel en draagt het bij aan de energievoorziening. Verder speelt het een rol bij de stofwisseling van foliumzuur. 
 • Vitamine B12 komt alleen voor in voedingsmiddelen van dierlijke afkomst, zoals vlees en zuivel. Een vitamine B12-tekort kan een tekort aan foliumzuur veroorzaken, omdat deze twee vitamines samenwerken. 
 • Een vitamine B12-tekort heeft een vorm van bloedarmoede tot gevolg, met symptomen als vermoeidheid, ademnood, angina pectoris (pijn op de borst) en een gebrek aan eetlust. Daarnaast kan een vitamine B12-tekort het zenuwstelsel aantasten.
B11: functie, voedselbronnen en verschijnselen van tekorten
 • Foliumzuur (vitamine B11) is van belang voor een goed functionerend zenuwstelsel en imuunsysteem. Foliumzuur speelt eveneens een belangrijke rol bij de vorming van rode bloedcellen, het erfelijk materiaal (DNA) en gezonde groei tijdens de zwangerschap. Ook is het erg belangrijk bij de deling van de cellen tijdens de groei: foliumzuur verlaagt de kans op de geboorte van een kind met een open ruggetje. 
 • Foliumzuur komt voor in groene groenten, fruit, volkoren producten en in mindere mate in melk en melkproducten. 
 • Een tekort aan foliumzuur kan leiden tot afwijkingen van de rode en witte bloedcellen en veranderingen in het beenmerg. Een tekort aan foliumzuur bij vrouwen aan het begin van de zwangerschap verhoogt het risico op een open ruggetje bij de baby. 
B8: Beschrijf van elk B‐vitamine de functies in het lichaam, noem voor elk B‐vitamine de belangrijkste voedselbronnen en beschrijf voor elk B‐vitamine de symptomen van een deficiëntie
 • Vitamine B8 (biotine) speelt een belangrijke rol bij de opbouw en afbraak van koolhydraten en eiwitten en de productie van vetzuren. Het draagt bij aan de voorziening van energie. Daarnaast is vitamine B8 van belang voor een goed functionerend zenuwstelsel, voor gezond haar en een gezonde huid. 
 • Vitamine B8 komt in veel verschillende voedingsmiddelen voor, waaronder eieren, melk, sojaproducten, noten en pinda’s. 
 • Een tekort aan vitamine B8 is zeldzaam, omdat deze vitamine in een groot aantal voedingsmiddelen voorkomt. Kan voorkomen wanneer men  te grote hoeveelheden rauwe eieren eet.
B6: Beschrijf van elk B‐vitamine de functies in het lichaam, noem voor elk B‐vitamine de belangrijkste voedselbronnen en beschrijf voor elk B‐vitamine de symptomen van een deficiëntie
 • Vitamine B6 (pyridoxine) is belangrijk voor de weerstand en de spijsvertering. Daarnaast speelt het een rol bij de vorming van rode bloedcellen. Het is van belang voor de energievoorziening. Vitamine B6 zorgt verder voor een goede werking van het zenuwstelsel. 
 • Goede bronnen van vitamine B6 zijn vlees, eieren, vis, graanproducten, aardappelen en peulvruchten. 
 • Bij zuigelingen leidt een tekort aan vitamine B6 tot verschijnselen als stuipen, overgeven en gewichtsverlies. 
 • Bij volwassenen zijn verschillende symptomen waargenomen, zoals ontstekingen van de tong en de huid, depressie, verwardheid, vermoeidheid en aandoeningen van het zenuwstelsel.
 • Het gebruik van de anticonceptiepil kan een negatief effect hebben op de voorraad B6 in het lichaam
B5: functie in het lichaam, belangrijkste voedselbronnen en symptomen van deficiëntie
 • Vitamine B5 (pantotheenzuur) speelt een belangrijke rol bij de afbraak van eiwitten, vetten en koolhydraten. Het draagt bij aan de voorziening van energie. Daarnaast is het van belang bij de vorming van een aantal hormonen en zorgt het voor een goed functionerend zenuwstelsel. 
 • Vitamine B5 komt in veel verschillende voedingsmiddelen voor: vlees, vis, eieren, aardappelen, melk(producten), groente en fruit. 
 • Omdat vitamine B5 in veel voedingsmiddelen voorkomt, treedt een tekort aan vitamine B5 alleen bij ernstige ondervoeding op: het ‘burning feet’ syndroom.
B3: functie in het lichaam, belangrijkste voedselbronnen en symptomen van deficiëntie
 • Vitamine B3 (niacine, nicotinezuur, nicotinamide)  speelt een belangrijke rol bij de energievoorziening van cellen en bij de werking van het zenuwstelsel. Ook is het van belang voor een gezonde huid. 
 • Vitamine B3 komt voor in verschillende voedingsmiddelen: vlees en vis, gevogelte, noten, zaden en graanproducten. Daarnaast kan het lichaam vitamine B3 deels maken uit het aminozuur tryptofaan (bouwsteen van eiwitten). Hierdoor dragen ook eiwitrijke producten zoals zuivel en eieren bij aan de aanmaak van niacine (via de omzetting van tryptofaan). 
 • Een tekort aan vitamine B3 komt niet vaak voor, omdat een eiwitrijke voeding al voldoende vitamine B3 levert. Een tekort heeft effecten op het slijmvlies van de mond, tong en darmen. Deze verschijnselen duidt men aan met de term ‘pellagra’, wat letterlijk ‘ruwe huid’ betekent.