Samenvatting V6 Literatuur

-
48 Flashcards en notities
23 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - V6 Literatuur

 • 1 Verlichting

 • Welke tijdsperiode was de Verlichting?
  1700-1780
 • Wat hield de verlichting in?
  De mensen moeten moedig en mondig worden. Men moet zich laten leiden door het verstand, de ratio. Bevrijding van afhankelijkheid van kerk en staat.
  De verlichting is optimistisch, veel misstanden kunnen verdwijnen en traditie en autoriteit krijgen minder invloed.
  Vooroordelen verdwijenen met zet zich in voor emancipatie.
 • Welke schrijvers/dichters kenmerken de verlichting?
  Immanuel Kant
  René Descartes
  Friedrich der Große
  Gotthold Ephraim Lessing
 • Wat was de mening van Immanuel Kant?
  Verlichting. Wees moedig genoeg om je eigen verstand te krijgen. De verlichting zorgt er voor dat mensen verantwoording voor hun eigen onmondigheid krijgen.
 • Wat was de mening van René Descartes?
  Verlichting. Cogito ergo sum. Doe niet kritiekloos was de autoriteiten zeggen.
 • Wat was de mening van Friedrich der Große
  Verlichting. Hij was een vorst van de Pruisen en nam de ideeën van de verlichting over. Iedereen is gelijk voor de wet en tolerantie voor godsdiensten. 
  Uitspraak: Jeder soll nach seine Façon, selig werden. ieder zal op zijn eigen manier gelukkig worden.
 • Wat schreeft Gotthold Ephraim Lessing?
  Verlichting. Hij schreef vooral fabels, verhalen waarin dieren als mensen handelen en waarin een levenswijsheid of waarheid zit.

  Der Tanzbär 
  Nathan der Weise: die Ringparabel
 • Waar gaat der Tanzbär over?
  Verlichting. Gottfhold Ephraim Lessing.
  De dansbeer was uit gevangenschap gevlucht. Hij gaat terug naar het bos waar hij zijn soortgenoten ontmoet. Hij danste voor hem zijn dans op zijn twee achterpoten en is er trots op dat hij die heeft geleerd. De oude beer vindt dat die dans hem lager van geest maakt en slavernij, omdat hij gewoon doet wat de mens hem zei. Hij heeft niet zelf nagedacht hij is slaaf.

  Moraal: Ga zelf nadenken.
 • Waar gaat Nathan der Weise over?
  Verlichting. Gotthold Ephraim Lessig.
  Dit verhaal speelt zich af in Jeruzalem, een plaats waar religies samenkomen.
  Wanneer een joods iemand weer thuis komt, merkt hij dat zijn dochter uit het brandende huis is gered door een Christen. Diezelfde Christen wordt later veroordeeld tot de doodstraf. Er wordt een ringparabel vertelt om dit tegen te houden.
 • Waar gaat de ringparabel in Nathan der Weise over?
  Verlichting. Gotthold Ephraim Lessing.
  Een oude man bezit een ring met geheime kracht, waardoor mensen en God jou goed gaan vinden. Degene die de ring heeft is de vorst van de familie. Als hij stert krijgt de geliefste zoon de ring. 
  Zijn vader heeft drie zonen en kan niet kiezen. hij laat twee ringen erbij maken. 
  Ieder wil de vorst zijn, en ze komen er niet uit. Daarom gaan ze naar de rechter. Die zegt dat degene met de ring het meest geliefd moet zijn, maar dat zijn ze geen van drie, dus is de ring nep. Zijn raad; doe alsof jouw ring de echte is, wees een goed mens en doe zoals het hoort, geloof in God. Dan zullen mensen je vanzelf aangenaam vinden en zal de ring werken. De volgende generaties zullen laten zien of jullie goed geleefd hebben.

  De ring staat symbool voor de drie religies in Jeruzalem. Elke religie is geliefd in Jeruzalem, ieder op een eigen manier en regels, om te werken aan de positieve kracht van de mens
 • Wat is een parabel?
  Een verhaal met een boodschap over de juiste manier van leven.
 • 2 Sturm und Drang

