Samenvatting UVT 31 aug 2020

678 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - UVT 31 aug 2020

 • 1 uvt vragen van eerder

 • Welk eiwit speelt een belangrijke rol in de functie van hemidesmosomen?
  integrine
 • Foto van een kind met meerdere parallelle rood/paars/blauwige uitstortingen. Wat is de meest waarschijnlijke pathofysiologie?
  toegebracht letsel
 • Sleepvraag lab: welke waarde klopt niet bij de diagnose?
  Casus 1: acute leukemie
  leuko's laag
  trombo's hoog
  granulocyten laag
  blasten hoog

  Casus 2: Fe gebreksanemie
  hemoglobine laag
  retis hoog
  leuko's normaal
  trombo's normaal
  MCV verlaagd
  ferritine verlaagd
  1. casus met acute leukemie waarbij de hoge trombocytenwaarde er niet bij paste.
  2. casus met ijzergebreksanemie waar het reticulocytenaantal verhoogd was
 • Furosemide is een lisdiureticum. Wat is een bijwerking?
  1. Hyperkaliemie
  2. hypokaliemie
  3. hypercalciemie
  4. hypermagnesiemie
  hypokaliemie

  Lisdiureticum. Furosemide remt de terugresorptie van natrium– en chloorionen in het opstijgende deel van de Lis van Henle. De uitscheiding van kalium, calcium en magnesium wordt bevorderd. Diuretische werking: inj. binnen enkele min, tabl. binnen ½ uur, retardcapsule 2–3 uur. Werkingsduur: inj. 2–3 uur, tabl. dosis-afhankelijk en afhankelijk van hoeveelheid oedeem 4–8 uur, retardcapsule ruim 24 uur.
 • Uitval links mondhoek, links arm en been. Oorzaak?
  corticaal infarct rechts
 • Casus depressie: iemand waarbij ssri's geen effect hebben en ook de switch naar een TCA werkt niet. Wat kun je vervolgens geven om de depressie te behandelen?
  Lithium
 • jongen van 20 met ADHD onder methylfenidaat krijgt na ophogen medicatie een depressie. Wat is nu je beleid?
  1. start SSRI
  2. start TCA
  3. start lithium
  4. stop methylfenidaat 
  Stop methylfenidaat
 • Een patiënt heeft klachten over wanen, hallucinaties en verward denken, maar ook over manische buien en klinische depressie. Wat is de diagnose?
  Schizoaffectieve stoornis

  Een schizoaffectieve stoornis is een psychische aandoening die zowel kenmerken heeft van schizofrenie als van een stemmingsstoornis. Een patiënt heeft dus niet alleen klachten over wanen, hallucinaties en verward denken, maar ook over manische buien en klinische depressie.
 • Kind van 2 jr met normale groei en eetlust. Geen koorts. Heeft meermaals per dag dunne stinkende ontlasting. Niet ziek. Wat is geen oorzaak van peuterdiarree?

  1. te weinig vet
  2. te veel koolhydraten
  3. te veel vruchtensappen
  4. te weinig vezels

