Samenvatting Useful enemies when waging wars is more important than winning them

-
ISBN-10 0300183712 ISBN-13 9780300183719
10 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Useful enemies when waging wars is more important than winning them". De auteur(s) van het boek is/zijn David Keen. Het ISBN van dit boek is 9780300183719 of 0300183712. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Useful enemies when waging wars is more important than winning them

 • 1 Conclusion

 • Het is naïef om te denken dat oorlogen slechts om winnen of verliezen gaat. Soms kan je zelfs beter spreken over 'oorlogsystemen' dan slechts oorlog of conflict. Een conflict heeft ook geen houdbaarheidsdatum, er zijn vaak verschillende partijen gebaat bij het zo lang mogelijk laten voortduren van een conflict. 

 • De auteur meent dat zowel interne als internationale oorlogen vaker belangen dienen dan dat je op het eerste gezicht zou denken. Hij noemt dit de 'hidden functions' van conflict. Hij presenteert conflict dan ook niet als louter chaos of strijd, maar spreekt liever van 'systemen' waarbinnen de belangen van enkelen vaak sterk worden gediend. Conflict om het conflict, je voordeel halen uit de chaos. 

 • 'Many of these strategies are irrelevant to "winning", and many actively impede the endeavour. Powerful interests have emerged in the continuation of conflict.' blz 236

 • De auteur komt tot de harde conclusie dat het 'in kaart brengen' van een vredesproces essentieel is. Een vredesproces is het resultaat van een calculatie die niet kan worden los gezien van wat voor voordelen een oorlogsysteem voor een of meer van de partijen was. En daarnaast is er geen garantie dat een democratiseringsproces niet leidt tot meer geweld. Een voorbeeld is het strafproces in Rwanda dat leidde tot hernieuwt conflict en wie zegt dat een 'onderhandelde vrede' geen 'dirty bargain' is? blz 239

   

 • De auteur noemt verschillende factoren die eventueel kunnen bijdragen aan veranderingen en minder gewelddadig gedrag (streven naar absentie is volgens de auteur welhaast onmogelijk). Hij noemt onder andere een hevige uitputting van de middelen die plundering in de hand werkte, de wil van warlords om hun 'gewonnen' bezittingen te beschermen, een substantiële vermindering (of de dreiging) van hulpgelden etc.

 • De auteur claimt dat een voor iedereen acceptabele verstandhouding niet onmogelijk is te bereiken maar dat deze zelden 'schoon' zal zijn. Hij meent dat de kans groter is dat een zekere vorm van corruptie zal worden geïnstitutionaliseerd. Het resultaat zal anders niet snel worden geaccepteerd door alle partijen. blz. 240

 • De auteur zegt dat wanneer deze 'dirty bargain theory' stand houdt, en er is genoeg bewijs dat dat zo is, de oplossingen zoals vaak aangedragen door het Westen of door Washington een averechts effect zullen hebben. Bij deze oplossingen moet je denken aan gerechtigheid, democratie en economische liberalisatie.

 • De auteur citeert de Nederlandse onderzoeker Alex de Waal wanneer hij komt te spreken over een 'markt' voor loyaliteit. Hierbij maken rebellen en warlords gebruik van geweld en repressie om een betere prijs te extraheren voor hun loyaliteit.

 • Een algemene conclusie 'there is more to war than winning'. blz 241

 • De auteur probeert de lezer bewust te maken van het feit dat de partijen in een conflict minder gemakkelijk te onderscheiden zijn dan dat je op het eerste gezicht zou denken. Het schisma 'goed / fout' gaat sowieso al moeilijk op, maar in hoeverre mogen vrouwen, kinderen, burgers tot de niet conflicterende partijen worden gerekend. En wat is exact de rol van 'relief organisations'. In hoeverre mag je kritiek hebben op beleid zonder te worden gezien als vijand of collaborateur en wat te doen met een eventuele vijfde colonne (joden?). blz. 242 

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.