 • In welke periode was Sturm und Drang?
  1770-1786
 • Wat hield de periode Sturm und Drang in?
  Deze periode was een reactie op de verlichting. Men moet zich niet door het verstand, maar het gevoel laten leiden. Gevoel en vrijheid op alle gebieden.
 • Welke schrijvers behoorden tot de periode Sturm und Drang?
  Jean Jacques Roussea
  Johann Wolfgang von Goethe
  Friedlich von Schiller
 • Wat was de mening van Jean Jacques Rousseau?
  Sturm und Drang.
  Terug naar de natuur. De mens is echt, niet verdorven, omdat men zich door het gevoel laat leide.
 • Welke thema's kent de periode Sturm und Drang?
  Erlebnislyrik: 
  -Natuur
  -Vrijheid
  -Liefde
  -Hartstocht

  Maar ook kritiek op de maatschappij
 • Wat is het ideaalbeeld van de Sturm und Drang periode?
  Een genie die zich om niets of niemand bekommert, behalve zijn eigen gevoel om zijn idealen te bereiken.
 • Vertel iets over het leven van Johann Wolfgang von Goethe.
  Sturm und Drang, Klassik.
  Johann komt uit een vermogend gezin, studeerde veel vakken, publiceerde veel, reisde veel, had veel vriendinnen, gtrouwd met Christiane Vulpus, veel romans, gedichten, toneelstukken. 
  Hij was erg nieuwsgierig, wat hem ver heeft gebracht. Hij werd gezien als de zoon van
 • Welke werken heeft Johann Wolfang von Goethe geschreven en tot welke periode behoren deze?
  Sturm und Drang:
  - Erlkönig
  - Heidenröslein
  - Die Leiden des jungen Werther
  - Faust

  Klassik
  - Faust
  - Iphigenie auf Tauris
  - Das Göttliche
 • Waar gaat Heidenröslein over?
  Sturm und Drang. Goethe.

  Een jonge man loopt op de heide en ziet een rode roos. Hij wil de roos plukken, maar de roos wil dat zelf niet. Hij wil met zijn doornen steken. Hij plukt de roos toch, ondanks dat de roos dat niet wil. 

  De roos kan een vrouw symboliseren .
  Het gevoel van de roos wordt geuit, maar ondanks dat wordt ze toch geplukt.
 • Waar gaat Erlkönig over?
  Vader en kind rijden samen op een paard. Hij houdt hem veilig en warm. het kind is ziek. Het ziet Erlkönig. Hij lokt het kind met allerlei mooie zaken. VAer geeft steeds een simpele verklaring, zoals het suizen van de wind of mist. Erlkönig belooft zijn dochter aan het kind. Als het kind niet mee wil, wordt Erlkönig minder aardig en gebruikt hij geweld. 
  De vader heeft een dood kind in zijn armen.

  Erlkönig: de dood
  Vader: Verlichting. Hij gebruik zijn verstand, blijft nuchter en probeert rustig te blijven
  Het kind: Sturm und drang, heeft het gevoel dat er iets mis is.
 • Waar gaat die Leiden des jungen Werthers over?
  Het is een briefroman, gericht aan Wilhelm.
  Goethe schrijft dit naar aanleiding van zijn ongelukkige liefde met Charlotte buff en de zelfmoord van een jonge jurist. 
  Hij schrijft een brief over de zelfmoord die hij wil plegen. Hij praat al alsof hij dood is. Hij heeft laatste wensen, zoals begraven worden bij de twee lindebomen op het kerkhof. Hij wil in zijn geelblauwe kleding begraven worden, omdat zij deze heeft aangeraakt.
 • Welke eigenschappen van Sturm und Drang schemeren door in Die Leiden des jungen Werthers?
  - Natuur speelt een grote rol
  - Werther laat zich alleen door zijn gevoel leiden
  - Veel bijvoeglijke naamwoorden
  - Direct tot Lotte geschreven.
 • Waarom werd het boek Die Leiden des jungen Werthers later verboden?
  Omdat de mensen zo enthousiast waren en veel jonge heren door het boek 'Freitod' pleegden.
 • Welk manusscript van Goethe werd eerst afgewezen?
  Götz von Berlichen, de tijd was nog niet rijp voor dit boek.
 • Wie was Friedrich Schiller? Welk boek schreef hij?
  Friedrich Schiller werd door de vorst naar een militaire school gestuurd. Hij moest alles doen wat de vorst zei, en had dus geen persoonlijke vrijheid. Hij studeerde rechten en medicijnen tegen zijn zin. Vrijheid in zijn werken speelt een grote rol. 

  Hij schreef 'die Räuber' waarin mensen zich van de heren willen bevrijden. Zijn succes was zo groot, dat hij moest vluchten. Hij doodde in een van zijn toneelstukken de vorst, en iedereen had door dat het over het leven van Schiller zelf ging. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.