  te veel koolhydraten

  De oorzaak van de diarree is meestal te vinden in de voeding die het kind binnen krijgt. Veel voorkomend zijn te weinig vet, te weinig vezelrijke voedingsmiddelen en te veel vruchtensuikers uit sappen (vooral
  appelsap). Dit voedingspatroon houdt de diarree in stand. Er is echter geen kans op uitdrogen. Peuterdiarree
  gaat spontaan over, al duurt het vaak tot in het vijfde levensjaar.
 • Ziekte van pompe: kind met proximaal spierzwakte, loopt en slikt moeilijk. Oorzaak zkte van Pompe?
  1 alfa glucosidase
 • Jong kind niet gevaccineerd, grieperig geweest, opeens uitval of verzwakking benen. Oorzaak?
  Polymyisitis
 • Kind krijgt veel pneumonien, heeft probleem afweer. Waar is de oorzaak?
  T cel gemeditieerd
 • Wat is functie van igg?
  opsonisatie
 • Persoon krijgt epileptisch insult. Welke onderzoeken zet je in?
  MRI en EEG
 • Aanvullend onderzoek bij vrouw (blaasjes gezien vulva) net kind geboren met conjunctivis. Wat zet je in?
  1. kind testen op HSV 
  2. vrouw testen op HSV
  3. Vrouw testen op chlamydia
  4. kind testen op chlamydia
  5. kind testen op ecoli
  6. vrouw testen op ecoli
  kind testen op HSV
 • man met urethritis, proctitis en faryngitis. Uit histologisch onderzoek negatieve diplokok. Welke SOA is de oorzaak?
  Gonorroe
 • Casus jongen 17 jaar met hoge koorts, verwardheid, hoofdpijn, nekstijfheid en braken. Meest waarschijnlijke verwekker?
  neissera meningitidis
 • Benauwd kind op SEH. Wat is je beleid? 
  veel antwoordopties waarvan je er 1 moet aanklikken
  Zuurstof
 • Neonaat met borstvoedingsicterus - aanvullend diagnostiek?
  ongeconjuheerd billi bepalen
 • Icterus pt van 1 week oud met labuitslag, wat pleit tegen borstvoedingsicterus?
  1. hoog geconjugeerd bili
  2. laag geconjugeerd bili
  3. hoog ongeconjugeerd bili
  1. hoog geconjugeerd bili
 • Wat is het effect van een nsaid op de nier?
  1. afferente vat nier dilateren
  2. efferente vat nier dilateren
  3. afferente vat nier contraheren
  4. efferente vat nier contraheren
  afferente vat nier contraheren

  Doordat ze een remmende werking hebben op de synthese van prostaglandines wordt het effect van deze prostaglandines op de glomeruli in de nier het openzetten van de bloedaanvoerende (afferente) arteriole tegengegaan. Dit resulteert in een vermindering van de bloedaanvoer in de nier, waardoor deze signaleert dat het circulerende volume te klein is en vocht en zout gaat vasthouden. Dit kan weer tot een hoge bloeddruk leiden.
 • Wat is geen verschijnsel bij borstvoedingsicterus?
  1. ontkleurde urine
  2. donker gekleurde urine
  3. ontkleurde ontlasting
  4. goede gewichtstoename
  5. nog een hele lijst
  Ontkleurde ontlasting!
 • Casus pt met dvt en aanhoudende dyspneuklachten. Oorzaak?
  Longembolie
 • Behandeling pt met urineweginfectie met weefselinvasie?
  amoxiclavulaanzuur
 • Pt met al lang gebruik van antipsychotica maakt rare mondbewegingen: herhaaldelijk smakken en tong. Hoe noem je deze aandoening?
  Tardieve kinesie
 • Welk systeem is er aangedaan bij het syndroom van Horner?
  1. parasympathisch
  2. sympatisch
  3. lymfestelsel
  4. spier 
  Sympathisch
 • Pt met zwelling wang naast oor tpv parotisklier. Het blijk teen parotis carcinoom te zijn. Hoe noemen we die ook wel?
  carcinoom ex pleiomorf adenoom
  de goedaardige vorm van waaruit het origineert is het pleiomorf adenoom.
 • In korte tijd ontwikkelt een pt bolle ogen, een dik scrotum, oedmateuze ledematen. Oorzaak?
  1.  ATN
  2. HUS
  3. minimal change nefropathie
  4. nefrogene diabetus insipidus
  1. minimal change nefropathie
 • Bij een suffe pt worden epileptische aanvallen gezien met bloeddrukverschil tussen beide armen, souffle in de bovenbuik. Heeft hypertensie maar neemt zijn meds neit trouw in. Wat is de oorzaak?
  1. Hypertensie encefalopathie
  2. Hypertensie hydrocefalus
  3. HUS
  4. TTP
  Hypertensie encefalopathie
 • Vrouw met hoofdpijn, is misselijk en heeft bij LO papiloedeem. Oorzaak?
  1. Hypertensie encefalopathie
  2. Hypertensie hydrocefalus
  3. HUS
  4. TTP
  Hypertensie hydrocephalus = idiopathische intracraniele hypertensie
 • Casus man 40 met meningitis klachten Oorzaak?
  Meningitidis ...
 • Casus Pt met acuut hoofdpijn, heftige rugpijn en misselijkheid en uitval. Oorzaak?
  aneurysma carotis

  wat er bij past is: uitvalsverschijnselen, heftige hoofdpijn, heftige buik- of rugpijn, een uitzettende kloppende zwelling in de buik en een shock.    

  https://www.medtronic.com/nl-nl/patienten/aandoeningen/aorta-aneurysma-in-buik.html
 • Pt presenteert zich met atrofie, zwakte of verlamming en fasciculaties in de tong. Welke zenuw is aangedaan?
  Nervus hypoglossus
 • Een pt vertoont in het gesprek met de arts een aantal kenmerken: praat de arts na, trekt vreemde bekken en herhaalt bewegingen die eigenaardig en doelloos lijken te zijn. Waar is heir sprake van?
  Katatonie type hyperactief

  https://www.hersenstichting.nl/hersenaandoeningen/katatonie/  

  Er worden verschillende vormen van katatonie onderscheiden: hypoactief, hyperactief en mengvormen. Hypoactieve (of stuporeuze) katatonie kenmerkt zich door motorische verschijnselen en terugtrekgedrag. Hyperactieve katatonie kenmerkt zich juist door opwinding en bizar gedrag.
 • Pt met oedeem in benen, rond ogen, enkels en geslachtsdeel. Urine schuimt. Vermoeid. Hoge RR en trombosebeen. Meest waarschijnlijke diagnose?
  Nefrotisch syndroom

  https://www.nieren.nl/bibliotheek/53-nefrotisch-syndroom/396-symptomen-van-het-nefrotisch-syndroom
 • Pt met oedeem in benen, rond ogen, enkels en geslachtsdeel. Urine schuimt en heeft bloed erin. Vermoeid. Hoge RR en trombosebeen. Pt plast bijna niet meer. Had er vlak voor een keelinfectie. Meest waarschijnlijke diagnose?
  Nefritisch syndroom!. Vanwege de hematurie en de keelontsteking met wrschnlk GAS! = groep A streptokok
   https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/nieraandoeningen-bij-kinderen-nefrotisch-en-nefritisch-syndroom
 • Als het aldosteron toeneemt wordt er dan meer, minder of gelijk natrium uitgescheiden in de urine?
  Minder, want aldosteron zorgt voor terugresorptie waardoor er minder natrium in de urine zit.
 • Hoe is de volgorde van hypertensie?
  • Raas
  • RR daalt
  • Arcus aorta baroreceptoren
  • ANP aanmaak 
  • verminderde renine aanmaak
  1. start in arcus aorta met baroreceptoren die verhoogde druk meten
  2. druk te hoog = aanmaken ANP door hartwand
  3. ANP geeft negatieve terugkoppeling op RAAS
  4. leidt tot minder renine aanmaak
  5. RR daalt want minder renine is minder aldosteron wat inhoud minder terugresorptie in de distale tubulus en dus meer uitscheiding met de urine.
 • Meid 13 jaar heeft elk mnd buikpijn. Menstrueert niet, nog nooit gedaan. Welk onderzoek zet je in? Aan welke diagnose denk je?
  LAPAROSCOPIE!! Hymen imperforatus = primaire amennorroe
 • welk onderzoek moet je doen bij een niet tuberculeuse mycoplasma bacterie infectie?
  Tcellen en macrofagen activatie
 • welk ingredient zorgt er voor dat er suiker in borstvoeding zit ?
  Lactose
 • Mutatie met downregulatie Na/K/Cl kanalen in oplopende lus van henle, wat is dan te zeggen over functie niet mbt: verdunnen urine en concentreren urine? (vraag door iemand anders op geschreven. Begrijp niet helemaal hoe hij dit bedoeld)
  In stijgende lus wordt na geresorbeerd. Als de transporter stuk is dan wordt na meer uitgescheiden agv minder terugresorptie. Dus concentratie in de urine neemt toe
 • Gezin met zowel brca gen als cf, wat is de kans dat het kind zowel brca als cf krijgt?

  Voorbeeld prenatale diagnostiek: de bevolkingskans op het krijgen van CF is 1/30. Het is autosomaal recessief. Dus kans als beide ouders dragen zijn geeft 25% op cf, 50% op dragerschap.
  Als er maar 1 ouder drager is dan is de kans op dragerschap van cf 50%. Dit keer de kans in de bevolking = x 1/30 = 1/2 x 1/30= 1/60

  BRCA erft autosomaal dominant over.
  dus 50% kans op brca als pa pf ma de mutatie heeft. 
   
  OF

  Stel een vrouw is zwanger en zus van partner heeft CF. Dan is de kans dat het kind CF kan krijgen 2/3 (kans dat partner drager is) x 1/30 x 1/4 (kans dat kind bij dragerschap van beide ouders CF heeft) = 1/180 (0,55%).
  dit keer 50% ivm brca 1 = 1/360
 • Welke arterie voorziet de zwellichamen in de penis van bloed?
  a pudenda.
 • Welke laag vormt de tunica vaginalis in het scrotum?
  peritoneum parietale.
 • Man met sinds 1 w keelpijn en hoest. Welke AB voorschrijven? Amox breed, amox smal of peniciline smal?
  https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/acute-keelpijn
  niet ernstige keelontsteking = faryngotonsillitis. AB wordt alleen ingezet bij een pt met verhoogd risico op complicaties.

  Als voor AB wordt gekozen dan smal penicilline = feneticilline
 • Zwangere met kunstklep gebruikt acenocoumarol ivm teratogeniteit welke bloedverdunner inzetten?

  1. Vitk antagonisten
  2. Dalteparine
  3. Heparine
  4. Fenprocoumon
  Dalteparine
 • Kindje met koorts, weinig urineproductie en dehydratie slagpijn nierloges en buikpijn, wat is het?
  1. GNF glomerulonefritis
  2. PNF
  3. ATN acute tubulusnecrose
  4. TIN acute tubulo interstitiele nefritis
  5. anti gbm nefritis
  ATN! Door de necrose gaan de zeefcellen stuk en kan de nier geen urine meer produceren. Urine kan bruinrood zijn door bloed bij urine.

  Bij de verschillende nefritiden is er nog wel een redelijke urine productie aanwezig want het nierweefsel is wel ontstoken maar nog niet compleet stuk of verdwenen.

  1.  GNF glomerulonefritis: oedeem voeten/benen/oogleden, sterke stijging rr, bloed urine = donkere urine.
  2. PNF
  3. ATN
  4. TIN acute tubulo interstitiele nefritis: klachten bloed urine, moeheid, spierkramp, jeuk
  5. anti gbm nefritis: meestal bij 20-30 en 50-70 jarigen. Moe, misselijk, bloed urine, schuim urine, oedeem enkel/benen/gezicht, kortademig, minder plassen.
 • Kindje met koorts, vuurrode wangen en ruwe geschaafde huid. Oorzaak?
  roodvonk
 • Kindje met koorts die verdwijnt en waar daarna exantheem verschijnt. Oorzaak?
  Exanthema Subitum
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke 5 symptomen komen bij >50% van de “palliatieve” patiënten voor?
Vermoeidheid 74%
• Pijn 71%
• Energiegebrek 69%
• Zwakte 60%
• Anorexie 53%
Wat is waar over calcitonine?A)Het remt de osteoblastenB)Het wordt aangemaakt bij een hoge calcium spiegelC)Het is verhoogd bij het anaplastisch schildkliercarcinoom D)Het stimuleert reabsorptie van calcium in de niertubulus.
Het wordt aangemaakt bij een hoge calcium spiegel.
polypeptide hormoon, product van de parafolliculaire cellen (C-cellen) in de schildklier (deze zijn in wezen ‘ultimobranchiale lichaampjes’ van de vijfde kieuwboog) met bloedcalciumregulerende werking; is verhoogd aantoonbaar bij medullair schildkliercarcinoom. Calcitonine remt de afbraak van botweefsel. De productie en uitstorting van calcitonine wordt bevorderd door hoge calciumconcentraties in het bloed, die onder meer het gevolg kunnen zijn van botnecrose door osteoporose. Door zijn afscheiding reduceert het de calciumionen (Ca2+) in het bloed als tegenhanger van de effecten van het parathormoon (PTH) en verlaagt aldus de calciumspiegel van het bloed. Calcitonine wordt eveneens gestimuleerd door gastrine, een hormoon dat de maagzuurproductie bevordert, en door pentagastrine, een synthetische polypeptide. Ook remt calcitonine de lactatie.
Calcitonine werkt op volgende specifieke wijze in op de bloedspiegel :
remt de Ca2+ absorptie door de ingewanden
remt de activiteit van osteoclasten in het beendergestel.
remt de reabsorptie van fosfaten in de nierbuisjes
remt de reabsorptie van Ca2+ en Mg2+ in de nierbuisjes.


A)Het remt de osteoblasten: NEE want osteoCLasten
B)Het wordt aangemaakt bij een hoge calcium spiegel: JA, want veel botafbraak = veel calcium = activatie calcitonine = remming osteoclasten
C)Het is verhoogd bij het anaplastisch schildkliercarcinoom: NEE want medullair carcinoom
D)Het stimuleert reabsorptie van calcium in de niertubulus. : NEE want remt de reabsorptie
Wat zijn symptomen die passen bij een maligne tumor in de parotis?
- Snelle groei (maanden)
- Uitval van de n. Facialis
- Pijn
- Huid ingroei
- Botdestructie
- Harde consistentie
Wat is geen risicofactor voor een tongbasiscarcinoom?A)RokenB)AlcoholC)EBV virus infectieD)HPV virus infectie
EBV virus infectie
Als het retinoblastoom bilateraal zit, is de mutatie:A)Vrijwel altijd erfelijkB)Kan erfelijk zijn of spontaanC)Vrijwel altijd een spontane mutatie
Vrijwel altijd erfelijk! 
Wat zijn symptomen die passen bij hoofdhalstumoren?

-Heesheid
- Veranderde stem
- Oorpijn (eenzijdig)
- Eenzijdige doofheid
- Slikklachten
- Afvallen
- Gevoel dat er iets in de keel zit
-Verslikken

- Verstopte neus
- Bloedneuzen
- Prothese past niet
- Dyspnoe/stridor
Waar bestaat de eerste behandeling (de inductiefase) van ALL uit?
Prednison + Chemotherapie/Cytostaticum
Wat zijn de symptomen bij ALL?
Algemene symptomen:
Vermoeidheid, koorts
Anorexie
Irritatie
Symptomen tgv beenmerginfiltratie:
Infecties, bleekheid, bloedingsneiging, dyspneu etc.

Infiltratie van andere organen:
Botpijn, misselijkeheid door splenomegalie, symptomen van verhoogde intracraniële druk.
Casus over kind dat altijd achter in de klas zit en bang voor beoordeling door andere klasgenoten is (o.a. dat ze lelijk is): waar is hier psychiatrisch sprake van?
Sociale fobie
Casus over ASS: 3 antwoorden juist!preoccupatie met sorteren van blokkengeen interesse in andere kinderen geen fantasiespeltaalontwikkeling: op 1 jarige leeftijd korte zinnetjes kunnen maken
 1. preoccupatie met sorteren van blokken
 2. geen interesse in andere kinderen 
 3. geen fantasiespel